Ιεραποστολή σε χωρίο της Ακτής Ελεφαντοστούν ( Ορθόδοξη Εκκλησία ). Orthodox mission in villages of Ivory Coast.


The name of the Lord be blessed now and forever.

Sunday, November 21, 2015, 09 hours early Matins followed the Divine Liturgy of Saint John Chrysostom in the presence of ninety-four (94) faithful including villagers Akouré.

Orthodox Church in Ivory Coast

Orthodox Church in Ivory Coast

Το όνομα του Κυρίου να είναι ευλογημένη τώρα και για πάντα.

Κυριακή 21 Νοεμβρίου, 2015, 09 ώρες νωρίτερα Όρθρος ακολούθησε τη Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου στην παρουσία των ενενήντα τεσσάρων (94) πιστοί συμπεριλαμβανομένων των χωρικών Akouré.

Que le Nom du Seigneur soit béni dès maintenant et à jamais.

DIMANCHE 21 Novembre 2015, 09 Heures début des matines suivies de la divine liturgie de Saint Jean Chrysostome en présence de quatre vingt quatorze (94) fidèles y compris les villageois d’AKOURE.

https://www.facebook.com/pere.behanzin/media_set?set=a.10206578548361393.1073741950.1202081545&type=3&pnref=story

Samedi 21 Novembre 2015, Départ à 10 Heures 30mn de toute la communauté Orthodoxe Grecque de Côte d’Ivoire dans leur village d’AKOURE pour l’Evangélisation et l’enseignement sur la foi Orthodoxe. Le soir a 20 heures, une veillé de prière dans le village avec le Père BEHANZIN Jérémie Vicaire de l’Archevêque et Curé de la paroisse Sainte Résurrection du Christ d’Abidjan,

Η ψυχή μου τον Κύριον και το πνεύμα μου χαίρεται με το Θεό τον σωτήρα μου

Σάββατο, 21 Νοεμβρίου του 2015, από 30 λεπτά έως 10 ώρες έξω από το σύνολο της ελληνικής ορθόδοξης κοινότητας στην Ακτή του Ελεφαντοστού στα χωριά τους για τον ευαγγελισμό των Akouré και τη διδασκαλία της Ορθόδοξης πίστης. Οι βράδυ 20 ώρες, μια προσευχή εξασφαλίζεται στο χωριό με τον Πατέρα Ιερεμίας BEHANZIN εφημέριος του Αρχιεπισκόπου και τον εφημέριο της Αγίας Αναστάσεως του Χριστού Αμπιτζάν

My soul magnifies the Lord and my spirit rejoices in God my Savior

Saturday, November 21, 2015, 30 minutes to 10 hours out of the entire Greek Orthodox community in Côte d’Ivoire to their villages for the Evangelization of Akouré and teaching the Orthodox faith. The evening 20 hours, a prayer ensured in the village with the Father Jeremiah BEHANZIN Vicar of the Archbishop and the parish priest of Holy Resurrection of Christ Abidjan

Величит душа Моя Господа, и возрадовался дух Мой о Боге, Спасителе Моем

Субботы, 21 ноябрь 2015, 30 минут до 10 часов из всей греческой православной общины в Кот-д’Ивуаре в свои деревни для евангелизации Akouré и обучение православную веру. Вечером 20 часов, молитва обеспечивается в деревне с отцом Иеремии BEHANZIN викария архиепископа и приходского священника Святого Воскресения Христова Абиджане

Que nos lèvres s’emplissent de ta louange au Seigneur

Grande est notre joie de vous announcer la bonne nouvelle. La communauté Orthodoxe Grecque de Côte d’Ivoire vient de célèbrer ce dimanche 22 Novembre 2015 la première divine Liturgie dans le village de AKOURE à dix kilomètres d’ALEPE et cinquante kilomètre de la ville d’Abidjan.
En effet, depuis l’an deux mille deux (2002) que nous avons pose la fondation de l’Orthodoxie en Côte d’Ivoire, notre Eglise a une seule paroisse dans le pays, celle d’Abidjan. C’est le premier village qui a accepté la foi Orthodoxe.

Во-вторых Приход Православной Церкви в селе Akouré

Наши губы наполнены похвалу Господу
Велика наша радость, чтобы принести Вам хорошие новости диктор. Греческая православная община в Кот-д’Ивуар просто отпраздновать это воскресенье, 22 ноября, 2015 в первую Божественную литургию в селе Akouré десять километров FTEPA и пятьдесят километров от города Абиджан.
В самом деле, с года две тысячи (2002) мы ставим в основу православия в Кот-д’Ивуар, наша Церковь имеет один приход в стране, что в Абиджане. Это первая деревня, что принял православную веру.

Second Parish of the Orthodox Church in the village OF Akouré

Our lips are filled with your praise to the Lord

Great is our joy to bring you good news announcer. The Greek Orthodox community in Ivory Coast just celebrate this Sunday, November 22, 2015 the first Divine Liturgy in the village of Akouré ten kilometers of FTEPA and fifty kilometers from the city of Abidjan.
Indeed, since the year two thousand and two (2002) we pose the foundation of Orthodoxy in Ivory Coast, our Church has a single parish in the country, that of Abidjan. It is the first village that accepted the Orthodox faith.

Во-вторых Приход Православной Церкви в селе Akouré

Наши губы наполнены похвалу Господу

Велика наша радость, чтобы принести Вам хорошие новости диктор. Греческая православная община в Кот-д’Ивуар просто отпраздновать это воскресенье, 22 ноября, 2015 в первую Божественную литургию в селе Akouré десять километров FTEPA и пятьдесят километров от города Абиджан.
В самом деле, с года две тысячи (2002) мы ставим в основу православия в Кот-д’Ивуар, наша Церковь имеет один приход в стране, что в Абиджане. Это первая деревня, что принял православную веру.

https://www.facebook.com/pere.behanzin

This entry was posted in Africa, Côte d'Ivoire- Ακτή Ελεφαντοστούν, IVORY COAST, Ελλάδα - Greece, Κύπρος - Cyprus, Πατριαρχείο Αλεξανδρείας ( Greek Orthodox Patriarchate of Alexandria and all Africa ) and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

1 Response to Ιεραποστολή σε χωρίο της Ακτής Ελεφαντοστούν ( Ορθόδοξη Εκκλησία ). Orthodox mission in villages of Ivory Coast.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s