Τριάντα νέοι Ιεροί Ναοί στην Τανζανία. 30 new Orthodox Christian churches in Tanzania ( Ρομφαία )


Με την χάρη του Θεού τελέσθηκαν τα θυρανοίξια του 30ου νέου Ιερού Ναού στην Ιερά Μητρόπολη Ειρηνουπόλεως (Ανατολική Τανζανία & Σεϋχέλλες Νήσοι).

tanzania-3

Ο Σεβασμιώτατος κ. Δημήτριος συμπληρώνοντας δέκα έτη διακονίας στην Τανζανία, με τις ευχές του Μακαριωτάτου Πατριάρχου μας κ.κ. Θεοδώρου Β΄, έφθασε στην πόλη Μσισίνα της Κεντρικής Τανζανίας, όπου ολοκληρώθηκαν οι εργασίες στον Ιερό Ναό Οσίου Χριστοδούλου της Πάτμου & Αγίου Ιωάννου Θεολόγου, δωρέα της κ. Στυλιανής Ζαχαρέγκα εκ Θεσσαλονίκης (μητρός του Σεβασμιωτάτου) είς μνήμην +ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΖΑΧΑΡΕΓΚΑ (πατρός του Σεβασμιωτάτου).

Ετέλεσε την Ακολουθία των Θυρανοιξίων με την συνοδεία του Πρωτοσυγκέλου Αρχιμ. Φωτίου Χατζηαντωνίου, των Μοναζουσών Ειρήνης και Κλεοπάτρας (από την Ιερά Μητρόπολη Μολδαβίας), εθελοντών Ορθοδόξων από την Ιταλία και με την παρουσία εκατοντάδων νεοφωτίστων Ορθοδόξων, σε μία περιοχή όπου κατοικούν χιλιάδες μουσουλμάνοι.

Δίπλα σε κάθε Ορθόδοξο Ιερό Ναό και μία γεώτρηση για να υπάρχει άφθονο καθαρό νερό τόσο για την λειτουργία και τις ανάγκες του Ναού, αλλά και για τις χιλιάδες κατοίκων της περιοχής, ιδιαιτέρως για τα μικρά παιδιά ανεξαρτήτου θρησκεύματος, τα οποία καθημερινά πεθαίνουν από τα μολυσμένα ύδατα και τις τροπικές ασθένειες.

tanzania-1

http://www.romfea.gr/patriarxeia-ts/patriarxeio-alexandreias/643-trianta-neoi-ieroi-naoi-stin-tanzania

By the grace of God they committed the Inauguration of the 30th new church in Metropolis Irinoupolis (Eastern Tanzania & Seychelles Islands).

The Eminence. Dimitrios completing ten years of ministry in Tanzania, with the wishes of His Beatitude Patriarch us Theodore II, arrived in town Msisina central Tanzania, where the work was completed at the Church of Saint Christodoulos of Patmos and St. John the Theologian, donated by Mrs. Styliani Zacharegka of Thessaloniki (the Reverend Mother) in memory of + CHRISTODOULOU ZACHAREGKA (father of His Eminence ).

Etelese Sequence Inauguration of the entourage Chancellor Archimandrite. Photios Chatziantoniou of nuns Peace and Cleopatra (from the Metropolis Moldova), Orthodox volunteers from Italy and the presence of hundreds of Orthodox convert, in an area where thousands of Muslims reside.

Next to each Orthodox Church and one drilling there plenty of clean water for both the operation and the needs of the Church, but also for the thousands of local residents, particularly for young children regardless of religion, which every day die from contaminated water and tropical diseases.

По милости Божией они совершили инаугурации 30-го нового храма на Святой Православной Соборной Irinoupolis (Восточная Танзания и Сейшельские острова).

Высокопреосвященнейший. Димитриос завершения десять лет служения в Танзании, с пожеланиями Блаженнейшего Патриарха нас Феодор II прибыл в город Msisina центральной Танзании, где работа была завершена в церкви Святого Христодулом Патмос и Иоанна Богослова, подаренных миссис Styliani Zacharegka Салоники (Преподобная Мать) в память о + Christodoulou ZACHAREGKA (отца Его Высокопреосвященства ).

Etelese Последовательность Торжественное открытие окружения канцлера архимандрита. Фотий Chatziantoniou монахинь мира и Kleopatras (от Метрополис Молдова), православные волонтеры из Италии и присутствие сотен православных конвертировать, в районе, где проживают тысячи мусульман.

Рядом с каждым Православной Церкви и одна буровая есть много чистой воды и для работы и нужд церкви, но и для тысяч местных жителей, в частности, для маленьких детей, независимо от религии, которые каждый день умирают от загрязненной воды и тропические болезни.

Par la grâce de Dieu ils ont commis l’inauguration de la nouvelle église 30e dans le Saint-chrétien orthodoxe cathédrale Irinoupolis (est de la Tanzanie et les Seychelles Islands).

Le Eminence. Dimitrios remplissant dix ans de ministère en Tanzanie, avec les souhaits de Sa Béatitude le Patriarche nous Théodore II, est arrivé en ville Msisina centre de la Tanzanie, où le travail a été achevé à l’église de Saint Christodoulos de Patmos, et Saint Jean le Théologien, offert par Mme Styliani Zacharegka de Thessalonique (la Révérende Mère) en mémoire de + CHRISTODOULOU ZACHAREGKA (père de Son Eminence ).

Etelese Inauguration de la séquence de l’entourage chancelier archimandrite. Photios Chatziantoniou de religieuses paix et Kleopatras (de Metropolis Moldavie), les volontaires orthodoxes de l’Italie et de la présence de centaines de convertir orthodoxe, dans une zone où des milliers de musulmans résident.

À côté de chaque Église orthodoxe et un forage il beaucoup d’eau propre tant pour le fonctionnement et les besoins de l’Église, mais aussi pour les milliers de résidents locaux, en particulier pour les jeunes enfants, indépendamment de la religion, qui chaque jour meurent de l’eau contaminée et les maladies tropicales.

Prin harul lui Dumnezeu, ei au comis inaugurarea bisericii noi 30 în Sfântul Creștin Ortodox Catedrala Irinoupolis (Eastern Tanzania și Seychelles Islands).

Eminența. Dimitrie finalizarea zece ani de slujire în Tanzania, cu dorințele Patriarh Preafericitul Părinte ne Teodor II, a sosit în oraș Msisina centrul Tanzania, unde lucrarea a fost finalizată la Biserica Sfântul Christodoulos Patmos și Sfântul Ioan Teologul, donat de doamna Styliani Zacharegka din Salonic (Maica stareță) în memoria + CHRISTODOULOU ZACHAREGKA (tatal lui IPS ).

Inaugurarea Secvența Etelese de anturajul cancelarului arhimandritul. Fotie Chatziantoniou de maici pace și Kleopatras (de la Metropolis Moldova), voluntarii ortodoxe din Italia și prezența a sute de ortodocși convertiți, într-o zonă în care mii de musulmani locuiesc.

Alături de fiecare Biserica Ortodoxă și unul de foraj acolo multă apă curată atât pentru funcționarea și nevoile Bisericii, dar și pentru miile de localnici, în special pentru copii mici, indiferent de religie, care în fiecare zi mor de apă contaminată și boli tropicale.

По милости Божијој су починили инаугурације 30. нове цркве у Светој православној Саборној Ириноуполис (Источна Танзанија & Сејшели острва).

Еминенцијо. Димитриос завршетка десет година министарства у Танзанији, са жељама Његово Блаженство Патријарх ус Теодор ИИ стигао у град Мсисина централном Танзанији, где је рад завршен у цркви Светог Христодулоса Патмос и Светог Јована Богослова, поклонила госпођа Стилиани Зацхарегка у Солуну (велечасни Мотхер) у знак сећања на + Цхристодоулоу ЗАЦХАРЕГКА (отац Његово Високопреосвештенство ).

Етелесе Редослед Инаугурација пратње канцелара архимандрита. Пхотиос Цхатзиантониоу НУНС мир и Клеопатрас (од Метрополис Молдавије), православни волонтери из Италије и присуство стотина православних претворити, у области у којој хиљаде Муслимана пребивалиште.

Поред сваке православне цркве и једна бушење има доста чисте воде и за рад и потребама Цркве, али и за хиљаде локалних становника, посебно за малу децу, без обзира на религију, која сваки дан умиру од загађене воде и тропске болести.

This entry was posted in Africa, Αφρική, Αφρική, Africa, Ελλάδα - Greece, Κύπρος - Cyprus, Μητρόπολη Ειρηνουπόλεως-Τανζανία-Tanzania, Πατριαρχείο Αλεξανδρείας ( Greek Orthodox Patriarchate of Alexandria and all Africa ) and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s