Οδηγίες για την προστασία εκ του κορονοϊού ( Μητρόπολη Κορέας ). Instructions for protection against Coronavirus ( Metropolis of South Korea )


Παραθέτουμε ακολούθως τις οδηγίες της Μητρόπολης Κορέας προς τους Ορθόδοξους πιστούς της Νότιας Κορέας για τον κορωναϊό. Ταυτόχρονα περιμένουμε τις αποφάσεις της Εκκλησίας της Ελλάδας και των τοπικών Μητροπόλεων σε Ελλάδα, Κύπρο και εξωτερικό,  για τους ηλικιωμένους και με χρόνια νοσήματα συνανθρώπους μας που θα βρεθούν στους ναούς την περίοδο της Μεγάλης Σαρακοστής. Ένα μεγάλο μέρος του εκκλησιάσματος, των ιερέων και των  μοναχών/μοναζουσών χρήζει προστασίας και προληπτικών μέτρων προκειμένου να αποφύγουν περιπέτειες με την υγεία τους και προς αυτήν την κατεύθυνση, χωρίς πανικό, πρέπει να ληφθούν κάποιες αποφάσεις ! Όσοι έχουν μεγάλα  ζητήματα υγείας από διάφορα νοσήματα που έχουν εξασθενίσει το ανοσοποιητικό τους σύστημα, με καρδιά ή με τους πνεύμονες ή έχουν ταλαιπωρηθεί από την εποχική γρίπη , ας παραμείνουν στα σπίτια τους και ας παρακολουθήσουν τους Χαιρετισμούς και τις άλλες ακολουθίες της Εκκλησίας μας από το σπίτι/τηλεόραση ή από το ραδιόφωνο. 

Η αναπάντεχη συμφορά με την εμφάνιση του θανατηφόρου κορονοϊού στην Κίνα έπληξε τις τελευταίες μέρες, ως γνωστόν, και την πατρίδα μας  ( Νότια Κορέα ) .

Εκτός από την ιδιαίτερη προσευχή, που ήδη αναπέμπουμε σε κάθε Ιερή Ακολουθία της Εκκλησίας μας, με την οποία παρακαλούμε τον Κύριο για τα θύματα εκ του κορονοϊού, για τους οικείους τους, αλλά και για την προστασία της υγείας όλων των ανθρώπων εκ του μεγάλου αυτού κινδύνου, θα πρέπει να λάβουμε ορισμένα μέτρα ασφαλείας, σύμφωνα και με τις οδηγίες του αρμόδιου Υπουργείου Υγείας της Νότιας Κορέας.

 Γι αυτό τον λόγο παρακαλούμε όλους τους πιστούς να ακολουθήσουν τις κάτωθι οδηγίες μέχρι την λήξη του προβλήματος:

1.     Κατά την διάρκεια της θείας Λατρείας στους Ιερούς Ναούς μας όλοι οι πιστοί θα φορούν μάσκες.

2.     Πριν την είσοδό τους στον ναό θα απολυμαίνουν τα χέρια τους με απολυμαντικό που υπάρχει στην είσοδο του ναού.

3.     Δεν θα χαιρετούν κανέναν με χειραψία.

4.     Δεν θα φιλούν το χέρι των κληρικών.

5.     Δεν θα φιλούν τις εικόνες αλλά θα τις προσκυνούν τιμητικά με υπόκλιση.

6.     Δεν θα χρησιμοποιούν τα λειτουργικά βιβλία κατά την ώρα της προσευχής.

7.     Το Αντίδωρον θα το λαμβάνουν όχι από τον λειτουργό, αλλά μόνοι τους κατά την έξοδό τους από τον ναό.

8.     Δεν θα παρατίθεται το κοινό γεύμα αγάπης μετά την θ. Λειτουργία της Κυριακής.

9.     Δεν θα γίνονται οι διάφορες συναντήσεις πιστών και κατηχουμένων.

Ευχόμενοι σύντομα να ξεπεραστεί η κρίση στην χώρα μας και σε παγκόσμιο επίπεδο, ας παρακαλούμε με ταπεινό φρόνημα και πνεύμα μετανοίας τον Φιλάνθρωπο Κύριό μας να δείξει το έλεός Του και να μας απαλλάξει από  το σοβαρό αυτό πρόβλημα.

지역성당

The unexpected calamity that has emerged in China with the deadly Coronavirus epidemic, it has also struck our homeland in recent days.

Apart from the special prayer, which we have already started offering in our everyday Church Services, and by which we ask the Lord for the victims of the Coronavirus, for their loved ones, and for the protection of all people from this great danger, we have also decided to take certain safety measures, in accordance with the instructions of the Ministry of Health of our country.

For this reason, we urge all believers to follow the following instructions until the problem ends:
 
1. During the Divine Liturgy all believers will wear masks.

2. Before entering the Church, they will disinfect their hands with a disinfectant present at the entrance of the Church.

3. They will not shake hands with anyone.

4. They will not kiss the hand of the Clergy.

5. They will not kiss the Icons, but they will bow before them.

6. They will not use the liturgical books at the time of prayer.

7. They will not receive the Antidoron from the Clergy, but on their own as they leave the church.

8. The Agape Meal will not be served following the Sunday Liturgy.

9. The various group meetings of the Faithful as well as the Catechumens will not take place.


Hoping soon to overcome this crisis in our country and at a global level, let us pray in a humble spirit and repentant heart to our Philanthropic Lord to show His mercy and free us from this grave problem.

Instructions for protection against Coronavirus

 

사망에까지 이르게 하는 신종 코로나19 바이러스가 중국에서 전파되어, 최근에는 전국으로 매우 급격히 퍼지고 있습니다.

우리 교회에서는 이미 모든 예배에서 신종 코로나19 바이러스로 고통당하고 있는 사람들을 위해 주님께 특별한 기도를 올리고 있습니다. 계속해서 환자들의 가정을 위해서 또한 이 큰 위험으로부터 모든 사람들을 보호해주시도록 기도를 드리는 외에도, 바이러스 감염증 예방을 위해 정부의 질병관리본부의 대응지침도 따라야 하겠습니다.

이 위기가 종료될 때까지 교인들께서는 성당에서 다음과 같은 사항을 따라 주시기 바랍니다.:

 1. 성찬예배 때 모두 마스크를 착용해 주시기 바랍니다.
 2. 성당에 들어올 때는 입구에 비치되어 있는 손 소독제를 사용해 주시기 바랍니다.
 3. 서로 인사할 때 악수는 하지 않도록 합니다.
 4. 성직자 손에 입 맞추지 않도록 합니다.
 5. 성화에 경배할 때는 입은 맞추지 않고 고개만 숙이도록 합니다.
 6. 예배서는 만지지 않도록 합니다.
 7. 안디도로는 성당 출구에서 각자 가져가시기 바랍니다.
 8. 주일 성찬예배 후에 사랑의 오찬은 당분간 중단하겠습니다.
 9. 신자들과 예비신자들을 위한 모든 교회 모임을 당분간 중단하겠습니다.

모든 정교인들은 자애로우신 주님께 우리나라와 전 세계가 겪고 있는 이 위기가 하루 빨리 사라지도록 겸손한 자세와 회개하는 마음으로 간청하고, 우리들에게 당신의 자애를 보여주시어 이 심각한 어려움에서 속히 벗어날 수 있게 되기를 기원하도록 합시다.

Короновирус (С-19) нового типа, приводящий к смертным исходам и охвативший территорию Китая, в последнее время быстрыми темпами распространяется по Корее.
В нашей Церкви на каждом богослужении совершаются особые прошения Господу о людях, страдающих от заболевания короновирусом (С-19). Помимо непрестанного вознесения молитв к Богу об ограждении всех людей от большой опасности, в особенности, членов семей заболевших, нам всем надлежит соблюдать правила, предписанные Управлением по Контролю Инфекционных Заболеваний Правительства РК, о предотвращении распространения коронавируса.
До окончания критической ситуации с распространением заболевания, убедительно просим Вас, находясь на территории храма, соблюдать следующие правила:
1. Во время богослужений находиться в маске.
2. При входе в храм использовать размещенное у входа дезинфицирующее средство для рук.
3. При приветствии друг друга воздерживаться от рукопожатий.
4. Не прикладываться губами к рукам священнослужителей.
5. Поклоняться иконам, не прикладываясь губами, а только склоняя голову.
6. Не брать в руки богослужебные книги
7. После окончание Божественной литургии самостоятельно брать антидор при выходе из храма.
8. Проведение совместной трапезы после Воскресной литургии на время приостановлено.
9. Все собрания верующих прихожан и готовящихся к Крещению временно отменены.

Мы просим всех верующих со смирением и покаянием в сердце истово просить Вселюбящего Бога Отца побыстрее избавить от охватившего нашу страну и весь мир кризиса, показав чадам Своим Отеческую любовь, и сердечно желаем всем нам в скором времени преодолеть это серьезное испытание.

 

Μεσογαίας Νικόλαος για κορονοϊο : Αντίπαλος μας δεν είναι ο ιός αλλά ο πανικός – Τι συστήνει

Επιμέλεια –ΒΗΜΑ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ:  Παρέμβαση από τον  για το  επίμαχο θέμα του ιού του   που έχει σκορπίσει αδικαιολόγητο πανικό στους έλληνες και τα μέσα ενημέρωσης ευθύνονται σε μέγιστο βαθμό για αυτό. Ο Ιεράρχης σε εγκύκλιο του κάνει λόγο για υπερβολές, λέγοντας ότι, να ακολουθούμε τις συστάσεις των αρμοδίων αλλά να μην κάνουμε ακραίες κινήσεις .

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ :

Θέμα: «Η εξά­πλω­σις τού κορωνοϊού στήν πατρίδα μας καί οι συνέπειές της στή ζωή τής Εκκλησίας ενώπιον τής Μεγάλης Τεσσαρακοστής»
Πρός
Τόν ευ­σε­βή λαό τής καθ ημάς Ιε­ράς Μη­τρο­πό­λε­ως
Αγαπητοί μου αδελφοί,
Τίς μέρες αυτές υπάρχει μιά γενικευμένη αναστάτωση, μάλιστα σέ παγκόσμια κλίμακα, μέ αφορμή ενός νέου ιού γρίππης, γεγονός πού δυστυχώς αναπαράγεται καί μεγενθύνεται από τά ΜΜΕ, μέ αποτέλεσμα ακόμη καί ο Πρωθυπουργός νά υποχρεωθεί νά δηλώσει ότι: «ο πιό μεγάλος αντίπαλος δέν είναι ο κορωνοϊός αλλά ο πανικός». Πράγματι αυτός μεταδίδεται πιό εύκολα από τούς ιούς!

Η προστασία τής υγείας μας δέν είναι ασφαλώς κάτι τό κακό. Ο πανικός είναι τό κακό. Τά μέτρα πρόληψης καί η σύνεση δέν έχουν κάτι τό μεμπτό. Η απροσεξία ή οι υπερβολές είναι τό πρόβλημα.
Δυστυχώς, η όλη κατάσταση είναι απόρροια τής νοσηρής φιλοζωΐας μας. Άς κρατήσουμε τήν ψυχραιμία μας, άς συμμορφωθούμε μέ τίς υποδείξεις τών αρμοδίων καί άς καταλάβουμε μιά ώρα αρχύτερα ότι εκτός από τίς ασθένειες, τίς απειλές, τούς ιούς καί τά μικρόβια υπάρχει καί η παρουσία τού Θεού στή ζωή μας καί η προστασία τής Παναγίας. Ο ιός τής απιστίας, τού αθεϊσμού, τής απόρριψης τού Θεού είναι τό χρόνιο πρόβλημα τής εποχής καί τής κοινωνίας μας.

Κατόπιν όλων αυτών, θά ήθελα νά πώ δυό-τρία πράγματα στήν αγάπη σας, ενόψει μάλιστα καί τής νηστείας, όπως καί τών πυκνών ακολουθιών τής Μεγάλης Τεσσαρακοστής, ανεξάρτητα από τό τί τελικά θά αποφασίσουν τά υπουργεία.

α) Είναι αυτονόητο ότι είναι επιβεβλημένο νά τηρήσουμε όλους τούς όρους υγιεινής, καθαριότητος καί ασφαλείας, πού μάς υποδεικνύονται, χωρίς βέβαια νοσηρούς φόβους καί ανησυχίες.
β) Ήδη ετοιμαζόμαστε γιά τήν νηστεία τής Σαρακοστής. Όσοι όμως από σάς έχετε εύθραυστη υγεία, φυσική αδυναμία, χρόνια προβλήματα, καλό είναι νά αποφύγετε τούς αυστηρούς όρους νηστείας πού ενδεχομένως τηρούσατε στό παρελθόν τέτοια περίοδο. Η νηστεία πρωτίστως εφαρμόζεται από τούς υγιείς. Όταν είμαστε ασθενείς χρειάζεται προσοχή καί διάκριση, ώστε νά μή βλάψουμε τήν υγεία καί τό σώμα μας πού είναι ναός τού Θεού.

Η νηστεία, όταν γίνεται σωστά, είναι κάτι άγιο, πού αποβλέπει στήν υγεία καί τής ψυχής καί τού σώματος. Οι μεγάλοι άγιοι ασκητές καί νηστευτές τής Εκκλησίας μας έζησαν υγιείς καί έφτασαν σέ βαθύ γήρας. Στίς μέρες μας αρρωσταίνουμε από τήν πολυφαγία καί τήν παχυσαρκία, όχι από τό αντίθετο. Παρά ταύτα, όσοι τυχόν είναι ασθενείς, καλόν είναι, σέ συνεννόηση μέ τούς πνευματικούς σας, νά αποφύγετε τυχόν υπερβολές καί ακρότητες.

γ) Όσοι έχουν συμπτώματα γρίπης, βήχα, φτέρνισμα, πυρετό, ίσως κάποια κακουχία, πόνο στόν λαιμό, καλό είναι νά αποφύγουν νά έρχονται στίς ακολουθίες γιά όσο καιρό χρειάζεται η αποκατάσταση τής υγείας τους, ώστε καί οι ίδιοι νά προστατευθούν καί τούς υπόλοιπους νά προστατεύσουν από ανεπιθύμητες εξελίξεις. Η Εκκλησία εύχεται καί «υπέρ τών εν ασθενείαις κατακειμένων», αλλά καί «υπέρ τών δι΄ ευλόγους αιτίας απολειφθέντων», γιά όσους είναι ασθενείς καί γιά όσους απουσιάζουν δικαιολογημένα από τή σύναξη. Οι υγιείς προσεύχονται γιά τούς ασθενείς από τόν ναό καί οι ασθενείς γιά τούς υγιείς καί τόν εαυτό τους από τό σπίτι.

δ) Τελικά η καλύτερη ασπίδα γιά τήν υγεία καί τό καλό μας, μαζί μέ τά φάρμακα, τίς συστάσεις τών γιατρών καί τά μέτρα τών Υπουργείων, είναι η εμπιστοσύνη τής ζωής καί τής υγείας μας στά χέρια τού Θεού. Η πίστη μας στήν πρόνοια καί τήν αγάπη Του είναι τό καλύτερο φάρμακο γιά κάθε απειλή, γιά κάθε ασθένεια. «Ει ο Θεός μεθ ημών, ουδείς καθ ημών».

Μέ πολλές ευχές γιά ΚΑΛΗ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗ,
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
Ο Μεσογαίας καί Λαυρεωτικής ΝΙΚΟΛΑΟΣ

https://www.vimaorthodoxias.gr/mitropoleis/mesogaias-nikoloas-gia-koronoio-antipalos-mas-den-einai-o-ios-alla-o-panikos-ti-systinei/

This entry was posted in Asia, Australia, China, Ασία, Ασία, Asia, Αυστραλία, Αφρική, Ευρώπη, Ελλάδα - Greece, Κύπρος - Cyprus, Κίνα, Νότια Κορέα, Korea, Ταϊβάν, Taiwan, Χονγκ Κονγκ-Hong Kong and tagged , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

2 Responses to Οδηγίες για την προστασία εκ του κορονοϊού ( Μητρόπολη Κορέας ). Instructions for protection against Coronavirus ( Metropolis of South Korea )

 1. Με ανακούφιση παρατηρώ ότι η ανακοίνωση της Ι. Μητροπόλεως Κορέας δεν έχει καμιά «περίεργη» οδηγία για αποφυγή ή τροποποίηση της θείας κοινωνίας… Δόξα τω Θεώ. Ανησυχούσα γι’ αυτό, όπως υποθέτω πολλοί χριστιανοί, γιατί βρισκόμαστε σε μια εποχή όπου όλα πλέον τα περιμένουμε.
  Ας είναι ευλογημένος ο αγώνας της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Κορέας και όλων των Ορθοδόξων Εκκλησιών όπου Γης… Καλή Μ. Σαρακοστή και με καλό την αγία Ανάσταση, και ο Κύριος να βοηθήσει όλο τον κόσμο.
  Ευχαριστώ.

 2. Παράθεμα: Εκκλησία, κορωνοϊός και απαγορεύσεις | Somewhere Between the Sacred Silence and Sleep

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s