Ομαδική βάπτιση 92 νεοφώτιστων Ορθόδοξων Χριστιανών στην Επισκοπή Αρούσας και Κεντρικής Τανζανίας. Group baptism of 92 newly enlightened Orthodox Christians in the Diocese of Arusha and Central Tanzania ( Video ).


Άλλη μία μέρα χαράς για την Ιερά Επισκοπή Αρούσας και Κεντρικής Τανζανίας, καθώς η μεγάλη οικογένεια της Ορθόδοξης Εκκλησίας υποδέχθηκε σήμερα 92 νέα μέλη, τα οποία έλαβαν το Άγιο Βάπτισμα από τα χέρια του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Αρούσας κ. Αγαθονίκου.

Ουγκουατσάνια, Ιρίνγκα Τανζανίας

Μικροί και μεγάλοι προσέρχονται με απλότητα και αγάπη στο Άγιο Βάπτισμα ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα της Ορθόδοξης Εκκλησίας μας!

Μετά το πέρας των βαπτίσεων παρατέθηκε γεύμα προσφορά της αδελφής μας Μαριάνθης Γκιάτα υπέρ αναπαύσεως του συζύγου της Βασιλείου και της μητρός της Αικατερίνης.

https://www.facebook.com/ierapostolikistegi

Ubatizo wa kikundi wa Wakristo wa Orthodox wapya walioangaziwa wapya 92 katika Jimbo la Orthodox la Arusha na Tanzania ya Kati.

Automatic translation, there may be translation errors

Another day of joy for the Holy Diocese of Arusha and Central Tanzania, as the large family of the Orthodox Church today welcomed 92 new members, who received the Holy Baptism from the hands of the Most Reverend Bishop of Arusha Mr. Agathonikos.
Young and old come to Holy Baptism with simplicity and love, responding to the call of our Church! After the baptisms, a meal was offered by our sister Marianthis Giata for the rest of Basil’s husband and Catherine’s mother.

Traduction automatique, il peut y avoir des erreurs de traduction

Encore une journée de joie pour le Saint Diocèse d’Arusha et la Tanzanie centrale, alors que la grande famille de l’Église orthodoxe a accueilli aujourd’hui 92 nouveaux membres, qui ont reçu le Saint Baptême des mains de Mgr Arusha M. Agathonikos.
Petits et grands viennent au Saint Baptême avec simplicité et amour, répondant à l’appel de notre Église ! Après les baptêmes, un repas a été offert par notre sœur Marianthis Giata pour le reste du mari de Basileios et la mère de Catherine.

Tafsiri otomatiki, kunaweza kuwa na makosa ya tafsiri

Siku nyingine ya furaha kwa Jimbo Takatifu la Arusha na Tanzania ya Kati, wakati familia kubwa ya Kanisa la Orthodox ilipowakaribisha leo washiriki wapya 92, ambao walipokea Ubatizo Mtakatifu kutoka kwa mikono ya Askofu Mchungaji Mkuu wa Arusha Bwana Agathonikos.
Vijana na wazee huja kwenye Ubatizo Mtakatifu kwa urahisi na upendo, wakiitikia mwito wa Kanisa letu! Baada ya ubatizo, chakula kilitolewa na dada yetu Marianthis Giata kwa mume wote wa Basileios na mama ya Catherine.

Автоматический перевод, возможны ошибки перевода

Еще один радостный день для Священной епархии Аруши и Центральной Танзании, так как сегодня большая семья Православной церкви приветствовала 92 новых члена, которые приняли Святое Крещение из рук Преосвященного Епископа Арушского г-на Агафоника.
Молодые и старые приходят к Святому Крещению с простотой и любовью, отвечая на призыв нашей Церкви! После крещения наша сестра Мариантис Гиата предложила трапезу остальным мужу Базилеоса и матери Екатерины.

Автоматичний переклад, можливі помилки перекладу

Ще один день радості для Святої єпархії Аруші та Центральної Танзанії, адже велика родина Православної Церкви прийняла сьогодні 92 нових членів, які прийняли Святе Хрещення з рук Преосвященного єпископа Арушського пана Агатонікоса.
Молоді та старі приходять до Святого Хрещення з простотою та любов’ю, відповідаючи на заклик нашої Церкви! Після хрещення наша сестра Маріантіс Гіата запропонувала страву для решти чоловіка Базіліоса та матері Катерини.

Traducere automată, pot exista erori de traducere

O altă zi de bucurie pentru Sfânta Eparhie de Arusha și Tanzania Centrală, întrucât marea familie a Bisericii Ortodoxe a întâmpinat astăzi 92 de noi membri, care au primit Sfântul Botez din mâinile Preasfințitului Episcop de Arusha, domnul Agathonikos.
Tineri și bătrâni vin la Sfântul Botez cu simplitate și dragoste, răspunzând chemării Bisericii noastre! După botezuri, sora noastră Marianthis Giata a oferit o masă pentru restul soțului lui Basileios și mamei Ecaterinei.

Аутоматски превод, можда постоји грешка у преводу

Још један дан радости за Свету Епархију Арушку и Централну Танзанију, пошто је велика породица Православне Цркве дочекала данас 92 нова члана, који су примили Свето Крштење из руку Преосвећеног Епископа арушког господина Агатоникоса.
Млади и стари долазе на свето крштење са једноставношћу и љубављу, одазивајући се позиву наше Цркве! Након крштења, наша сестра Мариантхис Гиата понудила је оброк за остатак Басилеиовог мужа и Катаринине мајке.

ავტომატური თარგმანი, შეიძლება იყოს თარგმანის შეცდომები

კიდევ ერთი სიხარულის დღე არუშისა და ცენტრალური ტანზანიის წმინდა ეპარქიისთვის, რადგან მართლმადიდებელი ეკლესიის მრავალშვილიანმა ოჯახმა მიიღო 92 ახალი წევრი, რომლებმაც მიიღეს წმიდა ნათლობა არუშის უწმინდესი ეპისკოპოსის, აგათონიკოსის ხელიდან.
ახალგაზრდები და მოხუცები მოდიან წმიდა ნათლობაში სიმარტივით და სიყვარულით, პასუხობენ ჩვენი ეკლესიის მოწოდებას! ნათლობის შემდეგ ჩვენი დის მარიანთის გიატამ შესთავაზა კვება ბასილეიოსის ქმრისა და ეკატერინეს დედისთვის.

Advertisement
This entry was posted in Africa, Arusha- Αρούσα και Κεντρική Τανζανία, Αφρική, Αφρική, Africa, Ευρώπη, Ελλάδα - Greece, Ιεραποστολική Στέγη Άγιος Διονύσιος εν Ολύμπω, Κύπρος - Cyprus, Μητρόπολη Αρούσας και Κεντρικής Τανζανίας, Τανζανία- Μητρόπολη Αρούσας- Tanzania-Arusha, Tanzania - Τανζανία and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

1 Response to Ομαδική βάπτιση 92 νεοφώτιστων Ορθόδοξων Χριστιανών στην Επισκοπή Αρούσας και Κεντρικής Τανζανίας. Group baptism of 92 newly enlightened Orthodox Christians in the Diocese of Arusha and Central Tanzania ( Video ).

  1. Παράθεμα: 140 neo-enlightened Orthodox Christians in the Diocese of Arusha, Tanzania! 140 νεοφώτιστοι Ορθόδοξοι Χριστιανοί στην Επισκοπή Αρούσας Τανζανίας ! | Ορθόδοξη Ιεραποστολή -Orthodo

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s