Celebrate Orthodox Christian Holy Week and Easter with 400 millions Orthodox Christians ( 1 – 8 April, 2018 ) ! Célébrer la Semaine Sainte chrétienne orthodoxe et Pâques (du 1er au 8 avril 2018) !


Η Ορθόδοξη χριστιανική εκκλησία ( η αρχαία, πρωτοχριστιανική εκκλησία ) γιορτάζει το Ορθόδοξο Πάσχα ( 8 Απριλίου 2018 ). Από την Κυριακή των Βαϊών 1 Απριλίου 2018  μέχρι τη Κυριακή του Πάσχα 8 Απριλίου 2018 , κάθε πρωί και απόγευμα, σε όλες τις ορθόδοξες εκκλησίες του κόσμου, υπάρχει Θεία Λειτουργία και ακολουθίες 2ωρης προσευχής. Σας προσκαλούμε να τις παρακολουθήσετε αλλά και  να υποστηρίξετε οικονομικά τις ορθόδοξες ιεραποστολές σε όλο το κόσμο για να μεταδώσουν το μήνυμα της Ανάστασης του Ιησού Χριστού σε όλο το κόσμο. Πληροφορίες μπορείτε να δείτε στους συνδέσμους που ακολουθούν.

Τhe Orthodox Christian Church (the ancient, early Christian church) celebrates Orthodox  Christian Easter 2018 (April 8th).  Since Palm Sunday April 1, 2018 until Easter Sunday, April 8, 2018, every morning and evening, in all Orthodox churches in the world, Divine Liturgy and two-hour prayer sequences are performed. We invite you to come and see/know about Orthodox Christian Church. We also ask you to financially support Orthodox missions around the world to convey the message of the Resurrection of Jesus Christ all over the world. Information can be found in the links below.

Holy Fire, Tomb of Jesus, Jerusalem, Orthodox Patriarchate of Jerusalem, 7 April morning, 2018

Why Orthodox Christian Easter Is Later than the Catholic/Protestant One ; ( Orthodox Holy Week 1-8 April, 2018 )

https://ierapostoli.wordpress.com/2018/03/26/why-orthodox-christian-easter-is-later-than-the-catholic-protestant-one-orthodox-holy-week-1-8-april-2018/

https://ierapostoli.wordpress.com/enisxisi/

(  http://www.ocmc.org/donate/index.aspx   )

(  https://www.goarch.org/holyweek   )  ( english )

 http://theological.asia/  )  ( chinese- english )

L’Église orthodoxe chrétienne célèbre la Pâque chrétienne orthodoxe 2018 (8 avril). Depuis le Dimanche des Rameaux, le 1er avril 2018 jusqu’au dimanche de Pâques, le 8 avril 2018, tous les matins et soirs, dans toutes les églises orthodoxes du monde, la Divine Liturgie et les séquences de prière de deux heures sont exécutées. Nous vous invitons à venir voir / connaître l’Église Chrétienne Orthodoxe. Nous vous demandons également de soutenir financièrement les missions orthodoxes à travers le monde pour transmettre le message de la Résurrection de Jésus-Christ partout dans le monde. L’information peut être trouvée dans les liens ci-dessous.

La Iglesia Cristiana Ortodoxa celebra la Pascua cristiana ortodoxa 2018 (8 de abril). Desde el Domingo de Ramos el 1 de abril de 2018 hasta el Domingo de Pascua, el 8 de abril de 2018, todas las mañanas y todas las tardes, en todas las iglesias ortodoxas del mundo, se realiza la Liturgia divina y las secuencias de oración de dos horas. Te invitamos a venir y ver / saber sobre la Iglesia Cristiana Ortodoxa. También le pedimos que financie financieramente a las misiones ortodoxas de todo el mundo para transmitir el mensaje de la Resurrección de Jesucristo en todo el mundo. La información se puede encontrar en los enlaces a continuación.

Die orthodoxe christliche Kirche feiert das orthodoxe christliche Ostern 2018 (8. April). Seit Palmsonntag, 1. April 2018 bis Ostersonntag, 8. April 2018, werden jeden Morgen und Abend in allen orthodoxen Kirchen der Welt Göttliche Liturgie und zweistündige Gebetssequenzen aufgeführt. Wir laden Sie ein, die orthodoxe christliche Kirche kennenzulernen. Wir bitten Sie auch, die orthodoxen Missionen auf der ganzen Welt finanziell zu unterstützen, um die Botschaft der Auferstehung Jesu Christi auf der ganzen Welt zu verbreiten. Informationen finden Sie in den folgenden Links.

https://ierapostoli.wordpress.com/enisxisi/

(  http://www.ocmc.org/donate/index.aspx   )

(  https://www.goarch.org/holyweek   )  ( english )

A Igreja Cristã Ortodoxa celebra a Páscoa cristã ortodoxa de 2018 (8 de abril). Desde o domingo de ramos de 1 de abril de 2018 até o domingo de Páscoa, 8 de abril de 2018, todas as manhãs e noites, em todas as igrejas ortodoxas do mundo, a Liturgia Divina e as sequências de oração de duas horas são realizadas. Nós convidamos você a vir e ver / saber sobre a Igreja Cristã Ortodoxa. Pedimos-lhe também que apoie financeiramente as missões ortodoxas em todo o mundo para transmitir a mensagem da ressurreição de Jesus Cristo em todo o mundo. Informações podem ser encontradas nos links abaixo.

29570440_1877492782295148_7520446871884978116_n

Hours of sacred sequences may vary from one Orthodox Church to another and per country.

东正教基督教教堂庆祝东正教复活节2018(4月8日)。 自2018年4月1日以后,直到2018年4月8日复活节周日,每天早上和傍晚,在世界各地的所有东正教教堂举行神圣仪式和两小时祷告序列。 我们邀请你来看看/了解东正教基督教会。 我们还要求你在全世界支持正统任务,以传达全世界耶稣基督复活的信息。 信息可以在下面的链接中找到。

http://theological.asia/

Православная христианская церковь празднует православную Пасху 2018 года (8 апреля). Начиная с Вербного Воскресения 1 апреля 2018 года до Пасхального воскресения, 8 апреля 2018 года, каждое утро и вечер, во всех православных церквях мира, совершаются Божественная литургия и двухчасовые молитвенные последовательности. Мы приглашаем вас познакомиться и узнать о Православной христианской церкви. Мы также просим вас оказать финансовую поддержку православным миссиям во всем мире, чтобы передать послание Воскресения Иисуса Христа во всем мире. Информацию можно найти по ссылкам ниже.

Biserica creștină ortodoxă sărbătorește Paștele creștin-ortodox 2018 (8 aprilie). De la Duminica Floriilor 1 aprilie 2018 până în Duminica Pastelui, 8 aprilie 2018, în fiecare dimineață și seară, în toate bisericile ortodoxe din lume, se desfășoară Sfânta Liturghie și secvențe de rugăciune de două ore. Vă invităm să veniți și să știți despre Biserica Creștină ortodoxă. De asemenea, vă cerem să sprijiniți financiar misiunile ortodoxe din întreaga lume pentru a transmite mesajul Învierii lui Isus Hristos în întreaga lume. Informațiile pot fi găsite în legăturile de mai jos.

https://ierapostoli.wordpress.com/enisxisi/

(  http://www.ocmc.org/donate/index.aspx   )

(  https://www.goarch.org/holyweek   )  ( english )

Православна хришћанска црква прославља православни ускршњи 2018. (8. април). Од палмице Недеља 1. априла 2018. до ускршње недеље 8. априла 2018. свако јутро и вече, у свим православним црквама на свету, обављају се Божанска Литургија и двочасовне молитвене секвенце. Позивамо вас да дођете и видите / знате о православној хришћанској цркви. Такође вас молимо да финансијски подржите православне мисије широм света како бисте пренели поруку о васкрсењу Исуса Христа широм свијета. Информације можете наћи у линковима испод.

Православна християнська церква святкує православну християнську пасху 2018 року (8 квітня). Оскільки Вербну неділю 1 квітня 2018 року до Великодньої неділі, 8 квітня 2018 року, щоранку та ввечері, у всіх православних храмах у світі виконуються Божественна Літургія та двогодинні молебні послідовності. Ми запрошуємо вас прийти та побачити / знати про Православну Християнську Церкву. Ми також просимо вас фінансово підтримувати православні місії у всьому світі, щоб передати послання Воскресіння Ісуса Христа по всьому світу. Інформацію можна знайти в наведених нижче посиланнях.

Ohe праваслаўная царква (старажытная, ранняя хрысціянская царква) святкуе праваслаўны Вялікдзень у 2018 годзе (8-е красавіка). З Вербнай нядзелі 1 красавіка 2018 года да Вялікадня нядзелю, 8 красавіка 2018 года, кожную раніцу і вечар, ва ўсіх праваслаўных храмах у свеце, Боскай Літургіі і дзьве гадзіны малітвы паслядоўнасці выконваюцца. Мы запрашаем Вас прыехаць і паглядзець / даведацца пра Праваслаўнай Царквы. Мы таксама просім Вас аказаць фінансавую падтрымку праваслаўных місій па ўсім свеце, каб перадаць паведамленне пра Уваскрасенне Езуса Хрыста ва ўсім свеце. Інфармацыю можна знайсці ў прыведзеных ніжэй спасылках.

https://ierapostoli.wordpress.com/enisxisi/

(  http://www.ocmc.org/donate/index.aspx   )

(  https://www.goarch.org/holyweek   )  ( english )

Kisha e krishterë ortodokse feston Pashkët e Krishterë Ortodokse 2018 (8 prill). Që nga dita e Palmit 1 prill 2018 deri në Easter Sunday, 8 prill 2018, çdo mëngjes dhe mbrëmje, në të gjitha kishat ortodokse në botë, Liturgjia Hyjnore dhe sekuencat dy orëshe të lutjes janë kryer. Ne ju ftojmë të vini dhe të shihni / njihni për Kishën Ortodokse të Krishterë. Gjithashtu ju kërkojmë që të mbështetni financiarisht misionet ortodokse anembanë botës për të përcjellë mesazhin e Ringjalljes së Jezu Krishtit në mbarë botën. Informacioni mund të gjendet në lidhjet më poshtë.

تحتفل الكنيسة الأرثوذكسية المسيحية بعيد الفصح المسيحي الأرثوذكسي 2018 (8 أبريل). منذ يوم الأحد 1 أبريل ، 2018 حتى الأحد عيد الفصح ، 8 أبريل ، 2018 ، كل صباح ومساء ، في جميع الكنائس الأرثوذكسية في العالم ، يتم إجراء القداس الإلهي ومتواليات الصلاة لمدة ساعتين. ندعوكم للحضور والاطلاع على الكنيسة المسيحية الأرثوذكسية. كما نطلب منك أن تدعم المهمات الأرثوذكسية مالياً حول العالم لنقل رسالة قيامة يسوع المسيح في جميع أنحاء العالم. يمكن العثور على المعلومات في الروابط أدناه.

Die Ortodokse Christelike Kerk vier Ortodokse Christelike Paasfees 2018 (8 April). Sedert Palm Sondag 1 April 2018 tot Paas Sondag 8 April 2018 word elke oggend en aand in alle Ortodokse kerke ter wêreld, Goddelike Liturgie en Twee-uur gebedsvolgorde uitgevoer. Ons nooi u uit om te kom en sien / weet oor die Ortodokse Christelike Kerk. Ons vra u ook om die Ortodokse missies wêreldwyd finansieel te ondersteun om die boodskap van die opstanding van Jesus Christus oor die hele wêreld oor te dra. Inligting kan gevind word in die onderstaande skakels.

მართლმადიდებლური ქრისტიანული ეკლესია აღნიშნავს მართლმადიდებელ ქრისტიან აღდგომას 2018 წლის 8 აპრილს. მას შემდეგ, რაც პალმის კვირა აპრილი 1, 2018 წლამდე აღდგომის კვირა, 8 აპრილი, 2018, ყოველ დილით და საღამოს, ყველა მართლმადიდებლურ ეკლესიაში მსოფლიოში, საღმრთო ლიტურგია და ორსაათიანი ლოცვა sequences ხორციელდება. გეპატიჟებით მოსვლა და იცოდეთ / იცოდეთ მართლმადიდებლური ქრისტიანული ეკლესია. ჩვენ ასევე გვთხოვთ ფინანსურ მხარდაჭერას მართლმადიდებლური მისიების მთელს მსოფლიოში, რათა იესო ქრისტეს აღდგომის შესახებ მთელ მსოფლიოში გამოაგზავნოთ. ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ ქვემოთ მოცემულ ბმულებში.

Православната християнска църква празнува православния християнски Великден 2018 (8 април). От неделната красавица на 1 април 2018 г. до Великденската неделя, 8 април 2018 г., всяка сутрин и вечер във всички православни църкви по света се извършват Божествена литургия и двучасови молитвени последователности. Каним ви да дойдете и да научите за Православната християнска църква. Също така ви молим финансово да подкрепите православните мисии по света, за да предадете посланието за възкресението на Исус Христос по целия свят. Информация може да намерите в линковете по-долу.

https://ierapostoli.wordpress.com/enisxisi/

(  http://www.ocmc.org/donate/index.aspx   )

(  https://www.goarch.org/holyweek   )  ( english )

Pravoslav xristian kilsəsi, qədim, erkən xristian kilsəsi, pravoslav xristian Pasxa 2018-i (8 aprel) qeyd edir. Pasxa Bazar günü, 1 Aprel 2018-ci il aprelin 8-si, 2018-ci il, hər səhər və axşam, dünyanın bütün pravoslav kilsələrində, Divine Liturgy və iki saat namaz ardıcıllığına qədər. Sizi, pravoslav xristian kilsəsi ilə tanış olmaq / tanış olmaq üçün dəvət edirik. Biz də dünyanın hər yerində İsa Məsihin dirilməsinə dair mesajı çatdırmaq üçün dünyadakı pravoslav missiyalarını maddi dəstəkləməyə dəvət edirik. İnformasiya aşağıdakı linklərdə tapa bilərsiniz.

Nhà thờ Cơ Đốc giáo chính thống, Nhà thờ Cơ đốc giáo cổ xưa, tổ chức lễ Phục sinh Cơ đốc Phục sinh năm 2018 (ngày 8 tháng 4). Kể từ ngày chủ nhật Palm vào ngày 1 tháng 4 năm 2018 cho đến Chủ nhật Phục Sinh, ngày 8 tháng 4 năm 2018, vào mỗi buổi sáng và tối, trong tất cả các nhà thờ Chính thống trên thế giới, Phụng vụ Thiên Chúa và hai chuỗi cầu nguyện được thực hiện. Chúng tôi mời bạn đến và xem / biết về Nhà thờ Cơ Đốc giáo Chính Thống. Chúng tôi cũng yêu cầu bạn tài trợ cho các phái đoàn Chính Thống trên khắp thế giới để truyền tải sứ điệp về Phục Sinh của Chúa Giêsu Kitô trên toàn thế giới. Thông tin có thể được tìm thấy trong các liên kết dưới đây.

( http://theological.asia/   )

Pravoslavna hrišćanska crkva, drevna, rano hrišćanska crkva, proslavlja pravoslavni uskršnji 2018. (8. april). Od nedelje 1. aprila 2018. do uskršnje nedelje, 8. aprila 2018. svako jutro i veče, u svim pravoslavnim crkvama na svetu, obavljaju se Božanska liturgija i dvočasovne molitvene sekvence. Pozivamo vas da dođete i vidite / znate o pravoslavnoj hrišćanskoj crkvi. Takođe vas molimo da finansijski podržite pravoslavne misije širom sveta kako biste preneli poruku o vaskrsenju Isusa Hrista širom svijeta. Informacije možete naći u linkovima ispod.

Τhe Eaglais Chrìosdail Gnàthach, an seann Eaglais Chrìosdail, a ‘comharrachadh Crios Crìosdail Crìchteil 2018 (8mh Giblean). Bho Latha na Pìoba, 1 Giblean, 2018 gu Didòmhnaich na Càisge, 8 Giblean, 2018, a h-uile madainn is feasgar, anns gach eaglaisean ceart-ghnàthach san t-saoghal, Liturgy Dhiadhaidh agus seinn ùrnaigh ùr-uair dà uair. Tha sinn a ‘toirt cuireadh dhut tighinn a dh’fhaicinn / a’ tuigsinn mu Eaglais Chrìosdail Crìosdail. Bidh sinn cuideachd ag iarraidh ort taic ionmhasail a thoirt do mhiseanan ceart-ghnàthach air feadh an t-saoghail gus teachdaireachd Aiseirigh Ìosa Crìosd a thoirt seachad air feadh an t-saoghail. Gheibhear fiosrachadh anns na ceanglaichean gu h-ìosal.

A Igrexa Cristiá Ortodoxa, antiga e primitiva Igrexa cristiá, celebra a cristiá cristiá ortodoxa de Pascua 2018 (8 de abril). Desde o domingo de Ramos o 1 de abril de 2018 ata o domingo de Pascua, o 8 de abril de 2018, todas as mañás e noites, en todas as igrexas ortodoxas do mundo, realízanse a Liturgia Divina e as secuencias de oracións de dúas horas. Invitámoste a vir e ver / saber sobre a Igrexa cristiá ortodoxa. Pedimos tamén que apoiemos económicamente as misións ortodoxas de todo o mundo para transmitir a mensaxe da Resurrección de Xesús Cristo en todo o mundo. A información pode atoparse nos seguintes enlaces.

די orthodox קריסטלעך טשורטש, די אלטע, פרי קריסטלעך טשורטש, פֿייערט ארטאדאקס קריסטלעך יסטער 2018 (אפריל 8). זינט פאלם זונטיק 1 אפריל 2018 ביז יסטער זונטאג, אפריל 8, 2018, יעדער מאָרגן און אָוונט, אין אַלע ארטאדאקס קהילות אין דער וועלט, געטלעך ליטורגי און צוויי-שעה תפילה סיקוואַנסיז זענען געטאן. מיר לאַדן איר צו קומען און זען / וויסן וועגן ארטאדאקס קריסטלעך טשורטש. מיר אויך פרעגן איר צו פאַנאַנשאַלי שטיצן orthodox מישאַנז אַרום די וועלט צו קאַנוויי די אָנזאָג פון די המתים פון יאָשקע משיח אַלע איבער דער וועלט. אינפֿאָרמאַציע קענען זיין געפונען אין די לינקס ונטער.

Τhe Ìjọ Onigbagbọ ti Onigbagbo, atijọ, Ijo Kristiẹni akoko, ṣe ayẹyẹ Ọjọ Ajinde Kristiẹni Orthodox 2018 (Kẹrin 8th). Niwon Ọpẹ Ọjọ Kẹrin Ọjọ 1 Ọjọ Kẹrin, ọdun 2018 títí di Ọjọ Ọjọ Àìkú Ọjọ Ọjọ Ọjọ Àìkú, Ọjọ Kẹjọ Ọjọ 8, 2018, ní òwúrọ àti ní aṣalẹ, nínú gbogbo ìjọ Àjọjọdọwọ ní gbogbo ayé, Liturgy ti Ọlọrun ati awọn adura adura meji-wakati. A pe o pe ki o wa ki o wo / mọ nipa Ijo Onigbagbọ ti Onigbagbo. A tun beere fun ọ pe ki o ṣe atilẹyin awọn iṣẹ apintijọ ni agbaye kakiri aye lati sọ ifiranṣẹ ti Ajinde Jesu Kristi gbogbo agbala aye. A le rii alaye ni awọn ọna asopọ isalẹ.

Den ortodokse kristne kirke, den gamle, tidlige kristne kirke, fejrer den ortodokse kristne påske 2018 (8. april). Siden Palm søndag 1. april 2018 til påske søndag den 8. april 2018 udføres hver morgen og aften i alle ortodokse kirker i verden guddommelig liturgi og to-timers bønnesekvenser. Vi inviterer dig til at komme og se / vide om ortodokse kristne kirke. Vi beder også dig om økonomisk støtte til ortodokse missioner rundt omkring i verden for at formidle budskabet om Jesu Kristi opstandelse over hele verden. Oplysninger findes i nedenstående links.

Õigeusu kristlik kirik, iidne, varakristlik kirik, tähistab õigeusklike ülestõusmispüha 2018 (8. aprill). Pühapäevast 1. aprillist 2018 kuni ülestõusmispühapäevani, 8. aprillil 2018, igal hommikul ja õhtul, kõigis õigeusu kirikutes maailmas viiakse läbi jumalateenistuse ja kahe tunni palvejärjestused. Kutsume teid tulema ja vaatama / tundma õigeusu kristlikku kirikut. Samuti palume teil rahaliselt toetada õigeusu missioone kogu maailmas, et edastada Jeesuse Kristuse ülestõusmise sõnum üle kogu maailma. Teavet leiate allpool olevatest linkidest.

https://ierapostoli.wordpress.com/enisxisi/

(  http://www.ocmc.org/donate/index.aspx   )

(  https://www.goarch.org/holyweek   )  ( english )

Τhe i-Orthodox Christian Church, isendulo, iSonto LamaKristu lokuqala, ligubha i-Orthodox Christian Easter 2018 (ngo-Ephreli 8). Kusukela ngeSonto likaPhilili ngo-Ephreli 1, 2018 kuze kufike iSonto lika-Easter, ngo-Ephreli 8, 2018, njalo ekuseni nakusihlwa, kuwo wonke amasonto angama-Orthodox emhlabeni, i-Divine Liturgy kanye nokulandelana kwemithandazo yamahora amabili kwenziwa. Sikumema ukuthi uzoza ubone / wazi nge-Orthodox Christian Church. Siphinde sikucele ukuthi usize ngokwezezimali ukuhambela kwama-Orthodox emhlabeni wonke ukuhambisa umlayezo wovuko lukaJesu Kristu emhlabeni wonke. Ulwazi lungatholakala ezixhumanini ngezansi.

正式なキリスト教教会、古代初期のキリスト教教会、正教会キリスト教徒のイースター2018(4月8日)を祝う。 2018年4月1日のパーム・サンデー、2018年4月8日のイースター・サンデー、世界中のすべての正教会で毎朝、夕方まで、神聖な典礼と2時間の祈りが行われています。 正教会のキリスト教教会について、あなたが来て、見て知ってもらうことをお勧めします。 世界中の正教会の使命に財政的に支援して、世界中のイエス・キリストの復活のメッセージを伝えてください。 情報は下のリンクで見つけることができます。

Chọọchị Ndị Ọtọdọks nke Chọọchị Orthodox, oge ochie, Chọọchị Ndị Kraịst oge mbụ, na-agba Krismas Ọtọdọks nke Ista 2018 (Eprel 8). Ebe ọ bụ na nkwụ a ga – abụ April 1, 2018 ruo na Sunday Sunday, April 8, 2018, kwa ụtụtụ na mgbede, na ụka nile nke Ọtọdọks n’ụwa, Akwụkwọ Nsọ Chineke na ekpere ekpere abụọ. Anyị na-akpọ gị òkù ka ị bịa hụ / mara banyere Chọọchị Ọtọdọks nke Ndị Kraịst. Anyị na-arịọ gị ka ị kwadoro ọrụ ego nke ndị Ọtọdọks gburugburu ụwa ka ị kwusaa ozi banyere mbilite n’ọnwụ nke Jizọs Kraịst n’ụwa nile. Enwere ike ịchọta ozi na njikọ n’okpuru.

Gereja Kristen Ortodoks, Gereja Kristen kuno dan kuno, merayakan Paskah Kristen Ortodoks 2018 (8 April). Sejak Minggu Palma 1 April 2018 hingga Minggu Paskah, 8 April 2018, setiap pagi dan sore hari, di semua gereja Ortodoks di dunia, Liturgi Ilahi dan dua jam acara doa dilakukan. Kami mengundang Anda untuk datang dan melihat / mengetahui tentang Gereja Kristen Ortodoks. Kami juga meminta Anda untuk secara finansial mendukung misi Ortodoks di seluruh dunia untuk menyampaikan pesan Kebangkitan Yesus Kristus di seluruh dunia. Informasi dapat ditemukan di tautan di bawah ini.

Ceiliúrann Τhe Orthodox Christian Church, an t-ársa, an Eaglais Chríostaí luath, Críostaí Críostaithe Orthodox 2018 (8 Aibreán). Ó Palm Sunday 1 Aibreán, 2018 go dtí Dé Domhnaigh na Cásca, 8 Aibreán, 2018, gach maidin agus tráthnóna, i ngach eaglais Orthodox ar fud an domhain, Déantar litríocht Dhiaga agus seisiúin urnaí dhá uair an chloig a dhéanamh. Tugaimid cuireadh duit teacht ar an Eaglais Chríostaí Orthodox a fheiceáil / a thuiscint. Iarraimid orainn freisin tacaíocht airgeadais a thabhairt do mhisin Orthodox ar fud an domhain chun teachtaireacht Aiséirí Íosa Críost a chur in iúl ar fud an domhain. Is féidir faisnéis a fháil sna naisc thíos.

The Rétttrúnaðar Christian Church, forn, snemma kristna kirkjan, fagnar Rétttrúnaðar Christian Easter 2018 (8. apríl). Frá pölsundi 1. apríl 2018 til páska sunnudaginn 8. apríl 2018, á hverjum morgni og kvöldi, í öllum Orthodox kirkjum í heiminum, eru guðdómleg liturgy og tveggja klukkustunda bæn röð. Við bjóðum þér að koma og sjá / vita um Rétttrúnaðar Christian Church. Við biðjum þig einnig að fjárhagslega styðja rétttrúnaðarmál um allan heim til að flytja boðskap upprisunnar Jesú Krists um allan heim. Upplýsingar má finna í tenglum hér að neðan.

La Chiesa cristiana ortodossa, l’antica chiesa paleocristiana, celebra la Pasqua cristiana ortodossa nel 2018 (8 aprile). Dalla domenica delle Palme, 1 aprile 2018 fino alla domenica di Pasqua, 8 aprile 2018, ogni mattina e sera, in tutte le chiese ortodosse del mondo, vengono eseguite la Divina Liturgia e le sequenze di preghiera di due ore. Ti invitiamo a venire a vedere / conoscere la Chiesa Cristiana Ortodossa. Vi chiediamo anche di sostenere finanziariamente le missioni ortodosse in tutto il mondo per trasmettere il messaggio della Risurrezione di Gesù Cristo in tutto il mondo. Informazioni possono essere trovate nei link qui sotto.

Православие христиан шіркеуі, ежелгі, ертедегі христиан шіркеуі, 8 сәуірде Православие христиандары Пасха мерекесін атап өтеді. 2018 жылдың 1-ші жексенбісінде Пасха жексенбіден бастап 2018 жылдың 8-ші жексенбісіне дейін, әлемнің барлық православтық шіркеулерінде, Құдайға лайықтылық пен екі сағаттық намаздар орындалады. Сізді православиелік христиан шіркеуі туралы біліп, көруге шақырамыз. Біз сізден бүкіл әлем бойынша Иса Мәсіхтің қайта тірілу туралы хабарын жеткізуге бүкіл әлем бойынша православиелік миссияларды қаржылай қолдауды сұраймыз. Ақпаратты төмендегі сілтемелерден табуға болады.

L’església cristiana ortodoxa, antiga i primitiva església cristiana, celebra la Pasqua cristiana ortodoxa 2018 (8 d’abril). Des del Diumenge de Rams, l’1 d’abril de 2018 fins al diumenge de Pasqua, el 8 d’abril de 2018, cada matí i tarda, a totes les esglésies ortodoxes del món, es realitzen la Litúrgia Divina i les seqüències d’oracions de dues hores. Et convidem a venir a conèixer / conèixer sobre l’Església Cristiana Ortodoxa. També li demanem que recolzi financerament missions ortodoxes a tot el món per transmetre el missatge de la Resurrecció de Jesucrist a tot el món. Podeu trobar informació a l’enllaç següent.

東正教基督教會,古老的早期基督教會,慶祝東正教復活節2018年(4月8日)。 自2018年4月1日以後,直到2018年4月8日復活節週日,每天早上和傍晚,在世界各地的所有東正教教堂舉行神聖儀式和兩小時禱告序列。 我們邀請您前來參觀/了解東正教基督教會。 我們還要求你在全世界支持正統任務,以傳達全世界耶穌基督復活的信息。 信息可以在下面的鏈接中找到。

Τhe ортодоксалдык христиан чиркөөсү, байыркы, Ыйсанын алгачкы жолдоочуларынын Church, ортодоксалдык христиан Пасханы 2018 (апрель 8) белгилейт. Palm Sunday 8-жылдын 1-апрели, 2018 Easter жекшемби чейин,-апрелинен тартып, 2018, ар бир Эрте менен, кечинде, дүйнөдөгү бардык ортодокс чиркөөлөрүнүн, Кудай Литургиясын жана эки сааттык намаз тизмектеринин жүзөгө ашырылат. Биз сиз / келип, ортодоксалдык христиан чиркөөсүнүн жөнүндө билүүгө чакырабыз. Биз, ошондой эле каржылык ортодокс миссияларын тегерегиндеги бардык дүйнө жүзү боюнча Ыйса Машайактын кайра тирилери жөнүндө кабар жеткирүүгө дүйнөдө колдоого суранабыз. Маалымат төмөнкү шилтемелерде тапса болот.

Ø 고대의 초기 기독교 교회 인 정통 기독교 교회는 2018 년 4 월 8 일 정교회의 기독교 부활절을 기념합니다. 2018 년 4 월 1 일 자정 일요일부터 2018 년 4 월 8 일 부활절 일요일, 매일 아침과 저녁까지 전 세계의 모든 정통 교회에서 신성한 예식과 2 시간기도 순서가 수행됩니다. 우리는 당신이 정통 기독교 교회에오고 보거나 알기를 바랍니다. 또한 전 세계에 정교회 사역을 지원하여 예수 그리스도의 부활의 메시지를 전 세계에 전하도록 요청합니다. 정보는 아래 링크에서 찾을 수 있습니다.

A Chiesa cristiana ortodoxa, l’antica, a crescita cristiana cristiana, celebra l’Orthodox Christian Easter 2018 (8 di aprile). Dumenimu di u Dumenicu 1 di aprile, 2018 finu à u domenicu di Pasqua, u 8 d’aprile di u 2018, ogni matina è a sera, in tutti e chjese ortodoxte in u mondu, a liturgia divina è sequenze di precucere di dui ora sò realizati. V’avemu invitatu per vede è vede / sapete di a Chiesa cristiana ortudoxa. Vulemu ancu dumandà à finanziariamente e supporte à e missione Ortodoxu à u mondu per transmetre u missaghju di a Resurrección di Ghjesù Cristu in tutte u mondu. A infurmazione pò esse truvata in i ligami sottu.

Τhe Church Orthodox, Church of Christian Initiative, kevnar, kevneşopî ya Eristodox Easter 2018 (8th nîsanê) pîroz dike. Ji ber Pawşa Yekşemê 1ê Tebaxê, 2018 heta Rojhilata Easterê, Avrêl 8, 2018, di her sibehê û êvarê de, di tevahiya cîranên Orthodoxê de, Li Lîturgiya Divê û rêzên dua du saetan têne kirin. Em ji we re vexwendin ku werin û bibînin / di derbarê Dêrê Xristiya Orthodox de bizanin. Em jî ji we re ji we re ferman dikin ku mîsyonên Orthodox piştgiriya cîhanê bikin ku ji bo tevahiya cîhanê Peyama Yûhenna Mesîh Mesîh peyda bikin. Agahdarî li jêr li jêr têne dîtin.

Τhe Òtodòks kretyen Legliz, ansyen, legliz la byen bonè kretyen, selebre Òtodòks kretyen Pak 2018 (8 avril). Depi Palm Sunday, 1 avril 2018 jiska Pak Dimanch, 8 avril 2018, chak maten ak aswè, nan tout legliz Òtodòks nan mond lan, Divine Liturgy ak sekans priyè de-èdtan yo fèt. Nou envite ou vini ak wè / konnen sou Legliz Otodòks kretyen. Nou mande ou tou pou sipòte misyon Otodòks finansyèman atravè mond lan pou transmèt mesaj Rezirèksyon Jezikri a nan tout mond lan. Enfòmasyon yo ka jwenn nan lyen ki anba yo.

Pravoslavna crkva, drevna, rana kršćanska crkva, slavi pravoslavni kršćanski uskrs 2018. (8. travnja). Od 1. rujna 2018. do nedjelje, 8. travnja 2018., svake jutro i navečer, u svim pravoslavnim crkvama na svijetu, obavljaju se Božanska liturgija i dvosatne molitvene sekvence. Pozivamo Vas da upoznate pravoslavnu kršćansku crkvu. Također vas molimo da financijski poduprujete pravoslavne misije širom svijeta kako biste prenijeli poruku uskrsnuća Isusa Krista diljem svijeta. Informacije se nalaze na niže navedenim linkovima.

ສາດສະຫນາຄຣິດສະຕຽນຄຣິສຕະຈັກ, ວັດຖຸບູຮານ, ສາດສະຫນາຄຣິດສະຕຽນຕົ້ນສະບັບ, ສະຫຼອງ Orthodox Christian Easter 2018 (ເມສາ 8). ນັບຕັ້ງແຕ່ປາມວັນອາທິດວັນທີ 1 ເມສາ 2018 ຈົນກ່ວາວັນອາທິດວັນອາທິດ, ວັນທີ 8 ເມສາ 2018, ທຸກໆເຊົ້າແລະຕອນແລງ, ໃນທຸກສາດສະຫນາຈັກແບບດັ້ງເດີມໃນໂລກ, Divine Liturgy ແລະລໍາດັບການອະທິດຖານສອງຊົ່ວໂມງ. ພວກເຮົາເຊື້ອເຊີນໃຫ້ທ່ານມາເຫັນແລະຮູ້ຈັກຄຣິສຕະຈັກຄຣິສຕຽນ. ພວກເຮົາຍັງຂໍໃຫ້ທ່ານສະຫນັບສະຫນູນການສະຫນັບສະຫນູນທາງດ້ານການເງິນແບບຖາວອນໃນທົ່ວໂລກເພື່ອສົ່ງຂໍ້ຄວາມກ່ຽວກັບການຟື້ນຄືນຊີວິດຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດທົ່ວໂລກ. ຂໍ້ມູນສາມາດພົບໄດ້ຢູ່ໃນລິ້ງຂ້າງລຸ່ມນີ້.

https://ierapostoli.wordpress.com/enisxisi/

(  http://www.ocmc.org/donate/index.aspx   )

(  https://www.goarch.org/holyweek   )  ( english )

Pareizticīgā kristīgā baznīca, senā, agrīnā kristiešu baznīca, svin Pareizticīgo kristiešu Lieldienas 2018 (8. aprīlis). Tā kā Palm svētdien, 2018. gada 1. aprīlī, līdz Lieldienu svētdienai, 2018. gada 8. aprīlim, katru rītu un vakarā visās pasaules pareizticīgo baznīcās tiek veikta Dievišķā liturģija un divu stundu lūgšanu sekvences. Mēs aicinām jūs ierasties un redzēt / uzzināt par pareizticīgo kristiešu baznīcu. Mēs arī lūdzam jūs finansiāli atbalstīt pareizticīgo misijas visā pasaulē, lai paustu vēstījumu par Jēzus Kristus augšāmcelšanos visā pasaulē. Informācija atrodama zemāk redzamajās saitēs.

Pravoslavų krikščionių bažnyčia, senoji ankstyvoji krikščionių bažnyčia, švenčia 2018 m. Stačiatikių krikščionių Velykas (balandžio 8 d.). Nuo balandžio 2018 m. Balandžio 1 d. Iki Velykų sekmadienio, 2018 m. Balandžio 8 d., Kiekvieną rytą ir vakare, visose pasaulio stačiatikių bažnyčiose atliekama dieviška liturgija ir dviejų valandų maldos seka. Kviečiame atvykti ir pamatyti / susipažinti su stačiatikių krikščionių bažnyčia. Mes taip pat prašome jūsų finansiškai remti ortodoksų misijas visame pasaulyje, kad būtų perteikta Jėzaus Kristaus prisikėlimo žinia visame pasaulyje. Informacija pateikiama toliau esančiose nuorodose.

D’orthodox-christlech Kierch, déi antike, fréien christlech Kierch, feiert orthodoxe Chrëscht Ouschter 2018 (8. Abrëll). Zënter dem Sonndeg den 1. Abrëll 2018 bis Ouschter Sonndeg, 8. Abrëll 2018, all muer an owes, an allen orthodoxe Kierchen an der Welt, Divine Liturgie an zwouhéide Gebittsequenzen. Mir invitéieren Iech ze kommen / wësse iwwer d’orthodoxesch Kierch. Mir froen Iech och, d’orthodoxe Missioun weltwäit finanziell Ënnerstëtzung ze ënnerstëtzen, fir d’Botschaft vun der Opdeckung vu Jesus Christus an der ganzer Welt ze vermëttelen. Informatiounen kënnen an de Linken hei ënnen fonnt ginn.

Ny Fivavahana Kristiana Ortodoksa, ny Fiangonana Kristiana tany am-piandohana, dia mankalaza ny Paska Kristiana ortodoksa 2018 (8 Aprily). Hatramin’ny alahady Palmira 1 Aprily 2018 mandrapahatongan’ny Alahady Paska, 8 Aprily 2018, isa-maraina sy hariva, any amin’ny fiangonana ortodoksa rehetra eran’izao tontolo izao, ny litorzian’Andriamanitra sy ny fizotry ny vavaka roa ora dia tanterahana. Manasa anao izahay mba hijery / hahafantatra momba ny Fiangonana Kristianina Ortodoksa. Miangavy anareo koa izahay hanohana ara-bola ny iraka ortodoksa manerana izao tontolo izao mba hampita ny hafatra momba ny fitsanganan-ko velona an’i Jesoa Kristy manerana an’izao tontolo izao. Azo jerena ao amin’ny rohy eto ambany ny fampahalalana.

Gereja Kristian Τhe Orthodox, kuno, Gereja Kristian awal, meraikan Paskah Kristian Ortodoks 2018 (8 April). Sejak Palm Ahad 1 April 2018 hingga Ahad Paskah, 8 April 2018, setiap pagi dan petang, di semua gereja Ortodoks di dunia, Liturgi Ilahi dan urutan doa dua jam dilakukan. Kami menjemput anda untuk datang dan melihat / mengetahui tentang Gereja Kristian Ortodoks. Kami juga meminta anda untuk menyokong misi Ortodoks secara kewangan di seluruh dunia untuk menyampaikan mesej tentang Kebangkitan Yesus Kristus di seluruh dunia. Maklumat boleh didapati dalam pautan di bawah.

Il-Knisja Ortodossa Kristjana, il-Knisja mill-qedem bikrija Kristjana, tiċċelebra l-Għid Ortodossa tal-Għid 2018 (April 8). Mill-Ħamis tal-Palm il-Ħadd 1 ta ‘April 2018 sal-Ħadd tal-Għid, 8 ta’ April 2018, kull filgħodu u filgħaxija, fil-knejjes Ortodossi fid-dinja, il-Liturġija Divina u s-sekwenzi tat-talb ta ‘sagħtejn isiru. Nistednukom biex jidħlu u jaraw / jafu dwar Knisja Ortodossa Kristjana. Nitolbuk ukoll biex nappoġġjaw finanzjarjament il-missjonijiet Ortodostiċi madwar id-dinja biex twassal il-messaġġ tal-Qawmien ta ‘Ġesù Kristu mad-dinja kollha. Informazzjoni tista ‘tinstab fil-links hawn taħt.

Τhe Orthodox Christian Church, te tawhito, hahi Karaitiana wawe, whakanui i te Christian Orthodox Christian Easter 2018 (April 8th). Mai i te Paera Paarapu Paengawhāwhā 1, 2018 tae noa ki te Rātapu o te Rātapu, Aperira 8, 2018, i te ata me te ahiahi, i roto i nga hahi Orthodox katoa i te ao, e mahihia ana te karakia Liturgy Tapu me nga raupapa inoi e rua haora. Ka tono matou ki a koe kia haere mai ki te kite / mohio ki te hahi Karaitiana Orthodox. Te ani nei matou ia koe kia tautoko tautoko moni ki nga misioni Orthodox puta noa i te ao ki te kawe i te karere o te Whakaturanga o Ihu Karaiti i te ao katoa. Ka kitea nga korero i roto i nga hono i raro nei.

ऑर्थोडॉक्स ख्रिश्चन चर्च, प्राचीन, लवकर ख्रिस्ती चर्च, ऑर्थोडॉक्स ख्रिश्चन ख्रिश्चन ईस्टर 2018 (एप्रिल 8) साजरा करते. पाम रविवारी 1 एप्रिल 2018 पासून ईस्टर रविवारी, एप्रिल 8, 2018, दररोज सकाळी आणि संध्याकाळी, जगातील सर्व ऑर्थोडॉक्स चर्चमध्ये, दैवी लिटर्गी आणि दोन-तास प्रार्थना क्रम सादर केले जातात. आम्ही आपल्याला येऊन ऑर्थोडॉक्स ख्रिश्चन चर्च बद्दल जाणून घेण्यासाठी / पाहू आमंत्रित. आम्ही तुम्हाला जगभरातील ऑर्थोडॉक्स मिशन्समपैकी आर्थिक पाठिंबा देण्यासाठीही सांगू इच्छितो जेणेकरून जगभरातील येशू ख्रिस्ताच्या पुनरुत्थानाचे संदेश पोचतील. माहिती खालील दुव्यांमध्ये आढळू शकते.

Τhe Ортодокс Христэд итгэгч сүм, эртний, эртний Христийн сүм, Orthodox Христийн шашинтан Улаан өндөгний баяр 2018 (4 сарын 8) баяр тэмдэглэх. 2018 оны дөрөвдүгээр сарын 1-ний 4-р сарын 1-ний Пүрэв гарагт 2018 оны 4-р сарын 8-ны Пүрэв гарагийн өглөө, үдэш, үдэш, дэлхийн бүх Ортодокс чуулгануудад, тэнгэрлэг литурги, хоёр цагийн залбирлын дарааллыг гүйцэтгэдэг. Ортодокс Христэд итгэгч Сүмийн талаар ирж, мэдэх / мэдэхийг бид урьж байна. Дэлхий даяар Есүс Христийн Амилалтын тухай захиасыг дамжуулахын тулд дэлхий даяар Ортодокс номлолд санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэхийг бид та бүхнээс хүсч байна. Мэдээллийг доорх линкүүдээс олж болно.

Τhe ओर्थोडोक्स क्रिश्चियन चर्च, प्राचीन, प्रारम्भिक क्रिश्चियन चर्चले ओर्थोडक्स ईसाई ईस्टर 2018 (अप्रिल 8) मनाउँदछ। पाम आइतवार 1 अप्रिल 1 9 2018 देखि ईस्टर आइतवार, अप्रिल 8, 2018 सम्म, हरेक बिहान र साँझमा विश्वको सम्पूर्ण ओर्थोडक्स चर्चहरूमा, दिव्य लिगर्गी र दुई घण्टा प्रार्थना अनुक्रमहरू प्रदर्शन गरिएका छन्। हामी तपाईंलाई आउन निम्तो दिन्छौं / हेर्नुहोस् ओर्थोडक्स ईसाई चर्चको बारेमा। हामी तपाईंलाई पनि सोध्छौं कि विश्वभर सम्पूर्ण यीशु मसीहको पुनरुत्थान सन्देशको सन्देशलाई विश्वभर वरिपरि ओर्थोडक्स मिशनलाई समर्थन गर्न। जानकारी तल लिंकहरू मा पाउन सकिन्छ।

Den ortodokse kristne kirken, den gamle, tidlige kristne kirke, feirer ortodokse kristne påske 2018 (8. april). Siden Palm søndag 1. april 2018 til påskedag 8. april 2018, hver morgen og kveld, i alle ortodokse kirker i verden, utføres guddommelig liturgi og to-timers bønnesekvenser. Vi inviterer deg til å komme og se / vite om ortodokse kristne kirke. Vi ber deg også om å finansielt støtte ortodokse oppdrag rundt om i verden for å formidle budskapet om Jesu Kristi oppstandelse over hele verden. Informasjon finner du i linkene under.

De orthodoxe christelijke kerk, de oude, vroegchristelijke kerk, viert orthodox christelijk Pasen 2018 (8 april). Sinds Palmzondag 1 april 2018 tot Paaszondag 8 april 2018, elke ochtend en avond, in alle orthodoxe kerken in de wereld, worden goddelijke liturgie en twee uur durende gebedssequenties uitgevoerd. Wij nodigen u uit om te komen / zien / weten over orthodox-christelijke kerk. We vragen je ook om orthodoxe missies in de hele wereld financieel te ondersteunen om de boodschap van de opstanding van Jezus Christus over de hele wereld over te brengen. Informatie is te vinden in de onderstaande links.

Mae pob Eglwys Gristnogol Uniongred, yr Eglwys Gristnogol hynafol, cynnar, yn dathlu Pasg Cristnogol Uniongred 2018 (Ebrill 8fed). Ers Dydd Sul y Palm, Ebrill 1, 2018 tan ddydd Sul y Pasg, Ebrill 8, 2018, bob bore a gyda’r nos, ym mhob eglwys Uniongred yn y byd, mae Liturgy Divine a dilyniant gweddi dwy awr yn cael eu perfformio. Rydym yn eich gwahodd i ddod i weld / wybod am Eglwys Gristnogol Uniongred. Rydym hefyd yn gofyn ichi gefnogi’r syniadau Uniongred ar draws y byd yn ariannol i gyfleu neges Atgyfodiad Iesu Grist ar draws y byd. Mae gwybodaeth ar gael yn y dolenni isod.

Az ortodox keresztény egyház, az ókori, korai keresztény egyház ünnepli az Ortodox Keresztény Húsvétot 2018 (április 8). 2018 április 1-től a vasárnapi vasárnapra, 2018 április 8-ig, minden reggel és este, a világ minden ortodox egyházában, az isteni liturgiában és a két órás imádkozási sorozatokban. Felhívjuk Önt, hogy jöjjön és ismerje meg az Ortodox Keresztény Egyházat. Arra is felkérjük Önöket, hogy támogassák az ortodox missziókat világszerte, hogy közvetítsék Jézus Krisztus feltámadásának üzeneteit a világ minden tájáról. Az információ az alábbi linkeken található.

Pravoslav xristian cherkovi, qadimiy, erta xristian cherkovi, 8-aprel kuni pravoslav xristian Pasxani nishonlamoqda. 2018 yil 1 apreli 2018 yilning 1-apreliga Pasxa Yakshanba kuniga qadar, har kuni ertalab va kechqurun, jahonning barcha pravoslav cherkovlarida, Ilohiy diniy marosim va ikki soatlik ibodat suhbatlari amalga oshiriladi. Biz sizga tashrif buyurib, pravoslav xristian cherkovini ko’rishni taklif qilamiz. Bundan tashqari, butun dunyodagi Iso Masihning tirilishiga oid xabarni etkazish uchun dunyodagi pravoslav missiyalarini moddiy jihatdan qo’llab-quvvatlashingizni so’raymiz. Ma’lumotlar quyidagi havolalarda keltirilgan.

قدیم، ابتدائی عیسائی کلیسیا Τhe آرتھوڈوکس عیسائی چرچ، آرتھوڈوکس عیسائی ایسٹر 2018 (8 اپریل) کو منایا جاتا ہے. پام سے اپریل 1، 2018 کے بعد سے ایسٹر اتوار، 8 اپریل، 2018، ہر صبح اور شام تک دنیا کے تمام آرتھوڈوکس گرجا گھروں میں، الہی لٹریگ اور دو گھنٹہ نماز کی ترتیبات کی جاتی ہیں. ہم آپ کو آنے اور دیکھنے کے لئے مدعو کرتے ہیں / آرتھوڈکس عیسائی چرچ کے بارے میں جانتے ہیں. ہم آپ کو دنیا بھر میں یسوع مسیح کی قیامت کے پیغام کو پہنچانے کے لئے دنیا بھر میں آرتھوڈوکس مشن کو مالی تعاون سے بھی پوچھتے ہیں. ذیل میں لنکس میں معلومات پایا جا سکتا ہے.

ਆਰਥੋਡਾਕਸ ਈਸਾਈ ਚਰਚ, ਪ੍ਰਾਚੀਨ, ਮੁਢਲੇ ਮਸੀਹੀ ਚਰਚ, ਆਰਥੋਡਾਕਸ ਈਸਟਰ ਈਸਟ 2018 (ਅਪ੍ਰੈਲ 8) ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹੈ. ਪਾਮ ਐਤਵਾਰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2018 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਈਸਟਰ ਐਤਵਾਰ, 8 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2018, ਹਰ ਸਵੇਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ, ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਰਥੋਡਾਕਸ ਚਰਚਾਂ ਵਿੱਚ, ਈਸ਼ਵਰੀ ਲਿਟੁਰਗੀ ਅਤੇ ਦੋ ਘੰਟੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਕ੍ਰਮ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ. ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਦੇਖੋ / ਆਰਥੋਡਾਕਸ ਈਸਾਈ ਚਰਚ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ. ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਆਰਥੋਡਾਕਸ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜੀ ਉੱਠਣ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ. ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੇਠਲੇ ਲਿੰਕਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ.

کلیسای مسیحی ارتدوکس، کلیسای مسیحی باستان و قدیمی، عید پاک مسیحیان ارتدوکس 2018 (8 آوریل) را جشن می گیرد. از آنجایی که پالم یکشنبه 1 آوریل 2018 تا روز عید پاک یکشنبه، 8 آوریل 2018، هر صبح و عصر، در همه کلیساهای ارتدوکس در جهان، مراسم الهی و دو ساعته نمازها انجام می شود. از شما دعوت میکنیم که در مورد کلیسای مسیحی ارتدوکس ببینید / می دانید. ما همچنین از شما می خواهیم که از ماموریت های ارتدوکس در سراسر جهان برای حمایت از پیام رستاخیز عیسی مسیح در سراسر جهان، پشتیبانی کند. اطلاعات را می توان در لینک های زیر یافت.

Orw Prawosławny Kościół Chrześcijański, starożytny, wczesnochrześcijański Kościół, świętuje prawosławną Wielkanoc 2018 (8 kwietnia). Od Niedzieli Palmowej, 1 kwietnia 2018 r. Do niedzieli wielkanocnej, 8 kwietnia 2018 r., Codziennie rano i wieczorem, we wszystkich prawosławnych kościołach na świecie, odbywa się Boska liturgia i dwugodzinne sekwencje modlitewne. Zachęcamy do przyjrzenia się / poznania prawosławnego Kościoła Chrześcijańskiego. Prosimy również o wsparcie finansowe misji prawosławnych na całym świecie, aby przekazać przesłanie Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa na całym świecie. Informacje można znaleźć w linkach poniżej.

o le ekalesia Kerisiano anamua, ma le 400 miliona tagata i le lalolagi atoa, e faamanatuina le Kerisimasi o le Kerisimasi 2018 (Aperila 8). Talu mai le aso o le pama Aperila 1, 2018 seia oʻo i le Aso Sa Aso Sa, Aperila 8, 2018, i taeao uma ma afiafi, i lotu uma anamua i le lalolagi, Lotu Liturgy ma itula e lua tatalo tatalo. Matou te valaauliaina oe e sau ma vaʻai / iloa e uiga i le lotu Kerisiano faʻa-Kerisiano. Matou te talosagaina foi outou ia lagolago tupe i misiona i le salafa o le lalolagi e faailoa atu le savali o le toetu o Iesu Keriso i le lalolagi atoa. E mafai ona maua faʻamatalaga i totonu o loʻo i lalo.

ang orthodox christian church, nga adunay 400 milyon nga mga tawo sa tibuok kalibutan, nagselebrar sa orthodox christian easter 2018 (Abril 8). Sukad sa palma sa Abril 1, 2018 hangtod sa Dominggo sa Pasko sa Pagkabanhaw, Abril 8, 2018, matag buntag ug gabii, sa tanang mga iglesia nga orthodox sa kalibutan, ang Balaang Liturhiya ug duha ka oras nga mga han-ay sa pag-ampo gihimo. Gidapit ka namon sa pag-anhi ug pagtan-aw mahitungod sa orthodox Christian Church. Naghangyo usab kami kanimo nga suportahan ang pinansyal nga pagsuporta sa mga ortodoks nga mga misyon sa tibuok kalibutan aron ipaambit ang mensahe sa pagkabanhaw ni jesus christ sa tibuok kalibutan. Ang impormasyon makita sa mga link sa ubos.

kereke ea Kereke ea Orthodox, e nang le batho ba limilione tse 400 lefatšeng ka bophara, e keteka kereke ea Orthodox christan easter 2018 (la 8 la 8). Ho tloha ka sefate letsatsing la la 1 April, 2018 ho fihlela ka letsatsi la pente Sontaha, la 8 April, 2018, hoseng ho hong le mantsiboea, likerekeng tsohle tsa setereke lefatšeng, litumelo tsa Molimo le lihora tse peli tsa thapelo li etsoa. Re u khothalletsa hore u tle u bone / u tsebe ka Kereke ea Kereke ea Orthodox. Re boetse re u kopa ho tšehetsa lichelete tsa Orthodox ho pota lefatše ho fetisa molaetsa oa tsoho ea Jesu Kreste lefatšeng ka bophara. Boitsebiso bo ka fumanoa libaneng tse ka tlase.

ලොව පුරා මිලියන 400 ක ජනතාවක් සමඟ සාම්ප්රදායික ක්රිස්තියානි පල්ලිය, 2018 අප්රියෙල් (සාම්ප්රදායික) කිතුනු පාස්කු උත්සවය සමරනු ලබයි. 2018 අප්රියෙල් මස 1 වන දින පාස්කු ඉරිදා උදේ 8 වන අප්රියෙල් 8 වන ඉරිදා සෑම උදෑසනක හා සවස සෑම ලෝක සම්භාවනීය දේවස්ථානවල දී දිව්ය පූජාව සහ පැය දෙකක යාච්ඤාව අනුපිළිවෙලවල් සිදු කරනු ලැබේ. සාම්ප්රදායික ක්රිස්තියානි පල්ලිය ගැන පැමිණෙන ලෙස අප දකින්නෙමු. ලෝකය පුරා ජේසුගේ නැවත නැඟිටීම පිළිබඳ පණිවුඩය ප්රකාශ කිරීම සඳහා ලෝකය වටා චිරාගත සම්ප්රදායන් වෙත මූල්යමය ආධාර දීමට අපි ඔබගෙන් ඉල්ලා සිටිමු. පහත දැක්වෙන සබැඳි වල තොරතුරු සොයාගත හැකිය.

pravoslávny kresťanský kostol s 400 miliónmi ľudí po celom svete oslavuje pravoslávne kresťanské veľkonočné kráľovstvo 2018 (8. apríla). Od duny v dňoch 1. apríla 2018 až do veľkonočnej nedele 8. apríla 2018 sa každé ráno a večer vo všetkých ortodoxných cirkvách sveta vykonáva božská liturgia a dvojhodinové modlitebné sekvencie. Pozývame vás, aby ste prišli a poznali pravdu o kresťanskej cirkvi. Taktiež vás žiadame, aby ste finančne podporili pravoslávne misie na celom svete, aby ste poslali posolstvo o zmŕtvychvstaní Ježiša Krista po celom svete. Informácie nájdete v nižšie uvedených odkazoch.

ortodoksna krščanska cerkev, s 400 milijoni ljudi po vsem svetu, praznuje pravoslavno krščansko soboto 2018 (8. aprila). Od dlani nedeljo 1. aprila 2018 do velikonočne nedelje, 8. aprila 2018, se vsako jutro in zvečer v vseh pravoslavnih cerkvah na svetu odvijajo Božanska liturgija in dveurni molitveni sekvenci. Vabimo vas, da pridete in se poglejte o pravoslavni krščanski cerkvi. Prav tako vas prosimo, da finančno podprete ortodoksne misije po vsem svetu, da sporočite sporočilo o vstajenju Jezusa Kristusa po vsem svetu. Informacije najdete v spodnjih povezavah.

iyo orthodox kereke yechiKristu, ine vanhu mamiriyoni 400 munyika yose, inopemberera kanathodox christian easter 2018 (April 8th). Kubva pamichindwe zuva musi waApril 1, 2018 kusvikira pasikati Svondo, Kubvumbi 8, 2018, mangwanani oga oga nemanheru, mumachechi ose orthodox munyika, Divine Liturgy uye maawa maviri ekutevedza munamato anoitwa. Tinokukoka iwe kuti uuye uye uone / kuziva nezvechihedheni chechiKristu. Isu tinokukumbirawo kuti uwane mari yekushumira kana orthodox misheni kuzhinji munyika yose kuti utaure shoko rekumuka kweJesus christ pasi rose. Ruzivo runogona kuwanika muzvikwata zviri pasi apa.

Kanisa la Kikristo la Kiyahudi, na watu milioni 400 ulimwenguni pote, linaadhimisha Kanisa la Kikristo la Pasaka 2018 (Aprili 8). Tangu siku ya Jumatatu Aprili 1, 2018 hadi Jumapili ya Pasaka, Aprili 8, 2018, kila asubuhi na jioni, katika makanisa yote ya kidini duniani, Utamaduni wa Mungu na utaratibu wa maombi ya saa mbili hufanyika. Tunakualika uje na kuona / kujua kuhusu Kanisa la Kikristo la Orthodox. Pia tunakuomba ufadhili misaada ya kifedha duniani kote ili ufanye ujumbe wa ufufuo wa Yesu Kristo duniani kote. Maelezo yanaweza kupatikana katika viungo hapa chini.

den ortodoxa kristna kyrkan, med 400 miljoner människor över hela världen, firar ortodox kristen påsk 2018 (8 april). Sedan palmsöndagen 1 april 2018 fram till påsk söndag 8 april 2018 utförs varje morgon och kväll, i alla ortodoxa kyrkor i världen, gudomlig liturgi och två timmars bönsekvenser. Vi inbjuder dig att komma och se / veta om ortodoxa kristna kyrkan. Vi ber dig också att finansiellt stödja ortodoxa uppdrag runt om i världen för att förmedla budskapet om Jesu Kristi uppståndelse över hela världen. Information finns i länkarna nedan.

éta garéja Kristen ortodoks, kalawan 400 jutaan jalma sakuliah dunya, celebrates ortodoks Kristen Easter 2018 (8 April). Kusabab Minggu korma 1 April 2018 dugi Easter Minggu, April 8, 2018, unggal isuk jeung sore, dina sagala gereja ortodoks di dunya, Illahi Liturgy jeung urutan solat dua-jam nu dipigawé. Urang ngajak anjeun datangna tur tingal / nyaho ngeunaan Garéja Kristen ortodoks. Urang ogé ménta anjeun ngarojong finansial misi ortodoks sabudeureun dunya nepikeun pesen ti kabangkitan Yesus Kristus sakuliah dunya. Émbaran bisa kapanggih dina tumbu di handap ieu.

калисои христианӣ, бо 400 миллион нафар одамон дар саросари олам 2018-умро бо пистолетҳои христианӣ (8 апрел) ҷашн мегиранд. Аз 1-уми апрели соли 2018 то соати пахтишабӣ, 8-уми апрели соли 2018, ҳар як субҳ ва шом, дар ҳамаи калисои ортодокс дар ҷаҳон, Китобҳои муқаддаси илоҳӣ ва сутунҳои ду-се соат иҷро мешаванд. Мо шуморо даъват менамоем, ки дар наздикии калисои христианӣ шинос шавед. Мо инчунин аз шумо хоҳиш мекунем, ки ба вазифаҳои православӣ дар тамоми ҷаҳон кӯмак расонем, то паёми эҳёи Масеҳи Масеҳро дар тамоми ҷаҳон расонем. Маълумот дар пайвандҳо дар поён оварда мешавад.

คริสตจักรออร์โธดอกซ์คริสเตียนที่มีผู้คนกว่า 400 ล้านคนทั่วโลกฉลองเทศกาลอีสเตอร์คริสเตียนออร์โธดอกซ์ 2018 (วันที่ 8 เมษายน) ตั้งแต่วันอาทิตย์ปาล์มวันที่ 1 เมษายน 2018 จนถึงวันอาทิตย์อีสเตอร์วันอาทิตย์ที่ 8 เมษายน 2018 ทุกเช้าและเย็นในโบสถ์ออร์โธดอกซ์ทั้งหมดในโลกพิธีสวดมนต์ของพระเจ้าและลำดับการสวดมนต์สองชั่วโมงมีการดำเนินการ เราขอเชิญคุณมาดู / รู้เกี่ยวกับคริสตจักรออร์โธดอกซ์คริสเตียน นอกจากนี้เรายังขอให้คุณสนับสนุนทางด้านการเงินให้กับภารกิจดั้งเดิมทั่วโลกเพื่อถ่ายทอดข้อความการคืนพระชนม์ของพระเยซูคริสไปทั่วโลก ข้อมูลสามารถพบได้ในลิงก์ด้านล่าง

மரபுவழி கிறித்தவ தேவாலயம், 400 மில்லியன் மக்கள் உலகம் முழுவதும், மரபுவழி கிறிஸ்டியன் ஈஸ்டர் 2018 (ஏப்ரல் 8) கொண்டாடுகிறது. ஏப்ரல் 1, 2018 முதல் ஏப்ரல் 8, 2018 வரை ஒவ்வொரு ஞாயிற்றுக்கிழமையும், மாலை, உலகிலுள்ள அனைத்து மரபுசார்ந்த தேவாலயங்களிலும், தெய்வீக வழிநடத்துதல் மற்றும் இரண்டு மணி நேர பிரார்த்தனை தொடர்கள் நடைபெறுகின்றன. மரபுவழி கிறித்தவ சர்ச் பற்றி நீங்கள் அறிந்துகொள்ளவும், தெரிந்துகொள்ளவும் உங்களை அழைக்கிறோம். உலகெங்கிலும் உள்ள இயேசு கிறிஸ்துவின் உயிர்த்தெழுதலின் செய்தி வெளிப்படுத்த உலகெங்கிலும் உள்ள மரபுசார் பயணங்கள் பற்றி நிதி ஆதாரத்துடன் கேட்கிறோம். கீழே உள்ள இணைப்புகளில் தகவல் காணலாம்.

సాంప్రదాయ క్రైస్తవ చర్చి, ప్రపంచవ్యాప్తంగా 400 మిలియన్ల మంది ప్రజలు, సాంప్రదాయ క్రిస్టియన్ ఈస్టర్ 2018 (ఏప్రిల్ 8) జరుపుకుంటారు. ఏప్రిల్ 1, 2018 నుండి ఈస్టర్ ఆదివారం, ఏప్రిల్ 8, 2018 వరకు, ప్రతి ఉదయం మరియు సాయంత్రం, ప్రపంచంలోని అన్ని సనాతన చర్చిలలో, దైవ ప్రార్ధన మరియు రెండు గంటల ప్రార్థన సన్నివేశాలు జరుగుతాయి. మేము సంప్రదాయ క్రైస్తవ చర్చి గురించి తెలుసు / చూడండి / ఆహ్వానించడానికి మిమ్మల్ని ఆహ్వానిస్తున్నాము. ప్రపంచ వ్యాప్తంగా యేసు క్రీస్తు యొక్క పునరుజ్జీవం యొక్క సందేశాన్ని తెలియజేయడానికి ప్రపంచవ్యాప్తంగా సాంప్రదాయక మిషన్లకు ఆర్థికంగా మద్దతు ఇవ్వాలని మేము మిమ్మల్ని అడుగుతున్నాము. సమాచారం క్రింద ఉన్న లింకులలో చూడవచ్చు.

gereja Kristen Orthodoks, kanthi 400 yuta wong ing saindhenging donya, ngrayakake Paskah Kristen Orthodox 2018 (8 April). Wiwit minggu paroki April 1, 2018 nganti Minggu Paskah, 8 April 2018, saben esuk lan sore, ing kabeh pasamuwan-pasamuwan ortodoks ing donya, Liturgi Ilahi lan urutan doa rong jam dianakake. We invite sampeyan kanggo teka lan ndeleng / ngerti babagan Orthodox Kristen Gréja. Kita uga nyuwun dhuwit kanggo ndhukung misi ortodoks ing saindenging donya kanggo ngirim pesen bab kebangkitan Yesus Kristus ing saindenging jagad. Informasi bisa ditemokake ing pranala ing ngisor iki.

Ortodoks Hıristiyan kilisesi, tüm dünyada 400 milyon insanla, ortodoks Hıristiyan paskalya 2018’i kutluyor (8 Nisan). Palmiye Pazarından bu yana 1 Nisan 2018’den Paskalya Pazarına kadar, 8 Nisan 2018, her sabah ve akşam, dünyadaki tüm Ortodoks kiliselerinde İlahi Ayin ve iki saatlik dua dizileri yapılmaktadır. Ortodoks Hıristiyan Kilisesi’ni görmeye ve görmeye davet ediyoruz. Ayrıca dünyanın dört bir yanındaki isa mesih’in dirilişini iletmek için dünya çapında ortodoks misyonları mali olarak desteklemenizi rica ediyoruz. Bilgi aşağıdaki linklerde bulunabilir.

ortodoxní křesťanská církev s 400 miliony lidí po celém světě oslavuje ortodoxní křesťanské velikonoce 2018 (8. dubna). Od duny v neděli od 1. dubna 2018 až do velikonoční neděle 8. dubna 2018 každé ráno a večer se ve všech ortodoxních kostelech na světě uskutečňuje božská liturgie a dvouhodinové modlitební cykly. Zveme vás, abyste přišli a věděli / jste o ortodoxní křesťanské církvi. Také vás žádáme, abyste finančně podpořili ortodoxní misie po celém světě, abyste zprostředkovali poselství o vzkříšení Ježíše Krista po celém světě. Informace naleznete v níže uvedených odkazech.

mpingo wachi Orthodox, womwe uli ndi anthu mamiliyoni 400 padziko lonse lapansi, umachita chikondwerero cha Orthodox christian easter 2018 (April 8th). Kuchokera pamtambo tsiku la 1 April, 2018 mpaka Pasitanti Lamlungu, April 8, 2018, m’mawa uliwonse ndi madzulo, m’mipingo yonse ya orthodox padziko lapansi, Divine Liturgy ndi ma ola awiri a pemphero amapangidwa. Tikukupemphani kuti mubwere kudzawona / kudziwa za Orthodox Church Church. Tikukufunsani kuti mupereke ndalama zothandizira maofesi a orthodox kuzungulira dziko lonse kuti mulengeze uthenga wa kuukitsidwa kwa Yesu Khristu padziko lonse lapansi. Chidziwitso chingapezeke muzowonjezera pansipa.

ang orthodox christian church, na may 400 milyon katao sa buong mundo, nagdiriwang ng orthodox christian easter 2018 (Abril 8). Mula noong palm Sunday, Abril 1, 2018 hanggang Linggo ng Pasko ng Pagkabuhay, Abril 8, 2018, tuwing umaga at gabi, sa lahat ng mga iglesiang orthodox sa mundo, ang Divine Liturgy at dalawang oras na mga pamagatan ng panalangin ay ginanap. Inaanyayahan ka naming pumunta at makita / malaman ang tungkol sa Orthodox Christian Church. Hinihiling din namin sa iyo na suportahan ang pinansiyal na suporta sa mga orthodox mission sa buong mundo upang ihatid ang mensahe ng muling pagkabuhay ni jesus christ sa buong mundo. Ang impormasyon ay matatagpuan sa mga link sa ibaba.

ortodoksinen kristillinen kirkko, jossa on 400 miljoonaa ihmistä ympäri maailmaa, juhlii ortodoksista kristillistä pääsiäistä 2018 (8. huhtikuuta). Kalman sunnuntaina 1. huhtikuuta 2018 aina pääsiäisen sunnuntaihin 8. huhtikuuta 2018, joka aamu ja ilta, kaikissa maailman ortodoksisissa kirkoissa, jumalallinen liturgia ja kahden tunnin rukoussekvenssit suoritetaan. Kutsumme sinut tutustumaan ortodoksiseen kristilliseen kirkkoon. Pyydämme teitä myös tukemaan ortodoksisia lähetystöjä ympäri maailmaa välittämään Jeesuksen Kristuksen ylösnousemuksen viestin kaikkialla maailmassa. Tiedot löytyvät alla olevista linkeistä.

De ortodokske kristlike tsjerke, mei 400 miljoen minsken yn ‘e hiele wrâld, fetelt ortodokse kristenke easter 2018 (8 april). Sûnt de palmde snein 1 april 2018 oant Easterein, snein 8 april 2018, elke moarns en jûn, yn alle ortodokse tsjerken yn ‘e wrâld wurde Divine Liturgy en twa oeren gebedseveningen útfierd. Wy noegje jo út om te kommen en te sjen / witte oer ortodokske kristlike tsjerke. Wy freegje jo ek om ortodokse missionen om ‘e wrâld finansjeel te stypjen om it berjocht fan’ e opstanning fan Jezus Kristus oer de hiele wrâld te foarkommen. Ynformaasje kin fûn wurde yn de ûndersteande links.

ʻO ka hale pule Karistiano,ʻo 400 me nā kānaka miliona o ke ao holoʻokoʻa, e hoʻomanaʻo nei i nā mele Karistiano o ka papaliano 2018 (ʻApelila 8). Mai ka lā ahiahi oʻApelila 1, 2018 a hiki i ka lā Sabati,ʻApelila 8, 2018, i kēlā me kēia kakahiaka a me ke ahiahi, ma nā hale pule a pau o ka honua nei, ua hanaʻia nā Divine Prayer a meʻelua mau pule pule. Ke kono aku nei mākou iāʻoe e hele mai aʻike /ʻike e pili ana i ka Ekalesia Karistiano. Ke noi aku nei nō hoʻi mākou iāʻoe e kākoʻo i nā mikioni a me nāʻoihana o ke ao holoʻokoʻa e hoʻolaha aku i ke ala o ke ala houʻana o Iesu Kristo ma ka honua holoʻokoʻa. Loaʻa nāʻike ma nā loulou i lalo nei.

Ikilisiyar Krista na Krista, tare da mutane miliyan 400 a duk faɗin duniya, suna murna da Kiristancin Krista na Orthodox 2018 (Afrilu 8th). Tun daga ranar Asabar 1 ga Afrilu, 2018 zuwa ranar Lahadi, Afrilu 8, 2018, kowace safiya da maraice, a dukan majami’u na Orthodox a duniya, Littafin littattafan allahntaka da sallar sallar sa’a biyu. Muna kiran ka ka zo ka ga / sanin Ikilisiya na Krista. Muna kuma tambayarka ka tallafawa tallafin kuɗi na duniya a duniya don kai sako ga tashin Jesus Krista a duk faɗin duniya. Ana iya samun bayani a cikin hanyoyin da ke ƙasa.

रूढ़िवादी ईसाई चर्च, दुनिया भर में 400 मिलियन लोगों के साथ, रूढ़िवादी ईसाई ईसाई 2018 (8 अप्रैल) को मनाता है। चूंकि रविवार, रविवार, अप्रैल 8, 2018, हर सुबह और शाम तक दुनिया के सभी रूढ़िवादी चर्चों में, दिव्य लिटुरजी और दो घंटे की प्रार्थना अनुक्रमों को मनाया जाता है। हम आपको आमंत्रित करते हैं और देखें / रूढ़िवादी ईसाई चर्च के बारे में जानते हैं। हम आपको पूरी दुनिया में रूढ़िवादी मिशनों को वित्तीय रूप से समर्थन देने के लिए भी कह रहे हैं ताकि दुनिया भर में यीशु मसीह के पुनरुत्थान का संदेश पहुंचा जा सके। जानकारी नीचे दिए गए लिंक में मिल सकती है

សាសនាគ្រិស្តគ្រិស្តអូស្សូដក់គ្រិស្តសាសនាដែលមានមនុស្ស 400 លាននាក់ទូទាំងពិភពលោកអបអរសាទរគ្រិស្តសាសនាគ្រិស្តសាសនាឆ្នាំ 2018 (ថ្ងៃទី 8 ខែមេសា) ។ ចាប់តាំងពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ថ្ងៃទី 1 ខែមេសាឆ្នាំ 2018 រហូតដល់ថ្ងៃអាទិត្យទី 8 ខែមេសាឆ្នាំ 2018 ជារៀងរាល់ព្រឹកនិងល្ងាចនៅគ្រប់វិហារគ្រិស្តអូស្សូដក់ទាំងអស់ក្នុងពិភពព្រះពិធីខ្ពង់រាបនិងការអធិស្ឋានរយៈពេលពីរម៉ោងត្រូវបានអនុវត្ត។ យើងសូមអញ្ជើញអ្នកមកហើយឃើញ / ដឹងអំពីគ្រិស្តសាសនាគ្រិស្តសាសនាគ្រិស្តសាសនា។ យើងក៏សុំឱ្យអ្នកជួយផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដល់បេសកកម្មគ្រិស្តសាសនានៅទូទាំងពិភពលោកដើម្បីបង្ហាញពីសារលិខិតនៃការរស់ឡើងវិញរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនៅទូទាំងពិភពលោក។ ព័ត៌មានអាចត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុងតំណខាងក្រោម។

lub tsev teev ntuj christian tsev, nrog 400 lab tus neeg thoob ntiaj teb, ua kev zoo siab rau orthodox christian easter 2018 (Plaub Hlis 8). Txij hnub tim 1, rau xyoo 2018 txog rau hnub Easter Sunday, Plaub Hlis 8, 2018, txhua txhua tag kis sawv ntxov thiab yav tsaus ntuj, nyob hauv txhua pawg ntseeg hauv lub ntiaj teb, Divine Liturgy thiab ob teev lus thov Vajtswv. Peb thov caw koj tuaj thiab pom / paub txog tsev teev ntuj orthodox. Peb kuj thov kom koj pab nyiaj txiag txhawb nqa qhov chaw tshaj tawm txoj moo zoo thoob plaws ntiaj teb kom tshaj tawm txoj xov ntawm txoj kev sawv hauv qhov tuag rov los ntawm YEXWV thoob plaws ntiaj teb. Cov ntaub ntawv no muaj nyob hauv cov kev sib txuas hauv qab no.

This entry was posted in America, Australia, Ασία, Ασία, Asia, Αμερική, Ευρώπη, ΗΠΑ - USA, Uncategorized and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s