Μνήμη Ιεραποστόλου π. Κοσμά Γρηγοριάτη ( Ιερ. Σύνδεσμος Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός )


Συμπληρώθηκαν στίς 27 Ἰανουαρίου 2017 εἴκοσι ὀκτώ χρόνια ἀπό τήν κοίμηση τοῦ μακαριστοῦ Ἱεραποστόλου τοῦ Ζαΐρ (σημερινό Κονγκό) π. Κοσμᾶ Γρηγοριάτη. Τιμώντας τή μνήμη τοῦ μάρτυρα Ἱεραποστόλου, πού ὑπῆρξε καί ὁ πνευματικός ἱδρυτής τοῦ Ἱεραποστολικοῦ Συνδέσμου, θεωρήσαμε χρέος μας νά ἀναδημοσιεύσουμε τό παρακάτω κείμενο. Γράφηκε λίγες ἡμέρες μετά τήν ἐκδημία του καί ἀναδεικνύει τήν προσωπικότητα τοῦ παπα-Κοσμᾶ, τήν πίστη του στόν Χριστό, τήν ἐκκλησιαστικότητά του καί τό ἀγωνιστικό καί θυσιαστικό του φρόνημα.

Ο ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

«Τελειωθείς ἐν ὀλίγῳ ἐπλήρωσε χρόνους μακρούς˙

ἀρεστή γάρ ἦν Κυρίῳ ἡ ψυχή αὐτοῦ…»

(Σοφία Σολ. 4,13-14)

Ὅταν πρίν ἀπό 4 περίπου μῆνες εἶχα τήν χαρά νά καλωσορίσω ἐκ μέρους τοῦ Παγκυπρίου Ὁμίλου Ἐξωτ. Ἱεραποστολῆς «Ἅγ. Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός», τόν Ἱεραπόστολο Κοσμᾶ Γρηγοριάτη, πού ἐπισκεπτόταν τήν Κύπρο γιά πρώτη φορά, δέν περίμενα, πώς, σέ τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, θά εἶχα τό τραγικό προνόμιο νά τόν νεκρολογήσω κιόλας.

Ὁ ἀναπάντεχος, ἀλλά καί σκληρός τρόπος τοῦ θανάτου, μᾶς ἔχει ὅλους συγκλονίσει. Σέ μία ἐποχή, πού ἡ Ὀρθοδοξία στό Κολουέζι ἀνθοῦσε καί ἐπεκτεινόταν συνεχῶς μέ τή φωτισμένη ἡγεσία του, ὁ Θεός, πού ἐξουσιάζει τή ζωή καί τόν θάνατο, μέσα στό ἀνεξερεύνητο σχέδιο ἔκρινε, πώς ὁ π. Κοσμᾶς τελειώθηκε σέ τόσο σύντομο χρόνο. Γι’ αὐτό καί τόν κάλεσε πρόωρα κοντά Του. Ἦταν μιά ὑπέρμετρη τιμητική προαγωγή, πού συνοδευόταν μέ οὐράνια μετάθεση. Τώρα πιά, δέν θά συλλειτουργεῖ μέ τούς ἀγαπημένους του ἰθαγενεῖς κληρικούς, ἀλλά, «ἔνδον ἐπουρανίου ναοῦ», θά κυκλώνει τόν θρόνο τῆς Χάριτος ἱερουργώντας μέ τά πάμφωτα τάγματα τῶν ἁγίων καί τῶν ἀγγέλων.

Μοῦ δόθηκε ἡ εὐκαιρία, νά γνωρίσω τό ἐπιτελούμενο στό Κολουέζι ἔργο, μέσα ἀπό τίς στῆλες τῶν ἱεραποστολικῶν περιοδικῶν: «Ἐξωτερική Ἱεραποστολή», «Φῶς Ἐθνῶν»καί «Πάντα τά ἔθνη», ἀλλά καί μέσω τῶν ἐνημερωτικῶν φυλλαδίων καί ἐπιστολῶν, πού κατά καιρούς τό ἐκεῖ Ἱεραποστολικό Κλιμάκιο καί ὁ ἴδιος προσωπικά μᾶς ἀπέστελλαν. Ταυτόχρονα, εἶχα τήν ἀνεπανάληπτη εὐλογία –μονάχα ἔτσι μπορῶ νά τή χαρακτηρίσω– νά τόν γνωρίσω, νά τόν ζήσω, νά τόν συνοδεύσω καί νά συναναστραφῶ μαζί του, γιά 5 ἔστω ἡμέρες (5-10/10/88), κατά τό πρόσφατο ταξίδι του στήν Κύπρο.

Ἔτσι ἔδινε, ἀπό τήν πρώτη στιγμή, τήν αἴσθηση μιᾶς μακρόχρονης, ἀδελφικῆς γνωριμίας καί αἰσθανόσουν πολύ ἄνετα μαζί του. Μέσα στό τόσο σύντομο αὐτό διάστημα μάθαμε πολλά καί ἀκούσαμε ὅσα θαυμαστά, ἡ χάρη τοῦ Θεοῦ ἐπιτελεῖ στίς ζοῦγκλες τῆς Ἀφρικῆς. Θαύμασα τόν ἄνθρωπο αὐτό, τόν μοναχό, τόν Ἱεραπόστολο, τόν πνευματικό ἐργάτη, πού στό πρόσωπό του συνταιριάζονταν ἁρμονικά ἡ ἁπλότητα μέ τήν εὐλάβεια, ἡ ἔμφυτη καλωσύνη μέ τήν ἀπέραντη ψυχική ὀμορφιά, ἡ ἔντονη καί ἀκάματη δραστηριότητα μέ τό ἡσυχαστικό πνεῦμα, ἡ πραότητα μέ τήν ἀποφασιστικότητα, ἡ αὐτάρκεια μαζί μέ τήν ὀλιγάρκεια. Εἶναι γι’ αὐτό ἀκριβῶς, πού ὁ πρόωρος καί ἀδόκητος θάνατός του ἔχει φτωχύνει πολύ τους στρατιῶτες καί φίλους τῆς Ἱεραποστολῆς.

Ὅπως ὁ ἴδιος μοῦ ἔχει ὑπαγορεύσει, στό βιογραφικό του σημείωμα, πού ἀποτελεῖ ἴσως τήν τελευταία του αὐτοβιογραφία, γεννήθηκε στό Κιλκίς Θεσ/νίκης τό 1942. Μετά τό Δημοτικό Σχολεῖο, φοίτησε σέ Νυκτερινή Τεχνική Σχολή, καθώς καί σέ Σχολή Ἐργοδηγῶν, ἀπό τήν ὁποία ἀπεφοίτησε τό 1963. Φοίτησε στό Νυκτερινό Γυμνάσιο Πειραιῶς καί τήν Ἀνωτέρα Ριζάρειο Σχολή Ἀθηνῶν, μέ σκοπό νά μάθει τά «παπαδίστικα», ὅπως ἔλεγε, καί νά προετοιμαστεῖ ἔτσι γιά τό ἱερατικό στάδιο. Παρόλον τοῦτο, ἕνας ἀπό τούς καθηγητές του, πού ἦσαν Καθηγητές τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου, τόν ζήτησε γιά βοηθό του, θέση πού ἀπέρριψε, γιατί ἀπό χρόνια μέσα του εἶχε ριζώσει ἡ ἰδέα τῆς ἱεραποστολῆς. Ὁ Θεός τό ἔφερε ἔτσι, ἔλεγε, οὕτως ὥστε ὅ,τι εἶχα παρακολουθήσει στή ζωή μου καί ὅσες γνώσεις ἀπέκτησα, νά μοῦ χρειαστοῦν ἀργότερα στήν ἱεραποστολή. Σεμινάρια πρώτων βοηθειῶν, κατηχητῶν καί ἱεραποστολῆς, δίπλωμα ἐργοδηγοῦ, κελευστής πολεμικοῦ ναυτικοῦ, ἀκόμα καί ὑποβρύχιες καταδρομές, πρόσθετε, ἀστειευόμενος.

Στά 18 του χρόνια, ἔνιωσε τό πρῶτο σκίρτημα γιά τήν Ἐξωτερική Ἱεραποστολή, σέ μιά ἀπό τίς διαλέξεις τοῦ λαϊκοῦ τότε, σήμερα δέ Ἐπισκόπου Ἀνδρούσης Ἀναστασίου Γιαννουλάτου, Τοποτηρητοῦ τῆς Ἱ. Μητροπ. Εἰρηνουπόλεως. Διατηροῦσε ἀλληλογραφία μέ τόν πρωτοπόρο Ἱεραπόστολο Χρυσόστομο Παπασαραντόπουλο καί μέσα του ὁ πόθος τῆς ἱεραποστολῆς σιγόκαιε, μέχρις ὅτου ἡ κλίση ἔγινε κλήση καί πρόσκληση γιά τήν Ἀφρική. Τό 1975-76, διακόπτοντας τίς σπουδές του στή Ριζάρειο, ἐργάστηκε σκληρά κι ἔκτισε 8 ναούς στό Κολουέζι.

Ἐντάσσεται ἀργότερα στήν ἁγιορειτική ἀδελφότητα Ἱ. Μ. Ὁσ. Γρηγορίου, ὅπου παραμένει 2 χρόνια καί ἀπό τό 1978 μέχρι 27 Ἰανουαρίου 1989, πού ὁ Θεός τόν κάλεσε κοντά Του, ἱερομόναχος πλέον τῆς Μονῆς Γρηγορίου, πρόσφερε ἀφειδώλευτα τίς ὑπηρεσίες του, ὡς ὑπεύθυνος τοῦ Ἱεραπ. Κλιμακίου Κολουέζι, περιοχῆς Σάμπα, Ζαΐρ.

Ἀρχίζοντας τίς ἱεραποστολικές του προσπάθειες, ὁ ἀείμνηστος π. Κοσμᾶς θέλησε, ἐξ ἀρχῆς, νά ἐπιτελέσει ἔργο ἀπρόσωπο, ἐκκλησιαστικό καί χριστοκεντρικό. Ἐκκλησιολογική ἦταν καί ἡ βάση, στήν ὁποία στήριζε τήν ὅλη ἐργασία του. Γι’ αὐτό μεταβαίνει στήν Ἀφρική, ὄχι σάν ἄτομο, γιά προσωπικό ἔργο, ἀλλά μοναχός συγκεκριμένης Μονῆς καί τάσσεται στρατιώτης στήν ὑπηρεσία τῆς Ἐκκλησίας, ὑπό τόν Τοπικό Ἐπίσκοπο.

«Ἄν τό ἔργο μου εἶναι προσωπικό, θά διαλύσει μόλις ἐγώ φύγω, συνήθιζε νά λέει. Ἄν ἔχει βάσεις ἐκκλησιαστικές θά τό ἀναλάβει ἡ Ἐκκλησία καί θά ἔχει συνέχεια».

Θυμᾶμαι ἀκόμα πόσο ἔντονα τόνιζε, μέ κάθε εὐκαιρία, σέ κάθε του συνέντευξη, ἐκεῖνο τό «προσφέρω τίς ὑπηρεσίες μου μέ Μητροπολίτη τόν Σεβ. Τιμόθεο Κοντομέρκο».

Αὐτά προμετωπίδα σέ κάθε του δήλωση. Ἤθελε, τό κάθε τι νά εἶναι ἐναρμονισμένο, μέ τήν κανονική τάξη τῆς Ἐκκλησίας. Ὑπό τόν Ἐπίσκοπο καί μέ τίς εὐλογίες του προχωροῦσε στόν προγραμματισμό καί τήν πραγματοποίηση κάθε ἔργου στόν ἱεραποστολικό ἀγρό. Γνώριζε πώς «ὁ λάθρα Ἐπισκόπου τι πράσσων τῷ διαβόλῳ λατρεύει» (Ἰγνάτιος Θεοφόρος Σμυρν. ΙΧ.Ι).

Συνήθιζε νά στέλλει εὐσεβεῖς ἰθαγενεῖς, ἀντί γιά σπουδές στά πανεπιστήμια τῆς Ἑλλάδος πού πίστευε πώς χαλοῦσαν, στή μονή τῆς μετανοίας του, στό Ἅγιον Ὄρος, γιά νά ζήσουν τή γνήσια ὀρθόδοξη ζωή καί νά μπολιάσουν στήν Ἐκκλησία τοῦ Κολουέζι αὐθεντικά ἤθη καί βιώματα.

Ἐπειδή πίστευε, πώς δέν μπορεῖ νά σταθεῖ Ἐκκλησία χωρίς μοναχισμό, στά ἔργα προτεραιότητάς του ἦταν καί ἡ ἵδρυση μοναστηριοῦ στήν Ἀφρική. Ὄχι τόσο γιά ἱεραποστολικούς σκοπούς, ἀλλά σάν καθαρά μοναστικό κέντρο, σάν σιωπηλή, μά ταυτόχρονα κραυγαλέα, μαρτυρία στόν πολύβουο, εἰδωλολατρικό κόσμο τῆς Ἀφρικῆς. Τά τελευταῖα χρόνια ἐκπληρώθηκε κι αὐτό. Ἡ γυναικεία Μονή τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου, κοντά στό Ἱεραποστολικό Κέντρο, εἶναι τώρα πραγματικότητα.

Ἐκεῖνο, ὅμως, πού τόν διέκρινε ἰδιαίτερα ἦταν ἡ ἐργατικότητα, ἡ μέθοδος καί ἡ ὀργάνωση στήν ἐργασία, ἡ εὐρυμάθεια, ἡ ταχύτητα καί ἡ εὐχέρεια στήν ἀντιμετώπιση δυσκολιῶν, ἡ ἐφευρετικότητα, ἡ ἀκλόνητη πίστη, τό πνεῦμα τῆς ἀγάπης καί τῆς θυσίας.

«Ἱεραποστολή δέν εἶναι μόνον ἡ κατήχησις καί οἱ βαπτίσεις» ἔγραφε στενός του συνεργάτης τόν Δεκέμβριο τοῦ ’88.

«Διά νά μποροῦν νά λειτουργοῦν καί νά κινοῦνται οἱ Ἱεραπόστολοι καί οἱ συνεργάτες τους εἰς τό καθαρῶς πνευματικό ἔργον, χρειάζεται ὁλόκληρη τεχνική ὑποδομή, τῆς ὁποίας τό μέγεθος καί ἡ ἀξία μένουν ἄγνωστα εἰς τούς φίλους τῶν μετόπισθεν».

Αὐτῆς τῆς τεχνικῆς ὑποδομῆς ἰθύνων νοῦς, σχεδιαστής καί ἀρχιτέκτων ὑπῆρξε ὁ π. Κοσμᾶς. Ἑργοδηγός, οἰκοδόμος, μηχανικός, συγκολλητής, ὁδηγός, γεωργός, ξυλουργός, πνευματικός καθοδηγητής, «τοῖς πᾶσι τά πάντα».

Ἀκατάβλητος στή δουλειά, ἐργαζόταν ὧρες ὁλόκληρες σέ κάθε εἴδους ἐργασία. Δέν ξέρουμε τί εἶναι μεσημέρι καί μεσημεριανό φαγητό. Τό τραπέζι τῆς ἱεραποστολῆς εἶναι στρωμένο ἀπό τό μεσημέρι μέχρι ἀργά τό ἀπόγευμα. Ἐργασία «ἀπό φυλακῆς πρωΐας μέχρι νυκτός», μέσα σέ δρόμους ἀνύπαρκτους, μέ ὀχήματα καί μηχανήματα ὅλο βλάβες, μέ αἱματηρές θυσίες, «ἐν θλίψεσιν, ἐν ἀνάγκαις, ἐν στενοχωρίαις, ἐν πληγαῖς… ἐν κόποις, ἐν ἀγρυπνίαις» (Β΄ Κορ. 6,4-5).

Ἔγραφε τό ’81: «Μέχρι τήν Καμίνα, πήγαμε σχεδόν καλά˙ κολλήσαμε μερικές φορές, ἀλλά μέ τό βίντσι, πού ἔχει τό λαντόβερ, δέναμε τό σχοινί σέ δένδρο καί βγαίναμε. Ἐκεῖ πού κουραστήκαμε ἦταν ἡ διαδρομή Καμίνα-Κανιάμα, διότι ὀκτώ ὧρες ταξιδεύαμε μέσα σέ ποτάμι. Εἰς ὡρισμένα σημεῖα βούλιαζε ὁλόκληρη ἡ μούρη τοῦ αὐτοκινήτου μέσα στό νερό. Καί αὐτό, διότι ὁ δρόμος εἶναι χαμηλότερα ἀπό τό ἔδαφος καί οἱ συνεχεῖς κατακλυσμιαῖες βροχές, τόν μεταβάλλουν σέ ρέοντα ποταμόν».

Τό 1985, περιγράφοντας τίς δραστηριότητές τους, τή Δευτέρα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ἔγραφε:

«Στίς 6 τό πρωί Ὄρθρος καί Θεία Λειτουργία σέ χωριό, πού ἀπέχει ἄνω τῶν 220 χλμ. Ἐδῶ βρῆκα ἕναν ταλαίπωρο χριστιανό νά κουβαλᾶ στή ράχη του ἕνα 5χρονο, νεκρό παιδάκι του, γιά νά τό πάει στό χωριό του, 10 χλμ. ἀπό τό Κολουέζι. Βάλαμε τό παιδάκι σέ κάσα καί, μέ τόν π. Γεράσιμο, τούς πήγαμε στό χωριό… Ἔτσι, λίγο κουρασμένος, ἐπέστρεψα καί πάλιν μεσάνυχτα στό κελλί μου, ὅπου μέ περίμενε ὁ π. Κύριλλος, διά νά μοῦ ἀναφέρει τά προβλήματα πού προέκυψαν κατά τήν ἀπουσίαν μου.

Πάνω σ’ αὐτό τό μοτίβο κυλᾶ ἡ ζωή μας ἐδῶ, στήν καρδιά τῆς μαύρης Ἠπείρου, ἐργαζόμενοι νύκτα καί ἡμέρα, παλαίβοντας μεταξύ χαρᾶς καί λύπης, ἕνεκεν τῆς δόξης τοῦ Κυρίου μας καί τῆς φιλτάτης Ὀρθοδοξίας μας» (ἐπιστολή ἡμ. 6/6/85).

Στό τελευταῖο του ἐξ ἄλλου ἐνημερωτικό φυλλάδιο –πού πήραμε μία ἑβδομάδα μετά τόν θάνατό του– καί στό ὁποῖο περιγράφει τό 12ήμερο τῶν ἑορτῶν, στό Κολουέζι, ἔγραφε γιά τήν ἡμέρα τῶν Φώτων:

«Παρασκευή 6/1/89. Ἡ μεγάλη ἡμέρα τῶν Κατηχουμένων τοῦ Χριστοῦ… Ἀρχίσαμε μέ τό μεσονυκτικό στίς 5.30΄ τό πρωί. Τή Θεία Λειτουργία ἀκολούθησαν 350 βαπτίσεις καί τελειώσαμε στίς 7 τό βράδυ μέ 24 γάμους…».

Φαίνεται, πιστεύω, ἀπό τά γραφόμενά του, πόσο ἐπίπονος καί κουραστικός εἶναι ὁ δρόμος τῆς ἱεραποστολῆς, ἀλλά καί πόσο εὐφρόσυνα τόν βάδιζε, μέ ὁλοήμερο ἀγώνα καί παννύχιες ἀγρυπνίες, «ἕνεκεν τῆς δόξης τοῦ Κυρίου μας».

Ἐκτός ἀπό τό πρόγραμμα ἀνέγερσης ναῶν, οἰκοτροφείων καί σχολείων, τή μετάφραση λειτουργικῶν καί ἐκκλησιαστικῶν βιβλίων, τήν ἐκπαίδευση κληρικῶν, τήν ἐκμάθηση ἁγιογραφίας, ἱεροραπτικῆς καί βυζαντινῆς μουσικῆς ἀπό ἰθαγενεῖς, τήν ὀργάνωση ἰατρείων καί τόσα ἄλλα, γιά τά ὁποῖα ἐκοπίασε ὑπέρ δύναμιν, ἐνδιαφέρθηκε καί γιά τήν πολιτιστική καί οἰκονομική ἀνάπτυξη καί γιά κάθε εἴδους ὑλική βοήθεια τῶν  ἰθαγενῶν χριστιανῶν.

Ἤθελε, ἡ ἱεραποστολή τοῦ Κολουέζι νά ἔχει δικούς της πόρους, γιά νά καταστεῖ μέ τήν πάροδο τοῦ χρόνου αὐτάρκης, κάτι πού τό πέτυχε σέ μεγάλο βαθμό. Τό γεωργικό καί κτηνοτροφικό πρόγραμμα, πού ἄρχισε πρίν ἀπό τό 1980, μέ φάρμες (ἀγροκτήματα), κατέστησε τό ἐκεῖ Κλιμάκιο αὐτοδύναμο στά βασικά εἴδη διατροφῆς, ὥστε νά ἐπεκτείνεται καί σέ ἄλλους τομεῖς ἐργασίας, μέ περισσότερη ἄνεση, ἀνεξάρτητα ἀπό τήν οἰκονομική βοήθεια ἀπό τό ἐξωτερικό. Ἡ πείρα τόν εἶχε διδάξει, πώς εἶναι ἀδύνατο νά κηρύξεις τόν Χριστό σέ πεινασμένους, γι’ αὐτό οἱ φάρμες ἀποδείχτηκαν πολλαπλά χρήσιμες.

Ἀπαντώντας στούς διάφορους ἐπικριτές του, σχετικά μέ τό ἔργο δημιουργίας ἀγροκτημάτων, ἔγραφε τό 1980:

«Ἀπό μακριά, τό πρόγραμμα φαίνεται κάπως παράλογον ἤ ἔξω τῶν καθηκόντων μας, ἀλλά ἄς μᾶς συγχωρήσουν οἱ ἀδελφοί καί ἄς μή μᾶς καταδικάζουν, ἐφ’ ὅσον εὑρίσκονται ἔξω ἀπό τόν χορό.

Ὁ ἐργάτης τοῦ Κυρίου, ὁ ὁποῖος ζεῖ καί παλεύει μέσα στήν ἀφρικανική ζούγκλα, κινεῖται πολλές φορές ἀναλόγως τῶν συνθηκῶν καί ἐφαρμόζει μεθόδους ἀντίθετες ἴσως πρός τήν λογικήν ἄλλων.

Μέ φόβον Θεοῦ καί μέ τόν ἰδικόν Του φωτισμόν προχωροῦμε. Τό κάθε τι ἔχει τόν λόγον του. Τά ἀγροκτήματα καί ἡ ὅλη δράσις μας ἔχει καταστήσει τήν ὀρθόδοξον ἱεραποστολήν τοῦ Κολουέζι στά μάτια τοῦ ἐπίσημου Κράτους κάτι τό ζωντανό καί ὑπολογίσιμον. Αὐτά, λοιπόν, τά ὑλικά καί «μή ἀναγκαῖα» μᾶς δίδουν ἔδαφος γιά νά ἐργαζόμεθα ἀνεμποδίστως εἰς τόν καθ’ αὐτό χῶρον μας, τόν πνευματικό.

Ἀδελφοί μου, εἴμεθα, δόξα τῷ Θεῷ, πολύ καλά. Ἁμαρτωλοί ναί, ἀλλά, χάριτι Θεοῦ, τό ἔργον καθημερινῶς προχωρεῖ, κατά θαυμαστόν τρόπον ἐμπρός.

Ὅσον ἀφορᾶ τήν ὀρθότητα τοῦ τρόπου δράσεώς μου στόν πνευματικό τομέα, μέ παρακολουθεῖ ὁ Γέροντας καί ἡγούμενος τῆς μονῆς μου, τῇ ἀδείᾳ τοῦ ὁποίου εὑρίσκομαι ἔξω τῆς μονῆς μας».

Πραγματικά, ἡ φιλανθρωπία, μέ τούς πόρους τῶν ἀγροκτημάτων, αὐξήθηκε. Οἱ φυλακισμένοι καί οἱ λεπροί τῇς περιοχῆς στό πρόσωπό του βρῆκαν τόν τροφέα. Ἀλλά καί οἱ φτωχοί καί οἱ ἀνάπηροι θερμόν συναντιλήπτορα. Δέν ἦταν λίγες οἱ φορές, ὕστερα ἀπό ἐγκαίνια ναῶν, νά ἀκολουθοῦν κοινά τραπέζια, ὅπως στούς πρωτοχριστιανικούς χρόνους, μέ προϊόντα καί ζῶα ἀπό τίς φάρμες.

Ἔγραφε σχετικά: «Κυριακή Πρωτοχρονιᾶς 1/1/89. Θεία Λειτουργία Μ. Βασιλείου καί Δοξολογία. Σάν μνημόσυνο στόν Ἅγιο, κάθε χρόνο τέτοια ἡμέρα παρατίθεται γεῦμα σέ 100 φτωχούς καί ἀναπήρους, πού τόσο τούς ἀγάπησε ὁ Ἅγιος Βασίλειος καί στούς χριστιανούς τῆς ἐνορίας μας, περίπου 700 ἄτομα».

Θά μποροῦσα ν’ ἀναφέρω πολλά ἀπό ὅσα ἄκουσα καί διάβασα! «Ἐπιλήψει με» ὅμως «διηγούμενον ὁ χρόνος» περιγράφοντας τούς ἀγῶνες καί τά μαρτύριά του, τούς ἄθλους καί τίς θυσίες του.

Τά κατά Κολουέζι κατορθώματα καί τάς θλίψεις σου, τίς διηγήσεται, Κοσμᾶ Ἱεραπόστολε;

Σήμερα ὁ π. Κοσμᾶς, ὁ ἐνθουσιώδης Ἱεραπόστολος καί ἀκάματος πνευματικός ἐργάτης, ὁ φωτιστής τοῦ Κολουέζι δέν βρίσκεται ἀνάμεσα στούς ἀγαπημένους του ἀδελφούς τῆς Ἀφρικῆς. Ἀπό τήν ἐπί γῆς στρατευομένην Ἐκκλησία, μετέστη πρός τήν Ζωή˙ καί ἀνήκει ἀπό 27 Ἰανουαρίου ’89 στήν ἐν οὐρανοῖς θριαμβεύουσαν, γιά νά εἶναι ἱκέτης καί πρεσβευτής στόν Θεό, γιά τήν Ἐκκλησία τῆς Ἀφρικῆς καί γιά κάθε ἱεραποστολική Ἐκκλησία.

Τό μαρτυρικό του σῶμα ἀναπαύεται, μέχρι τῆς Δευτέρας Παρουσίας, στά φιλόξενα σπλάγχνα τῆς ἀφρικανικῆς γῆς, ὅπως καί ἐκεῖνο τοῦ π. Χρυσοστόμου Παπασαραντοπούλου († 1982). Γιά 10 συνεχή χρόνια (1978-1988) μόχθησε, ἀγωνίστηκε καί συντονίστηκε ἡ καρδιά του μέ τούς κτύπους τῆς ἀφρικανικῆς ὀρθοδοξίας. Τώρα ἀναπαύεται ἐν Κυρίῳ, μόνιμα μαζί τους, γιά νά εὐλογηθεῖ καί παρηγορηθεῖ τό ποίμνιό του, τῶν 20.000 ψυχῶν στό Κολουέζι.

Ὁ Θεός πού τόν ἀνάπαυσε ἀπό τούς κόπους του, εὐχόμαστε καί προσευχόμαστε, νά κατατάξει τήν ψυχή του στά ἐπουράνια σκηνώματα, γιά νά προγεύεται τή χαρά τῆς Βασιλείας Του, μέχρι τῆς κοινῆς Ἀναστάσεως καί, ὅπως ἄλλοτε τόν Παῦλο καί τόν Βαρνάβα, νά «ἀφορίσει δυνάμενον ἄλλον» γιά νά συνεχίσει στό δύσβατο μονοπάτι τοῦ ἱεραποστολικοῦ χρέους.

1942-1989: Ἱερομόναχος Κοσμᾶς Γρηγοριάτης. Μία ψυχή καί μία ζωή, ἀφιερωμένη στήν ὑπηρεσία τοῦ Θεοῦ καί τοῦ ἀνθρώπου.

Ξέγραψε τόν ἑαυτό του, εὐαγγελιζόμενος τόν Χριστό στήν Ἀφρική. Τόν ἔγραψε ἤδη ἡ Ἐκκλησία στό ἱεραποστολικό της μητρῶο, σάν Φωτιστή τοῦ Κολουέζι. Τόν ἔγραψε ὁ Θεός στή Βασιλεία Του.

Τοῦ μακαριστοῦ Ἱεραποστόλου, ἀρχιμανδρίτου Κοσμᾶ Γρηγοριάτη, ἄς εἶναι αἰωνία ἡ μνήμη!

π. Μιχαήλ Χριστοδουλίδης

Κύπρος 19.2.1989

http://ierapostolos.gr/news_article.php?ID=121

ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
«ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ»
ΛΑΓΚΑΔΑ 190, ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Τ.Κ. 56436
ΤΗΛΕΦΩΝΟ – FAX: 2310 606 920
E-MAIL: iersyn@iersyn.gr

1. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
235/296004-49
ΙΒΑΝ: GR9401102350000023529600449
SWIFT (BIC): ETHNGRAA

2. ALPHA BANK
479-002101-029168

3. ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
5231-013724-415

http://ierapostolos.gr/support.php

This entry was posted in Africa, Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός Θεσσαλονίκης, Αφρική, Αφρική, Africa, Επισκοπή Κολουέζι-Κογκό, Ευρώπη, Ελλάδα - Greece, Κύπρος - Cyprus, Κογκό, Κογκό,Congo and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s