Κολουέζι- Μητρόπολη Κατάνγκας Κονγκό : 145 ενορίες, 60.000 Ορθόδοξοι Χριστιανοί, 5.000 κατηχούμενοι, 300 πρόσφατες βαπτίσεις (απολογισμός 27 ετών ) Ιερ.Σύνδεσμος «Άγιος Κοσμάς Αιτωλός Θεσσαλονίκης».


Μέ τή χάρη τοῦ Πανάγαθου Θεοῦ μας, τήν 1η Μαρτίου 1989, μετά τόν αἰφνίδιο θάνατο τοῦ μακαριστοῦ Ἱεραποστόλου τοῦ Κονγκό π. Κοσμᾶ Γρηγοριάτου, βρέθηκα στό Κολουέζι μέ τίς εὐλογίες τοῦ μακαριστοῦ Γέροντος καί Πνευματικοῦ Πατέρα μας π. Γεωργίου Καψάνη, Καθηγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ὁσίου Γρηγορίου τοῦ Ἁγίου Ὄρους, γιά νά ἀναλάβω τό ἱεραποστολικό ἔργο, τό ὁποῖο εὐλογήθηκε ἁπλόχερα στά 27 χρόνια πού ἔχουν περάσει ἀπό τότε.

Τρεῖς περίπου δεκαετίες πέρασαν μέ πολύ κόπο, ἀγάπη, θυσία, αὐταπάρνηση καί ἀμέτρητες δυσκολίες, ἀλλά καί μέ ἀπροσμέτρητες ἐπεμβάσεις τοῦ Ἁγίου Θεοῦ μας σέ ὅλες τίς δύσκολες περιστάσεις. Αὐτό μᾶς κάνει νά αἰσθανόμαστε ἰδιαίτερα εὐγνώμονες σέ Αὐτόν καί νά συνεχίζουμε ἀγόγγυστα τό ἔργο τῆς Ἱεραποστολῆς. Πρόκειται γιά ἕνα ἔργο πού βοηθᾶ στή σωτηρία τῶν ἀνθρώπων, καθώς ἐπιτελεῖται ἐντός τῆς Ἐκκλησίας καί μέσω τῶν Ἱερῶν Μυστηρίων. Μετά, μάλιστα, ἀπό τήν ἵδρυση τῆς Ἱ. Ἐπισκοπῆς Κατάνγκα καί τήν ἐκλογή μου ὡς Ἐπισκόπου γίνεται καλύτερος συντονισμός τοῦ ἔργου τῆς Ἱ. Μητροπόλεως, παρά τίς πολυποίκιλες δυσκολίες πού καθημερινά ἀντιμετωπίζουμε. Καί ἀναμφίβολα εἶναι ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ αὐτή πού μᾶς ἐνισχύει στό πνευματικό ἔργο πού χρόνια τώρα ἐπιτελεῖται στήν Κατάνγκα τοῦ Κονγκό.

Σήμερα στήν Ἱ. Μητρόπολη λειτουργοῦν 145 Ἐνορίες μέ 60.000 πιστούς. Ὑπάρχουν 43 νεόκτιστοι Ἱ. Ναοί, 70 πλινθόκτιστοι καί 21 σέ χορτοκαλύβες, στούς ὁποίους διακονοῦν 65 Ἱερεῖς καί 7 διάκονοι.

Ὅταν πῆγα στό Κολουέζι βρῆκα μία βασική ἀλλά πολύ γερή ὑποδομή, τά θεμέλια τῆς ὁποίας εἶχαν τεθεῖ ἀπό τόν μακαριστό Ἱεραπόστολο π. Κοσμᾶ. Ὑπῆρχαν τότε 13 Ἱερεῖς, πού εἶχαν χειροτονηθεῖ ἀπό τόν μακαριστό προκάτοχό μου κυρό Τιμόθεο. Σήμερα πλέον ὁ ἀριθμός τῶν κληρικῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως ἀνέρχεται στούς 72. Οἱ νέες Ἐνορίες, οἱ ὁποῖες ἱδρύονται κάθε χρόνο, προσπαθοῦμε νά λειτουργοῦν ἀνελλιπῶς. Οἱ νεοφώτιστοι νά προοδεύουν πνευματικά μέ τίς κατηχήσεις καί τίς συνεχεῖς ἐπισκέψεις τῶν Ἱερέων, οἱ ὁποῖοι ἀνά τακτά διαστήματα τούς ἐξομολογοῦν, τούς κοινωνοῦν καί ἐπιτελοῦν τά Ἱερά Μυστήρια.

Σέ ὅλη τήν Κατάνγκα λειτουργοῦν σήμερα, ὅπως προαναφέραμε, 145 Ἐνορίες καί μόνο στήν περιοχή τοῦ Μανόνο οἱ κατηχούμενοι ἀνέρχονται στούς 5000. Ἤδη στή Μαλέμπα-Νκούλα βαπτίσαμε πρόσφατα 300 κατηχούμενους. Σέ μία ἄλλη νεοπαγή Ἐνορία πρόκειται νά βαπτιστοῦν ἄλλοι 400 καί οὕτω καθεξῆς. Οἱ νέες αὐτές Ἐνορίες, πού ἀπέχουν ἀπό τό Κολουέζι περισσότερο ἀπό 450 χιλιόμετρα, εἶναι ἰδιαίτερα εὐλογημένες καί περιμένουν τή βοήθειά μας. Σκοπεύουμε μάλιστα νά ἀποσπάσουμε ἐκεῖ δύο Ἱερεῖς γιά νά καλύψουν τίς αὐξημένες ἀνάγκες τους καί νά στηρίξουν τούς πιστούς μας, μέ τήν ἐλπίδα ὅτι μελλοντικά μέ τή Χάρη τοῦ Θεοῦ θά αὐξηθοῦν. Εὐελπιστῶ ὅτι σύντομα θά μοῦ δοθεῖ ἡ εὐκαιρία νά πραγματοποιήσω στήν εὐρύτερη περιοχή μία ποιμαντική ἱεραποστολική περιοδεία.

Ὁ ἰθαγενής κληρικός π. Γαβριήλ, πού κατάγεται ἀπό τή Λουένα, εἶναι ἕνας νέος ἔγγαμος Ἱερέας τῆς Μητροπόλεώς μας, ὁ ὁποῖος διακονεῖ στήν περιοχή. Ὁμιλεῖ τή γλώσσα τους καί τήν τοπική διάλεκτο Παλούμπα καί μέ τό πλεονέκτημα αὐτό εἶναι ἀγαπητός καί εὐπρόσδεκτος ἀπό τούς ἰθαγενεῖς. Ἐκεῖ κτίσαμε μία πρόχειρη μικρή Ἐκκλησία γιά νά καλύψουμε πρόσκαιρα τίς λατρευτικές τους ἀνάγκες, καί σ’ αὐτήν ἐκκλησιάζονται κάθε Κυριακή περισσότερα ἀπό 300 ἄτομα. Πρόθεσή μας εἶναι νά κτίσουμε καί ἄλλες Ἐκκλησίες καί σύν τῷ χρόνῳ νά ἀνεγείρουμε ἕναν περικαλλή Ἱερό Ναό μεγάλων διαστάσεων.

[ εικόνα άρθρου ]

Τό μεγάλο μας παράπονο εἶναι ὅτι διαθέτουμε Ἱερεῖς καί πιστούς, ἀλλά δέν διαθέτουμε Ναούς. Ἀρκεῖ νά σκεφθεῖτε ὅτι περισσότεροι ἀπό δέκα Ἱερεῖς λειτουργοῦν σέ μικρές λασποκαλύβες, εἰδικά διαμορφωμένες σέ Ναούς. Προτεραιότητα, ὡστόσο, ἔχουν οἱ παλαιές Ἐνορίες καί ἐκεῖ φροντίζουμε νά ἀνεγείρουμε νέους Ἱερούς Ναούς. Ἄν, ὡστόσο, βρεθεῖ κάποιος δωρητής καί ἐπιθυμεῖ νά ἐνισχύσει τήν ἀνέγερση ἑνός νέου Ναοῦ σέ μία νεοσύστατη Ἐνορία, τότε ἀνταποκρινόμαστε στήν ἐπιθυμία του.

Φέτος εἴχαμε τή μεγάλη εὐλογία νά ἐγκαινιάσουμε στό Λουίλου τόν περικαλλή Ἱ. Ναό τῆς Ἁγίας Κυριακῆς. Ὁ Ναός θά ἀποτελέσει τό κέντρο τῆς ὁμώνυμης Ἐνορίας πού συστάθηκε στήν περιοχή, ὥστε νά καλύπτονται οἱ ἰδιαίτερα αὐξημένες ἀνάγκες τῆς Ἐνορίας τοῦ Ἁγίου Δημητρίου Τσαμουτέντε. Δίπλα στόν Ναό ἀνοίξαμε καί ἕνα πηγάδι γιά τίς ἀνάγκες τους. Μελλοντικά ἐλπίζουμε νά ἀνεγερθεῖ ἐκεῖ καί ἕνα μεγάλο σχολεῖο.

Ἐπίσης, σέ ἕνα προάστιο τοῦ Κολουέζι κτίζεται ὁ Ἱ. Ναός Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου καί σύν Θεῷ τοῦ χρόνου θά πραγματοποιήσουμε τά ἐγκαίνια. Σύντομα ἐλπίζουμε ὅτι θά θεμελιώσουμε καί ἕναν Ἱ. Ναό τοῦ Ἁγίου Σίμωνος στό Γκόλφ τοῦ Κολουέζι, ὅπου διαθέτουμε οἰκόπεδο. Ἔχουμε προνοήσει καί ἀγοράσαμε κάποια οἰκόπεδα στό Κολουέζι καί στά προάστια, ὥστε μέ τή σταδιακή ἐπέκταση τοῦ σχεδίου πόλεως νά ἀνεγερθοῦν νέοι Ἱ. Ναοί καί γύρω ἀπό αὐτούς νά ἱδρυθοῦν ὁμώνυμες Ἐνορίες. Σήμερα πολλοί ἀπό τούς Χριστιανούς μας ταλαιπωροῦνται γιά νά φτάσουν στόν Ναό μας, περπατώντας πολλές φορές μέχρι καί 10 χιλιόμετρα. Ὅταν μάλιστα ἔχουν μικρά παιδιά καί δέν ὑπάρχει συγκοινωνία στό προάστιο πού μένουν, δυσκολεύονται ἀκόμα περισσότερο.

Ὡς πρός τό κατηχητικό μας ἔργο, ὁμολογουμένως ἀγωνιζόμαστε πολύ καί νομίζουμε ὅτι ὁ Πανάγαθος Θεός μας ἐπευλογεῖ τίς προσπάθειές μας. Στήν πρόσφατη Ἱερατική Σύναξη τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας ἐνημέρωσα τούς κληρικούς ὅτι ὀφείλουμε νά δράσουμε ἄμεσα καί νά βοηθήσουμε τούς Χριστιανούς μας μέ κάθε τρόπο, γιατί οἱ αἱρέσεις στήν περιοχή πολλαπλασιάζονται. Οἱ αἱρετικοί ἐπωφελοῦνται ἰδιαίτερα ἀπό τήν ἔλλειψη παιδείας τῶν κατοίκων καί πρωτίστως ἀπό τήν ἔλλειψη χριστιανικῆς παιδείας, πού καθιστοῦν τό ἔδαφος πρόσφορο γιά τήν ἀνάπτυξη τῶν αἱρέσεων. Οἱ Πεντηκοστιανοί μάλιστα κάνουν θραύση μέ τά ψευδοθαύματά τους. Μέ τή χάρη τοῦ Θεοῦ οἱ Χριστιανοί μας στό Κολουέζι «βαστοῦν» γερά στά πόδια τους. Παρακολουθοῦν ἀνελλιπῶς τά μαθήματα στούς Κύκλους Μελέτης Ἁγίας Γραφῆς καί συμμετέχουν σέ ὅλες τίς δραστηριότητες τῆς Ἱεραποστολῆς καί στίς Ἱερές Ἀκολουθίες πού τελοῦμε.

Προβλήματα ἀντιμετωπίζουμε μέ τίς ἀπομακρυσμένες Ἐνορίες, διότι καί χρήματα διαθέτουν οἱ Προτεστάντες καί ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς ἔχουν καί ἄλλα μέσα ἐφευρίσκουν γιά νά προσηλυτίζουν τούς ἀνθρώπους. Αὐτό βεβαίως δέν μᾶς φοβίζει, διότι «μείζων ὁ ἐν ἐμοί» Κύριος παρά ἡ δύναμη τοῦ διαβόλου καί τῆς αἵρεσης.

Στήν ἐπαρχία μας ὑπάρχουν καί δύο Μοναστήρια, τά ὁποῖα μέ τή χάρη τοῦ Θεοῦ λειτουργοῦν ἀπρόσκοπτα. Στήν ἀνδρώα Ἱερά Μονή τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων στήν Τσάμπουλα καθηγούμενος εἶναι ὁ Ἱερομόναχος π. Βαρνάβας Γρηγοριάτης καί ἔχει μαζί του τρεῖς δόκιμους μοναχούς. Ὅλο καί συχνότερα οἱ Χριστιανοί τοῦ Κολουέζι ἀνεβαίνουν ἐκεῖ γιά νά ἐξομολογηθοῦν καί νά συμβουλευτοῦν τόν π. Βαρνάβα ὡς πνευματικό. Nά πάρουν τήν εὐλογία του, νά λειτουργηθοῦν πολλές φορές καί νά συμμετάσχουν στίς ἀγρυπνίες πού τελοῦνται συχνά. Ὁ π. Βαρνάβας διαθέτει τήν πνευματική διάκριση καί προσελκύει τούς ἀνθρώπους καί μάλιστα τούς κρατάει κοντά του καί τούς ἀνανεώνει πνευματικά. Πέραν αὐτοῦ, ἐπειδή διαθέτει μεγάλη ἐμπειρία ὡς κηπουρός, ἔχει μεταβάλλει τόν περιβάλλοντα χῶρο τῆς Ἱ. Μονῆς σέ ἕναν τεράστιο χῶρο καλλιέργειας φυτῶν, δέντρων καί κηπευτικῶν. Ἔτσι, ἐκτός τῶν ἄλλων, δίνεται ἡ εὐκαιρία στούς ἐργαζομένους νά μαθητεύσουν στήν κηπουρική καί νά ἀποκτήσουν τή σχετική ἐμπειρία.

Ἡ γυναικεία Ἱερά Μονή τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου ἔχει σήμερα ἕξι μοναχές καί τέσσερεις δόκιμες. Πρόσφατα, δύο ἀπό αὐτές, πού προέρχονται ἀπό τό γειτονικό κράτος Μπουρούντι, τίς κείραμε μοναχές καί τούς δώσαμε τά ὀνόματα Δέσποινα καί Μαρία. Θέλουν νά παραμείνουν κοντά μας καί νά προσφέρουν ὅ,τι καλύτερο μποροῦν. Ἤδη κάποιες ἔρχονται στόν ραδιοφωνικό μας σταθμό καί γιά λίγες ὧρες διαβάζουν τό συναξάρι τῆς ἡμέρας καί ἀποσπάσματα ἀπό πνευματικά βιβλία. Μία ἄλλη ἐργάζεται γιά κάποιες ὧρες στό Νοσοκομεῖο μας καί στή συνέχεια ἐπιστρέφει στό Μοναστήρι. Ἡ ἀδελφή Μακρίνα ἦταν στήν Ἑλλάδα, στήν Ἱερά Μονή Χρυσοπηγῆς (Κρήτη), δυόμιση χρόνια καί διαθέτει μία πνευματική καί ἰσχυρή προσωπικότητα, ὥστε καταφέρνει νά κρατᾶ ἑνωμένη τήν ἀδελφότητα. Ἡ προσφορά ὅλων τους εἶναι πολύ σημαντική.

Γιά τήν πρόοδο καί τήν καρποφορία τοῦ ποιμαντικοῦ ἔργου εἶναι ἀπαραίτητο νά «ἀνεφοδιάζουμε» συχνά τούς κληρικούς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Αὐτό ἐπιτυγχάνεται μέ τά διάφορα σεμινάρια, στά ὁποῖα τούς νουθετοῦμε, τούς διδάσκουμε καί τούς κατευθύνουμε στό ἱεραποστολικό ἔργο. Κατά τή διάρκεια τῶν σεμιναρίων αὐτῶν τελοῦνται καθημερινά Θεῖες Λειτουργίες καί ἡ λατρευτική ζωή εἶναι πολύ ἔντονη. Μέ μεγάλη μάλιστα ἱκανοποίηση διαπιστώνουμε ὅτι οἱ κληρικοί μας ἀγαποῦν καί δείχνουν μεγάλο ἐνδιαφέρον γιά τά σεμινάρια αὐτά. Ἀναμένουν μάλιστα τή διοργάνωσή τους γιά νά ἔρθουν στήν Ἱεραποστολή, νά συναντηθοῦν μαζί μας, νά συζητήσουν διάφορα ποιμαντικά προβλήματα πού ἀντιμετωπίζουν καί νά διδαχθοῦν ἀνάλογα. Ἐκτός τῶν κληρικῶν, πού προαναφέραμε, ἡ Μητρόπολή μας ἔχει σήμερα 10 ὑποδιακόνους καί 160 κατηχητές, οἱ ὁποῖοι εἶναι διάσπαρτοι σέ ὁλόκληρη τήν Κατάνγκα καί διακονοῦν τόν λόγο τοῦ Εὐαγγελίου. Σκεφθεῖτε ὅτι ἡ ἐπαρχία μας εἶναι δυόμιση φορές μεγαλύτερη ἀπό τήν Ἑλλάδα σέ ἔκταση καί μόλις στό ἕνα τρίτο αὐτῆς ἔχουμε πραγματοποιήσει ποιμαντικές περιοδεῖες.

Τά σεμινάρια αὐτά διαρκοῦν συνήθως 20-30 μέρες καί εἶναι πολύ σημαντικά γιά τούς κληρικούς μας. Ἡ ὠφέλεια πού ἀποκομίζουν εἶναι σπουδαία καί τό ἔργο πού ἐπιτελοῦν στή συνέχεια ἰδιαίτερα καρποφόρο. Αὐτό μᾶς τό ἐπιβεβαιώνουν συχνά οἱ ἴδιοι οἱ ἐνορίτες, ἀλλά τό διαπιστώνουμε καί ἀπό τίς ἀναφορές πού μᾶς στέλνουν γιά τό ἔργο τῶν κατά τόπους Ἐνοριῶν. Οἱ Ἱερεῖς μας, λοιπόν, ἐργάζονται ἀγόγγυστα. Ἰδιαίτερα οἱ νέοι Ἱερεῖς διαθέτουν μεγαλύτερο πόθο γιά τή διακονία αὐτή, καθώς εἶναι πλέον μορφωμένοι (διδάσκαλοι ἤ καθηγητές) καί πολλοί ἐξ αὐτῶν ἔχουν ἀποφοιτήσει ἀπό τή Θεολογική Σχολή τῆς Κινσάσα. Μετά ἀπό πολλά χρόνια εἶναι μεγάλη εὐλογία νά διαπιστώνεις ὅτι οἱ νέοι ἄνθρωποι ἔρχονται κοντά μας. Ἄλλοι ἐπιθυμοῦν νά γίνουν κληρικοί, ἐνῶ ἄλλοι μετά τό πέρας τῶν σπουδῶν τους ἐπιθυμοῦν νά προσφέρουν τίς ὑπηρεσίες τους στήν Ἱεραποστολή μας. Κάποιους τούς βρήκαμε μικρά παιδιά καί σήμερα εἶναι οἰκογενειάρχες καί μαζί τους «κουβαλοῦν» ὅλη αὐτή τήν παράδοση, ὅσα δηλαδή τούς ἔχουμε διδάξει γιά τήν πνευματική ζωή τῆς Ἐκκλησίας μας. Πρόσφατα ὅλοι αὐτοί οἱ νέοι ἵδρυσαν ἕναν μεγάλο σύλλογο μέ τή μορφή μή κυβερνητικῆς ὀργάνωσης. Μεταξύ τῶν δραστηριοτήτων τους συμπεριλαμβάνουν τήν παροχή βοήθειας στούς Χριστιανούς μέσα ἀπό τό φιλανθρωπικό, τό ἐνοριακό καί τό πνευματικό ἔργο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Βέβαια ἡ χώρα διέρχεται μεγάλη οἰκονομική κρίση, ὅπως καί ἡ πατρίδα μας ἡ Ἑλλάδα, καί τό ἔργο μᾶς ἔχει σχεδόν σταματήσει. Τό Ἱεραποστολικό μας Κλιμάκιο ἐνισχύεται ὡς ἐπί τό πλεῖστον ἀπό τόν Ἱεραποστολικό σας Σύνδεσμο. Μέ τή βοήθειά σας καταφέραμε νά ἀναβαθμίσουμε τό Ἰατρεῖο τῆς Ἱεραποστολῆς ἀρχικά σέ μία μικρή Κλινική καί σήμερα σέ ἕνα σύγχρονο Νοσοκομεῖο, τό ὁποῖο προσφέρει πολλά στήν τοπική κοινωνία, παρέχοντας περίθαλψη ὑψηλοῦ ἐπιπέδου. Οἱ ἰατροί, οἱ νοσοκόμοι καί τό λοιπό βοηθητικό προσωπικό μέ μεγάλη κατανόηση καί ὑπομονή βρίσκονται διαρκῶς στό πλευρό τῶν ἀσθενῶν. Σπουδαία ὅμως εἶναι καί ἡ βοήθεια τῶν Ἱερέων μας, πού τούς ἐπισκέπτονται συχνά καί τελοῦν Παρακλήσεις. Μελλοντικά μάλιστα σκεφτόμαστε νά ἀνεγείρουμε στούς χώρους τοῦ Νοσοκομείου καί ἕναν μικρό Ἱερό Ναό. Σαφέστατα οἱ ἐλλείψεις, κυρίως σέ ἰατρικά μηχανήματα, εἶναι πολλές, ἀλλά εὐελπιστοῦμε ὅτι σύν τῷ χρόνῳ θά τά ἀποκτήσουμε, γιά νά ἐπιτύχουμε τήν εὔρυθμη λειτουργία του. Ἤδη γίνονται κάποιες προσπάθειες καί βρισκόμαστε σέ ἐπικοινωνία μέ κάποιες ἑταιρίες, οἱ ὁποῖες ἔχουν ὑποσχεθεῖ νά μᾶς βοηθήσουν.

Καί στόν τομέα τῆς ἐκπαίδευσης γίνεται μία μεγάλη καί ἀξιόλογη προσπάθεια, ἡ ὁποία ἀποδίδει καρπούς. Ὅταν πῆγα στό Κολουέζι, βρῆκα ἡμιτελές ἕνα σχολικό κτήριο πού ἑτοίμαζε ὁ μακαριστός παπα-Κοσμᾶς. Τό κτήριο αὐτό λειτούργησε τήν ἑπόμενη χρονιά, τό 1990. Ἔκτοτε ἔχουν ἀνεγερθεῖ καί λειτουργοῦν 75 σχολεῖα, Γυμνάσια καί Λύκεια, στά ὁποῖα φοιτοῦν 25.000 μαθητές. Οἱ ἐπιδόσεις τους καθημερινά εἶναι ἐντυπωσιακές καί τό ποσοστό ἐπιτυχίας τους στίς ἐξετάσεις στά Πανεπιστήμια πολλές φορές ἀγγίζει τό 100%. Μέ τή χάρη τοῦ Θεοῦ ἐλπίζουμε ὅτι ἀπό τά σχολεῖα αὐτά θά ἀναδειχθοῦν νέοι μορφωμένοι ἄνθρωποι, πού μελλοντικά θά στελεχώσουν τίς Ἐνορίες καί τά κατηχητικά καί θά συμμετάσχουν ἐνεργά στίς διάφορες ἐκδηλώσεις πού πραγματοποιοῦμε. Σήμερα στό Κολουέζι κτίζονται δύο νέα σχολεῖα καί ὁ συνολικός ἀριθμός τῶν Γυμνασίων καί τῶν Λυκείων θά ἀνέλθει στά τέσσερα.

Τά δύο μεγάλα ἀγροκτήματα πού διαθέτει σήμερα ἡ Ἱερά Μητρόπολη, μᾶς βοήθησαν πάρα πολύ στό ἱεραποστολικό ἔργο. Τό ἀγρόκτημα πού εἶχε δημιουργήσει ὁ παπα-Κοσμᾶς μᾶς βοήθησε σημαντικά στά πρῶτα βήματα. Στή συνέχεια ὁ μακαριστός Μητροπολίτης κυρός Τιμόθεος, βλέποντας ὅτι ἡ Ἱεραποστολή ἔπρεπε νά γίνει αὐτάρκης, ἀγόρασε κι ἕνα ἄλλο μεγάλο ἀγρόκτημα, τό ὁποῖο ἀξιοποιήσαμε κατά τό μέτρο τῶν δυνατοτήτων μας. Σέ αὐτό τό ἀγρόκτημα ἐκπαιδεύονται καί οἱ μαθητές τῆς Ἀγροτικῆς Σχολῆς, καθώς διαθέτει ὅλα τά ἀπαραίτητα μηχανήματα καλλιέργειας. Σέ αὐτόν τόν τομέα ὑπάρχει μεγάλο ἐνδιαφέρον καί ἀπό τούς Ἱερεῖς μας, οἱ ὁποῖοι ἐπιθυμοῦν νά δημιουργήσουν κάποιες μικρές φάρμες γιά τίς Ἐνορίες τους, ὥστε σταδιακά νά καταστοῦν αὐτοσυντήρητες. Ὁ π. Βαρνάβας μέ τίς εἰδικές γνώσεις του ἔχει ἀναλάβει πλέον καί τή φάρμα τοῦ παπα-Κοσμᾶ, ἡ ὁποία ἀποδίδει περισσότερο πρός ὄφελος τῆς Ἱεραποστολῆς μας. Στή φάρμα αὐτή ὑπάρχουν κονικλοτροφεῖο, χοιροτροφεῖο, πτηνοτροφεῖο, πρόβατα, βόδια καί πρόσφατα ξεκίνησε καί ἰχθυοκαλλιέργεια.

Ὡς πρός τό κοινωνικό ἔργο, σᾶς ἐνημερώνουμε ὅτι μέσα στήν Ἱεραποστολή λειτουργεῖ ἕνα Οἰκοτροφεῖο μέ 25 νέους. Αὐτά τά παιδιά σπουδάζουν στά σχολεῖα μας καί συγκροτοῦν καί τόν χορό τῶν Ἱεροψαλτῶν τῆς Ἱ. Μητροπόλεως. Μάλιστα κατά τή διάρκεια τῶν σεμιναρίων, πού πραγματοποιοῦμε, ἔρχονται ἀπό ὅλες σχεδόν τίς Ἐνορίες τῆς Μητροπόλεώς μας καί διδάσκουν καί στούς ὑπόλοιπους, πού ἐνδιαφέρονται, τήν ψαλτική τέχνη. Τούς μαθαίνουμε τούς ἤχους, τήν ἱστορία τῆς βυζαντινῆς μουσικῆς καί τῆς Ἐκκλησίας μας. Φροντίζουμε, λοιπόν, γιά τά παιδιά αὐτά, πληρώνοντας τά δίδακτρα τῶν σπουδῶν τους, τήν ἐνδυμασία τους, τή διατροφή τους κ.λπ., γνωρίζοντας ὅτι θά μᾶς ἀντιπροσφέρουν τή βοήθεια πού τούς παρέχουμε.

Ἕνας μεγάλος εὐεργέτης μας εἶναι ὁ π. Παντελεήμων Ποῦλος, Ἀρχιμανδρίτης τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, ὁ ὁποῖος ἐτησίως μᾶς ἀποστέλλει 4-5 κοντέινερ μέ τρόφιμα καί ἐκκλησιαστικά εἴδη. Ἔτσι καταφέραμε νά ἐπανδρώσουμε ὅλους τούς Ἱερούς Ναούς μέ ἐκκλησιαστικά σκεύη καί ἄμφια. Ἐπίσης, μᾶς στέλνει ἀνά ἔτος 1.000 λίτρα νάμα γιά τίς λειτουργικές ἀνάγκες τῶν Ἱερῶν Ναῶν. Μέ τά τρόφιμα αὐτά πραγματοποιοῦμε συχνά διανομές τροφίμων τόσο στήν Ἱερά Μητρόπολη ὅσο καί στίς Ἐνορίες σέ χιλιάδες Χριστιανούς μας. Στίς ποιμαντικές περιοδεῖες μας φροντίζουμε νά ἔχουμε πάντα μαζί μας καί τρόφιμα γιά τούς ἐνδεεῖς.

Ἐκεῖνο πού δίνει πνοή καί ζωή στό κοινωνικό μας ἔργο εἶναι ἡ καλλιέργεια μίας μεγάλης ἔκτασης 2.000 στρεμμάτων γῆς. Τό παραγόμενο καλαμπόκι χρησιμεύει γιά τίς ἀνάγκες τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως καί μέρος αὐτοῦ πωλεῖται, ὥστε μέ τά ἔσοδα πού προκύπτουν νά συντηρούμαστε.

Μία ἀπό τίς ἄμεσες ἀνάγκες μας εἶναι ἡ ἔκδοση στά γαλλικά κάποιων λειτουργικῶν βιβλίων καί αὐτό πρέπει νά γίνει ἐδῶ στή Θεσσαλονίκη, γιατί σήμερα ἀναγκαζόμαστε νά ἀγοράζουμε τά βιβλία αὐτά ἀπό τή Γαλλία.

Ὅλο αὐτό τό ἔργο γίνεται μέ τήν εὐλογία καί τή χάρη τοῦ Θεοῦ. Πιστεύουμε ὅτι ὁ Πανάγαθος θά συνεχίσει νά ἐπευλογεῖ τή διακονία αὐτή καί νά φωτίζει τούς ἀνθρώπους πού φιλότιμα ἐργάζονται ἀπό τά μετόπισθεν καί μᾶς βοηθοῦν ἠθικά καί οἰκονομικά. Ἰδιαιτέρως εὐχαριστοῦμε καί εὐγνωμονοῦμε τόν Ἱεραποστολικό σας Σύνδεσμο, πού μέ τόση ἐγκαρδιότητα συνεχίζει νά συνδράμει τό ἱεραποστολικό μας ἔργο ἀπό τό ὑστέρημα τῶν εὐσεβῶν δωρητῶν καί εὐεργετῶν του.

Εὔχεσθε, ἀδελφοί.

† Ὁ Κατάνγκας Μελέτιος

http://ierapostolos.gr/news_article.php?ID=113

Στηρίξτε την Ορθόδοξη ιεραποστολή στη Μητρόπολη Κατάνγκας- Κολουέζι μέσω του Ιεραποστολικού Συνδέσμου Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός Θεσσαλονίκης !

1. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
235/296004-49
ΙΒΑΝ: GR9401102350000023529600449
SWIFT (BIC): ETHNGRAA

2. ALPHA BANK
479-002101-029168

3. ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
5231-013724-415

http://ierapostolos.gr/support.php

This entry was posted in Africa, Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός Θεσσαλονίκης, Αφρική, Αφρική, Africa, Επισκοπή Κολουέζι-Κογκό, Ελλάδα - Greece, Κύπρος - Cyprus, Κογκό, Κογκό,Congo and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

1 Response to Κολουέζι- Μητρόπολη Κατάνγκας Κονγκό : 145 ενορίες, 60.000 Ορθόδοξοι Χριστιανοί, 5.000 κατηχούμενοι, 300 πρόσφατες βαπτίσεις (απολογισμός 27 ετών ) Ιερ.Σύνδεσμος «Άγιος Κοσμάς Αιτωλός Θεσσαλονίκης».

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s