Υποστηρίξτε οικονομικά τη Ορθόδοξη Μητρόπολη Άκκρας ( Γκάνα και Ακτή Ελεφαντοστούν ).Support financially the Orthodox Metropolis of Accra (Ghana and Ivory Coast).( περιοδ. Άγιος Κοσμάς Αιτωλός, γ’ τρίμηνο 2016 )


Η  Ορθόδοξη Μητρόπολη της Άκκρας  περιλαμβάνει τα κράτη: Γκάνα, Ακτή Ελεφαντοστούν, Μάλι και Μπουρκίνα Φάσο. Ορθόδοξες εκκλησίες και μικρές ορθόδοξες κοινότητες υπάρχουν μόνο στη Γκάνα και στην Ακτή Ελεφαντοστούν. Όλοι οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί σε όλο το κόσμο πρέπει να ενισχύουν οικονομικά τις ορθόδοξες ιεραποστολές. Αλλά, παράλληλα, ευχόμαστε και προσευχόμαστε να βρεθούν και άλλοι ορθόδοξοι ιεραπόστολοι που θα θελήσουν να βοηθήσουν την ορθόδοξη ιεραποστολή στο Μάλι και στη Μπουρκίνα Φάσο, ώστε και οι κάτοικοι των χωρών αυτών να γνωρίσουν την Ορθόδοξη Χριστιανική πίστη. Σας παρακαλούμε να στηρίξετε οικονομικά την Ορθόδοξη Εκκλησία στη Γκάνα και στην Ακτή Ελεφαντοστούν με γενναιόδωρες προσφορές αγάπης ! Πληροφορίες στο τέλος του άρθρου. Στο άρθρο από το ιεραποστολικό περιοδικό Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός πληροφορούμαστε για την ιερατική σύναξη της Μητρόπολης Άκκρας. Οι αιρέσεις και οι παραθρησκείες αλωνίζουν τη Γκάνα και όλη τη Δυτική Αφρική. Εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί πως βοηθάμε τις τοπικές ορθόδοξες Εκκλησίες ;

001

002

Orthodox Metropolis of Accra include countries: Ghana, Ivory Coast, Mali and Burkina Faso. Orthodox churches and small Orthodox communities exist only in Ghana and Côte d’Ivoire. All Orthodox Christians around the world need to strengthen financially orthodox missions. But while we hope and pray to find other Orthodox missionaries who want to help the Orthodox mission in Mali and Burkina Faso, and to the inhabitants of these countries to meet the Orthodox Christian faith. Please financially support the Orthodox Church in Ghana and Côte d’Ivoire with generous love offers! Information at the end of the article.

Métropole orthodoxe d’Accra comprennent pays: Ghana, Côte-d’Ivoire, le Mali et le Burkina Faso. églises orthodoxes et les petites communautés orthodoxes existent seulement au Ghana et en Côte d’Ivoire. Tous les chrétiens orthodoxes du monde entier ont besoin de renforcer les missions financièrement orthodoxes. Mais pendant que nous espérons et prions pour trouver d’autres missionnaires orthodoxes qui veulent aider la mission orthodoxe au Mali et au Burkina Faso, et les habitants de ces pays pour répondre à la foi chrétienne orthodoxe. S’il vous plaît soutenir financièrement l’Eglise orthodoxe au Ghana et en Côte d’Ivoire avec des offres d’amour généreux! Information à la fin de l’article.

Православные Метрополис Аккре входят страны: Гана, Кот-д’Ивуар, Мали и Буркина-Фасо. Православные церкви и небольшие православные общины существуют только в Гане и Кот-д’Ивуаре. Все православные христиане во всем мире нуждаются в укреплении материально православных миссий. Но в то время как мы надеемся и молимся, чтобы найти другие православные миссионеры, которые хотят помочь православной миссии в Мали и Буркина-Фасо, а также для жителей этих стран, чтобы встретить веру православную. Пожалуйста финансовую поддержку Православной Церкви в Гане и Кот-д’Ивуаре с щедрой любви предложений! Информация в конце статьи.

Mitropolia Ortodoxă din Accra include și alte țări: Ghana, Coasta de Fildeș, Mali și Burkina Faso. biserici ortodoxe și comunități ortodoxe mici există doar în Ghana și Coasta de Fildeș. Toți creștinii ortodocși din întreaga lume au nevoie pentru a consolida misiuni ortodoxe punct de vedere financiar. Dar, în timp ce noi sperăm și să ne rugăm să găsim alți misionari ortodocși care doresc să ajute misiunea ortodoxă din Mali și Burkina Faso, și locuitorilor acestor țări să se întâlnească credința creștină ortodoxă. Vă rugăm să sprijine financiar Biserica Ortodoxă din Ghana și Coasta de Fildeș cu oferte generoase de dragoste! Informații la finalul articolului.

Православна Митрополија Акри су земље: Гана, Обала Слоноваче, Мали и Буркина Фасо. Православних цркава и мале православне заједнице постоје само у Гани и Обали Слоноваче. Сви православни хришћани широм света треба да ојача финансијски православне мисије. Али док ми се надамо и молимо да нађе друге православне мисионаре који желе да помогну православну мисију у Малију и Буркине Фасо, и становницима тих земаља да испуне православне хришћанске вере. Молимо Вас да финансијски подржи православну цркву у Гани и Обали Слоноваче са великодушним лове понуде! Информације на крају чланка.

https://www.facebook.com/pere.behanzin/videos/10208907611386513/

Православні Метрополіс Аккрі входять країни: Гана, Кот-д’Івуар, Малі і Буркіна-Фасо. Православні церкви і невеликі православні громади існують тільки в Гані і Кот-д’Івуарі. Всі православні християни в усьому світі потребують зміцнення матеріально православних місій. Але в той час як ми сподіваємося і молимося, щоб знайти інші православні місіонери, які хочуть допомогти православної місії в Малі і Буркіна-Фасо, а також для жителів цих країн, щоб зустріти віру православну. Будь ласка фінансову підтримку Православної Церкви в Гані і Кот-д’Івуарі з щедрою любові пропозицій! Інформація в кінці статті.

Православните Metropolis на Акра включват държави: Гана, Кот д’Ивоар, Мали и Буркина Фасо. Православни църкви и малки православни общности съществуват само в Гана и Кот д’Ивоар. Всички православни християни от цял свят се нуждаят от укрепване финансово православни мисии. Но докато ние се надяваме и да се молим да се намерят други православни мисионери, които искат да помогнат на мисията Православната в Мали и Буркина Фасо, и на жителите на тези страни, за да се отговори на православната християнска вяра. Моля, финансово подпомагане на Православната църква в Гана и Кот д’Ивоар с щедри любовни оферти! Информация в края на статията.

Κυκλοφόρησε το νέο τεύχος του ιεραποστολικού περιοδικού Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός ( γ’ τρίμηνο 2016 ).Διαβάστε το ONLINE στο διαδίκτυο.

https://ierapostoli.wordpress.com/2016/09/27/kosmas_aitolos_c2016/

Μπορείτε να καταθέτετε την βοήθειά σας σε έναν από τους παρακάτω τραπεζικούς λογαριασμούς και να μας ενημερώνετε τηλεφωνικά, για να μην μπαίνετε στην διαδικασία αποστολής του καταθετηρίου της τράπεζας. Άμεσα θα σας αποστέλλουμε την απόδειξη του Ι. Συνδέσμου Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός Θεσσαλονίκης.

Support Orhtodox Mission in Ghana via orthodox missionary Saint Kosmas of Aitolos in Thessaloniki ( Bank accounts – Greece ).

 

1. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
235/296004-49
ΙΒΑΝ: GR9401102350000023529600449
SWIFT (BIC): ETHNGRAA

2. ALPHA BANK
479-002101-029168

3. ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
5231-013724-415

http://ierapostolos.gr/support.php

https://www.facebook.com/ierapostolosgr/

ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ»ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ»
ΛΑΓΚΑΔΑ 190, ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Τ.Κ. 56436
ΤΗΛΕΦΩΝΟ – FAX: 2310 606 920
E-MAIL: iersyn@iersyn.gr

MISSION ASSOCIATION»Agios Cosmas of Aetolia»                                                                Lagada 190, Stavroupoli THESSALONIKIS , Greece.                                                                         Zip code 56436
TELEPHONE – FAX: +30 2310 606 920
E-MAIL: iersyn@iersyn.gr

MISSION ASSOCIATION «Agios Cosmas d’Étolie»,                                                                        Lagada 190, Stavroupoli THESSALONIKIS, Grèce.                                                                             Code postal 56436
TELEPHONE – FAX: +30 2310 606 920
E-MAIL: iersyn@iersyn.gr

This entry was posted in Africa, Côte d'Ivoire- Ακτή Ελεφαντοστούν, Ghana, IVORY COAST, Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός Θεσσαλονίκης, Αφρική, Αφρική, Africa, Γκάνα, Γκάνα, Ghana, Ελλάδα - Greece, Κύπρος - Cyprus, Πατριαρχείο Αλεξανδρείας ( Greek Orthodox Patriarchate of Alexandria and all Africa ) and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s