Θεμελίωση Ορθόδοξης ανδρικής Μονής κοντά στη λίμνη Βικτώρια της Ουγκάντας από τον Πατριάρχη Αλεξανδρείας (ΦΩΤΟ – Ρομφαία).Foundations of Orthodox monastery near Lake Victoria in Uganda by the Orthodox Patriarch of Alexandria


Ο Μακαριώτατος κατά την επίσκεψή Του στην Ενορία του Αγίου Βασιλείου KIKWANYA, μεταξύ των άλλων λόγων Του, έκανε ιδιαίτερη μνεία του ονόματος του Σεβ.Μητροπολίτου Φιλίππων κ.Προκοπίου, ο οποίος συνετέλεσε τα μέγιστα για την ανέγερση του Ιερού Ναού τούτου και ο οποίος πολλές φορές έχει επισκεφθεί την περιοχή αυτή με ιεραποστολικά κλιμάκια εκ της Μητροπόλεώς του.

Εν συνεχεία, ο Πατριάρχης μετέβη στην περιοχή BUTEMBE όπου βρίσκεται το Δημοτικό Σχολείο επ΄ονόματι του αειμνήστου πατρός Οβαδία, πρώτου Ιερέα της Ουγκάντας και παππού του νυν Μητροπολίτου Καμπάλας κ.Ιωνά.

Επίσης, την ίδια ημέρα επισκέφθη την Ενορία της Γεννήσεως της Θεοτόκου BUGOLO, όπου παλαιότερα ήταν ναός – αχυροκαλύβα και τώρα έχει ανεγερθεί περικαλλής Ναός.

Ο Μακ.Πατριάρχης στην συνέχεια της κοπιαστικής πορείας Του στην Λίμνη Βικτώρια και συγκεκριμένα στη περιοχή BUSANA, τέλεσε τον Αγιασμό και την θεμελίωση της υπό ανεγέρσεως Ανδρώας Ιεράς Μονής Αγίας Παρασκευής, ενώ κατά την ομιλία του προ της καταθέσεως του θεμελίου λίθου, ευχαρίστησε θερμά τον Καθηγούμενο της ομωνύμου Ιεράς Μονής Μαζίου Μεγάρων, Αρχιμ. Χρυσόστομον, ο οποίος στηρίζει θερμά την προσπάθεια ανεγέρσεως της νέας Μονής και έχει φιλοξενήσει αρκετά χρόνια τον πρώτο μοναχό αυτής, π.Πρόδρομο, την περίοδο των σπουδών αυτού στην Ελλάδα.

Τέλος, η Α.Θ.Μ. επραγματοποίησε σύναξη όλων των κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως Καμπάλας στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου, έδωσε προς αυτούς τις απαραίτητες κατευθυντήριες νουθεσίες και τους ευχαρίστησε για τη θυσιαστική τους διακονία στον Αμπελώνα του Κυρίου.

http://www.romfea.gr/patriarxeia-ts/patriarxeio-alexandreias/4228-themeliosi-ieras-monis-apo-ton-patriarxi-alejandreias-foto

alexa-3

alexa-4

Automatic translation by google. There may be translation errors.

Continuing an extended missionary tour in Metropolis and all Kampala Uganda 7th Noemvriou2015 Orthodox Pope and Patriarch of Alexandria and All Africa Theodoros II visited the Lake Victoria region and around it Parishes and Schools.

His Beatitude during his visit to the Parish of St. Basil KIKWANYA, among others His words, he made special mention of the name of Sev.Mitropolitou k.Prokopiou Philippi, who contributed greatly to the construction of the Church and who therefore often He has visited the region with Missionary from the Metropolis of.

Thereafter, the Patriarch went to BUTEMBE area where the eponomati Elementary School of the late father Obadiah, first priest of Uganda and grandfather of the current Metropolitan Kampala k.Iona.

Also on the same day they visit the Parish of the Nativity of the Virgin BUGOLO, which was formerly church – straw hut and now has erected beauteous church.

The Mak.Patriarchis then the laborious course in Lake Victoria and here in BUSANA, celebrated the blessing and the foundation under erection Androas Monastery of Agia Paraskevi, and in his speech before the filing of the foundation stone, thanked the Abbot the Monastery of the same name along Megara, Archimandrite. Chrysostom, who strongly supports the effort erection of the new monastery and has hosted several years the first monk that, p.Prodromo, the period of this study in Greece.

Finally, Patriarch he has completed gathering all the clergy of the Metropolis in Kampala Metropolitan church of St Nicholas gave to them the necessary guidelines admonitions and thanked them for their sacrificial ministry in the Vineyard of the Lord.

alexa-7

alexa-8

 La traduction automatique par Google. Il peut y avoir des erreurs de traduction.

Poursuivant une tournée missionnaire étendue dans Metropolis et tous Kampala Ouganda 7e Noemvriou2015 orthodoxe Pape et Patriarche d’Alexandrie et de toute l’Afrique Théodore II a visité la région du lac Victoria et autour d’elle paroisses et les écoles.

Sa Béatitude lors de sa visite à la paroisse de Saint-Basile KIKWANYA, entre autres ses mots, il fait une mention spéciale du nom de Sev.Mitropolitou k.Prokopiou Philippes, qui a grandement contribué à la construction de l’Eglise et qui donc souvent Il a visité la région avec Missionnaire du Metropolis de.

Par la suite, le patriarche est allé à la zone BUTEMBE où l’école élémentaire eponomati de la fin du Abdias, premier prêtre de l’Ouganda et grand-père de l’actuel Metropolitan Kampala k.Iona père.

Toujours sur le même jour, ils visitent la paroisse de la Nativité de la Vierge BUGOLO, qui était autrefois l’église – paillote et maintenant a érigé l’église beau.

Les Mak.Patriarchis puis le cours laborieux dans le lac Victoria et ici en BUSANA, ont célébré la bénédiction et la fondation de l’érection Monastère Androas d’Agia Paraskevi, dans son discours avant le dépôt de la première pierre, a remercié l’abbé le monastère du même nom le long de Mégare, l’archimandrite. Chrysostome, qui soutient fermement l’érection de l’effort du nouveau monastère et a accueilli plusieurs années le premier moine qui, p.Prodromo, la période de cette étude en Grèce.

Enfin, le patriarche, il a terminé la collecte de tous les membres du clergé de la métropole à l’église Kampala métropolitaine de St Nicolas leur a donné les directives nécessaires admonestations et les a remerciés pour leur ministère sacrificiel dans la vigne du Seigneur.

alexa-10

alexa-11

alexa-12

Moja kwa moja tafsiri na google. Kunaweza kuwa na makosa katika tafsiri.

Kuendelea kupanuliwa ziara kimisionari katika Metropolis na wote Kampala Uganda 7 Noemvriou2015 Orthodox Papa na dume wa Alexandria na All Africa Theodoros II alitembelea mkoa Ziwa Victoria na kuzunguka Parokia na Shule.

Heri yake wakati wa ziara yake ya Parokia ya Mtakatifu Basil KIKWANYA, miongoni mwa wengine maneno yake, alifanya kutaja maalum ya jina ya Sev.Mitropolitou k.Prokopiou Filipi, ambao imechangia sana ujenzi wa Kanisa na ambao kwa hiyo mara nyingi Yeye ina alitembelea mkoa na Missionary kutoka Metropolis ya.

Baada ya hapo, dume alikwenda BUTEMBE eneo ambalo eponomati Shule ya Msingi ya marehemu baba Obadia, kuhani wa kwanza wa Uganda na babu wa sasa Metropolitan Kampala k.Iona.

Pia siku hiyo hiyo wao kutembelea Parokia ya Nativity wa Bikira BUGOLO, ambayo ilikuwa zamani kanisa – majani kibanda na sasa imejenga kanisa tukufu.

Mak.Patriarchis kisha bila shaka yoyote ya utumishi katika Ziwa Victoria na hapa katika BUSANA, sherehe baraka na msingi chini Erection Androas Monasteri ya Agia Paraskevi, na katika hotuba yake kabla ya kufungua jalada la jiwe la msingi, alimshukuru Abbot Monasteri ya jina moja pamoja Megara, Archimandrite. Chrysostom, ambaye inasaidia sana juhudi Erection ya utawa mpya na ina mwenyeji miaka kadhaa Mtawa kwanza kwamba, p.Prodromo, kipindi cha utafiti huu katika Ugiriki.

Hatimaye, dume ana kukamilika kukusanya viongozi wa dini zote za Metropolis mjini Kampala mji mkuu wa kanisa la St Nicholas akawapa muhimu miongozo maonyo na alimshukuru yao kwa wizara zao za sadaka katika Vineyard la Bwana.

alexa-14

alexa-17

alexa-18

https://ierapostoli.wordpress.com/enisxisi/

This entry was posted in Africa, Αφρική, Ελλάδα - Greece, Κύπρος - Cyprus, Ουγκάντα-Uganda, Πατριαρχείο Αλεξανδρείας ( Greek Orthodox Patriarchate of Alexandria and all Africa ) and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s