3η και 4η ημέρα της ιεραποστολικής περιοδείας του Πατριάρχη Αλεξανδρείας στην Ουγκάντα. ( Αγιορείτικο Βήμα ). 3rd and 4th day of missionary tour of the Orthodox Patriarch of Alexandria and all Africa in Uganda.


Την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου 2015 ο Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ. Θεόδωρος Β΄, συνεχίζοντας το Ιεραποστολικό οδοιπορικό του στην τραχεία περιοχή της περιοχής Gulu της Βορείου Ουγκάντας, επισκέφθηκε τους Ιερούς Ναούς της Ζωοδόχου πηγής και του Αρχαγγέλου Γαβριήλ και το παρακείμενο σχολείο, χτισμένα κυριολεκτικά μέσα στην ζούγκλα, όπου οι μαθητές του επεφύλαξαν ενθουσιώδη υποδοχή.

0511alex1.jpg

Στην θερμή ομιλία του ο Μακαριώτατος απευθύνοντας λόγια αγάπης στους μαθητές, τους επεσήμανε πως πρέπει να εκμεταλλευτούν αυτή την ευκαιρία για μάθηση, και αργότερα μεγαλώνοντας με ευγνωμοσύνη θα θυμούνται το Ορθόδοξο σχολείο που τους έδωσε αυτή την μεγαλη ευκαιρία.

Το απόγευμα της ίδιας ημέρας μετά την επίσκεψη στον Ιερό Ναό του Αγίου Λαυρεντίου, ο Μακαριώτατος είχε συνάντηση με τους ιερείς της περιοχής, οπου τους εξέφρασε την ευαρέσκεια της Εκκλησίας και του ιδίου προσωπικά, για την θυσιαστική διακονία τους σ’ αυτή την ακριτική και ταλαιπωρημένη περιοχή από πολέμους και φτώχεια.

Οι ιερείς με την σειρά τους εξέφρασαν την ευγνωμοσύνη τους προς τον Μακαριώτατο για την επίσκεψή του που αποδεικνύει την πατρική στοργή και ενδιαφέρον του, όχι μόνο για την περιοχή τους αλλά και για όλη την Αφρικανική Ήπειρο.

0511alex2.jpg
0511alex3.jpg
0511alex4.jpg

THE PATRIARCH OF ALEXANDRIA GIVES COURAGE AND HOPE TO THE POOR CHRISTIANS OF NORTHERN UGANDA

0511alex5.jpg

On Wednesday 4th November 2015, His Beatitude Theodoros II, Pope and Patriarch of Alexandria and All Africa, continuing his Missionary journey to the rough region of Gulu in northern Uganda, visited the holy Churches of the Life-Giving Fountain, and the Archangel Gabriel as well as the adjacent school, literally built in the jungle, where the pupils afforded him an enthusiastic welcome.

In his warm words, His Beatitude addressed the pupils with words of love, emphasized that they must use this opportunity for learning and later on as they grow up they will remember with gratitude the Orthodox school which gave them this enormous opportunity.

On the afternoon of the same day, following the visit to the holy Church of St Lavrentios, His Beatitude met with the priests of the region, where he expressed the Church’s pleasure and his personal pleasure too, on their sacrificial ministry in this border region troubled by war and poverty.

The priests in their turn expressed their gratitude to His Beatitude for his visit which proves his paternal concern for and interest in not only their region, but also for the entire African continent.

http://www.patriarchateofalexandria.com/index.php?module=news&action=details&id=1137

Le mercredi 4 Novembre, 2015, Pape et Patriarche d’Alexandrie et de toute l’Afrique. Théodore II, de poursuivre le voyage missionnaire de la région de la trachée de la région de Gulu dans le nord de l’Ouganda, il a visité les églises de la source Zoodochos et l’archange Gabriel et l’école adjacente, construit littéralement dans la jungle, où ses élèves accueil enthousiaste réservé.

Dans discours chaleureux de Sa Béatitude l’envoi de mots d’amour aux élèves, il a souligné que nous devons saisir cette occasion d’apprendre, et de plus en plus tard gratitude se souviendront de leur école orthodoxe qui a donné cette opportunité.

Le même après-midi, après avoir visité l’église de Saint-Laurent, Sa Béatitude a rencontré des prêtres de la région où ont exprimé leur gratitude à l’Église et lui personnellement pour sacrificielle leur ministère dans cette frontière et région troublée par les guerres et la pauvreté.

Les prêtres, à son tour exprimé leur gratitude à Sa Béatitude pour sa visite démontre son affection paternelle et de l’intérêt, non seulement pour la région mais pour l’ensemble du continent africain.

On Jumatano, Novemba 4, 2015, Papa na dume wa Alexandria na wote Afrika. Theodore II, kuendelea na safari ya kimisionari ya mkoa trachea ya Gulu mkoa wa kaskazini mwa Uganda, alipotembelea makanisa ya Zoodochos chanzo na Malaika Mkuu Gabriel na shule ya karibu, kujengwa halisi katika jungle, ambapo wanafunzi wake shauku mapokezi zimehifadhiwa.

Katika hotuba ya joto ya Heri yake kutuma maneno ya upendo kwa wanafunzi, alisema kwamba ni lazima kutumia fursa hii kujifunza, na baadaye kuongezeka kwa shukrani kumbuka shule zao Orthodox kwamba alitoa fursa hii kubwa.

Alasiri huo baada ya kutembelea Kanisa la Mtakatifu Lawrence, Heri yake alikutana na wazee wa eneo ambapo ameonyesha shukrani zao kwa Kanisa na kwake binafsi kwa kafara huduma yao katika mpaka wa hii na jimbo lenye vita na vita na umaskini.

Makuhani kwa upande ameonyesha shukrani zao kwa Heri yake kwa ziara yake inaonyesha upendo wake upande wa na riba, si tu kwa kanda lakini kwa bara la Afrika nzima

https://ierapostoli.wordpress.com/enisxisi/

4η ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΥΓΚΑΝΤΑ

Την 5η Νοεμβρίου 2015  ο  Ορθόδοξος Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ. Θεόδωρος Β΄, μετά της Συνοδείας αυτού μετέβη μέσω δύσβατων δρόμων και πυκνής τροπικής βλάστησης στη πόλη LIRA, δεύτερη σε έκταση και πληθυσμό πόλη στην περιοχή της Βορείου Ουγκάντας και επισκέφθηκε την Ενορία του Αγίου Ιωάννου OTWAL καθώς και το παρακείμενο Σχολείο, όπου έγινε δεκτός με παραδοσιακούς χορούς και τραγούδια από τους ενορίτες και τους μαθητές, οι οποίοι με αυτόν τον τρόπο εκφράζουν τον ενθουσιασμό και τη χαρά τους για την επίσκεψη του Μακαριωτάτου.

Να σημειωθεί, ότι οι ποιμαντικές αυτές επισκέψεις του Πατριάρχου πέρα από κάθε εθιμοτυπία, έχουν ουσιαστική σημασία στην ζωή των ανθρώπων αυτών, οι οποίοι ζουν απομονωμένοι στη ζούγκλα και είναι αφορμή να πάρουν κουράγιο, ελπίδα και αισιοδοξία, που αναβλύζουν εκ της μερίμνης και προσφοράς του Θρόνου του Αποστόλου Μάρκου προς τους Αφρικανούς αδελφούς.

Ο Μακ.Πατριάρχης μίλησε εμπνευσμένα στους πιστούς για την αγάπη του Χριστού ενώ δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει το διδακτικό προσωπικό του Σχολείου για την προσφορά τους και μοίρασε σε όλους δώρα και ευλογίες.

Εν συνεχεία, ο Πατριάρχης  επισκέφθηκε την Ενορία του Αγίου Αθανασίου AMUACA και τέλεσε επιμνημόσυνη δέηση υπέρ αναπαύσεως του ιερέως Αθανασίου, ενός εκ των πρωτεργατών της ιεραποστολής στην περιοχή.

Τέλος, ο Αλεξανδρινός Προκαθήμενος της Ορθόδοξης Εκκλησίας σε όλη την Αφρική επισκέφθηκε την Ενορία της Αναστάσεως του Κυρίου OJWINA ολοκληρώνοντας την ποιμαντική επίσκεψη στη Βόρειο Ουγκάντα και επέστρεψε μετά της Συνοδείας Του στην πρωτεύουσα Καμπάλα, δοξάζοντας το όνομα του Κυρίου για τους εύχυμους καρπούς του ιεραποστολικού έργου στην δύσκολη αυτή περιοχή, ο Οποίος «εκ του μηδενός εγείρει τέκνα τω Αβραάμ».

http://www.patriarchateofalexandria.com/index.php?module=news&action=details&id=1138#prettyPhoto

On November 5, 2015 the Orthodox Pope and Patriarch of Alexandria and All Africa, Theodore II, following the Accompaniment of this went through rough roads and dense tropical vegetation in the city LIRA, second in size and population city in Northern Uganda and the region visited the Parish of St. John OTWAL and the adjacent school, where he was received with traditional dances and songs from their parishioners and students, who thus express their enthusiasm and their joy for the visit of His Beatitude.

Note that the pastoral these visits of Patriarch beyond etiquette, are essential to the life of these people, who live isolated in the jungle and is the reason to take courage, hope and optimism, that gush from the care and offer the Throne Apostle Mark to African brethren.

The Mak.Patriarchis spoke inspired the faithful to love Christ and thanked the faculty of the School for their contribution and gave it out to all gifts and blessings.

Thereafter, the Patriarch visited the Parish of St. Athanasius AMUACA and officiated a memorial service for the repose of the priest Athanasius, one of the pioneers of the mission in the area.

Finally, the Alexandrian Primate of the Orthodox Church throughout Africa visited the Parish of the Resurrection of the Lord OJWINA completing pastoral visit to Northern Uganda and returned after the entourage in the capital Kampala, glorifying the name of the Lord for the savory fruit of missionary work in difficult region, Who «from scratch raise children attached to Abraham.»

Le 5 Novembre, 2015, le pape orthodoxe et Patriarche d’Alexandrie et de toute l’Afrique, Théodore II, la suite de l’accompagnement de ce passé par les routes accidentées et de végétation tropicale dense dans le CRI de la ville, la deuxième en importance et la ville de la population dans le Nord de l’Ouganda et de la région a visité la paroisse de St. John Otwal et l’école adjacente, où il fut reçu avec traditionnelle danses et des chansons de leurs paroissiens et les étudiants, qui expriment ainsi leur enthousiasme et leur joie pour la visite de Sa Béatitude.

Notez que les pastorales de ces visites du patriarche au-delà de l’étiquette, sont essentiels à la vie de ces personnes, qui vivent isolés dans la jungle et est la raison de prendre courage, espoir et d’optimisme, qui jaillissent de la garde et offrent du Trône Apôtre Mark à mes frères africains.

Le Mak.Patriarchis parlait inspiré les fidèles à aimer le Christ et a remercié le corps professoral de l’école pour leur contribution et il a donné à tous les dons et les bénédictions.

Par la suite, le patriarche a visité la paroisse de Saint-Athanase AMUACA et officiait un service commémoratif pour le repos du prêtre Athanase, l’un des pionniers de la mission dans la région.

Enfin, l’Alexandrin primat de l’Église orthodoxe dans toute l’Afrique a visité la paroisse de la Résurrection du Seigneur OJWINA remplissant visite pastorale au nord de l’Ouganda et retourné après l’entourage dans la capitale Kampala, en glorifiant le nom du Seigneur pour les fruits savoureux de travail missionnaire en région difficile, Who «des enfants de zéro soulèvent attachés à Abraham.»

On Novemba 5, 2015 Orthodox Papa na dume wa Alexandria na All Africa, Theodore II, kufuatia ledsagas ya hii safari kwa kupitia barabara mbaya na mnene kitropiki mimea katika mji LIRA, pili kwa ukubwa na idadi ya watu mji Kaskazini mwa Uganda na mkoa alitembelea Parish ya St John OTWAL na shule ya karibu, ambako alipokelewa na jadi ngoma na nyimbo kutoka parishioners yao na wanafunzi, ambao hivyo kueleza shauku yao na furaha yao kwa ajili ya ziara ya Heri zake.

Kumbuka kwamba wafugaji ziara hizi za dume zaidi ya etiquette, ni muhimu kwa maisha ya watu hawa, ambao wanaishi pekee katika jungle na sababu ya kujipa moyo, matumaini na matumaini, kwamba wakiifanya kutoka huduma na kutoa Enzi Mtume Mark ndugu wa Afrika.

Mak.Patriarchis alizungumza aliongoza waaminifu kwa upendo wa Kristo na alimshukuru kitivo cha School kwa mchango wao akampa nje kwa zawadi zote na baraka.

Baada ya hapo, dume alitembelea Parokia ya Mtakatifu Athanasius AMUACA na mgeni rasmi ibada ya kumbukumbu kwa mapumziko ya kuhani Athanasius, mmoja wa waanzilishi wa ujumbe katika eneo hilo.

Hatimaye, nyani Iskanderia wa Kanisa la Orthodox katika Afrika alitembelea Parokia ya ufufuo wa Bwana OJWINA kukamilisha ziara ya wafugaji ili Kaskazini mwa Uganda na kurudi baada ya msafara katika mji mkuu wa Kampala, kumtukuza jina la Bwana kwa matunda kitamu ya kazi ya umishonari katika mkoa mgumu, nani «kutoka kwa watoto mwanzo kuongeza masharti ya Ibrahimu.»

https://ierapostoli.wordpress.com/enisxisi/

https://ierapostoli.wordpress.com/2015/11/04/2nd-day-pastoral-tour-patriarch-of-alexandria-in-northern-uganda/

https://ierapostoli.wordpress.com/2015/11/03/the-orthodox-umphathi-alexandria-futhi-bonke-africa-theodoros-e-uganda/

This entry was posted in Africa, Αφρική, Αφρική, Africa, Ελλάδα - Greece, Κύπρος - Cyprus, Ουγκάντα-Uganda, Πατριαρχείο Αλεξανδρείας ( Greek Orthodox Patriarchate of Alexandria and all Africa ) and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s