Βαπτίσεις 136 Ορθοδόξων Χριστιανών στο Κονγκό. Massive baptism 136 people in the Orthodox Christian Church in Congo.


Από 17ην έως 29ην Αυγούστου πραγματοποιήθηκε η Ιερατική Σύναξις των ιερέων της Ορθόδοξης Εκκλησίας, της Ιεράς Μητροπόλεως Κεντρώας Αφρικής. Η σύναξις έγινε στις εγκαταστάσεις του ιεραποστολικού Κέντρου εις την Κανάγκα της Λαικής Δημοκρατίας του Κογκό.

kentroas-34

Έγιναν εισηγήσεις θεμάτων, εξετάσθηκε η μέχρι τώρα πορεία της ιεραποστολικής προσπαθείας και της διαποιμάνσης του λαού.

Η Ιερά Σύναξις έδωσε βαρύτητα εις τα προβλήματα και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι ιερείς και η ιεραποστολή εις το έργο του ευαγγελισμού του Κογκό. Προτάθηκαν λύσεις.

Οι παλαιότεροι των ιερέων ανέφεραν τις εμπειρίες των και έδωσαν κατάλληλες συμβουλές εις τους νεωτέρους.

Ετονίσθη η συμβολή των πρώτων ιεραποστόλων,αρχιμ. Χρυσοστόμου Παπασαραντοπούλου, αρχιμ Χαρίτωνος Πνευματικάκη, αρχιμ Αθανασίου Ανθίδη, αρχιμ. Κοσμά Γρηγοριάτη και του τότε αρχιμ. Αμφιλοχίου Τσούκου και νυν Μητροπολίτου Νέας Ζηλανδίας και τελέσθηκε επιμνημόσυνον δέησις εις τους τάφους των πρώτων ιεραποστόλων.

Της Ιεράς Συνάξεως ηγούντο οι Μητροπολίτες Κεντρώας Αφρικής Νικηφόρος και Πενταπόλεως Ιγνάτιος, οι οποίοι έκαναν κατάλληλες εισηγήσεις και παρεμβάσεις.

Κατά την Θεία Λειτουργία την Κυριακή, 23 -8-2015, εορτή της αποδόσεως της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, χειροθετήθησαν από τον Μητροπολίτη Κεντρώας Αφρικής Νικηφόρον, Οικονόμος ο διευθυντής του Γυμνασίου-Λυκείου του σχολείου «Φως Εθνών» πρεσβύτερος Καλλίνικος Κakanda, καί Σταυροφόρος ο πρεσβύτερος Στέφανος Muntu, εις επιβράβευσιν της ιεραποστολικής διακονίας των.

Κατά την 29ην Αυγούστου 2015, μετά την θεία Λειτουργία έγιναν 136 βαπτίσεις κατοίκων του Κονγκό.

http://www.romfea.gr/patriarxeia-ts/patriarxeio-alexandreias/2787-ieratiki-sunaji-stin-im-kentroas-afrikis-foto

kentroas-41

Automatic translation by google (possibly there are translation errors)

From 29th August to 17in held the Seminary Synaxis of Orthodox Church priests, the Holy Metropolis of Central Africa. The congregation took place at the premises of missionary Kanagka Centre in the Democratic Republic of Congo.

There were issues recommendations, until now examined the course of missionary effort and the pastoral care of the people.

The Holy Synaxis gave weight to the problems and difficulties faced by priests and mission in the work of evangelization of Congo. Proposed solutions.

The older priests reported the experiences and gave appropriate advice to their juniors.

Etonisthi the contribution of the first missionaries, Archimandrite. Chrysostomos Papasarantopoulos, Chariton Archimandrite Pnevmatikakis, Archimandrite Athanasios ray flowers, Archimandrite. Kosmas Grigoriatis and then Archimandrite. Amphilochius Cuk and current New Zealand Metropolitan and committed memorial prayer at the graves of the first missionaries.

The Holy Assembly were leading the bishops of Central Africa Nikiforos and Pentapolis Ignatius, who made appropriate recommendations and interventions.

During the Divine that Sunday, 23 -8-2015, celebration of the return of the Assumption, cheirothetithisan by the Bishop of Central Africa victorious, the director of the Butler High School’s school «Light of Nations» elder Kallinikos Kakanda, and Crusader Sr. Stefanos Muntu, in an award of the missionary ministry.

During the 29th August 2015, after the Divine Liturgy were 136 baptisms inhabitants of Congo.

kentroas-18

Moja kwa moja tafsiri na google (pengine kuna makosa katika tafsiri)

Kutoka Agosti 29 kwa 17in uliofanyika Seminari Synaxis ya Kanisa la Orthodox makuhani, Metropolis Mtakatifu wa Afrika ya Kati. Mkutano ulifanyika katika makao makuu ya kimisionari Kanagka Centre katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.

Kulikuwa na masuala mapendekezo, mpaka sasa kuchunguza mwendo wa juhudi kimisioni na huduma wafugaji wa watu.

Synaxis Mtakatifu alitoa uzito wa matatizo na matatizo yanayowakabili na makuhani na dhamira katika kazi ya uinjilishaji ya Kongo. Mapendekezo ya ufumbuzi.

Makuhani wakubwa taarifa uzoefu na alitoa ushauri sahihi kwa juniors zao.

Etonisthi mchango wa wamisionari wa kwanza, Archimandrite. Chrysostomos Papasarantopoulos, Chariton Archimandrite Pnevmatikakis, Archimandrite Athanasios ray maua, Archimandrite. Kosmas Grigoriatis na kisha Archimandrite. Amphilochius Cuk na sasa New Zealand Metropolitan na nia kumbukumbu maombi katika makaburi ya wamisionari wa kwanza.

Mkutano Mtakatifu walikuwa na kusababisha Maaskofu wa Afrika ya Kati Nikiforos na Pentapolis Ignatius, ambaye alifanya mapendekezo sahihi na utekelezaji.

Wakati wa Mwenyezi Mungu kwamba Jumapili, 23 -8-2015, maadhimisho ya kurudi kwa Kupalizwa, cheirothetithisan na Askofu wa Afrika ya Kati ushindi, mkurugenzi wa shule Butler High School ya «Nuru ya Mataifa» mzee Kallinikos Kakanda, na Crusader Sr. Stefanos Muntu, katika tuzo ya utumishi wa umishonari.

Wakati wa Agosti 29, 2015, baada ya Liturujia Kimungu walikuwa 136 ubatizo wenyeji wa Kongo.

La traduction automatique par Google (peut-être il ya des erreurs de traduction)

Du 29 Août au 17Dans tenue du Séminaire Synaxe des prêtres de l’Eglise orthodoxe, le Saint Metropolis de l’Afrique centrale. La congrégation a eu lieu dans les locaux du Centre missionnaire Kanagka en République démocratique du Congo.

Il y avait émet des recommandations, jusqu’à maintenant examiné au cours de l’effort missionnaire et la pastorale des personnes.

Le Saint Synaxis donné du poids à des problèmes et des difficultés rencontrées par les prêtres et mission dans l’œuvre d’évangélisation du Congo. Les solutions proposées.

Les prêtres âgés ont rapporté les expériences et donné des conseils appropriés à leurs cadets.

Etonisthi la contribution des premiers missionnaires, l’archimandrite. Chrysostomos Papasarantopoulos, Chariton archimandrite Pnevmatikakis, l’archimandrite Athanasios fleurs ray, l’archimandrite. Kosmas Grigoriatis puis archimandrite. Amphilochius Cuk et actuelle Nouvelle-Zélande Metropolitan et la prière commémorative engagée sur les tombes des premiers missionnaires.

L’Assemblée Saint menait les évêques d’Afrique centrale et Nikiforos Pentapolis Ignace, qui a formulé des recommandations et des interventions appropriées.

Au cours de la Divine que le dimanche, 23 -8-2015, célébration du retour de l’Assomption, cheirothetithisan par l’évêque de l’Afrique centrale victorieux, le directeur de l’école de la Haute école Butler «Lumière des Nations» aînée Kallinikos Kakanda, et Crusader Sr. Stefanos Muntu, dans une sentence du ministère missionnaire.

Au cours de la 29e Août 2015, après la Divine Liturgie étaient 136 baptêmes habitants du Congo.

Ενισχύστε την Ορθόδοξη Ιεραποστολή /Support Orthodox missions :

https://ierapostoli.wordpress.com/enisxisi/

This entry was posted in Africa, Congo, Αφρική, Αφρική, Africa, Ελλάδα - Greece, Κύπρος - Cyprus, Κογκό, Κογκό,Congo and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

2 Responses to Βαπτίσεις 136 Ορθοδόξων Χριστιανών στο Κονγκό. Massive baptism 136 people in the Orthodox Christian Church in Congo.

  1. Παράθεμα: Mass Orthodox Baptism in Congo | Orthodoxia

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s