Η εορτή του Οσίου Αθανασίου Αθωνίτη στο Πανεπιστήμιο της Κινσάσα του Κονγκό.


Τὸ Ὀρθόδοξο Πανεπιστήμιο τοῦ Κογκὸ ἑόρτασε στὶς 5 Ἰουλίου τὸν προστάτη του ὅσιον Ἀθανάσιον Ἀθωνίτου.

Τόσον εἰς τὸν ἑσπερινὸν ὅσον καὶ εἰς τὸν ὄρθρον καὶ τὴν Θείαν Λειτουργίαν ἔψαλλαν θαυμάσια καὶ μᾶς ἀνέβασαν εἰς τὸν Οὐρανόν εἰς μὲν τὸν δεξιὸν χορὸν ἡ χορωδία τῶν ἀποφοίτων, εἰς δὲ τὸν ἀριστερὸν οἱ φοιτητὲς τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς.

kongo-14

Ὁ οἰκεῖος Μητροπολίτης Κεντρῴας Ἀφρικῆς Νικηφόρος, θέλοντας νὰ τιμήση τὸν ἱδρυτὴν τοῦ Πανεπιστημίου Μητροπολίτη Πενταπόλεως κ. Ἰγνάτιον, τὸν παρεκάλεσε νὰ χοροστατήσει κατὰ τὸν ἑσπερινὸν καὶ νὰ λειτουργήσει κατὰ τὴν κυριώνυμον ἡμέραν, περιστοιχούμενος ἀπὸ τοὺς φοιτητὰς καὶ ἀποφοίτους κληρικούς , ἐνῷ ὁ ἴδιος συνεπροσηύχετο εἰς τὸ ἱερὸν Βῆμα.

Μετὰ τὸ τὲλος τῆς Θείας Λειτουργίας οἱ ἀρχιερεῖς μετὰ τῶν ἀρχῶν προσῆλθαν εἰς τὴν αἴθουσαν τελετῶν τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς, ὅπου οἱ φοιτητὲς παρουσίασαν ἑορταστικὸν πρόγραμμα πρὸς τιμὴν τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου τοῦ Ἀθωνίτου.

Κατὰ τὴ ἐκδήλωσιν ὁμίλησαν ὁ ἐκπρόσωπος τῶν φοιτητῶν τελειόφοιτος κ. Ἰωσήφ Καλούμπι, ἐκ τῶν ἀποφοίτων ὁ κ. Προκόπιος Τσιτσικέντι, Γραμματεύς τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς καὶ καθηγητὴς Θεολόγος καὶ Βυζαντινῆς Μουσικῆς, ὁ Δήμαρχος τῆς Κοινότητος Mont Ngafula κ. Saya Mandjia Olivier, ὅπου ὑπάγεται ἡ Σχολὴ καὶ ὁ Μητροπολίτης Πενταπόλεως κ. Ἰγνάτιος.

Τὴν ἑορτὴν ἔκλεισε ὁ Πρύτανης τοῦ Ὀρθοδόξου Πανεπιστημίου Μητροπολίτης Κεντρῴας Ἀφρικῆς Νικηφόρος.

Κατὰ τὴν διαρκεια τῆς ἐκδηλώσεως ἡ χορωδία τῶν φοιτητῶν ἀπέδωσε ὕμνους καὶ θρησκευτικὰ ἄσματα.

Τέλος οἱ ὑψηλοὶ προσκεκλημένοι παρεκάθησαν εἰς γεῦμα μετὰ τῶν φοιτητῶν εἰς τὴν τράπεζαν τῆς Σχολῆς.

kongo-1

More photos, περισσότερες φωτογραφίες :

http://romfea.gr/patriarxeia-ts/patriarxeio-alexandreias/1685-ton-prostati-tous-eortasan-sto-orthodojo-panepistimio-tou-kongkoa

 

Automatic translation by google. (There may be translation errors)

Orthodox University of Congo celebrated on 5 July prostate budgetary Athanasios Athonite.

Both in the evening and to him as Matins and Divine Liturgy sang wonderfully and we move up into heaven at the right hand choron Choir of graduates, to him who left the students of the Theological Faculty.

The relevant Metropolitan of Central Africa Nikiforos, wanting to honor idrytin University Metropolitan Pentapolis Mr. Ignatius asked him to officiate during the evening and worked during the day kyrionymon, peristoichoumenos students and graduates clergy enῷ He syneprosifcheto into the temple steps.

After the Divine Liturgy the high priests after the authorities came to the Ceremony Hall of the Theological School, where students showed festive program in honor of Saint Athanasios the Athonite.

During the manifestation spoke the representatives of the students graduate, Mr. Joseph Kaloumpi, of graduates MR. Procopius Tsitsikenti, Secretary of the School of Theology and professor of theology and Byzantine music, the mayor of Mont Ngafula Community Mrs. Saya Mandjia Olivier, they fall into the School and Metropolitan of Pentapolis Mr. Ignatius.

The feast was concluded by Rector of the Orthodox Metropolitan of Central Africa Nikiforos.

During the event the choir of students yielded hymns and religious chants.

Finally high parekathisan guests at meal after students at the table of the School.

La traduction automatique par google. (Il peut y avoir des erreurs de traduction)

Université orthodoxe du Congo a célébré le 5 Juillet prostate budgétaire Athanasios Athonite.

Tant dans la soirée et à lui comme matines et Divine Liturgie chantaient merveilleusement et nous nous déplaçons dans le ciel à la choron droite Chœur des diplômés, à lui qui ont quitté les étudiants de la Faculté de théologie.

Le Metropolitan Afrique centrale Nikiforos pertinente, voulant honorer idrytin Metropolitan University Pentapolis M. Ignace lui a demandé d’officier lors de la soirée et a travaillé au cours de la kyrionymon jour, peristoichoumenos étudiants et diplômés clergé enῷ Il syneprosifcheto dans le temple étapes.

Après la Divine Liturgie les grands prêtres après les autorités sont venues à la salle de cérémonie de l’École théologique, où les étudiants ont montré programme festif en l’honneur de Saint Athanasios l’Athonite.

Au cours de la manifestation a parlé les représentants des étudiants diplômés, M. Joseph Kaloumpi, des diplômés MR. Procope Tsitsikenti, secrétaire de l’École de théologie et professeur de théologie et la musique byzantine, le maire de Mont Communauté Ngafula Mme Saya Mandjia Olivier, ils tombent dans l’école et le métropolite de la Pentapole M. Ignatius.

La fête a été conclu par le recteur de l’Université métropolitaine orthodoxe Afrique centrale Nikiforos.

Pendant l’événement le chœur d’étudiants a abouti à des hymnes et des chants religieux.

Enfin haute parekathisan invités au repas après les étudiants à la table de l’école

Moja kwa moja tafsiri na google. (Huenda kukawa na makosa tafsiri)

Chuo Kikuu cha Congo Orthodox sherehe tarehe 5 Julai kibofu bajeti Athanasios Athonite.

Wote jioni na yeye kama Matins na Mungu Liturujia aliimba ajabu na sisi hoja juu mbinguni katika mkono wa kulia choron Choir ya wahitimu, yule kushoto ya wanafunzi wa Theological Kitivo.

husika Metropolitan Kati Afrika Nikiforos, kutaka heshima idrytin Chuo Kikuu Metropolitan Pentapolis Mheshimiwa Ignatius kumtaka officiate wakati wa jioni na kufanya kazi wakati wa mchana kyrionymon, peristoichoumenos wanafunzi na wahitimu viongozi wa dini enῷ Yeye syneprosifcheto ndani ya hekalu hatua.

Baada ya Liturujia ya Kimungu makuhani wakuu baada ya mamlaka alikuja Sherehe Hall of Shule Theological, ambapo wanafunzi ilionyesha mpango wa sherehe kwa heshima ya Mtakatifu Athanasios Athonite.

Wakati wa onyesho alizungumza wawakilishi wa kuhitimu wanafunzi, Mheshimiwa Joseph Kaloumpi, ya wahitimu MR. Procopius Tsitsikenti, Katibu wa Shule ya Theolojia na profesa wa theolojia na Byzantine muziki, Meya wa Mont Ngafula Jumuiya Bi Saya Mandjia Olivier, wao kuanguka katika Shule na mji mkuu wa Pentapolis Mheshimiwa Ignatius.

sikukuu ilikuwa alihitimisha kwa Rector wa Orthodox Metropolitan University Kati Afrika Nikiforos.

Wakati wa tukio kwaya ya wanafunzi kujitoa nyimbo na chants kidini.

Hatimaye juu parekathisan wageni katika mlo baada ya wanafunzi mezani wa Shule.

https://ierapostoli.wordpress.com/enisxisi/

This entry was posted in Africa, Congo, Αφρική, Αφρική, Africa, Ελλάδα - Greece, Κύπρος - Cyprus, Κογκό, Κογκό,Congo and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

1 Response to Η εορτή του Οσίου Αθανασίου Αθωνίτη στο Πανεπιστήμιο της Κινσάσα του Κονγκό.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s