Θεμελίωση σχολείου στη Kapenda από τον Ορθόδοξο Μητροπολίτη Κατάγκας ( Congo – romfea.gr ).Foundation school in Kapenda by Orthodox Metropolitan Katagka in Congo.


Γνωρίζοντας την αξία ενός Σχολείου και τη μελλοντική του προσφορά, όπου και εάν εγείρεται, και βλέποντας στην πράξη και τα αποτελέσματα αυτού, γι’ αυτό κάθε χρόνο έχουμε την ευλογία του Παναγάθου Θεού να ανοίγουν πέντε με έξι Σχολεία κάθε φορά.

katagkas-2

Φέτος ανεγείρονται ταυτόχρονα πέντε Σχολεία, τρία στην πόλη του Κολουέζι και δύο σε άλλες περιφέρειες.

Χθες, 2 Ιουλίου 2015, είχαμε τη μεγάλη ευλογία του Αγίου Θεού να τεθεί ο θεμέλιος λίθος από τον Δήμαρχο της πόλεώς κ. Kapenda, ενώπιον πολλού λαού και μαθητιώσας νεολαίας, καθ’ όσον μετά τη θεμελίωση θα απονέμονταν και τα ενδεικτικά τους.

Το εξαθέσιο αυτό Σχολείο είναι προσφορά της Κυβέρνησης προς την Ορθόδοξη Μητρόπολή της Κατάνγκας, εκτιμώντας την όλη προσφορά της Ορθόδοξης Εκκλησίας προς τον ευλογημένο λαό του Κονγκό.

Ο θεμέλιος λίθος ήδη ετέθη και ελπίζουμε σε σύντομο χρονικό διάστημα να λειτουργήσει και να εγκαινιαστεί υπό των αρχόντων.

Οι αλαλαγμοί και οι φωνές των παιδιών μας μάς ενθουσίασαν όλους και μας έδωσαν ελπίδα να συνεχίσουμε και σε αυτόν τον τομέα την άοκνη προσπάθειά μας.

Ήδη κατά την παρελθούσα χρονιά φοίτησαν 25.000 παιδιά και αρκετά από αυτά έδωσαν εξετάσεις για ανώτερες σπουδές και ευχηθήκαμε για τη σταδιοδρομία και την επιτυχία τους για το καλό του τόπου.

Εκ μέρους της Ορθόδοξης χριστιανικής ιεραποστολής στη Κατάνγκα, στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό.

katagkas-1

More Photos, περισσότερες φωτογραφίες :

http://www.romfea.gr/patriarxeia-ts/patriarxeio-alexandreias/1658-themeliosi-sxoleiou-apo-ton-mitropoliti-katagkas-foto

School’s Foundation in Kapenda by Orthodox Metropolitan in Katagka of Congo.

Automatic translation by google (there may be translation errors)

Knowing the value of a school and its future supply, wherever raised, and seeing in practice and the results of this, which is why every year we have the blessing of the Most Merciful God to open five to six schools at a time.

This year erected simultaneously five schools, three in the city of Kolwezi and two in other regions.

Yesterday, July 2, 2015, we had the great blessing of the Holy God to put the foundation stone by the Mayor of the city Mr. Kapenda, long before people and school generation, inasmuch as after the foundation awarded and their indicative.

The Elementary School is offering this Government to the Orthodox Metropolis of Katanga, considering the whole supply of the Orthodox Church to the blessed people of Congo.

The foundation already entered and we hope shortly to operate and inaugurated under the princes.

The shouts and voices of our children impressed us all and gave us hope to continue in this area of ​​our tireless efforts.

Already during the past year they attended 25,000 children and several of them took the exam for higher studies and wished for the career and success for the good of the country.

On behalf of the Orthodox Christian mission in Katanga, in the Democratic Republic of Congo.

Fondation de l’école dans Kapenda par le métropolite orthodoxe de Katagka du Congo.

La traduction automatique par Google (il peut y avoir des erreurs de traduction)

Connaissant la valeur d’une école et de son approvisionnement futur, où soulevé, et de voir dans la pratique et les résultats de ce qui est pourquoi, chaque année nous avons la bénédiction du Dieu Miséricordieux pour ouvrir cinq à six écoles à la fois.

Cette année érigé simultanément cinq écoles, trois dans la ville de Kolwezi et deux dans d’autres régions.

Hier 2 Juillet 2015, nous avons eu la grande bénédiction de Dieu Saint de mettre la première pierre par le maire de la ville M. Kapenda, longtemps avant que les gens et l’école génération, dans la mesure où après la fondation attribué et leur indicatif.

L’école élémentaire offre ce gouvernement de la métropole orthodoxe du Katanga, compte tenu de la totalité de la fourniture de l’Eglise orthodoxe aux gens bénis du Congo.

La fondation est déjà entré et nous espérons prochainement fonctionner et inauguré sous les princes.

Les cris et les voix de nos enfants nous tous impressionnés et nous ont donné espérons continuer dans ce domaine de nos efforts inlassables.

Déjà au cours de la dernière année, ils ont assisté à 25.000 enfants et plusieurs d’entre eux ont passé l’examen pour des études supérieures et ont souhaité pour la carrière et le succès pour le bien du pays.

Au nom de la mission chrétienne orthodoxe au Katanga, en République démocratique du Congo.

Moja kwa moja tafsiri na google (kunaweza kuwa na makosa tafsiri)

Akijua thamani ya uanachama wa shule na usambazaji hatma yake, popote kukulia na kuiona katika mazoezi na matokeo ya hili, ambayo ni kwa nini kila mwaka tuna baraka za Mungu kurehemu kufungua shule za 5-6 wakati huo.

Mwaka huu kujengwa wakati huo huo shule tano, tatu katika mji wa Kolwezi na mbili katika mikoa mingine.

Jana, 2 Julai 2015, tulikuwa na baraka kuu ya Mungu Mtakatifu na kuweka jiwe la msingi na Meya wa jiji Mheshimiwa Kapenda, muda mrefu kabla ya watu na shule kizazi, kwa kadri baada msingi tuzo na dalili zao.

Elementary School inatoa Serikali hii Orthodox Metropolis wa Katanga, kwa kuzingatia usambazaji zima la Kanisa la Orthodox kwa watu heri ya Kongo.

msingi tayari aliingia na tunatarajia muda mfupi wa kufanya kazi na kuapishwa chini ya wakuu.

shouts na sauti ya watoto wetu hisia sisi wote na kutupa matumaini ya kuendelea katika eneo hili la juhudi zetu bila kuchoka.

Tayari katika mwaka mmoja uliopita walihudhuria watoto 25,000 na kadhaa yao alichukua mtihani kwa ajili ya masomo ya juu na taka kwa kazi na mafanikio kwa manufaa ya nchi.

Kwa niaba ya ujumbe Orthodox Christian katika Katanga, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.

Automatic translation by google (lapho kungenzeka translation amaphutha)

Eqaphela izinzuzo isikole futhi supply salo esizayo, nomaphi lapho wakhulela, futhi ibona practice and imiphumela yalesi, yingakho njalo ngonyaka esinawo isibusiso uNkulunkulu Nomusa ukuvula izikole ezinhlanu kuya kweziyisithupha ngesikhathi.

Kulo nyaka esakhiwe izikole ezinhlanu, ezintathu emzini Kolwezi kanye ezimbili kwezinye izifunda kanyekanye.

Izolo, July 2, 2015, sathola isibusiso esikhulu uNkulunkulu Ongcwele ukubeka itshe isisekelo yiMeya komuzi uMnu Kapenda, esikhathini eside ngaphambi kokuba abantu futhi esikoleni sizukulwane, njengoba ngemva kokubekwa kwesisekelo iyinikeza kanye Indlela yabo.

The Elementary School Unikela lokhu Uhulumeni the Metropolis Lobu-Orthodox Katanga, sicabangela lonke supply of the Church Orthodox kubantu ebusisekile Congo.

Isisekelo engakafakwa futhi sethemba ngokushesha isebenze futhi emisa ngaphansi izikhulu.

The nokumemeza amazwi izingane zethu umxhwele kuyasilimaza sonke futhi wasinika ngethemba ukuthi ngizoqhubeka kule ndawo yemizamo yethu ngokungakhathali.

Kakade ngonyaka odlule baya emhlanganweni izingane 25,000 futhi abaningana kubo wathatha ukuhlolwa izifundo ephakeme kanye bafisa the career nempumelelo for the ezinhle ezweni.

Egameni mission Ibhayisikobho zemahlaya e Katanga, eDemocratic Republic of Congo.

 

This entry was posted in Africa, Αφρική, Αφρική, Africa, Επισκοπή Κολουέζι-Κογκό, Ελλάδα - Greece, Κύπρος - Cyprus, Κογκό,Congo, Πατριαρχείο Αλεξανδρείας ( Greek Orthodox Patriarchate of Alexandria and all Africa ) and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

1 Response to Θεμελίωση σχολείου στη Kapenda από τον Ορθόδοξο Μητροπολίτη Κατάγκας ( Congo – romfea.gr ).Foundation school in Kapenda by Orthodox Metropolitan Katagka in Congo.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s