Η πρώτη ορθόδοξη Εκκλησία στα νησιά Τόνγκα. The first Orthodox Church in Tonga islands.


Χαίρετε! (Ματθ. 28:1)

Αυτή ήταν η πρώτη λέξη του Αναστημένου Ιησού  Χριστού προς τις Μυροφόρες γυναίκες. Το χαροποιό μήνυμα στην πονεμένη ανθρωπότητα. Το μήνυμα που απευθύνουν στη συνέχεια οι Άγιοι Απόστολοι στους πιστούς κάθε εποχής.

«Πάντοτε χαίρετε, αδιαλείπτως προσεύχεσθε, εν παντί ευχαριστείτε» (Β΄ Θεσσ. 5:16-18).

DSC02123

Προξενεί λύπη η αμαρτία κάτω από την οποία ζούσε η ανθρωπότητα πριν τον ερχομό του Χριστού.

Χαρά και ευφροσύνη αιώνια χαρίζει η πίστη στο Χριστό και στην Ανάστασή Του. Παγκόσμιο και καθολικό το κήρυγμα του Ευαγγελίου. Καθολική η σωτηρία διά του αγίου βαπτίσματος στη «Μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν», την Ορθόδοξη Εκκλησία και ορθοτομούσα το λόγο της αληθείας.

Ολόθερμη είναι η ευγνωμοσύνη και ευχαριστία μας στον Αναστάντα Σωτήρα μας Κύριο Ιησού Χριστό για το θεϊκό πρόσταγμά Του «πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς εις το Όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος» (Ματθ. 28:19). Μας αξίωσε να τελέσουμε τα εγκαίνια του Καθεδρικού Ναού της Αγίας Τριάδος και του Ορθοδόξου Ορφανοτροφείου της Αγίας Ταβιθάς στα Φίτζι. Και τώρα βρισκόμαστε ήδη στην άλλη επικράτεια των νήσων Τόνγκα και ετοιμαζόμαστε για τη θεμελίωση του πρώτου Ιερού Ναού του Αγίου Μεγαλομάρτυρα Γεωργίου του Τροπαιοφόρου.

Λίγους μόνο μήνες μετά την πρώτη επίσκεψη Ορθοδόξου ιεραποστόλου στην απομονωμένη αυτή νησιωτική χώρα του Ειρηνικού Ωκεανού, οι λιγοστοί Ορθόδοξοι πιστοί μας υποδέχθηκαν ξανά με πολλή αγάπη και δοξολογία προς τον Κύριο για το νέο Ιερό Ναό που η αγάπη Του τους χάρισε. Κατοχυρώσαμε την ιδιοκτησία του οικοπέδου, υπογράψαμε συμφωνία με τον εργολάβο και τοποθετήσαμε το θεμέλιο λίθο για την πιο απομακρυσμένη εκκλησία αυτής της γης.

DSC02049

Ο Κύριος να ευλογεί και να ενισχύει όλους τους Ορθοδόξους Ιεραποστόλους που αγωνίζονται με πολλές δυσκολίες και στερήσεις σε όλα τα γεωγραφικά πλάτη και μήκη της γης.

Να ευλογεί και να αγιάζει όλους τους συνδρομητές και αφιερωτές, που με το υστέρημά τους πολλάκις στηρίζουν τους Ιεραποστόλους και τα έργα των χειρών τους και παρηγορούν τους ντόπιους πιστούς και κατηχουμένους αλλά και κάθε συνάνθρωπο στη φτώχεια και τον πόνο του.

Κύριε Ιησού Χριστέ, το φως του κόσμου, φώτισε με το φως της Αναστάσεώς Σου τους ανθρώπους του πλανήτη μας. Ελευθέρωσέ τους από τα σκοτάδια της ειδωλολατρίας και της πλάνης, της πλεονεξίας, της αδικίας και του μίσους. Ειρήνευσε Κύριε τον κόσμο Σου και κάνε να έλθει στις καρδιές όλων των ανθρώπων η Βασιλεία Σου, Βασιλεία αγιότητος, αγάπης, δικαιοσύνης, ειρήνης και χαράς.

Χριστός ανέστη!

† Ο Νέας Ζηλανδίας Αμφιλόχιος

SONY DSC

Συντόμευση προς την ανάρτηση: http://ierapostoles.gr/?p=7627

All Hail! (Matt. 28: 1)

It was the first word of the Risen Christ to the Myrrh-bearing women: a joyous message addressed to the troubled and afflicted by sin humanity—a message that is then delivered by the Apostles to the faithful of all time.
“Rejoice always, pray without ceasing, give thanks in all circumstances;” (II Thess. 5: 16-18)

Before the coming of Christ, humankind lived under sin, which is a cause of sorrow.

Faith in Christ and His Resurrection is a source of eternal joy and gladness. The preaching of the Gospel is indicative of its worldwide scope and conveys a universal message to all the nations. Total salvation is acquired through the Sacrament of the Holy Baptism “in the One, Holy, Catholic and Apostolic Church”, the Orthodox and rightly dividing the word of truth.

Our hearts overflow with wholehearted gratitude and thanksgiving to our Risen Savior the Lord Jesus Christ in His divine commandment “Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the Name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit” (Matt. 28:19). We have already celebrated the inauguration of the Cathedral of the Holy Trinity and the Saint Tabitha Orthodox Orphanage in Fiji. And now we are in the other territory of Tonga islands making the necessary preparations for the foundation of the first Sacred Church of St. George the Great Martyr and Trophy-bearer.

Only a few months after the first visit of an Orthodox missionary to this isolated island nation in the Pacific Ocean, the few Orthodox believers welcomed us back with love and thanksgiving to the Lord for the new church that His love gave them. We ensured legal transfer and full ownership of the plot, signed an agreement with the contractor and laid the foundation stone of the most remote church of this world.

May the Lord bless and strengthen all the Orthodox Missionaries who are struggling all over the world despite the numerous difficulties and deprivations they have to deal with.

May He bless and sanctify all the subscribers and dedicators that often support the Missionaries and their work out of their poverty, comforting not only the indigenous faithful and catechumens but also every fellow human, who is suffering and lives in poverty or in pain.

Lord Jesus Christ, the Light of the World, shine with the light of Thy Resurrection on the people of our planet. Deliver them from the darkness of idolatry and deception, greed, injustice and hatred. Grant, O Lord, peace on earth to all mankind and let your Kingdom come in the hearts of all people, a Kingdom of holiness, love, justice, peace and joy.

Christ is Risen!
† Amphilochios of New Zealand

Shortlink to the post: http://orthodoxmission.org.gr/?p=6947

La traduction automatique par Google

Salutations! (Matt. 28: 1)

Ce fut le premier mot du Christ ressuscité aux femmes Myrrhbearing. Le message joyeux dans l’humanité peinée. Le message, puis envoyer les Apôtres aux fidèles chaque fois.

«Réjouissez-vous toujours, priez sans cesse, rendez grâce en tout» (II Thess. 5: 16-18).

Il provoque regret péché en vertu de laquelle l’humanité a vécu avant la venue du Christ.

Joie et l’allégresse donne la foi éternelle dans le Christ et sa résurrection. World et Universal prédication de l’Evangile. Le salut universel avec le saint baptême à la «Une, Sainte, Catholique et Apostolique», l’Eglise orthodoxe et le mot de stomie de la vérité.

Est la gratitude sincère et notre action de grâce dans notre Sauveur ressuscité le Seigneur Jésus-Christ pour Ses commandements divins «Allez donc et faites des disciples de toutes les nations, les baptisant au nom du Père et du Fils et de l’Esprit Saint» (Matt. 28:19). Il a exigé pour célébrer l’inauguration de la cathédrale de la Sainte Trinité et l’orphelinat orthodoxe de Saint TAVITHA à Fidji. Et maintenant nous sommes déjà dans un autre territoire de Iles Tonga et de préparer la fondation de la première église de Saint Grand Martyr George triomphant.

Seulement quelques mois après la première visite orthodoxe missionnaire dans cette nation d’île isolée dans l’océan Pacifique, les quelques croyants orthodoxes nous ont accueillis avec amour et de grâce au Seigneur pour la nouvelle église que son amour leur a donné. Nous avons consolidé la propriété des terres, a signé une entente avec l’entrepreneur et placé la pierre angulaire de l’église la plus éloignée de cette terre.

Le Seigneur vous bénisse et renforcer tous les missionnaires orthodoxes aux prises avec de nombreuses difficultés et privations sous toutes les latitudes et longitudes de la terre.

Bénir et de sanctifier tous les abonnés et dédicants que la rémanence souvent leurs soutenir les missionnaires et les projets de leurs mains, et réconforter les fidèles et catéchumènes locale et tous les voisins dans la pauvreté et la douleur.

Seigneur Jésus-Christ, lumière du monde a brillé avec la lumière de ta Résurrection les gens de notre planète. Délivre des ténèbres de l’idolâtrie et de la tromperie, la cupidité, l’injustice et de la haine. Seigneur pacifié le monde et venez-vous au cœur de toutes les personnes Votre Uni, Bâle sainteté, l’amour, la justice, la paix et la joie.

Le Christ est ressuscité!

† La Nouvelle-Zélande Amfilohije

Translation aunoa i te google

Tena! (Matt 28:. 1)

Ko te kupu tuatahi o te Karaiti faahou ki nga wahine Myrrhbearing tenei. Te karere koa i roto i te tangata mamae. Te karere ka tukua atu i te mau Aposetolo ki te pono wa katoa.

«Kia hari i nga wa katoa, inoi tonu, whakawhetai i nga mea katoa» (II Tesa 5:. 16-18).

Ai te reira i te hara pōuri i raro i ora ai te taata i mua i te mai o te Karaiti.

Koa, he hari e homai te faaroo mure ore i roto ia te Karaiti, a tona raa. Ao a Universal ka kauwhau o te Evanelia. Whakaoranga Universal ki te iriiri tapu ki te «tetahi, Tapu, Katorika me Apostolic Ekalesia», te Ekalesia Siu me te kupu ostomy o te pono.

He mauruuru ngakau tapatahi, ki to tatou whakawhetai i roto i to tatou faahou Kaiwhakaora te Ariki, o Ihu Karaiti mo Ta’na mau faaueraa hanahana «Na reira haere, meinga hei akonga nga iwi katoa, iriiria i runga i te Ingoa o te Matua, o te Tama, o te Wairua Tapu» (Mataio. 28:19). Ka ui ia ki te whakanui i te tōpūtanga o te Cathedral o te Tokotoru Tapu, me te Siu Orphanage o Saint TAVITHA i Whītī. Na inaianei kua matou i roto i te tahi atu rohe o te motu Tonga, taka hoki te turanga o te hahi tuatahi o St. nui Fakapōngí George te Ikuna.

Anake te marama torutoru i muri i te’a’ahi ki Siu misionare matamua i roto i tenei taratahi iwi motu i roto i te Pacific Ocean, hoki ki te aroha, me te whakawhetai ka koa matou te torutoru whakapono Siu ki te Ariki mo te hahi hou i hoatu e tona aroha ki a ratou. Whakatōpū matou te mana o te whenua, hainatia he kawenata ki te kaikirimana, a whakanohoia te kokonga mo te hahi tino mamao o tenei whenua.

Te Ariki manaaki me te haapuai i te mau misionare Siu katoa fifi ki maha uauatanga pea mo e masiva i roto i te ahopae me longitudes o te whenua katoa.

Whakapaingia a ka whakatapu kaiohauru me dedicators katoa e te remanence tautoko ratou maha misionare, me kaupapa o ratou ringa, a ka whakamarie te pono rohe me catechumens, me nga hoa i roto i te rawakore, me te mamae.

Ariki, o Ihu Karaiti, te marama o te ao whiti ki te marama o te iwi o tou raa o to tatou paraneta. Whakaorangia ia ratou i te pouri o te karakia whakapakoko, me te tinihanga, te apo, te kino, me te mauahara. Marie te Ariki i te ao, me te e haere mai koe ki te ngakau o nga iwi katoa tou rangatiratanga, Basel tapu, te aroha, te whakawa, te rangimarie me te hari.

Faahou te Karaiti te!

† te Aotearoa Amfilohije

This entry was posted in Fiji, Ελλάδα - Greece, Εξωτερική Ιεραποστολή, Κύπρος - Cyprus, Νέα Ζηλανδία, Φίτζι - New Zealand,Fiji,Samoa,Tonga, Φίτζι - New Zealand, Ωκεανία, Samoa, Tonga and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s