Συμβολή του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας στην καταπολέμηση του Έμπολα στη Γουινέα ( Ρομφαία ). Contribution of the Orthodox Patriarchate of Alexandria in the fight against Ebola.


Μετά την ποιμαντική του επίσκεψη στην Σιέρρα Λεόνε και στην Ακτή Ελεφαντοστούν, ο Ορθόδοξος Μητροπολίτης Γεώργιος αφίχθηκε στην Γουινέα και αμέσως μετέβη στην πόλη Κίντια, όπου επισκέφθηκε το Ορθόδοξο τετράγωνο, εντός του οποίου ανεγείρονται Ιερός Ναός αφιερωμένος στον Άγιο Παρθένιο και στον Άγιο Χαράλαμπο και Παιδαγωγική Ακαδημία.

gouineas-4

Έδωσε τις απαραίτητες οδηγίες για την αποπεράτωση του ναού και στην συνέχεια τέλεσε τον Μικρό Παρακλητικό Κανόνα ευχαριστώντας την Παναγία που βοήθησε να προχωρήσει το έργο σε μια αλλόθρησκη χώρα.

Ακολούθως επισκέφθηκε τοπικά σχολεία και με την στήριξη της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος προσέφερε υλικό (κινητά δοχεία με αντισηπτικό φάρμακο για το πλύσιμο των χεριών κατά την είσοδο και έξοδο από το σχολείο, αντισηπτικά σαπούνια, κ.α.) για την προφύλαξη των παιδιών από την θανατηφόρα επιδημία του ιού έμπολα, που μαστίζει την χώρα τους τελευταίους 15 μήνες.

Επίσης επισκέφθηκε το πρώτο Ορθόδοξο σχολείο που προσωρινά στεγάζεται σε υπαίθρια αυλή, παρακολούθησε την προπόνηση της Ορθόδοξης ποδοσφαιρικής ομάδας νέων, και συναντήθηκε με την επιτροπή που θα επιλέξει τους πρώτους 80 σπουδαστές της Ορθόδοξης Ακαδημίας (από τους 300 υποψήφιους), με τον Πρόεδρο της Κοινότητας των εν Ελλάδι Γουινέων, με τους δύο υποψήφιους κληρικούς που θα εκπαιδευθούν στην Αθήνα με την βοήθεια της Εκκλησίας της Ελλάδος, και με αξιωματούχους του Υπουργείου Εξωτερικών της χώρας.

Την Κυριακή 7 Ιουνίου 2015 ιερούργησε στην πρωτεύουσα Κονακρύ, σε ιδιωτικό χώρο που παραχώρησε Ουκρανός επιχειρηματίας και συναντήθηκε με μέλη της Ουκρανικής παροικίας, στα οποία μετέφερε της ευλογίες και την πατρική αγάπη του Ορθόδοξου Πάπα και Πατριάρχη Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ. Θεοδώρου Β’ και τους ενημέρωσε για το έργο του Πατριαρχείου στην Αφρικανική ήπειρο, τονίζοντας πως είναι πολύ σημαντική η παρουσία της Ορθοδοξίας σε όλες τις Αφρικανικές χώρες, ακόμα και σε αυτές που η μεγάλη πλειοψηφία του πληθυσμού ασπάζεται άλλες θρησκείες.

Τέλος αναφέρθηκε στην ανέγερση του ιερού ναού και της Ακαδημίας στην πόλη Κίντια και ευχαρίστησε την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος που παρά το μεγάλο έργο που επιτελεί στην Ελλάδα, στηρίζει πάντα και την Ιεραποστολή.

Επίσης ευχαρίστησε τους επώνυμους και ανώνυμους φίλους της Ιεραποστολής και ιδιαιτέρως την Αδελφότητα Ορθοδόξου Εξωτερικής Ιεραποστολής Θεσσαλονίκης που συμβάλλει στην ανέγερση του ναού και στην εξασφάλιση πόσιμου νερού στα παιδιά με το άνοιγμα δύο πηγαδιών και τον Παγκύπριο Όμιλο Ορθοδόξου Εξωτερικής Ιεραποστολής «ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός» που με πρωτοβουλία του Πρωτοπρεσβύτερου Μιχαήλ Χριστοδουλίδη ανεγείρει την Ορθόδοξη Ακαδημία.

http://www.romfea.gr/patriarxeia-ts/patriarxeio-alexandreias/1195-sumboli-tou-patriarxeiou-alejandreias-stin-katapolemisi-tou-empola-foto

 

 

 

 

gouineas-5

gouineas-6

Automatic translation by google (there may be translation errors)

After the pastoral visit to Sierra Leone and Côte d’Ivoire, the Orthodox Bishop George arrived in Guinea and immediately went to town Kindi, where he visited the Orthodox block, within which erected church dedicated to St. Parthenius and Agios Charalambos and Pedagogical Academy .

He gave the instructions necessary for the completion of the temple and then committed the Little Comforter Canon thanking the Virgin who helped the project to proceed in a heathen country.

Subsequently he visited local schools and with the support of the National Bank of Greece has provided material (mobile containers with antiseptic drug for washing hands when entering and exiting the school, antiseptic soaps, etc) for the prevention of children from deadly epidemic of Ebola virus that plagued the country in the last 15 months.

Also visited the first Orthodox school temporarily housed in an outdoor courtyard, watched the training of Orthodox youth football team, and met with the committee will select the first 80 students of the Orthodox Academy (out of 300 candidates), with the President of the Community of in Greece Guinea, with both candidates clergy to be trained in Athens with the help of the Greek Church, and with officials of the Foreign Ministry of the country.

On Sunday, June 7, 2015 officiate in the capital Conakry, in private he gave Ukrainian businessman and met with members of the Ukrainian community, which conveyed the blessings and paternal love of Orthodox Pope and Patriarch of Alexandria and All Africa, Theodore II and briefed them on the work of the Patriarchate in the African continent, stressing that it is very important the presence of Orthodoxy in all African countries, even those that the vast majority of the population embraces other religions.

Finally mentioned the construction of the church and the Academy of the city Kidd thanked the Apostolic Diakonia of the Church of Greece, despite the great work done in Greece, always supports and ministry.

Also thanked the known and unknown friends Mission and especially the Brotherhood Orthodox Overseas Mission Thessaloniki contributing to the construction of the temple and to ensure drinking water to children with the opening of two wells and the Cyprus Orthodox Overseas Mission Group «Saint Kosmas of Aetolia » that on the initiative of Reverend Michael Christodoulides erect the Orthodox Academy.

gouineas-1

Ο πρώτος ορθόδοξος ναός της Γουινέα

La traduction automatique par Google (il peut y avoir des erreurs de traduction)

Après la visite pastorale à la Sierra Leone et la Côte d’Ivoire, l’évêque orthodoxe George est arrivé en Guinée et immédiatement allé à la ville Kindi, où il a visité le bloc orthodoxe, dans lequel érigée l’église dédiée à Saint Parthenius et Agios Charalambos et Académie pédagogique .

Il a donné les instructions nécessaires pour l’achèvement du temple, puis engage la Petite Consolateur Canon remercier la Vierge qui a aidé à la réalisation du projet dans un pays païen.

Par la suite, il a visité les écoles locales et avec le soutien de la Banque nationale de Grèce a fourni du matériel (conteneurs mobiles avec le médicament antiseptique pour se laver les mains en entrant et en sortant de l’école, des savons antiseptiques, etc) pour la prévention des enfants à partir de épidémie mortelle du virus Ebola qui a sévi dans le pays au cours des 15 derniers mois.

Aussi visité la première école orthodoxe logé temporairement dans une cour extérieure, regardé la formation de l’équipe de football de la jeunesse orthodoxe, et a rencontré le comité sélectionnera les 80 premiers étudiants de l’Académie orthodoxe (sur 300 candidats), avec le président de la Communauté de en Grèce Guinée, avec les deux candidats clergé d’être formés à Athènes avec l’aide de l’Eglise grecque, et avec des représentants du ministère des Affaires étrangères du pays.

Le dimanche 7 Juin, 2015 officient dans la capitale Conakry, en privé, il a donné d’affaires ukrainien et a rencontré des membres de la communauté ukrainienne, qui a transmis les bénédictions et l’amour paternel de orthodoxe Pape et Patriarche d’Alexandrie et de toute l’Afrique, Théodore II et les a informés sur les travaux du Patriarcat dans le continent africain, soulignant qu’il est très important de la présence de l’orthodoxie dans tous les pays africains, même ceux que la grande majorité de la population englobe d’autres religions.

Enfin mentionné la construction de l’église et de l’Académie de la ville Kidd a remercié le Diakonia apostolique de l’Eglise de Grèce, malgré l’excellent travail accompli en Grèce, il soutient toujours et le ministère.

A également remercié les amis Mission connus et inconnus et surtout la Fraternité orthodoxe Overseas Mission Thessalonique contribuer à la construction du temple et de veiller à l’eau potable aux enfants avec l’ouverture de deux puits et la Chypre orthodoxe Overseas Mission Groupe «Saint Kosmas d’Étolie» qui à l’initiative du révérend Michael Christodoulides ériger l’Académie orthodoxe.

This entry was posted in Africa, Guinée- Guinea- Γουινέα, Αφρική, Αφρική, Africa, Ελλάδα - Greece, Κύπρος - Cyprus, Πατριαρχείο Αλεξανδρείας ( Greek Orthodox Patriarchate of Alexandria and all Africa ) and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

1 Response to Συμβολή του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας στην καταπολέμηση του Έμπολα στη Γουινέα ( Ρομφαία ). Contribution of the Orthodox Patriarchate of Alexandria in the fight against Ebola.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s