Η εορτή του Αγίου Πνεύματος στη Μαδαγασκάρη.The feast of the Holy Spirit in Madagascar.


La fête de la Saint-Esprit à Madagascar. Ny andro firavoravoana amin’ny Fanahy Masina eto Madagasikara. Sikukuu ya Roho Mtakatifu nchini Madagascar.

Την 1η Ιουνίου 2015, εορτή του Αγίου Πνεύματος,  ο  Ορθόδοξος Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ. Θεόδωρος Β΄, χοροστάτησε κατά τον Όρθρο και την Θεία Λειτουργία στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Ανταναναρίβο.

Ο Μακαριώτατος στην ομιλία του ευχήθηκε στο εκκλησίασμα ο Παράκλητος να είναι παρηγορητής και να φωτίζει τις ζωές των ανθρώπων.

Προ της απολύσεως της λατρευτικής Συνάξεως, ο Πατριάρχης τίμησε διακεκριμμένους εθελοντές, γηγενείς και Έλληνες, για την βοήθεια προς το ιεραποστολικό έργο της Ιεράς  Μητροπόλεως Μαδαγασκάρης.

Επίσης ευχαρίστησε τις μοναχές απο την Ιερά Μονή Παναγίας Θεογεννήτριας Κρήτης που βρίσκονται αυτές τις ημέρες στη Μαδαγασκάρη για να συμβάλλουν στην εδραίωση του Μοναχισμού στη περιοχή και τους δώρησε μια ασημένια κανδήλα ευχόμενος να είναι η πρώτη κανδήλα που θα ανάψει στην ίδρυση της νέας Μονής.

Κατόπιν, έλαβε μέρος η Ιερατική Σύναξη των Κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως, κατά την οποία ο Μακαριώτατος τους ενεθάρρυνε να μην απογοητεύονται ποτέ από τις δυσκολίες της διακονίας τους στην Εκκλησία και τις δύσκολες συνθήκες της Ιεραποστολής στην Αφρικανική Ηπείρο.

Εν συνεχεία, ο οικείος Μητροπολίτης κ. Ιγνάτιος παρέθεσε γεύμα προς τιμήν του Μακαριωτάτου, των Κληρικών και των Πρεσβυτερών της Ι. Μητροπόλεως.

Το απόγευμα τις ιδίας ημέρας ο Μακαριώτατος είχε συνάντηση με τον εντιμότατο Πρόξενο της Ελλάδος στην Μαδαγασκάρη κ. Παναγιώτη Ταλούμη κατά την οποία συζητήθηκαν θέματα των Ελλήνων της παροικίας.

madagaskari-1

Automatic translation by Google
On June 1, 2015, feast of the Holy Spirit Orthodox Pope and Patriarch of Alexandria and All Africa, Theodore II, officiated at Matins and Divine Liturgy at the Holy Metropolitan Church of the Assumption of the Virgin Antananarivo.

His Beatitude in his speech wished the congregation the Comforter be comforter and brighten the lives of people.

Prior to the dismissal of devotional Congregation, Patriarch honored discrete volunteers, natives and Greeks in helping the missionary work of the Metropolis Madagascar.

Also thanked the nuns from the Monastery of Theogennitrias Crete found these days in Madagascar to contribute to the consolidation of monasticism in the region and donated a silver Kandila wishing to be the first Kandila who will turn to the foundation of the new monastery.

Then he took part Seminary Synaxis of Clergymen of the Metropolis, where the Archbishop encouraged them not to ever frustrated by the difficulties of their ministry in the Church and the difficult conditions of Mission to the African continent.

Subsequently, the concerned Metropolitan. Ignatius hosted a luncheon in honor of His Beatitude, the Priests and Elders of the Holy. Metropolis.

In the afternoon the same day, His Beatitude met with the honorable Consul of Greece in Madagascar Mr. Panagiotis Taloumis during which they discussed issues of the Greek community.

 

madagaskari-3

 Automatic teny amin’ny Google

Tamin’ny 1 Jona 2015, andro firavoravoana amin’ny Fanahy Masina Ortodoksa Pope sy Patriarka avy any Aleksandria sy Africa rehetra, Theodore II, officiated amin’ny Matins sy litorzia tao amin’ny Fiangonana Metropolitan Masina ny fiheverana ny Virjiny Antananarivo.

Ny hasambarany amin’ny kabariny naniry ny fiangonana ny Mpampionona ho Mpampionona sy miramirana ny fiainan ‘ny olona.

Talohan’ny fandroahana ny fivoriana fampaherezam-panahy ny fiangonana, Patriarika voninahitra discrete mpiasa an-tsitrapo, tompon-tany na jentilisa amin’ny fanampiana ny asa fitoriana ao amin’ny Metropolis Madagasikara.

Nisaotra ihany koa ny masera avy amin’ny monasiteran’ny Theogennitrias Kreta nahita izany andro any Madagasikara ho fandraisana anjara amin’ny fanamafisana ny monasticism any amin’ny faritra, ary nanome ny volafotsy Kandila te-ho voalohany Kandila izay hitodika any amin’ny fototry ny vaovao monastera.

Avy eo dia nandray anjara Synaxis Seminera mpitondra fivavahana ao amin’ny Metropolis, izay namporisika azy ny Arseveka tsy mbola kivy noho ny olana ny asa fanompoana ao amin’ny Fiangonana sy ny toe-javatra sarotra ny iraka ho any amin’ny kaontinanta Afrikana.

Taorian’izay, ny voakasika Metropolitan. Ignace nampiantrano ny luncheon ho fanomezam-boninahitra ny ny hasambarany, ny mpisorona sy ny loholona avy amin’ny Masina. Metropolis.

Amin’ny tolakandro andro iny ihany, ny hasambarany nihaona tamin’ny manan-kaja Consul an’i Gresy in Madagascar Mr. Panagiotis Taloumis nandritra izay niresaka olana ao amin’ny fiaraha-monina grika.

madagaskari-9

Περισσότερες φωτογραφίες. More Photos :

http://www.romfea.gr/patriarxeia-ts/patriarxeio-alexandreias/1022-i-eorti-tou-agiou-pneumatos-sti-madagaskari-foto

Moja kwa moja tafsiri na Google

Juni 1, 2015, sikukuu ya Mtakatifu Roho Orthodox Papa na dume wa Alexandria na All Africa, Theodore II, mgeni rasmi katika Matins na Mungu Liturujia katika Mtakatifu Metropolitan Kanisa la Kupalizwa ya Bikira Antananarivo.

Heri yake katika hotuba yake alitaka mkutano Msaidizi kuwa mfariji na kuangaza maisha ya watu.

Kabla ya kuondolewa kwa ibada Usharika, dume kuheshimiwa kujitolea Diskret, wenyeji na watu wa mataifa mengine katika kusaidia kazi ya umisionari wa Metropolis Madagascar.

Pia alimshukuru watawa kutoka Monasteri ya Theogennitrias Krete kupatikana siku hizi nchini Madagascar kuchangia katika uimarishaji wa monasticism katika kanda na walichangia fedha Kandila wanaotaka kuwa Kandila wa kwanza ambaye kurejea kwa msingi wa utawa mpya.

Kisha walishiriki Seminari Synaxis ya viongozi wa kidini wa Metropolis, ambapo Askofu Mkuu kuwahimiza sio milele imechanganyikiwa kutokana na matatizo ya huduma yao katika Kanisa na hali ngumu ya Ujumbe wa bara la Afrika.

Baada ya hapo, wasiwasi Metropolitan. Ignatius mwenyeji chakula cha mchana kwa heshima ya Heri yake, makuhani wakuu na wazee wa Mtakatifu. Metropolis.

Katika mchana siku hiyo hiyo, Heri yake alikutana na Balozi heshima ya Ugiriki nchini Madagascar Mheshimiwa Panagiotis Taloumis wakati ambapo walijadili masuala ya jamii Ugiriki.

 La traduction automatique par Google

Le 1er Juin 2015 fête de la Saint-Esprit orthodoxe Pape et Patriarche d’Alexandrie et de toute l’Afrique, Théodore II, a officié à Matines et Divine Liturgie à l’église Metropolitan Saint de l’Assomption de la Vierge Antananarivo.

Sa Béatitude dans son discours souhaité la congrégation le Consolateur être couette et égayer la vie des gens.

Avant le rejet de la Congrégation de dévotion, le patriarche a honoré les bénévoles discrets, les autochtones et les Grecs en aidant le travail missionnaire de l’Metropolis Madagascar.

A également remercié les religieuses du monastère de Theogennitrias Crète ont trouvé ces jours à Madagascar pour contribuer à la consolidation du monachisme dans la région et ont donné une médaille d’argent Kandila vouloir être le premier Kandila qui fêtera à la fondation du nouveau monastère.

Puis il a pris part Séminaire Synaxe des ecclésiastiques de la métropole, où l’archevêque les a encouragés à ne pas jamais frustré par les difficultés de leur ministère dans l’Église et les conditions difficiles de la mission sur le continent africain.

Par la suite, l’intéressé Metropolitan. Ignace a organisé un déjeuner en l’honneur de Sa Béatitude, les prêtres et les anciens de la Sainte. Metropolis.

Dans l’après-midi du même jour, Sa Béatitude a rencontré l’honorable Consul de Grèce à Madagascar M. Panagiotis Taloumis cours de laquelle ils ont discuté des questions de la communauté grecque.

Εγκαίνια Ορθόδοξου Ναού στη Μαδαγασκάρη από τον Πατριάρχη Αλεξανδρείας.Eo am-piandohan’ny Eglizy Ortodoksa eto Madagasikara ny Patriarka avy any Aleksandria.

Ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας εγκαινιάζει Ορφανοτροφείο της Ορθόδοξης Εκκλησίας στη Μαδαγασκάρη. Le patriarche d’Alexandrie lance orphelinat dans l’Église orthodoxe de Madagascar.

Ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας στην Ορθόδοξη Εκκλησία της Μαδαγασκάρης.The Patriarch of Alexandria in the Orthodox Church of Madagascar.Le patriarche d’Alexandrie dans l’Église orthodoxe de Madagascar.

This entry was posted in Africa, Αφρική, Αφρική, Africa, Ελλάδα - Greece, Κύπρος - Cyprus, Μαδαγασκάρη- Madagascar, Πατριαρχείο Αλεξανδρείας ( Greek Orthodox Patriarchate of Alexandria and all Africa ) and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

2 Responses to Η εορτή του Αγίου Πνεύματος στη Μαδαγασκάρη.The feast of the Holy Spirit in Madagascar.

  1. Παράθεμα: Opening of the first Orthodox University in Madagascar.Εγκαίνια του πρώτου Ορθόδοξου Πανεπιστημίου στη Μαδαγασκάρη. | Ορθόδοξη Ιεραποστολή -Orthodox Mission -Mission Οrthodoxe – Mi

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s