Πέντε χαρμόσυνα γεγονότα για την πορεία της Ορθόδοξης μαρτυρίας στην Κορέα.Five joyful events on the course of Orthodox testimony in Korea


Χειροτονία νέου Πρεσβυτέρου

Στον καθεδρικό ιερό ναό του Αγίου Νικολάου στην Σεούλ κατά την θ. Λειτουργία της εορτής των Χριστουγέννων του 2014 τελέστηκε και η χειροτονία του νέου Κορεάτη πρεσβυτέρου της εν Κορέα Εκκλησίας μας π. Αντωνίου Λημ.

Κατά την διανομή του αντιδώρου υπό του νεοχειροτονηθέντος όλοι οι πιστοί είχαν την ευκαιρία να λάβουν την ευλογία του και να εκφράσουν την χαρά τους για το μεγάλο και χαρμόσυνο γεγονός της Εκκλησίας μας.

Korea3-768x1160

Κατόπιν ακολούθησε στην αίθουσα του ιεραποστολικού κέντρου η χριστουγεννιάτικη εορτή, την οποία παρουσίασαν τα παιδιά των κατηχητικών σχολείων, η νεολαία και η χορωδία του καθεδρικού Ιερού Ναού.

Από την επομένη μέρα της χειροτονίας του ο π. Αντώνιος άρχισε το σαρανταλείτουργο. Στην μεγάλη αυτή χαρά της καθημερινής ευχαριστιακής σύναξης συμμετείχαν αρκετοί πιστοί από την Σεούλ, οι οποίοι μετελάμβαναν των Αχράντων Μυστηρίων και μετά το πέρας της θ. Λειτουργίας, στην φιλόξενη αίθουσα του Book café «Φιλοκαλία», επικοινωνούσαν μετά του νεοχειροτονηθέντος λειτουργού, συζητούσαν πνευματικά θέματα «τρώγοντας την τροφή τους γεμάτοι χαρά και με απλότητα στην καρδιά» (Πρ. 2:46).

Εκδόσεις νέων βιβλίων

Με την βοήθεια του Θεού και την αρωγή διαφόρων δωρητών από την Ελλάδα και την Αμερική, εκδόθηκαν πρόσφατα από τον εκδοτικό οίκο της Ιεράς Μητροπόλεως Κορέας «Korean Orthodox Editions» τα εξής νέα βιβλία:

Αγίου Πορφυρίου, Βίος και Λόγοι,
Αγίου Παισίου, Λόγοι Δ´, Οικογενειακή Ζωή,
Αρχιμ. Γεωργίου Καψάνη, Η Θέωσις ως σκοπός της ζωής του ανθρώπου,
Σοφοκλή Δημητρακόπουλου, Ο Άγιος Νεκτάριος (στα ιαπωνικά) και
Αγίου Ιωάννη της Κρονστάνδης, Η εν Χριστώ ζωή μου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα ορθόδοξα βιβλία βρίσκονται στα μεγαλύτερα βιβλιοπωλεία της χώρας και επίσης πωλούνται μέσω του διαδικτύου. Η πολύμοχθη και πολυέξοδη εργασία μεταφράσεως, εκδόσεως και κυκλοφορίας των βιβλίων έχει ήδη αποδώσει πνευματικούς καρπούς. Όταν ένας νέος κατηχούμενος λέει ότι γνώρισε την Ορθόδοξη Εκκλησία από το α´ ή β´ βιβλίο του εκδοτικού μας οίκου, αυτό είναι η μεγαλύτερη ηθική ικανοποίηση για τους εργαζόμενους στον εκδοτικό τομέα.

63 Βαπτίσεις

Στις ομαδικές βαπτίσεις που τελέστηκαν σε όλες σχεδόν τις ενορίες της Ιεράς Μητροπόλεως Κορέας πριν από τα Χριστούγεννα έλαβαν, μετά από μακρά κατήχηση, το Άγιο Βάπτισμα εξήντα τρεις Αδελφοί μας. Το μεγάλο αυτό γεγονός της πολιτογραφήσεως νέων μελών στην Βασιλεία του Θεού είναι το πιο ελπιδοφόρο και χαρμόσυνο γεγονός για την περαιτέρω επέκταση της ορθόδοξης μαρτυρίας στην χώρα της «Πρωινής Γαλήνης». Θα πρέπει να διευκρινήσουμε ότι ανάμεσα στους νεοφωτίστους, εκτός από Κορεάτες, ήταν και Σλαβόφωνοι, οι οποίοι, ως γνωστόν, εξυπηρετούνται λειτουργικώς και ποιμαντικώς υπό της Ιεράς Μητροπόλεως Κορέας,

Το πρώτο ορθόδοξο πολιτιστικό μνημείο στην Κορέα

Μια πολύ μεγάλη και ευχάριστη έκπληξη περίμενε τα μέλη της Ορθόδοξης Μητρόπολης Κορέας στην αρχή του νέου έτους 2015.

Με το ταχυδρομείο εστάλη στην Μητρόπολη επίσημο έγγραφο με το οποίο ο καθεδρικός ναός του Αγίου Νικολάου Σεούλ χαρακτηρίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου της Σεούλ ως πολιτιστικό μνημείο της πρωτεύουσας. Για τον λόγο αυτό ο ορθόδοξος ναός μας έχει συμπεριληφθεί στα αξιοθέατα της πόλης και έχουν ήδη οργανωθεί από τοπικούς δημοτικούς φορείς ομαδικές επισκέψεις μαθητών, φοιτητών αλλά και άλλων πολιτών της Σεούλ.

Αρχή του Τριωδίου – Εσπερινός της Συγχωρήσεως

Για να έχουν οι πιστοί και οπτική υπόμνηση της ενάρξεως του Τριωδίου στον Εσπερινό του Σαββάτου του Τελώνου και του Φαρισαίου, πριν την έναρξη του «Κύριε, εκέκραξα» ο ψάλτης πήγε στο Τέμπλο, έκανε τρεις μετάνοιες και παρέλαβε από την εικόνα του Χριστού το βιβλίο του Τριωδίου.

Στον Εσπερινό της Συγχωρήσεως, επίσης, μετά την απόλυση και το κήρυγμα περί συγχωρητικότητος, πρώτος ο Επίσκοπος με εδαφιαία μετάνοια ζήτησε συγνώμη από το πυκνό εκκλησίασμα. Στην συνέχεια ένας ένας οι κληρικοί και οι λαϊκοί ασπαζόμενοι τον Σταυρό ευλογίας και το χέρι του Επισκόπου ελάμβαναν και έδιναν συγχώρεση. Ο κάθε πιστός ή κατηχούμενος στεκόμενος δίπλα από τον άλλο σχημάτισαν μια τεράστια αλυσίδα αγάπης που αγκάλιασε όλο τον ναό του Αγίου Νικολάου. Η συγκίνηση πολλών ήταν τόσο έντονη που δεν μπορούσαν να συγκρατήσουν τα δάκρυά τους.

Korea1

Aθανασία Δημ. Κοντογιαννακοπούλου

Συντόμευση προς την ανάρτηση: http://ierapostoles.gr/?p=7374

The ordination of the new presbyter of our Church in Korea, Fr. Antony Lim was celebrated at St. Nicholas Cathedral Church in Seoul during the Divine Liturgy of Christmas 2014. During the distribution of the blessed bread from the newly ordained priest, the flock had the opportunity to receive his blessing and express their joy for the great and happy event of our Church.

Then followed a ceremony for the Christmas celebration at the Mission Hall, which was presented by the children of the catechetical school, the youth and the Cathedral choir.

From the next day of his ordination, Fr. Anthony started the sarantaleitourgo (40 days of Divine Liturgy). This extensive joy of daily Eucharist congregations attracted several believers from Seoul, who received Holy Communion and after the dismissal of the Divine Liturgy, at the welcoming hall of our bookcafé “Philokalia”, they approached the newly ordained priest and discussed spiritual matters with him, “eating their food full of joy and simplicity of heart.” (Acts 2:46)

Korea2

New editions

With God’s help and the assistance of various donors from Greece and America, the publishing house of the Holy Metropolis of Korea “Korean Orthodox Editions”, recently published the following new books:

  1. Life and Words, by Saint Porphyrios,
  2. Spiritual Counsels IV, Family Life, by St. Paisios,
  3. Theosis: The True Purpose of Human Life, by Archimandrite George Kapsanis,
  4. St. Nektarios (in Japanese), by Sophocles Dimitrakopoulos, and
  5. My Life in Christ, by St. John of Kronstadt.

It should be noted that the Orthodox books are in the biggest bookstores in the country and are also sold through the internet. The laborious and costly process of translation, release and circulation of books has already delivered spiritual fruit. When a new convert says that he met Orthodoxy in the first or second book released by our publishing house, this is the greatest moral satisfaction for those working in the publishing sector.

63 Baptisms

In the group baptisms celebrated in almost all the parishes of the Metropolis of Korea before the Christmas of 2014, sixty three of our brothers received the Holy Baptism after a long catechesis. This great event of naturalization of new members into the kingdom of God is the most hopeful and happy event for further expansion of the orthodox testimony in the country of “Morning Serenity.” It should be clarified that among the neophytes, besides Koreans, there were people of Slavic origin, who, as is known, have their liturgical as well as pastoral needs served by the Holy Metropolis of Korea.

 

The first Orthodox cultural monument in Korea

A very large and pleasant surprise awaited the members of the Orthodox Metropolis of Korea at the beginning of the new year 2015.

An official document was sent by mail to the Metropolis, according to which the Cathedral of St. Nicholas in Seoul was designated by the City Council of Seoul as a cultural monument of the capital. For this reason, our Orthodox sacred church has been included in the local attractions and group visits of pupils, students and other citizens of Seoul have already been organized by local municipal entities.

Beginning of the Triodion Period – Forgiveness Vespers

In order that the faithful have a visual reminder of the beginning of the Triodion period, in the Vespers of the Saturday of the Publican and the Pharisee, before the start of the hymn “Lord, I have cried”, the chanter went to the icon screen, made three prostrations and received the Triodion from Christ’s icon.

Also, in the Forgiveness Vespers, after the dismissal and the sermon on forgiveness, first the Bishop, bowing down prostrate to the earth, asked for forgiveness from the dense congregation. Then one by one clergy and laity reverently kissing the Blessing Cross and the Bishop’s hand, received and gave forgiveness. Believers and catechumens were standing next to each other, forming a huge chain of love, which embraced the whole church of St. Nicholas. The reverence was so intense that many of them could not hold back their tears.

 

Athanasia D. Kontogiannakopoulou

This entry was posted in Asia, Ασία, Ασία, Asia, Ευρώπη, Ελλάδα - Greece, Εξωτερική Ιεραποστολή, Κύπρος - Cyprus, Νότια Κορέα, Korea and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

1 Response to Πέντε χαρμόσυνα γεγονότα για την πορεία της Ορθόδοξης μαρτυρίας στην Κορέα.Five joyful events on the course of Orthodox testimony in Korea

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s