Δικαίωση του μπλογκ της Ορθόδοξης Ιεραποστολής : «Η κρίσιμη περίοδος για την Ιεραποστολή στην Ουγκάντα είναι τώρα» !The critical period for Mission in Uganda is now.


Το μπλογκ της Ορθόδοξης Ιεραποστολής από το 2010 έχει επισημάνει τις καταστροφικές συνέπειες του μνημονίου και της επιβολής βαρύτατων φόρων τόσο για το δημογραφικό της χώρας, όσο και για το πνευματικό και φιλανθρωπικό έργο της Εκκλησίας και των 80 ορθόδοξων ιεραποστολών. Είναι λογικό, όταν οι απλοί πιστοί αδυνατούν να πληρώσουν τους συνεχείς φόρους και τα χαράτσια που επέβαλλαν διαδοχικά οι κυβερνήσεις των κ. Παπανδρέου, Παπαδήμου, Σαμαρά- Βενιζέλου, να μην έχουν την οικονομική δυνατότητα να προσφέρουν στο φιλανθρωπικό έργο της Εκκλησίας και στο ιεραποστολικό και φιλανθρωπικό έργο των Ορθοδόξων Ιεραποστολών. Όλες οι Ορθόδοξες ιεραποστολής και Μητροπόλεις αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα,αφού μέχρι σήμερα στηρίζονταν στην οικονομική βοήθεια από Ελλάδα και Κύπρο. Το πλήγμα, λοιπόν, από την οικονομική και φορολογική πολιτική των μέχρι σήμερα ελληνικών κυβερνήσεων δεν διέλυσε  μόνο τους Έλληνες πολίτες, αλλά υπονόμευσε και το έργο της Ορθόδοξης Εκκλησίας και των Ορθόδοξων ιεραποστολών. Διαβάστε την επιστολή από την Μητρόπολη Ουγκάντας ( τα ίδια προβλήματα παρουσιάζονται σε όλες τις ορθόδοξες ιεραποστολές … )

Ug2

Μέσα από αναρίθμητες δυσκολίες εβλάστησε η Ορθόδοξη Εκκλησία στην Ουγκάντα. Αυτό ήδη είναι αναμφισβήτητο γεγονός στις σκέψεις και στην ιστορία του κόσμου. Αδιάφορα με το ανοιχτό θέμα, καθ’ όσον αυτό αφορά τη συστατική σχέση εκάστου των Ορθοδόξων αυτών μελών με τον Τριαδικό Θεό. Γιατί αυτό το ανοικτό θέμα ανήκει στα μυστήρια εκείνα που παραμένουν ακόμη απρόσιτα στην αντικειμενική έρευνα και εμπειρία.

  • Όμως μετά την αγωνιώδη αυτή βλάστηση, τι υπολείπεται;
  • Τι θα επακολουθήσει;
  • Πώς θα συνεχίσει την ύπαρξή της και την επιβίωσή της ανάμεσα στις σύγχρονες παγκόσμιες μεταβολές;
  • Πώς θα αυτοσυντηρείται και θα αναπτύσσεται η Εκκλησία αυτή στην Ουγκάντα;

Τέτοια και άλλα παρόμοια ερωτήματα καθιστούν αυτή την περίοδο την πιο κρίσιμη στην ιστορία της Ορθόδοξης Ιεραποστολής στην Ουγκάντα. Εκτός αυτού, επίσης πρέπει να γίνει συνειδητά παραδεκτό, ότι καθυστέρησε πάρα πολύ το έργο της Ορθόδοξης Ιεραποστολής στην Ουγκάντα. Οι ιστορικοί οφείλουν να περιγράψουν τους λόγους της καθυστέρησης αυτής προς νουθεσία των επόμενων γενεών. Για μας τώρα τα ερωτήματα αφορούν ζητήματα και προβλήματα που αντιμετωπίζονται στη ζώσα πραγματικότητά μας.

 

Παρ’ όλες τις αντιθετικές καταστάσεις των γεγονότων, ειδικότερα για την Ουγκάντα πιστεύουμε ότι στην πραγματικότητα εκτυλίσσεται το σχέδιο του Θεού. Δεν παύουμε όμως να ανησυχούμε για την όλη αποστολή μας και μάλιστα για τους φτωχούς ιερείς που υπηρετούν στην Ουγκάντα κατά τον κρίσιμο τούτο καιρό. Γιατί, όταν μπήκαμε απότομα στην οικονομική κρίση, δεν ήταν ώριμο ακόμα το ποίμνιο για να καρποφορεί υλικά, κοινωνικά και πνευματικά αγαθά προς αυτοσυντήρηση και διαιώνιση του έργου. Έτσι, στην Ουγκάντα, οι ιερείς θα πρέπει να καταβάλλουν εξαιρετικές δυνάμεις, ούτως ώστε να συνεχιστεί η ετοιμασία του ποιμνίου προς ωρίμανση και αυτοσυντήρηση. Δηλαδή, εφ’ όσον κατ’ ανάγκη ζούμε στην οικονομική κρίση και το Ορθόδοξο ποίμνιό μας δεν είναι ακόμα ώριμο για σοβαρή παραγωγή και συντήρηση του αποστολικού έργου, το μεγαλύτερο βάρος θα σηκώσουν οι ιερείς, ώσπου να ετοιμασθούν τα σχετικά.

Για την Ουγκάντα, από όλο το πλήρωμα των πιστών, μετά τους ιερείς, άλλη ομάδα που έχει μεγάλη ευθύνη τώρα είναι οι δάσκαλοι και οι κατηχητές. Ενώ οι ιερείς υπηρετούν κυρίως τον κύκλο των ιερών μυστηρίων με βάση τον Ναό, οι δάσκαλοι και κατηχητές υπηρετούν κυρίως τον κύκλο της εκπαίδευσης με βάση το Σχολείο. Προσπαθούμε να το καταστήσουμε σαφές στη συνείδηση όλων, ότι οι ιερείς είναι υπεύθυνοι επίσης για τη ζωή και ευπρεπή λειτουργία των Σχολείων. Οι δάσκαλοι φυσικά δεν θέλουν να το καταλάβουν κατ’ αυτό τον τρόπο. Γιατί βλέπουν τα Σχολεία με περισσότερο συμφέρον από τους Ναούς. Τα Σχολεία είναι κάπως παραγωγικά και αυτοσυντήρητα οικονομικώς. Οι Ναοί δεν έχουν φτάσει σε αυτό το επίπεδο. Το έργο στους Ναούς γίνεται εθελοντικά, με περισσότερη ελευθερία. Το έργο των Σχολείων τελείται με περισσότερη πίεση, κατ’ ανάγκη του κοινωνικού συστήματος. Γι’ αυτό τα Σχολεία τώρα πρέπει να βοηθούν οικονομικώς τους Ναούς, ώσπου οι Ναοί να φθάσουν στο σημείο να βοηθούν τα Σχολεία μελλοντικά. Αυτό θα πραγματοποιηθεί, αφού τα ίδια μέλη-γονείς θα βλέπουν και την πνευματική τους πρόοδο σαν πρώτιστη ανάγκη…

Ug1

Θα μπορούσε να επεκταθεί και σε άλλες ομάδες του ποιμνίου αυτή η διαλεκτική της πιο κρίσιμης περιόδου για την Ορθόδοξη Ιεραποστολή στην Ουγκάντα. Αλλά ο Αρχιποιμένας Χριστός έχει τα δικά του σχέδια για την πορεία των πραγμάτων. Ελπίζουμε το καλύτερο.

Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως

http://ierapostoles.gr/?p=7152

The seed of Orthodoxy has germinated in Uganda and the Orthodox Church has started growing in this African country despite the innumerable difficulties and obstacles it was confronted with. This is already an undeniable fact in people’s thoughts and in world history. As regards the constitutive relation of each Orthodox member with the Triune God, this is a question which belongs to those mysteries that remain inaccessible to objective research and experience.

  • However, what follows this agonizing growth?
  • What comes next?
  • How will it continue its existence and survival among contemporary global changes?
  • How will this Church in Uganda become self-sustaining and growing?

Such and other similar questions make this period the most critical in the history of the Orthodox Mission in Uganda. Besides, it must be consciously accepted that the work of the Orthodox Mission in Uganda has been much delayed too. Historians are required to describe the reasons for this delay in admonition of future generations. Now as regards us, the questions we have concern issues and problems encountered in our living reality.

Ug2

Despite the contradictory state of events, we believe that God’s plan is actually being unfolded, particularly for Uganda. However, we never stop worrying about the whole of our mission, especially the poor priests serving in Uganda during this critical time. This is so because when the current economic crisis emerged so abruptly, the flock was not yet mature enough to bear material, social and spiritual fruit for self-sustenance and perpetuation of the missionary work. Therefore, the priests in Uganda will have to exceed their powers in order to continue preparing the flock so that it attains maturity and self-sustenance. This means that for as long as we have to live and face this financial crisis and our Orthodox congregation is not yet mature enough to promote and continue the apostolic work, the heavier load will have to be carried by the priests.

For Uganda, from the entire flock of the faithful, after the priests, another group that bears a great deal of responsibility is that of teachers and catechists. While the priests primarily serve the church-based cycle of the Sacred Mysteries, teachers and catechists primarily serve the school-based cycle of education. We try to make this clear to everybody that the priests are also responsible for the life and proper operation of the schools. Naturally, teachers do not want to understand this because for them, school employment is more advantageous than church employment. The schools here are somewhat productive and financially self-sustained while the churches have not reached that level yet. Church work is voluntary and does not involve too many restrictions. School work is done under more pressure due to the social system. That’s why at the present time the schools must help the churches financially until the churches reach the point of being able to help the schools in the future. This will be achieved provided the same members-parents view spiritual progress as a primary need…

Ug1

This dialectic of the most critical period for the Orthodox Mission in Uganda could be extended to other groups of the flock as well. However, the Arch- Shepherd Christ has His own plans for the course of events. We hope for the best.

From the Holy Metropolis

http://orthodoxmission.org.gr/2015/01/critical-period-mission-uganda-now/

http://orthodoxmission.org.gr/contribute/donate/

Advertisements
This entry was posted in Africa, Αφρική, Αφρική, Africa, Ελλάδα - Greece, Εξωτερική Ιεραποστολή, Κύπρος - Cyprus, Ουγκάντα-Uganda, Πατριαρχείο Αλεξανδρείας ( Greek Orthodox Patriarchate of Alexandria and all Africa ) and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

One Response to Δικαίωση του μπλογκ της Ορθόδοξης Ιεραποστολής : «Η κρίσιμη περίοδος για την Ιεραποστολή στην Ουγκάντα είναι τώρα» !The critical period for Mission in Uganda is now.

  1. Παράθεμα: Δικαίωση του μπλογκ της Ορθόδοξης Ιεραποστολής : «Η κρίσιμη περίοδος για την Ιεραποστολή στην Ουγκάντα είναι τώρα» ! |

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Σύνδεση με %s