Περιοδεία ευθύνης στις εσχατιές του Κονγκό.Responsibility Tour to the far ends of the Congo


Τελευταῖα ὁ πανάγαθος Θεός μᾶς ἀξίωσε νά ζήσουμε ὡραῖες στιγμές: τήν ἀποφοίτηση τῶν νέων πτυχιούχων τῆς Θεολογικῆς μας Σχολῆς, τά σεμινάρια τῶν ἱερέων, στελεχῶν καί νέων πού ὀργανώθηκαν στήν Κανάγκα καί τό Μπουζιμάϊ, τήν ὀργάνωση τῶν ἐπιστημόνων στήν Κινσάσα, τίς περιοδεῖες στό ἐσωτερικό τῆς Μητροπόλεως καί τή λειτουργία τῶν σχολείων.

Σεμινάριο νεολαίας στην Κανάγκα

Mετά τή λήξη τοῦ ἀκαδημαϊκοῦ ἔτους τοῦ Ὀρθοδόξου Πανεπιστημίου μέ πανηγυρική ἑορτή, στήν ὁποία συμμετεῖχε ὁ ὑπεύθυνος τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας γιά τήν ἀνωτάτη ἐκπαίδευση, ξεκίνησαν τά σεμινάρια· πρῶτα τῶν ἱερέων τῆς περιοχῆς τοῦ Κασάϊ, ἔπειτα τῶν στελεχῶν-κατηχητῶν τῶν ἐνοριῶν στήν Κανάγκα, καί τέλος τό σεμινάριο τῶν νέων στήν περιοχή Μπουζιμάϊ. Πράγματι, ὅλα βοήθησαν στήν πνευματική πρόοδο τῶν στελεχῶν τῆς Ἐκκλησίας μας.

Τό καλοκαίρι ἐπιδοθήκαμε ἰδιαίτερα στήν προετοιμασία τῶν νέων σχολείων πού λειτούργησαν σέ διάφορα μέρη τοῦ Κονγκό. Μεγάλος ἀγώνας νά τελειώσουν κτηριακά τουλάχιστον τέσσερεις τάξεις καί στή συνέχεια νά ὀργανωθοῦν καί νά λειτουργήσουν. Σέ ὅλα ἔγινε ὁ Ἁγιασμός τῆς ἐνάρξεως καί, δόξα τῷ Θεῷ, ὅλα ἄρχισαν νά λειτουργοῦν κανονικά.

Ὅλοι κοπίασαν. Πρῶτος στόν ἀγώνα ὁ Ἅγιος Πενταπόλεως κ. Ἰγνάτιος, ὁ ὁποῖος, παρά τή μεγάλη ἡλικία του, ὀργάνωσε τά σεμινάρια στήν Κανάγκα καί ἀγωνίσθηκε γιά τό κτίσιμο καί τή λειτουργία τοῦ σχολείου τοῦ Mikalayi, δωρεά τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ξάνθης. Σέ αὐτό τόν βοήθησαν τόσο ὁρισμένοι ἱερείς τῆς Κανάγκας, ὅσο καί οἱ ἀφιερωμένες ἀδελφές ἀπό τήν Ἑλλάδα πού ἐργάζονται ἱεραποστολικῶς δίπλα του.

Ὁ Μητροπολίτης μέ τούς συνεργάτες του κοπίασαν γιά τήν ὀργάνωση τοῦ σεμιναρίου τῶν νέων στό Μπουζιμάϊ, τήν ὀργάνωση τῶν ἐπιστημόνων, τήν ἀνοικοδόμηση καί λειτουργία τῶν σχολείων στο Gungu, Kikwit, Μbanza Νgungu, Bibua κοντὰ στὸ Ἀεροδρόμιο Ndjli τῆς Κινσάσας, Κasangulu καί τίς ἐργασίες συντηρήσεως στή Θεολογική Σχολή καί τή Σχολή Πληροφορικῆς. Ὅλοι ἦταν παρόντες, ὅλοι ἐργάσθηκαν μέ ἐνθουσιασμό, καί ἡ χαρά ὅλων ἦταν ὅταν μετά τήν κοπιώδη προσπάθεια εἶδαν νά γεμίζουν τά σχολεῖα μέ χαρούμενους μαθητές.

Ἀμέσως μετά τήν ἔναρξη λειτουργίας τῶν σχολείων ὁ Μητροπολίτης μέ τούς συνεργάτες του π. Ἰάκωβο καί π. Κλαύδιο ἀναχώρησαν γιά περιοδεία στήν Goma, Bukavu, Ouvira, Κamila, 1540 χιλιόμετρα μακριά ἀπό τήν πρωτεύουσα, στό ἀνατολικό ἄκρο τῆς Μητροπόλεως.

Πρώτη στάση στήν Goma, μιά πόλη δίπλα σέ ἠφαίστειο, μέ πολλά σημάδια ἀπό τήν τελευταία ἔκρηξή του. Στό ἀεροδρόμιο μᾶς περίμενε ὁ κατηχητής κ. Αἰμίλιος μέ ἀντιπροσωπεία τῶν κατηχουμένων νέων. Ἦταν μιά συγκινητική στιγμή. Νέοι μέ πόθο γιά τήν Ὀρθοδοξία, χωρίς ἱερέα, ἀγωνίζονται μόνοι τους. Μιλήσαμε γιά λίγο στό ἀεροδρόμιο καί ὁρίσαμε συνάντηση κατά τήν ἐπιστροφή ἀπό Οὐβίρα. Τό ταχύπλοο σέ λίγο θά ἔφευγε, ἔτσι ἀναχωρήσαμε γιά τό λιμάνι καί μᾶς συνόδευσαν μέχρι ἐκεῖ. Ἐπιβιβασθήκαμε καί διαπλεύσαμε τή λίμνη Kivu.

Ἡ λίμνη μεγάλη, τέσσερεις ὦρες μέ τό ταχύπλοο κάναμε νά τή διασχίσουμε. Πανέμορφη! Θυμίζει τοποθεσίες τῆς Ἑλλάδος. Μέ τά νησάκια, τή βλάστηση, τά ψηλά βουνά πού προβάλλουν γύρω… δέ μοιάζει γιά Ἀφρική. Καί στό τέρμα, ὅπου ἀποβιβαστήκαμε, τό Bukavu, μιά πόλη μέ εὐρωπαϊκό κτίσιμο.

Ἐκεῖ μᾶς περίμενε ἕνας κατηχούμενος καί μᾶς ὁδήγησε στό ξενοδοχεῖο ὅπου διανυκτερεύσαμε. Τό πρωΐ κατέφθασε ὁ ἱερέας τῆς Οὐβίρας π. Δημήτριος μέ τόν Κοσμᾶ, ἕνα νέο πού παρακολούθησε μαθήματα θεολογίας στό Ὀρθόδοξο Πανεπιστήμιο. Ὅλη τήν προηγούμενη μέρα καί νύκτα ταξίδευαν γιά νά ἔλθουν νά μᾶς συναντήσουν.Tour

Ξεκινήσαμε γιά Οὐβίρα μέσω Ρουάντας. Προτιμήσαμε τόν δρόμο αὐτό γιατί εἶναι πιό ἀσφαλής· ἀλλιῶς ἔπρεπε νά ταξιδέψουμε πολλές ὦρες σέ δύσβατο βουνό ἀπό ἐπικίνδυνους στενούς δρόμους. Στήν Οὐβίρα, μιά πόλη στή λίμνη τῆς Ταγκανίκας, μᾶς περίμεναν οἱ πιστοί. Ἐκεῖ ἔχουμε τήν Ἐκκλησία τοῦ Ἁγίου Βασιλείου καί σχολεῖο. Ἡ ὑποδοχή ἦταν θερμή, εἶχαν ἔλθει καί χριστιανοί ἀπό τήν Baraka καί ἄλλες ἐνορίες καί χωριά.

Εἶχε φθάσει ἤδη ἀπόγευμα. Στή δοξολογία μέσα στήν ἐκκλησία ἡ χορωδία τῶν νέων ἔψαλε πολύ ὡραῖα. Ὁ κόσμος χαρούμενος, ἐμεῖς συγκινημένοι. Ἀκολούθησε ἐπίσκεψη στά σχολεῖα καί συναντήσαμε ἐπιτροπές γιά ἐνημέρωση καί ἐπίλυση θεμάτων.

Τό πρωί ἔγινε θεία Λειτουργία. Ἔψαλαν ὡραῖα, ὅλοι χαρούμενοι. Στή συνέχεια, συναντηθήκαμε μέ τούς νέους, παρέθεσαν γεῦμα καί ἀναχωρήσαμε γιά ἐπιστροφή, πάλι ἀπό τόν ἴδιο δρόμο. Διανυκτέρευση πάλι στό Bukavu καί ἀναχώρηση τό πρωί γιά Goma. Ἐκεῖ μᾶς περίμεναν οἱ κατηχούμενοι. Εἶχαν συγκεντρωθεῖ σέ ἕνα σχολεῖο πού ἀνῆκε σέ κάποιον ἀπό αὐτούς.

Ἀρκετοί νέοι μέ τόν κατηχητή τους· δέν ὑπάρχει ἱερέας, δέν ὑπάρχει έκκλησία. Νοικιάζουν μιά τάξη σ’ ἕνα σχολεῖο καί ἐκεῖ συγκεντρώνονται κάθε Κυριακή γιά νά ψάλουν καί νά διαβάσουν τήν Καινή Διαθήκη, γιά νά τούς μιλήσει γιά τόν Θεό καί τήν Ὀρθοδοξία ὁ κατηχητής, πού καί αὐτός εἶναι κατηχούμενος, ἀλλά ἔμαθε γιά τήν Ὀρθοδοξία ὅταν παρέμεινε γιά λίγο στήν Κινσάσα. Ἔχουν πόθο γιά νά βαπτισθοῦν, πόθο γιά νά ἀποκτήσουν ἱερέα, ἐκκλησία, σχολεῖο.

Ο Ι.Ν Ευαγγελισμού της Θεοτόκου και το σχολείο μας στο Gungu

Μιλήσαμε σέ αὐτούς, τούς ἐνισχύσαμε, τούς εἴπαμε νά ἀναζητήσουν ἕνα οἰκόπεδο, ὥστε μόλις ὁ Θεός βοηθήσει καί βρεθεῖ δωρητής, νά κτίσουμε τήν ἐκκλησία καί τό σχολεῖο τους. Μᾶς κάλεσαν νά μιλήσουμε στά παιδιά τοῦ σχολείου, ὅπου νοικιάζουν. Τά παιδιά τραγούδησαν καί μᾶς εὐχαρίστησαν πού τούς ἐπισκεφθήκαμε.

Φύγαμε γιά Κινσάσα μέ πολλές σκέψεις, μέ πολλή ἀγωνία γιά ὅλους αὐτούς, μέ δοξολογία στόν Θεό πού κρατᾶ αὐτούς τούς νέους κοντά στήν Ὀρθοδοξία. Ἐπιστρέψαμε καί συνεχίσαμε τόν ἀγώνα.

Τήν περίοδο αὐτή μᾶς ἦλθε ἀπό τήν Ἑλλάδα ἡ πρεσβυτέρα Χρυσάνθη Περίσογλου, ἡ ὁποία ἐπιδόθηκε στίς κατηχήσεις τῶν γυναικῶν, καθώς καί στή διδασκαλία τῶν ἑλληνικῶν σέ ὁμάδα νέων πού ἐπιμόνως ἀπό καιρό ζητοῦσαν νά γίνουν μαθήματα ἑλληνικῆς γλώσσας.

Τό Σάββατο 8 Νοεμβρίου, ἑορτή τῶν Ἁγίων Ἀρχαγγέλων, ἑόρτασε ὁ Ναός πού εἶναι κοντά στό ἀεροδρόμιο. Μέ λεωφορεῖα συγκεντρώθησαν οἱ πιστοί καί ἀπό τίς ἄλλες ἐνορίες τῆς Κινσάσας. Τά παιδιά τοῦ σχολείου τῶν Ἁγίων Ἀρχαγγέλων κάθονταν στίς θέσεις τους ἀθόρυβα καί σοβαρά.

Πρώτη Θεία Λειτουργία στον Ι.Ν Αρχαγγέλων Κινσάσας

Πρώτη Θεία Λειτουργία, ἡ χαρά ὅλων ἔκδηλη, ἡ χορωδία τοῦ σχολείου τοῦ Ἁγίου Μάρκου δέν σταμάτησε νά ψάλλει, καί μετά τό τέλος νά τραγουδᾶ.

Ἔπειτα, συγκεντρωθήκαμε ὅλοι στό σχολεῖο, ὅπου ἀκούσθηκαν λόγοι εὐχαριστήριοι στόν Θεό καί στούς δωρητές ἀπό τόν πρόεδρο τῆς ἐνορίας καί ἀπό τούς παρισταμένους ἐπισήμους.

Ὅλοι θυμηθήκαμε ὅτι πρίν ἀπό λίγους μῆνες, τήν Κυριακή τοῦ Θωμᾶ, εἴχαμε πάλι συγκεντρωθεῖ ἐδῶ, καί ἀφοῦ ψάλλαμε ἀναστάσιμη ἀκολουθία, τελέσαμε ἁγιασμό καί θεμελιώσαμε τό σχολεῖο. Καί νά τώρα, τό σχολεῖο κτίσθηκε καί λειτουργεῖ μέ τρεῖς τάξεις μέ χαρούμενα παιδιά.

Ἄλλος ἕνας νέος ναός, ἄλλο ἕνα νέο σχολεῖο ἄρχισαν νά λειτουργοῦν στήν καρδιά τῆς Ἀφρικῆς, στήν Κινσάσα τοῦ Κογκό. Γι’ αὐτό δοξάζουμε τόν Θεό καί εὐχαριστοῦμε τούς δωρητές καί προσευχόμεθα γι’ αὐτούς.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

http://ierapostoles.gr/?p=7012

Lately the Most Merciful God has made us worthy to live special moments: the ceremony for the new graduates of our Theological School, the seminars that had been organized in Kananga and Buzimai for priests, constituent mission members and young people, the scientists’ association in Kinshasa, the missionary tours across the Metropolis and the operation of new schools.

The end of the academic year for the Orthodox University was celebrated with a grand feast, attended by a representative of the Ministry responsible for higher education; after that, the seminars were launched first for the priests of the Kasai region, then for the constituent members-catechists of the parish in Kananga, and finally, the seminar for the young people in the Buzimai region. Indeed, all these conduced to the spiritual progress of our Church members.

In the summer we were particularly engaged in the preparation of the new schools that would operate in various parts of the Congo. It took great efforts on our part to have the construction of four classrooms completed and then and get them ready to operate. There was a blessing service held at the official opening for the new academic year and, thank God, everything started operating properly.

Everybody worked hard. First of all His Grace Bishop Ignatius of Pentapolis, who, despite his old age, organized the seminars in Kananga and strived for the construction and operation of the school in Mikalayi, a generous donation of the Holy Metropolis of Xanthi. In this task he was helped not only by certain priests of Kananga, but also by the devoted to God sisters from Greece who work as missionaries beside him. The Bishop and his mission partners worked laboriously for the seminar organization in Buzimai, the scientists’ association, the reconstruction and operation of the schools in Gungu, Kikwit, Mbanza Ngungu, Bibua near the N’Djili airport of Kinshasa, Kasangulu, and also, for the maintenance work at the Theological School and the School of Informatics. Everyone was present and worked with enthusiasm, and their joy was immense when after their laborious effort, they saw the schools filled with happy students.

Immediately after the opening of the schools, the Metropolitan and his partners Fr. Jacob and Fr. Claudius left on a mission trip to Goma, Bukavu, Uvira, Kamila, 1540 km away from the capital, at the east end of the Metropolis.

The first stop was in Goma, a city next to a volcano, evidently affected by its last eruption. At the airport we were welcomed by the catechist Mr. Emilio and a delegation of young catechumens. It was an emotional moment seeing those young people with a fervent zeal for Orthodoxy without a priest, struggling all alone. We had a short conversation at the airport and arranged a meeting on our way back from Ouvira. The speedboat would be leaving soon, so we departed for the port. They escorted us until there. We embarked and sailed across Lake Kivu.

The lake was so large that it took us four hours to cross it by speedboat. It was worth it, though! Really beautiful! It reminded us of landscapes in Greece. With the small islands, the lush vegetation, the high mountains around … it did not really look like Africa. Finally, we disembarked at Bukavu, a city characterized by a European architectural style.

There we were received by a catechumen who took us to the hotel where we would spend the night. In the morning the priest of Uvira, Fr. Demetrios, arrived there with Kosmas, a young man who had attended theology courses at the Orthodox University. They had been travelling all day and all night in order to come and meet us.

Tour

We set off for Uvira via Rwanda. We chose this path because it was safer; otherwise we would have to travel for long hours in rough mountains through dangerous, narrow and steep roads. Uvira, a town built on Lake Tanganika, is a place where we have the sacred church of Saint Basil the Great and a school. There we were warmly welcomed by faithful brothers who had come from Baraka and other parishes and villages for us.

It was already afternoon. There was a doxology in the church, where the young men’s choir sang beautifully. It was really moving to see the congregation so happy. What followed were school visits and meetings with commissions for the resolution of several issues.

In the morning there was a Divine Liturgy held in the same church. The happy congregation chanted really beautifully. At the end of the service we met with the young parishioners. They hosted a dinner for us, and then we got ready for our way back to our base, following the same route. Once more we spent the night in Bukavu and the next morning we departed for Goma. There we were met by catechumens, several young people with their catechist, who had gathered in a school that belonged to one of them.

These people have no priest, no church. They rent a classroom in a school where they gather every Sunday in order to chant and read the New Testament, to be given a talk about God and Orthodoxy by the catechist, who is also a catechumen that learned about Orthodoxy during his stay in Kinshasa. They have zeal of God and a fervent desire to be baptized and have a priest, a sacred church, a school.

Annunciation of the Theotokos church and our school in Gungu

Annunciation of the Theotokos church and our school in Gungu

We talked to them, strengthened them and advised them to look for a plot of land in case a kind sponsor enlightened by God appeared. Then, we would be able to build the church and the school for them. We were also invited to speak to the children of the school which they rent. The children sang and thanked us for visiting them.

We left for Kinshasa with plenty of thoughts on our minds, deeply concerned about all these people, praising God for keeping them close to Orthodoxy. We came back to our base and continued our struggle.

During this period presbytera Chryssanthi Perissoglou came from Greece and diligently engaged herself in catechizing the women and in teaching the Greek language to a group of young people who had urgently been asking for Greek language classes.

On Saturday, November 8th, the Feast of the Archangels was celebrated at the church near the airport. Our faithful brothers came on buses from the other parishes of Kinshasa as well. The Archangel schoolchildren were sitting on their seats quietly and solemnly.

First Divine Liturgy at Holy Archangels church, Kinshasa

First Divine Liturgy at Holy Archangels church, Kinshasa

Their first Divine Liturgy: everyone’s joy was manifest, Saint Mark’s school choir would not stop chanting, and after the dismissal it went on to sing.

Then we were all gathered at the school, where the parish president and the official attendees spoke and thanked God and sponsors.

We all remembered that a few months before, on the Sunday of Thomas, we had gathered here again, and once we chanted the Resurrection service, we conducted a blessing service and laid the foundation stone of the school. Well, by the Grace of God the school has already been built, and it is now smoothly operating with three classes full of happy children.

Another new sacred church and another new school have opened, and are already operating smoothly in the heart of Africa, in Kinshasa DR Congo. This is why we praise God and thank the sponsors, who we mention constantly in our prayers.

From the Holy Metropolis

This entry was posted in Africa, Αφρική, Αφρική, Africa, Ελλάδα - Greece, Εξωτερική Ιεραποστολή, Κύπρος - Cyprus, Κογκό,Congo, Πατριαρχείο Αλεξανδρείας ( Greek Orthodox Patriarchate of Alexandria and all Africa ) and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

1 Response to Περιοδεία ευθύνης στις εσχατιές του Κονγκό.Responsibility Tour to the far ends of the Congo

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s