Η πρώτη Ορθόδοξη Θεία Λειτουργία στα νησιά Τόνγκα. Ένας πολίτης στο αεροδρόμιο ζήτησε να έρθει η Ορθόδοξη Εκκλησία και στη Σαμόα ! The first Orthodox Divine Liturgy in Tonga islands .


Η πρώτη Ορθόδοξη Θεία Λειτουργία στα νησιά Τόνγκα είναι γεγονός. Δόξα τω Θεώ! — στην τοποθεσία Nukualofa, Tonga.

Φωτογραφία: Η πρώτη Ορθόδοξη Θεία Λειτουργία στα νησιά Τόνγκα είναι γεγονός. Δόξα τω Θεώ!

Ἀγαπητοί μου ἐν Χριστῷ ἀδελφοί, μέλη καί συνεργάτες τῆς Ἀδελφότητας Ὀρθοδόξου Ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς, σᾶς εὔχομαι νά ἔχετε τήν εὐλογία καί τή χαρά τοῦ Χριστοῦ μας.

Διαβάζουμε στό 16ο κεφάλαιο τῶν Πράξεων τῶν Ἀποστόλων ὅτι εὑρισκόμενος ὁ Ἀπόστολος Παῦλος μέ τήν συνοδεία του στά μέρη τῆς Μυσίας, κοντά στό Ἀδραμύτιο καί τήν Πέργαμο, σκέφτηκαν νά προχωρήσουν πρός τή Βιθυνία γιά τό ἔργο τοῦ Εὐαγγελίου. Ἐμποδίστηκαν ὅμως ἀπό τό Ἅγιον Πνεῦμα»· «καὶ οὐκ εἴασεν αὐτοὺς τὸ Πνεῦμα». Κατέβηκαν λοιπόν στήν Τρωάδα καί ἐκεί ὁ Ἀπόστολος Παῦλος εἶδε σέ ὅραμα ἕνα Μακεδόνα νά τόν παρακαλεῖ καί νά τοῦ λέει στά ἑλληνικά «διαβὰς εἰς Μακεδονίαν βοήθησόν ἡμιν» (Πράξ. ιστ΄ 9).

Ἔτσι, ὁ Ἀπόστολος τῶν Ἐθνῶν μετέβη στούς Φιλίππους (σημερινή Καβάλα), ὄπου ἀρχισε τό Ἱεραποστολικό του έργο στά μέρη τῆς Ἑλλάδος.

Βλέπουμε λοιπόν ὅτι οἱ Ἅγιοι Ἀπόστολοι ἐκήρυτταν τό Εὐαγγέλιο τοῦ Χριστοῦ ἐμπνεόμενοι καί καθοδηγούμενοι ἀπό τό Ἅγιο Πνεῦμα.

Βαπτίσεις στο Viti Levu, Φίτζι

Τέτοια πράγματα συμβαίνουν καί στή ζωή καί τό ἕργο τῶν Ἱεραποστόλων κάθε ἐποχῆς, καθότι ἡ Ἱεραποστολή γίνεται ἀπό ἀνθρώπους ἀλλά εἶναι ἔργο Θεοῦ.

Σήμερα πού μιλᾶμε ὁ ἐπικεφαλῆς τῆς Ἱεραποστολῆς στή Νέα Ζηλανδία καί στά νησιά Φίτζι Μητροπολίτης Ἀμφιλόχιος εἶχε ἀποφασίσει μέ τήν σύμφωνη γνώμη τοῦ Σεπτοῦ μας Οἰκ. Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου καί τῇ συμβουλῇ εὐλαβοῦς ἰατροῦ καί ἱεραποστόλου νά ὑποβάλει παραίτηση ἀπό τῆ θέση του γιά λόγους ὑγείας. Ὄμως «ἄλλαι μέν βουλαί ἀνθρώπων, ἄλλα δέ Θεός κελεύει»

Πρώτη ιστορική επίσκεψη Ορθοδόξου ιεραποστόλου στα νησιά Τόνγκα

Ὁ Μητροπολίτης Ἀμφιλόχιος ἀποφάσισε νά μήν πραγματοποιήσει τήν ἀπόφασή του αὐτή:

  1. Διότι μέ τή Χάρη του Θεοῦ καί κατόπιν εἰδικῆς θεραπείας ἔχει βελτιωθεῖ ἡ ὑγεία του καί δύναται ἀκόμη νά συνεχίση τήν ταπεινή διακονία του.
  2. Διότι μέχρι τώρα δέν εὑρέθη εἰς τὰ νησιά Φίτζι οἰκόπεδο γιά τό κτίσιμο Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου μέ χρήματα πού ἐστάλησαν ἀπό τόν Σύλλογο Ὀρθοδόξου Ἱεραποστολῆς «Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Θεολόγος» τοῦ Ἀσπρόπυργου.
  3. Διότι ἦλθε ἀπό τήν ἄλλη νήσο τῆς Ὠκεανίας Τόνγκα ζηλωτῆς Ὁρθόδοξος Χριστιανός, ὁ κ. Σιλουανός Vea, βαπτισθείς στήν Μελβούρνη τῆς Αὐστραλίας, παρακαλῶντας νά πάμε στήν πατρίδα του νά μεταφέρουμε τήν Όρθοδοξία καί νά κτίσουμε Ἱερό Ναό.
  4. Διότι στό Σύδνεϋ μέ πρωτοβουλία τοῦ εὐλαβοῦς ἰερέως πατρός Νικολάου Μαρκέτου καί τήν εὐλογία τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου κ. Στυλιανοῦ, Ἕλληνες Όρθόδοξοι προσέφεραν ἀρκετά χρήματα, ὥστε νά κτιστεῖ στήν Τόνγκα ὁ Ἱερός Ναός τοῦ Ἁγίου Γεωργίου καί νά γίνει τό ξεκίνημα τῆς Ὁρθοδόξου Ἱεραποστολῆς ἐκεῖ. Στον κύριο Σιλουανό δώσαμε διοριστήριο Κατηχητοῦ. Στίς 21 Ὀκτωβρίου τόν προπέμψαμε στό ἀεροδρόμιο γιά νά ταξιδεύσει γιά τήν πατρίδα του και εκεί γνωριστήκαμε με ένα συνταξιδιώτη του ἀπό τή Σαμόα, τό τρίτο νησί κοντά στήν Τόνγκα, ο οποίος επίσης επιθυμεί να διαδοθεί η Ορθοδοξία στήν πατρίδα του καί επομένως μετά την Τόνγκα μας περιμένει και η Σαμόα.

Μετά ἀπό τέτοιες λοιπόν φανερές παρεμβάσεις τοῦ Θεοῦ, πῶς εἶναι δυνατόν νά σκεφθῆ κανείς παραιτήσεις καί τέτοια πράγματα;

«Πῦρ ἦλθον βαλεῖν ἐπὶ τὴν γῆν, καὶ τί θέλω εἰ ἤδη ἀνήφθη;» (Λουκ. ιβ΄ 49). Πρόκειται γιά τό πῦρ τῆς Πεντηκοστῆς. Ἡ φωτιά τῆς Ἱεραποστολῆς στήν Ὠκεανία ἔπιασε γιά τά καλά! Θεία βουλή καί Θεοῦ τό δῶρον. Ἐμεῖς δέν μπορούμε νά κάνουμε ἀλλιῶς παρά νά ὑποκλιθοῦμε εὐλαβικά στόν Θεό τὴς ἀγάπης πού θέλει «πάντας ἀνθρώπους σωθῆναι καὶ εἰς ἐπίγνωσιν ἀληθείας ἐλθεῖν» (Α΄ Τιμ. β΄ 4) ἐπαναλαμβάνοντας τοῦς λόγους τοῦ ἁγίου Ἰώβ τοῦ πολυάθλου: «Ὥς τῷ Κυρίῳ ἔδοξεν οὕτω καί ἐγένετο. Εἴη τό ὄνομα Κυρίου εύλογημένον εἰς τοῦς αἰώνας. Ἀμήν».

Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως

http://ierapostoles.gr/?p=6889

The fire of Pentecost in the Pacific islands

Dear brothers in Christ, members and associates of the Orthodox Missionary Fraternity, may the blessing and joy of our Lord Jesus Christ be with you.

In the book of the Acts, chapter 16, we read that when Paul and his missionary team were in a region called Mysia, near Adramytteion and Pergamon, they thought of heading to Bithynia for the propagation of the Gospel.

However, they were prevented by the Holy Spirit, “But the Spirit suffered them not”.

Therefore, they went down to the city of Troas, where Apostle Paul was shown in a vision a man from Macedonia begging him and telling him in Greek

“Come over into Macedonia, and help us.” (Acts, 16, 9)Therefore, after this vision,  Paul got ready to leave for Macedonia, concluding that God had called them to preach the gospel there, so he went to Philippi (near the city of Kavala today), where he started his missionary work in Greece..

Apparently, the Holy Apostles preached the Gospel being inspired and guided by the Holy Spirit.

Such things happen in the life and work of the missionaries in all ages, since the Mission may be carried out by people but it is a work of God.

As we speak, I would like to talk to you about the Head of the Orthodox Mission in New Zealand and Fiji, Metropolitan Amphilochios, who, until recently, with the agreement of our Venerable Shepherd His-All-Holiness Ecumenical Patriarch Bartholomew and the advice of a pious physician and missionary, had decided to submit his resignation from his position for health reasons. “But God works in mysterious ways.”

Now Metropolitan Amphilochios has decided not to carry out his decision for several reasons:

  1. Because by the grace of God and after a special treatment he underwent, his health has greatly improved, and now he is in a position to continue his humble ministry.
  2. Because so far no plot of land has been found in Fiji in order to erect there an Orthodox Sacred Church of Saint George the Great Martyr with money sent by the Orthodox Missionary Society “Saint John the Theologian” from Aspropyrgos, Greece.
  3. Because a newly illuminated but zealous Orthodox Christian, Mr. Silouanos Vea, baptized in Melbourne Australia, came from Tonga, the other island of Oceania, and asked us to go to his homeland in order to propagate Orthodoxy there and build a sacred Church.
  4. Because in Sydney , on the initiative of the pious priest Father Nicholas Marketos and the blessing of His Eminence Archbishop Stylianos, the Greek Orthodox people offered enough money for the erection of the Sacred Church of St. George in Tonga; this way, the Orthodox Mission will take its first steps there. As for Silouanos, we have appointed him to the position of catechist on his island. On October 21 we saw him off at the airport where he would fly to his country, and there we met a fellow traveler of his from Samoa, the third island near Tonga, who also wants Orthodoxy to spread in his homeland; therefore, after Tonga, it is Samoa awaiting us.

Naturally, after such overt intervention s on the part of God, it would not be possible for His Eminence to think about resignation and things like that.

“I have come to cast fire upon the earth; and how I wish it were already kindled!” (Luke, 12:49). This is the fire of Pentecost. The fire of the Orthodox Mission in Oceania is growing bigger and bigger! A gift of the Divine will granted to us. We cannot do otherwise but bow in reverence to the God of love who wants “all men to be saved and come unto the knowledge of the truth “(Tim 2: 4), repeating the words of St. Job the Much-Suffering : ” The Lord gave, and the Lord has taken away. Blessed be the name of the Lord now and to the ages. Amen”

From the Holy Metropolis

The first Orthodox Divine Liturgy in Tonga islands is a reality. Glory to God!— στην τοποθεσία Nukualofa, Tonga.

Φωτογραφία: The first Orthodox Divine Liturgy in Tonga islands is a reality. Glory to God!

https://www.facebook.com/orthodox.missionary.fraternity?fref=ts

 

This entry was posted in Ελλάδα - Greece, Κύπρος - Cyprus, Νέα Ζηλανδία, Φίτζι - New Zealand,Fiji,Samoa,Tonga, Ωκεανία and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

1 Response to Η πρώτη Ορθόδοξη Θεία Λειτουργία στα νησιά Τόνγκα. Ένας πολίτης στο αεροδρόμιο ζήτησε να έρθει η Ορθόδοξη Εκκλησία και στη Σαμόα ! The first Orthodox Divine Liturgy in Tonga islands .

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s