Σταθερή πορεία προς το μέλλον της Ορθόδοξης εκκλησίας της Μαδαγασκάρης.Moving steadily to the future ( Orthodox Christian Church of Madagascar )


Αγαπητοί αδελφοί εν Χριστώ,

Χαίρετε εν Κυρίω!

Δοξάζουμε τον Θεό και ευχαριστούμε τόσο την Αδελφότητα όσο και τους φίλους και συνεργάτες της Εξωτερικής Ιεραποστολής που παρ’ όλη την κρίσιμη περίοδο που διανύουμε, δεν παύσατε να μας ενισχύετε και να μας ενθαρρύνετε στο ευλογημένο αυτό έργο της Εκκλησίας μας.

Μέσα στις δυσκολίες δίνουμε εξετάσεις κι εμείς, αφού δοκιμάζεται η πίστη μας. Πριν λίγο διάβαζα στις Πράξεις των Αποστόλων τα παθήματα του Αποστόλου Παύλου. Βεβαίως, δεν υπάρχει σύγκριση, παίρνουμε όμως πολλά παραδείγματα από τον Πρώτο μετά τον Ένα, ότι ο δρόμος της Σωτηρίας και Ιεραποστολής δεν είναι ανθόσπαρτος.

Dispensing water

Συνεχίζουμε τον αγώνα μας, αφού μειώσαμε το φιλανθρωπικό έργο και αρκετά έξοδα που μπορούσαμε. Ο κόσμος και οι ιερείς διαμαρτύρονται αλλά δεν μπορούσε να γίνει διαφορετικά.

Για το σκοπό αυτό, σύμφωνα με οδηγίες του Μακαριωτάτου Πάπα και Πατριάρχου κ. Θεοδώρου, που προέβλεψε από χρόνια την επερχόμενη κρίση, προσπαθούμε να δημιουργήσουμε μικρές εργασίες για έσοδα της Ιεραποστολής. Είμαστε στην αρχή, αλλά συν Θεώ ελπίζουμε να αποδώσουν καρπούς.

Χάρη στην ευαισθησία της ομογενούς δωρήτριας της Αδελφότητάς σας από τον Καναδά, ο Ιερός Ναός των Αρχαγγέλων Μιχαήλ και Γαβριήλ στο Diego σύντομα θα γίνει πραγματικότητα. Οι Χριστιανοί της πόλεως θα αποκτήσουν μετά από αρκετά χρόνια δικό τους Ναό, για να τελούν τις ιερές ακολουθίες και ιδιαιτέρως τη Θεία Λειτουργία. Επίσης, χάρη στη δική σας φροντίδα, ξεκινήσαμε τη γεώτρηση που χρηματοδοτεί φίλος δωρητής από την Αθήνα.

Ο αγώνας συνεχίζεται

Ο αγώνας συνεχίζεται έστω και μειωμένος όσον αφορά τις δραστηριότητες. Αυτό που μας ανησυχεί ιδιαιτέρως είναι οι εργασίες του ορφανοτροφείου που σχεδόν σταμάτησαν. Σας παρακαλώ πολύ, εάν υπάρχουν δωρητές για το συγκεκριμένο έργο, θα ήταν ευλογία να το συνεχίσουμε σιγά-σιγά. Οι εργασίες που έχουν γίνει καλύπτουν το 70%. Ελπίζουμε να βρεθούν δωρητές για να το ολοκληρώσουμε.

Τα μαθήματα του σεμιναρίου τελείωσαν με πέντε απόφοιτους σπουδαστές, εκ των οποίων μερικοί επιθυμούν να ιερωθούν. Τα σχολεία μας, δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια, τελείωσαν γι’ αυτή τη σχολική χρονιά με ικανοποιητικά αποτελέσματα.

Μάλιστα το Λύκειο που χρηματοδότησε η Αδελφότητά σας στο Tulear συγκαταλέγεται μεταξύ των πρώτων. Έχει 450 μαθητές με πολλές επιτυχίες στα ανώτερα ιδρύματα. Φέτος πρόκειται να συμπληρώσουμε και άλλες αίθουσες, διότι έχουμε μεγάλη προσέλευση μαθητών.

Οι κλινικές συνεχίζουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους και να απαλύνουν τον πόνο των πτωχών ανθρώπων.

Δύο Ναοί που είχαμε αρχίσει από πέρυσι βρίσκονται στο τέλος τους. Παράλληλα, επισκευάζουμε 4 Ναούς, που είχαν πάθει σοβαρές ζημιές από τις καιρικές συνθήκες και ήταν αδύνατο να χρησιμοποιηθούν.

Τέλος, υπάρχει ανάγκη για μια δεξαμενή νερού σε κάποιο χωριό της Tulear. Οι άνθρωποι υποφέρουν και ως συνήθως μεταφέρουν το νερό με μπιτόνια από διπλανό χωριό. Η χωρητικότητα θα είναι 25-30 μ3 και το κόστος περίπου 9.000 €.

Κατήχηση σε αχυροκαλύβα

Ιεραποστολικές επισκέψεις

Τελευταία μας επισκέφθηκαν δύο εξαίρετοι κληρικοί εξ Ελλάδος. Ο ένας ήταν ο π. Γρηγόριος Παπαθωμάς, καθηγητής Θεολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, και ο άλλος ο π. Γεώργιος Φραγκιαδάκης, θεολόγος, φιλόλογος και νομικός. Στα διαστήματα αυτά οργάνωσαν σεμινάριο στους κληρικούς και κατηχητές της Μητροπόλεώς μας, μίλησαν στους πιστούς και βοήθησαν πολύ κόσμο με τις συμβουλές τους.

Ο π. Γρηγόριος επισκέφθηκε τη νήσο Reunion και έκανε διάλεξη με θέμα «ο άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς και η νοερά προσευχή». Τα ¾ του ακροατηρίου ήταν Γάλλοι Καθολικοί. Η Ορθοδοξία συνεχώς κατακτά έδαφος και γίνεται όλο και πιο γνωστή στο σημερινό κόσμο.

Ας προσευχηθούμε ο Θεός να παρουσιάσει εργάτες στον αμπελώνα για περισσότερη καρποφορία. Διότι πράγματι οι εργάτες είναι ολίγοι.

Με αγάπη Χριστού

† ο Μαδαγασκάρης Ιγνάτιος

http://ierapostoles.gr/?p=6707

Dear brothers in Christ,

Rejoice in the Lord!

We praise God and thank your Fraternity as well as the friends and associates of Foreign Mission, who, despite the difficult period we are going through, have not stopped supporting and encouraging us in this blessed work of our Church.

Through the difficulties, we go through trials ourselves since our faith is tested. A while ago I was reading in the Acts of the Apostles about the sufferings of the Apostle Paul. Certainly there is no comparison, but we get a lot of examples from the First after the One that the Mission road to Salvation is not strewn with flowers.

We continue our struggle after reducing the amount of charitable work and costs to the extent possible. Naturally, both people and priests are complaining about that, but it could not have been otherwise.

For this purpose, according to the instructions of His Beatitude Pope and Patriarch Theodore, who had predicted the impending crisis long before it came, we are trying to set up small enterprises in order to generate revenue and be able to sustain our projects. Of course, they are still in infancy stage, but with God’s help we hope that eventually they will come to fruition.

Thanks to the sensitivity of a Greek-Canadian donor of your Fraternity, the Church of the Archangels Michael and Gabriel in Diego will soon become a reality. After several years of anticipation, the Christians of the city will finally have their own Church. Also, thanks to your care and support, we have begun drilling the borehole which is funded by an individual friend donor from Athens.

Dispensing water

The struggle goes on

As regards our activities, the struggle still goes on despite our limited resources. However, we are particularly concerned about the building work at the orphanage, which has almost stopped. We are making an earnest appeal to your kind heart: if any donors could be found for this specific project, it would be a blessing for us to be able to continue it, even if this takes some time. The work done so far covers 70% of the project. We hope that there will be some charitable donors to help us complete it.

As for the lessons of the Seminar, they have ended with five graduates, some of whom wish to enter priesthood. Also, our schools, both primary and secondary, have ended for this school year with satisfactory results.

Indeed, the senior high school at Tulear which was funded by your Fraternity, is ranked among the best. It already has 450 students and achieves high success rates in tertiary education institutions. This year more classrooms are going to be required due to the large influx of students.

The clinics continue to offer their services and alleviate the suffering of the poor.

Two churches that we started constructing last year are about to be completed. At the same time, four more H. Churches, which suffered serious damage and were rendered non-operational due to severe weather, are now under repair.

Finally, there is a need for a water tank in a village in the region of Tulear. The people there are really suffering, and as usual, they have to carry the water in jerry cans from neighbouring villages. The capacity of the tank required should be 25 to 30 m3, and the cost estimate is about 9.000 €.

Missionary visits

Lately, we were paid a visit by two very remarkable priests from Greece. One was Fr. Gregory Papathomas, Professor of Theology at the University of Athens, and the other was Fr. George Fragkiadakis, theologian. During their stay here, they organized a seminar for the clergy and the catechists of our Metropolis, spoke to the faithful and helped many people with their advice.

Fr. Gregory visited the island of Reunion and gave a lecture on “St. Gregory Palamas and the mental prayer.” ¾ of the audience were French Roman Catholics. It seems that Orthodoxy is constantly gaining ground and it is becoming more and more known to the world today.

Let us pray to God that He may send forth capable labourers into the vineyard to work hard for a richer harvest. “For indeed, the labourers are few.”

† Ignatios of Madagascar

 

This entry was posted in Africa, Αφρική, Αφρική, Africa, Ελλάδα - Greece, Εξωτερική Ιεραποστολή, Κύπρος - Cyprus, Μαδαγασκάρη- Madagascar, Πατριαρχείο Αλεξανδρείας ( Greek Orthodox Patriarchate of Alexandria and all Africa ) and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

1 Response to Σταθερή πορεία προς το μέλλον της Ορθόδοξης εκκλησίας της Μαδαγασκάρης.Moving steadily to the future ( Orthodox Christian Church of Madagascar )

  1. Παράθεμα: ΕΠΙΛΟΓΕΣ : 29 Σεπτεμβρίου 2014 (Θέματα για Ορθοδοξία, Ελλάδα, κόσμο, γεωπολιτική, ιστορία, γλώσσα, πολιτισμό, κλπ) | Ῥωμηῶν Ἐνημέρωση

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s