Ορθόδοξο Χριστιανικό Πάσχα στους Αγίους Τόπους ( Ιεροσόλυμα ), Ιορδανία και Κατάρ. Orthodox Christian Easter in Holy Land ( Jerusalem ), Jordan and Qatar.


Τήν μεσονύκτιον ὥραν τοῦ Μεγάλου Σαββάτου πρός Κυριακήν τοῦ Πάσχα, 6ην πρός 7ην /19ην πρός 20ήν Ἀπριλίου 2014, ἔλαβε χώραν εἰς τόν Πανίερον Ναόν τῆς Ἀναστάσεως ἡ Ὀρθρινή ἀκολουθία καί θ. Λειτουργία τοῦἉγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου τῆς Κυριακῆς τοῦ Πάσχα.

Διά τήν λαμπροφόρον ταύτην ἑορτήν κατῆλθεν ἀπό τοῦ Πατριαρχείου, τῶν κωδώνων κρουομένων, ἡ Ἁγιοταφιτική Ἀδελφότης εἰς τόν Πανίερον Ναόν τῆς Ἀναστάσεως.

Orthodox Christian Easter in Holy Land, Jerusalem, 2014

Orthodox Christian Easter in Holy Land, Jerusalem, 2014

Ἅμα τῇ ἀφίξει διά τῆς Ἁγίας Ἀποκαθηλώσεως καί τοῦ χώρου ἔμπροσθεν τοῦἉγίου Κουβουκλίου ἡ Πατριαρχική Συνοδεία, διασχίζουσα τό σχεδόν ἀδιαπέραστον πλῆθος τῶν προσκυνητῶν, τῇ βοηθείᾳ τῶν ραβδούχων, ἦλθον εἰς τό Καθολικόν.

Ἐνταῦθα ὁ προεξάρχων τῆς πανηγύρεως Μακαριώτατος Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος ἐνεδύθη μανδύαν καί ἑξῆς ἀνῆλθεν ἐπί τοῦ Θρόνου, ἔνθα ἦλθον καί «ἔλαβον καιρόν» οἱἱερεῖς, προκειμένου νά ἀνέλθωσιν ἐν ᾧἐψάλλετο ὑπό τοῦ Πρωτοψάλτου τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως Ἀρχιμανδρίτου π. Ἀριστοβούλου καί τῆς χορῳδίας αὐτοῦἐκ μαθητῶν τῆς Σχολῆς τῆς Σιών ὁ Κανών τοῦ Μεγάλου Σαββάτου «Κύματι θαλάσσης».

Κατά τήν 9ην Ὠιδήν τοῦ Κανόνος «ἔλαβε καιρόν» καί ὁ Μακαριώτατος, ὁπότε μετά τόν ἀσπασμόν ἐν τῷἹερῷ Βήματι, ἐνεδύθη Ἐκεῖνος καί οἱἈρχιερεῖς καί ἐξῆλθον ἐκ τοῦ Καθολικοῦ διά τοῦ «Εὐλόγησον Δέσποτα τήν Ἁγίαν Εἴσοδον» καί ἤρξατο ἡ Λιτανεία πέριξ τοῦ Παναγίου Τάφου.

Μετά τήν Λιτανείαν ἔλαβε χώραν εἰς τόν Πανάγιον Τάφον ὁὌρθρος διά τῆς ἀναγνώσεως τοῦ κατά Μᾶρκον Ἁγίου Εὐαγγελίου: «Διαγενομένου τοῦ Σαββάτου…», τοῦ «Χριστός Ἀνέστη» καί τοῦὌρθρου τοῦ Πάσχα διά τῶν ἐννέα Ὠιδῶν, τοῦ Κανόνος τῆς Ἀναστάσεως «Ἀναστάσεως ἡμέρα».

ΤοῦὌρθρου τελεσθέντος, ἤρξατο ἡ θ. Λειτουργία, κατά τήν διάρκειαν τῆς ὁποίας ὁ μετέχων λαός ἀνεφώνει συνεχώς εἰς ὅλας τάς γλώσσας «Χριστός Ἀνέστη» ἑλληνιστί, «Ἀλ Μασσίχ κάμ» ἀραβιστί, «Χριστός Βοσκρέσε» ρωσιστί, «Χριστός Ἀνβιάτ» ρουμανιστί, εἰς τέτοιον σημεῖον, ὥστε μετά δυσκολίας ἠκούετο ἡ τελουμένη θ. Λειτουργία.

Τῆς Θείας Λειτουργίας προεξῆρξεν ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, συλλειτουργούντων Αὐτῷ τοῦ Ἱερωτάτου Μητροπολίτου Καπιτωλιάδος κ. Ἡσυχίου, τῶν Σεβασμιωτάτων Ἀρχιεπισκόπων Ἀβήλων κ. Δωροθέου, Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου Γέροντος Ἀρχιγραμματέως. Θαβωρίου κ. Μεθοδίου καί Σεβαστείας κ. Θεοδοσίου καί ἐκ τοῦ Πατριαρχείου τῆς Σερβίας ὁ παρεπιδημῶν Ἀρχιεπίσκοπος κ. Θεοδόσιος, Ἱερομόναχοι τῆς Ἁγιοταφιτικῆς Ἀδελφότητος καί ἱερεῖς παρεπιδημοῦντες ἐκ τῶν ἄλλων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, τοῦ Ἀρχιδιακόνου π. Εὐλογίου καί τῶν διακόνων π. Μαρτυρίου καί π. Διονυσίου, τῶν Ἀρχιμανδριτῶν π. Ἀριστοβούλου καί π. Ἰωσήφ Ἁγιορείτου βυζαντινῶς ψαλλόντων καί τοῦ λαοῦ κατανυκτικῶς καί Ὀρθοδόξως συμμετέχοντος.

Μετά τήν θ. Λειτουργίαν καί πρό τῆς ἀπολύσεως τῆς Θείας Λειτουργίας, ἀνεγνώσθη ὑπό τοῦ Μακαριωτάτου πρό τοῦἉγίου Κουβουκλίου ὁ κατηχητικός λόγος τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου «Εἴ τις εὐσεβής καί φιλόθεος…»

Τῆς Θείας Λειτουργίας ἀπολυθείσης, οἱ  ἱερεῖς εἰς διάφορα σημεῖα τοῦ Καθολικοῦ καί τοῦ Γολγοθᾶ μετέδωσαν τήν Θείαν Κοινωνίαν καί τό ἀντίδωρον εἰς τούς ἀθρόως συνωστιζομένους πιστούς διά τήν βοήθειαν αὐτῶν καί ἐνίσχυσιν καί ἄφεσιν τῶν ἀμαρτιῶν.

http://www.romfea.gr/patriarxeia/patriarxeia/patriarxeio-ierosolimon/24003-2014-04-26-06-47-49

Μεγάλη Εβδομάδα και Άγιο Πάσχα στην Ιορδανία (ΦΩΤΟ) 

Orthodox Christian Holy Week in Jordan, 2014

Orthodox Christian Holy Week in Jordan, 2014

Εσπερινός της Αποκαθηλώσεως ,Εγκώμια και περιφορά του ανθοστόλιστου Ι. Επιταφίου -για πρώτη φορά- στην Ι. Μονή Τιμίου Προδρόμου στον Ιορδάνη ποταμό. Τιμητική ήταν η παρουσία του Υπουργού Εργασίας της χώρας και της πρέσβειρας της Ελλάδας στην Ιορδανία.

·  Ανάσταση και πανηγυρική Θεία Λειτουργία στον Ι. Καθεδρικό Ναό Υπαπαντής του Κυρίου, παρόντων Βουλευτών και της Πρέσβειρας της Ελλάδας.

-See more at: http://www.amen.gr/article17802#sthash.RvgK4QFA.dpuf

H Μεγάλη Εβδομάδα και το Άγιον Πάσχα στο Κατάρ (ΦΩΤΟ) 

Μέσα σέ ἀτμόσφαιρα εὐλάβειας καί κατανύξεως, τό ποίμνιο τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Καττάρων συμμετέσχε στά Μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας καί τίς Ἀκολουθίες τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος ἕως τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου μας.

Orthodox Christian Pascha in Qatar, 2014

Orthodox Christian Pascha in Qatar, 2014

Ἡ συμμετοχή τῶν  Ὀρθοδόξων πιστῶν στίς Ἱερές Ἀκολουθίες, τόσον ἐκ τῆς πρωτεύουσας Ντόχα, ὅσο καί ἀπό ἄλλες πόλεις τοῦ Ἐμιράτου ἦτο πολυπλυθέστερη τῶν παρελθόντων ἐτῶν.

Orthodox Holy Week, Qatar,2014

Orthodox Holy Week, Qatar,2014

Οἱ  ἀκολουθίες τελέσθηκαν στήν Ἑλληνική, Ἀραβική, Σλαυονική, Σερβική, Ρουμανική καί Ἀγγλική γλώσσα γιά τήν πληρέστερη συμμετοχή τοῦ πολύγλωσσου ποιμνίου. Οἱ ἱεροψάλτες ἀπέδωσαν με θαυμάσιο τρόπο τούς ὕμνους καί οἱ χορωδίες τά ἐγκώμια τῆς Μ. Παρασκευῆς  σέ διάφορες γλῶσσες.

– See more at: http://www.amen.gr/article17791#sthash.lOuKEACu.dpuf

 

This entry was posted in Ασία, Asia, Ελλάδα - Greece, Ισραήλ - Israel, Ιορδανία -Jordan, Κύπρος - Cyprus, Κατάρ, Κατάρ - Qatar, Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, Παλαιστίνη -Palestine, Patriarchate of Jerusalem and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s