Απογοητευτική η συμμετοχή των Ελλήνων, των Ελληνοκυπρίων και Βουλγάρων στην προσπάθεια για παύση των πειραμάτων σε έμβρυα.ONE OF US HAS SURPASSED THE MILLION SIGNATURES


Παρά την έκκληση της Ιεράς Συνόδου να συνδράμουν και οι Έλληνες την πανευρωπαϊκή προσπάθεια που γίνεται για την διακοπή χρηματοδότησης από την Ε.Ε. σε πειράματα με ανθρώπινα έμβρυα, η χώρα μας -μέχρι στιγμή τουλάχιστον- βρίσκεται στην προτελευταία θέση.

 

Μέχρι και την στιγμή που γραφόταν αυτό το ρεπορτάζ, μόλις 1.331 Έλληνες είχαν υπογράψει, συγκεντρώνοντας μόλις το 8,07% του μίνιμουμ αριθμού των 16.500 υπογραφών που χρειάζονται για να θεωρηθεί έγκυρη η συμμετοχή της Ελλάδας.

 

Τελευταία αυτή τη στιγμή έρχεται η Βουλγαρία με λιγότερες από 400 υπογραφές ενώ η Ρουμανία κατέχει την υψηλότερη θέση σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση με κάλυψη των αναγκαίων αριθμών κατά 296,8% αφού οι κάτοικοι της συγκέντρωσαν 73.457 υπογραφές υπερκαλύπτοντας κατά πολύ τον αριθμό των 24.750 που απαιτούνταν.

 

Αυτή τη στιγμή, η Ελλάδα είναι η μόνη ορθόδοξη χώρα στην Ευρώπη με τόσο χαμηλά ποσοστά συμμετοχών.

 

Η ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ

 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τα τελευταία έτη έχει αποφασίσει τη χρηματοδότηση επιστημονικών ερευνών στο έμβρυο, δαπανώντας τεράστια κονδύλια προς το σκοπό αυτό. Η απόφαση αυτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, θα οδηγήσει μοιραία να γίνει το έμβρυο πειραματόζωο και αντικείμενο εμπορικής εκμετάλλευσης στο όνομα της επιστήμης.

 

Κάθε πολιτική σκοπιμότητα υποστήριξης θα πρέπει να αποκλειστεί από τη χρηματοδότηση των ενεργειών της ΕΕ που αποσκοπούν στην καταστροφή των ανθρώπινων εμβρύων.

 

Κάθε πρωτοβουλία όμως που δε σέβεται την αξία της ανθρώπινης ζωής, θίγει τον πολιτισμό μας και την υπόστασή μας.

 

΄Ετσι, η ευρωπαϊκή κίνηση πολιτών «ONE OF US» ανέλαβε την πρωτοβουλία να ευαισθητοποιήσει τους υπόλοιπους ευρωπαίους πολίτες και να συγκεντρώσει δηλώσεις υποστήριξης, έτσι ώστε να καταφέρουμε οι ίδιοι οι Πολίτες της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης, να επαναφέρουμε προς συζήτηση το θέμα αυτό ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να ανατρέψουμε την εφαρμογή τέτοιων αποφάσεων .

 

Στόχος αυτής της κίνησης των πολιτών είναι να έχουν τη δέσμευση της ΕΕ σε όλους εκείνους τους τομείς, ώστε να μην επιτρέψουν και να μη χρηματοδοτήσουν δράσεις, που προϋποθέτουν ή εκτελούν την καταστροφή ανθρώπινων εμβρύων και να εφαρμόσουν κατάλληλο ελεγκτικό μηχανισμό για να διασφαλίσουν πως η χρήση των διατιθέμενων κονδυλίων δε θα αντιταχθεί ποτέ ενάντια στην ανθρώπινη ζωή.

 

Αυτό είναι δυνατό να συμβεί, αφού ρητά προβλέπεται από τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή ΄Ενωση, ότι κάθε πολίτης έχει το δικαίωμα να συμμετέχει στην ευρωπαϊκή ζωή της ΄Ενωσης, μέσω της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας πολιτών (΄Αμεση Δημοκρατία).

 

Η διαδικασία αυτή παρέχει στους πολίτες τη δυνατότητα να προσεγγίζουν απευθείας με αίτημά τους την Επιτροπή, καλώντας την να υποβάλει πρόταση έκδοσης νομικής πράξης της ΄Ενωσης για την εφαρμογή των συνθηκών.

Υ.Γ  Το ίδιο χαμηλά είναι τα ποσοστά υπογραφών και σε 2 άλλες Ορθόδοξες χώρες, την Κύπρο και την Βουλγαρία.

https://ec.europa.eu/citizens-initiative/ECI-2012-000005/public/signup.do

 http://www.dogma.gr/default.php?pname=Article&art_id=3771&catid=7

Υπογράψτε κι εσείς

Европейска гражданска инициатива:
Един от нас

Щракнете тук, за да подкрепите тази инициатива

Предмет:
Юридическа защита на достойнството, правото на живот и интегритет на всяко човешко същество от зачеването в областите на компетенции на ЕС, в които такава защита е особено важна.

Основни цели:
Човешкият ембрион заслужава уважение за своето достойнство и интегритет. Това е постановено от Европейския Съд в случая Brüstle, който дефинира човешкия ембрион като начало на развитието на човешкото същество. За да осигури последователност в областите на компетентност, където животът на човешкия ембрион е подложен на риск, ЕС би трябвало да постанови забрана и край на финансирането на дейности, които предполагат разрушаване на човешки ембриони, в частност в областите на изследвания, помощ за развитие и обществено здраве.

Информацията за тази инициатива е достъпна на следните езици:
български   čeština   dansk   Deutsch   eesti   ελληνικά   English   español   français   hrvatski   italiano   latviešu   lietuvių   magyar   Malti   Nederlands   polski   português   română   slovenčina   slovenščina   suomi   svenska

Регистрационен номер в Европейската комисия
ECI(2012)000005

Дата на регистрация:
11/05/2012

Уеб адрес на настоящата предложена гражданска инициатива в регистъра на Европейската комисия:
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2012/000005/bg

Имена на организаторите:
QUINTAVALLE JOSEPHINE, VARI FILIPPO, PUPPINCK PATRICK GREGOR, BALTROSZEWICZ JAKUB, LIEBNER MANFRED, FRIVALDSZKY EDITH, LATORRE ALICIA

Имена на лицата за контакт:
VARI FILIPPO, PUPPINCK PATRICK GREGOR

Електронни адреси на лицата за контакт:
filippo.vari@gmail.com, g.puppinck@gmail.com

Уебсайт на предложената гражданска инициатива (ако има такъв):
http://www.oneofus.eu

За да можете да подкрепите европейска гражданска инициатива, трябва да сте гражданин на ЕС (гражданин на държава от ЕС) и да сте на възраст, позволяваща ви да гласувате на избори за Европейски парламент (18 години с изключение на Австрия, където възрастта за гласуване е 16 години).
За повече информация относно правилата и процедурите за европейската гражданска инициатива: http://ec.europa.eu/citizens-initiative

Ehdotetun kansalaisaloitteen nimi:
Yksi meistä

Anna tukesi tälle kansalaisaloitteelle

Aihe:
Jokaisen ihmisen arvokkuuden, elämisen oikeuden ja eheyden suojeleminen hedelmöityksestä alkaen EU:n toimivallan alueilla, joissa tällainen suojelu on erityisen tärkeää.

Päätavoitteet:
Ihmisalkio ansaitsee arvokkuuteensa ja eheyteensä kohdistuvan kunnioituksen. Euroopan unionin tuomioistuin lausuu tämän julki Brüstlen tapauksen yhteydessä, jossa ihmisalkio määritetään ihmisen kehityksen alkupisteeksi. Varmistaakseen yhdenmukaisuuden niillä toimivaltansa osa-alueilla, joilla on kysymys ihmisalkion elämästä, EU:n tulisi kieltää sellainen toiminta, joka edellyttää ihmisalkioiden tuhoamista, erityisesti tutkimuksen, kehitysavun ja yleisen terveydenhuollon piirissä, ja lopettaa tällaisen toiminnan rahoitus.

Tästä aloite-ehdotuksesta on saatavana tietoa seuraavilla kielillä:
български   čeština   dansk   Deutsch   eesti   ελληνικά   English   español   français   hrvatski   italiano   latviešu   lietuvių   magyar   Malti   Nederlands   polski   português   română   slovenčina   slovenščina   suomi   svenska

Euroopan komission rekisteröintinumero:
ECI(2012)000005

Rekisteröintipäivä:
11/05/2012

Ehdotetun kansalaisaloitteen internet-osoite komission rekisterissä:
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2012/000005/fi

Järjestäjien nimet:
QUINTAVALLE JOSEPHINE, VARI FILIPPO, PUPPINCK PATRICK GREGOR, BALTROSZEWICZ JAKUB, LIEBNER MANFRED, FRIVALDSZKY EDITH, LATORRE ALICIA

Yhteyshenkilöiden nimet:
VARI FILIPPO, PUPPINCK PATRICK GREGOR

Yhteyshenkilöiden sähköpostiosoitteet:
filippo.vari@gmail.com, g.puppinck@gmail.com

Ehdotetun kansalaisaloitteen (mahdollinen) internetsivu:
http://www.oneofus.eu

Eurooppalaisen kansalaisaloitteen tukeminen edellyttää, että olet EU-kansalainen (EU:n jonkin jäsenvaltion kansalainen) ja ikäsi puolesta oikeutettu äänestämään Euroopan parlamentin vaaleissa (alaikäraja 18 vuotta kaikissa maissa paitsi Itävallassa, jossa se on 16 vuotta).
Lue lisää eurooppalaisen kansalaisaloitteen säännöistä ja ehdoista: http://ec.europa.eu/citizens-initiative

Kavandatud Euroopa kodanikualgatus:
Üks meist

Selle algatuse toetamiseks klõpsake siin

Sisu:
Inimväärikuse, õiguse elule ning iga inimese terviklikkuse juriidiline kaitse eostamise hetkest alates nendes Euroopa Liidu poolt teostatavates poliitikates, kus taoline kaitse on eriti oluline.

Peamised eesmärgid:
Inimembrüo väärib oma väärikuse ja terviklikkuse kaitset. Seda kinnitab Euroopa Kohtu otsus Brüstle kaasuse kohta, mis defineerib inimembrüo, kui inimolendi arengu alguspunkti. Tagamaks nende alade, kus inimembrüo elu on kaalul, järjepidevus, peab Euroopa Liit keelama ning lõpetama nende tegevuste rahastamise, mis eeldatavasti hävitavad inimembrüosid, eriti puudutab see teadusuuringuid, arengukoostööd ning rahvatervist.

Teave selle kavandatud kodanikualgatuse kohta on kättesaadav järgmistes keeltes:
български   čeština   dansk   Deutsch   eesti   ελληνικά   English   español   français   hrvatski   italiano   latviešu   lietuvių   magyar   Malti   Nederlands   polski   português   română   slovenčina   slovenščina   suomi   svenska

Komisjoni antud registreerimisnumber:
ECI(2012)000005

Registreerimiskuupäev:
11/05/2012

Kavandatud kodanikualgatuse veebisaidi aadress Euroopa Komisjoni loodud registris:
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2012/000005/et

Korraldajate nimed:
QUINTAVALLE JOSEPHINE, VARI FILIPPO, PUPPINCK PATRICK GREGOR, BALTROSZEWICZ JAKUB, LIEBNER MANFRED, FRIVALDSZKY EDITH, LATORRE ALICIA

Kontaktisikute nimed:
VARI FILIPPO, PUPPINCK PATRICK GREGOR

Kontaktisikute e-posti aadressid:
filippo.vari@gmail.com, g.puppinck@gmail.com

Kavandatud kodanikualgatuse veebisait (kui on olemas):
http://www.oneofus.eu

Euroopa kodanikualgatuse toetamiseks peate olema ELi kodanik (ELi liikmesriigi kodanik) ning piisavalt vana, et hääletada Euroopa Parlamendi valimistel (16 eluaastat Austrias ja 18 teistes liikmesriikides).
Lisateave Euroopa kodanikualgatuse eeskirjade ja tingimuste kohta: http://ec.europa.eu/citizens-initiative

Navrhovaná európska iniciatíva občanov:
Jeden z nás

Ak chcete podporiť túto iniciatívu, kliknite sem

Predmet iniciatívy:
Právna ochrana dôstojnosti, práva na život a integritu každej ľudskej bytosti od počatia, v oblastiach, v ktorých má takáto ochrana osobitnú dôležitosť.

Hlavné ciele:
Hlavné ciele: Ľudské embryo si z hľadiska svojej dôstojnosti a integrity zaslúži rešpekt. Toto je uvedené v rozsudku ESD vo veci Brüstle, ktorý definuje ľudské embryo ako začiatok vývoja ľudskej bytosti. Aby sa zabezpečil súlad v oblastiach kompetencie EÚ, kde je v stávke život ľudského embrya, mala by EÚ zaviesť zákaz a skoncovať s financovaním aktivít, pri ktorých sa predpokladá ničenie ľudských embryí, najmä v oblasti výskumu, rozvojovej pomoci a verejného zdravia.

Informácie o navrhovanej iniciatíve občanov sú dostupné v týchto jazykoch:
български   čeština   dansk   Deutsch   eesti   ελληνικά   English   español   français   hrvatski   italiano   latviešu   lietuvių   magyar   Malti   Nederlands   polski   português   română   slovenčina   slovenščina   suomi   svenska

Registračné číslo pridelené Európskou komisiou:
ECI(2012)000005

Dátum registrácie:
11/05/2012

Webová adresa navrhovanej iniciatívy občanov v registri Komisie:
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2012/000005/sk

Mená organizátorov:
QUINTAVALLE JOSEPHINE, VARI FILIPPO, PUPPINCK PATRICK GREGOR, BALTROSZEWICZ JAKUB, LIEBNER MANFRED, FRIVALDSZKY EDITH, LATORRE ALICIA

Mená kontaktných osôb:
VARI FILIPPO, PUPPINCK PATRICK GREGOR

E-mailové adresy kontaktných osôb:
filippo.vari@gmail.com, g.puppinck@gmail.com

Webová stránka navrhovanej iniciatívy občanov (ak existuje):
http://www.oneofus.eu/

Aby ste mohli podporiť túto iniciatívu, musíte byť občanom EÚ (štátnym príslušníkom členského štátu) vo veku, keď máte oprávnenie hlasovať vo voľbách do Európskeho parlamentu (18 rokov s výnimkou Rakúska, kde je veková hranica znížená na 16 rokov).
Viac informácií o pravidlách, podmienkach a postupoch platných pre európsku iniciatívu občanov nájdete na: http://ec.europa.eu/citizens-initiative

Voorgesteld Europees burgerinitiatief:
Een van ons

Hier klikken om dit initiatief te steunen

Onderwerp:
Juridische bescherming van de waardigheid, van het recht op leven en de integriteit van elke mens vanaf de conceptie, binnen de bevoegdheden van de UE in dewelke deze bescherming van belang is.

Belangrijkste doelen:
De menselijke embryo verdient respect van zijn waardigheid en integriteit. Dit werd bevestigd door de uitspraak van het HJEU in de Brüstle-zaak die de menselijke embryo definieert als het begin van de ontwikkeling van een mens. Om de samenhang te waarborgen van de bevoegdheden waar het leven van de menselijke embryo op het spel staat, zou de EU een verbod moeten uitvaardigen en een einde maken aan de financiering van activiteiten die de vernietiging van menselijke embryos veronderstellen, in het bijzonder met betrekking tot de domeinen van onderzoek, ontwikkelingshulp en volksgezondheid.

De informatie over dit voorgestelde burgerinitiatief is beschikbaar in de volgende talen:
български   čeština   dansk   Deutsch   eesti   ελληνικά   English   español   français   hrvatski   italiano   latviešu   lietuvių   magyar   Malti   Nederlands   polski   português   română   slovenčina   slovenščina   suomi   svenska

Registratienummer van de Europese Commissie:
ECI(2012)000005

Registratiedatum:
11/05/2012

Internetadres van het voorgestelde burgerinitiatief in het register van de Europese Commissie:
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2012/000005/nl

Naam van de organisatoren:
QUINTAVALLE JOSEPHINE, VARI FILIPPO, PUPPINCK PATRICK GREGOR, BALTROSZEWICZ JAKUB, LIEBNER MANFRED, FRIVALDSZKY EDITH, LATORRE ALICIA

Naam van de contactpersonen:
VARI FILIPPO, PUPPINCK PATRICK GREGOR

E-mailadres van de contactpersonen:
filippo.vari@gmail.com, g.puppinck@gmail.com

Website van het burgerinitiatief (indien van toepassing):
http://www.oneofus.eu/

Om een Europees burgerinitiatief te steunen, moet u EU-onderdaan zijn (de nationaliteit van een EU-lidstaat hebben) en oud genoeg zijn om aan de verkiezingen van het Europees Parlement mee te doen (16 jaar in Oostenrijk, 18 jaar in de overige EU-landen)
Meer informatie over de regels en voorwaarden voor het Europees burgerinitiatief: http://ec.europa.eu/citizens-initiative

 

 

 

 

Advertisements
This entry was posted in Βουλγαρία - Bulgaria, Ελλάδα - Greece, Κύπρος - Cyprus, Uncategorized and tagged , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s