H ορθόδοξη ιεραποστολή συνεχίζεται στην Ουγκάντα.The orthodox christian mission goes on in Uganda


Αλλάζουν πολύ γρήγορα οι καιροί μας και περιπλέκονται αφάνταστα οι καταστάσεις στην Αφρική. Δεν είναι πια εύκολο να παρακολουθούνται σωστά οι ταχείς μεταβολές στον τροχό των τοπικών γεγονότων. Εν τω μεταξύ, και οι εσωτερικές εντυπώσεις δεν είναι τόσο καθαρές όσο οι εξωτερικές εντυπώσεις, που συσσωρεύονται κάθε μέρα με τα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης. Σ’ αυτό το χάος συνεχίζεται ο αγώνας.

Massive orthodox christian baptism in Uganda

Κινητοποίηση των Διακονιαρχών (Deans)

 Από τότε που καθορίσθηκαν, το 2002, οι 9 περιφέρειες των Διακονιαρχών (Αρχιερατικών Επιτρόπων) στην επαρχία της Ουγκάντας, υπήρχε η εντύπωση ότι ο Επίσκοπος θα έφερνε χρήματα και αυτοκίνητα να τα μοιράσει στους 9 επιτρόπους, για να αρχίσουν το έργο τους! Όμως, οι προκλήσεις από την οικονομική κρίση της Ευρώπης ώθησαν τους Επιτρόπους σε εξαιρετικές δραστηριότητες προς οργάνωση των περιφερειών.

Έτσι, μετά από σοβαρές συνεννοήσεις, προσκλήθηκαν όλα τα μέλη στην επιβεβλημένη συμμετοχή τους και προώθηση του έργου της Εκκλησίας σε όλες τις πλευρές.

Κατάσταση ιερέων και κοινοτήτων γενικά

Υπάρχουν 67 ιερωμένοι σε 105 κοινότητες, που έχουν διακριθεί σε 9 Περιφέρειες και Επιτροπείες. Όλοι προσπαθούν να εργάζονται, εκτός από δύο περιοχές, όπου τα προβλήματα είναι ιδιαίτερα και απαιτούν μεγάλη προσοχή στην επίλυσή τους. Αυτές οι καθυστερημένες περιοχές είναι η Lira στα βόρεια και το Fort Portal στα δυτικά.

Περιληπτικώς τα παρακάτω είναι τα στοιχεία σε αριθμούς:

250.000 με 300.000 Ορθόδοξος πληθυσμός

9 περιφέρειες με αρχιερατικούς επιτρόπους: 3 κεντρικές, 2 ανατολικές, 2 δυτικές, 2 βόρειες περιφέρειες

67 κληρικοί

47 πλινθόκτιστοι Ναοί (25 καθιερωμένοι)

105 ενορίες & υποενορίες, κοινότητες

100 κατηχητές και κατηχήτριες

51 ισχυρές ομάδες των μητέρων

50 αδύναμες ομάδες Νεολαίας

18 ιατρεία, 1 μικρό κεντρικό Νοσοκομείο

9 ιατροί διαφόρων ειδικοτήτων

99 σχολεία: 15 Γυμνασία, 8 Λύκεια, 26 Δημοτικά, 50 Νηπιαγωγεία-κατηχητικές τάξεις

650 δάσκαλοι, 160+ παρεργαζόμενοι στα σχολεία

19 οικοτροφεία, 3.000 οικότροφοι (και πολλά ορφανά ανάμεσά τους)

20.000+ μαθητές και μαθήτριες

3 ομάδες οικοδόμων στα κτηριακά

1086 Επίτροποι επί των Ιερέων, Ναών, Κοινοτήτων, Μητέρων, Νεολαίας, Ιατρείων, Σχολείων, Οικοτροφείων, Ορφανοτροφείων

2 ιερομόναχοι, 3 ρασοφόρες μοναχές

Ειδικό κλιμάκιο: Γεν. Επίτροπος, Αρχιγραμματέας, Γραφέας, Λογιστής, Ταμίας, Εκπαιδευτικός Γραμματέας, Οδηγός

1 ΜΚ Οργανισμός: Κοινωνική Φιλανθρωπική Φροντίδα της Ορθοδόξου Εκκλησίας στην Ουγκάντα

Ελπίδες στην εκπαίδευση

UG1

Η Ορθόδοξη Εκκλησία στην Ουγκάντα είναι πλέον Εκκλησία των νέων ανθρώπων, γιατί απλούστατα σταμάτησε η διαρροή των νέων από την Ορθόδοξη Εκκλησία προς τα ετερόδοξα θρησκεύματα διά μέσου της εκπαίδευσης. Έχουμε δικά μας σχολεία, αν και όχι τόσο καλώς οργανωμένα όσο τα των ετεροδόξων. Προς το παρόν, σχολεία και εκπαίδευση είναι το στήριγμα της όλης προσπάθειας.

Γι’ αυτό ακριβώς, μόνο κατά τα 2 τελευταία χρόνια επενδύσαμε στην εκπαίδευση 2 δισεκατομμύρια σελλίνια Ουγκάντας (580.000 ευρώ), για να κτίσουμε καινούργια σχόλεια, να συμπληρώσουμε τα παλαιά και να συνεισφέρουμε στα δίδακτρα της σπουδάζουσας νεολαίας.

Εξ αρχής (1997), εγκαταλείψαμε το σύστημα «δωρεάν εκπαίδευσης» Ορθοδόξων μαθητών και μαθητριών στα σχολεία και εγκαινιάσαμε το σύστημα συμμετοχής των γονέων ή συγγενών με «ελάχιστη τιμή λειτουργικότητας», σχεδόν σ’ όλα τα είδη της εκπαίδευσης (εκτός του Ιερατικού Σεμιναρίου). Έτσι, από τις δωρεές των Ελλήνων αδελφών μας, μπορέσαμε μ’ αυτό το σύστημα να κτίσουμε πρόσθετα σχολεία και να βοηθούμε περισσότερα παιδιά στην εκπαίδευση και ακόμη -το σπουδαιότερο- να πληρώνονται όλοι οι εργαζόμενοι στον τομέα ένα μικρό μηνιάτικο.

† Ο Μητροπολίτης Ουγκάντας Ιωνάς

http://ierapostoles.gr/?p=4686

 

Our times are changing at a very quick pace and things in Africa are becoming more and more complicated. It is no longer easy to watch the rapid changes involving the local events. Meanwhile, the internal impressions are not as clear as the external ones, which are accumulated every day through the automatic mass media. Despite this chaotic situation though, our struggle still goes on.

Mobilization of the Deans

Since the determination of the nine deaneries (that is, the districts under the jurisdiction of the Deans) in the diocese of Uganda in 2002, it was believed that the Bishop would bring money and cars to give out to the Deans, so that they could start their work! However, the challenges caused by the financial crisis in Europe drove the Deans to exceptional activities regarding the organisation of the districts.

After serious discussions, they reached an understanding: “it is imperative that all members should participate actively and promote the work of the Church towards all directions.”

Condition of Priests and communities in general

There are 67 clerics within 105 communities, which have been marked into 9 ecclesiastical districts and deaneries. All of them try to work properly, except for two regions, where the problems are really big and demand a very careful handling in order to be solved. These backward regions are Lira in the North and Fort Portal in the West.

Below you can see some indicative figures in brief:

 • 250,000 – 300,000 people comprising the orthodox population of Uganda

 • 9 deaneries: 3 in the centre, 2 in the east, 2 in the west and 2 in the north.

 • 67 clerics

 • 47 brick-built churches (25 functioning)

 • 105 parishes and sub-parishes, communities

 • 100 catechists (male and female)

 • 51 big teams of mothers

 • 50 small teams of youth

 • 18 surgeries, 1 small central hospital

 • 9 doctors of various specialties

 • 99 schools: 23 high schools (junior and senior), 26 primary schools, 50 kindergartens with catechetical

 • classes

 • 650 teachers: 160 + in auxiliary jobs at the schools

 • 19 boarding schools, 3,000 boarders (lots of orphans among them)

 • more than 20,000 pupils of all levels of education

 • 3 teams of builders

 • 1086 wardens assisting Clerics, Mothers and Youth, and serving at Churches, Communities, Surgeries,

 • Schools, Boarding schools, Orphanages

 • 2 priest-monks, 2 rassophore nuns

 • A special team: General Commissioner, Chief Secretary, Scribe, Accountant, Education Secretary, Driver

 • 1 non-governmental organisation named Social Philanthropic Care of the Orthodox Church of Uganda.

Hopes in the field of Education

The Orthodox Church of Uganda is now a Church of young people. This is so simply because the leakage from the Orthodox Church to heterodox religions has stopped thanks to education. We have got schools of our own, though not as well organised as those of the other denominations. For the time being, the whole effort relies entirely on schools and education.

For this very reason within the last two years we have invested in education more than 2 billion Ugandan shillings (580,000 €) in order to construct new schools, improve the old ones and contribute to the tuition fees of the young students.

From the beginning we abandoned the “free education” system of Orthodox students in schools and introduced the “participation” system on the part of parents or relatives with a “minimum operational contribution” at almost all levels of education (except for the Theological Seminary). This way, thanks to the donations of our Greek brothers, we were able to construct additional schools and help more children to be educated. Last but not least, we have managed to have all the people involved in the field of education paid with a small monthly salary.

From the Holy Orthodox Christian Metropolis in Uganda ( Ugandian Orthodox Church )

http://orthodoxmission.org.gr/?p=629

DONATE TO ORTHODOX CHRISTIAN CHURCH IN UGANDA- ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΕ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΟΥΓΚΑΝΤΑΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ- INFORMATIONS :

http://orthodoxmission.org.gr/contribute/

https://ierapostoli.wordpress.com/enisxisi/

This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s