Όραμα για το μέλλον της Ορθόδοξης Εκκλησίας στην Ινδονησία.Vision for the future of the Orthodox Church in Indonesia.


Με τη βοήθεια του Θεού, αξιωθήκαμε και φέτος να ζήσουμε τις άγιες μέρες του Πάσχα με κατάνυξη. Είμαστε λίγο κουρασμένοι, αλλά η καρδιά μας είναι γεμάτη από χαρά Θεού, χαρά της Αναστάσεως.

Μόλις γύρισα από την κοινότητά μας του αγίου Εφραίμ, όπου πήγα, για να δω τα έργα στο σχολείο μας του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου. Τα έργα κοντεύουν να τελειώσουν, απομένουν ακόμη οι πόρτες και οι καρέκλες. Βεβαίως έχουμε ακόμη καιρό, διότι το σχολικό έτος αρχίζει στα μέσα του Ιουλίου. Εκτός τούτου, περιμένουμε και την άδεια λειτουργίας από την Κυβέρνηση.

Ορθόδοξη σχολή στο Μεντάν- Σουμάτρα

Αδελφοί μου, τα λειτουργικά βιβλία (Θεία Λειτουργία, Βάπτιση, Γάμος, Κηδεία, Προηγιασμένη, Παρακλήσεις, Ακάθιστος) τα έχουμε μεταφρασμένα στα Ινδονησιακά. Πάνω από 10 χρόνια αυτά τα βιβλία χρησιμοποιούμε, αλλά βρήκαμε αρκετά λάθη, τα οποία και διορθώσαμε. Έχουμε σκοπό λοιπόν να τυπώσουμε διορθωμένες μεταφράσεις, για να τα μοιράσουμε σε μερικές κοινότητες. Εάν είναι δυνατόν, αδελφοί μου, θα ήταν καλό να το τυπώσουμε φέτος και μπορούμε να τυπώσουμε και το όνομα του δωρητή στο βιβλίο. Για το έργο αυτό χρειαζόμαστε χρήματα γύρω στις 5.000 ευρώ για 1.500 βιβλία.

Τα έργα στο Νοσοκομείο μας Θεοτόκος κοντεύουν να τελειώσουν. Χρειάζονται ακόμη κάποια συμπληρώματα στον εξοπλισμό (κρεβάτια, υπολογιστές, φιάλες οξυγόνου κ.α.). Όπως σας έχω πει, χρειάζονται για την αγορά του 31.200 ευρώ. Ήδη μού στείλατε τις 10.000 ευρώ και αγοράσαμε τα πρώτα είδη και σας ευχαριστούμε πολύ. Έτσι, αδελφοί μου, χρειαζόμαστε ακόμη 20.000 ευρώ.

Απολογισμός έργων

Με την ευκαιρία της Πασχαλινής Εορτής του 2013, θα ήθελα να εκφράσω τη μεγάλη μου ευγνωμοσύνη για μερικά μεγάλα σας έργα, εδώ στην Ορθόδοξη Ιεραποστολή της Ινδονησίας.

• Ευχαριστώ για τα Σχολεία που κτίσατε. Το Ορθόδοξο Σχολείο «Αγία Σοφία» έχει 400 μαθητές, αρχίζει από το Δημοτικό και φτάνει μέχρι το Λύκειο. Η Ακαδημία των Υπολογιστών έχει 150 φοιτητές. Τα κτήρια της Αγίας Σοφίας και της Ακαδημίας είναι δωρεά της Αδελφότητας Ορθοδόξου Εξωτερικής Ιεραποστολής.

• Έχετε κτίσει μερικές κοινότητες, μια κοινότητα στο χωριό Pargambiran, αφιερωμένη στον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου, και μια κοινότητα στο χωριό Siparbue, που αφιερώνεται στην Ανάσταση του Χριστού, μια κοινότητα στο χωριό Hiligeo Nias, αφιερωμένο στους Αγίους Αποστόλους Παύλο και Μάρθα.

• Επίσης, λαμβάνετε μέρος στην αποπεράτωση της οικοδομής του Νοσοκομείου της Θεοτόκου στο Μεντάν, ιδιαίτερα στον τρίτο όροφο.

• Ένα μέρος της φάρμας στο χωριό Lae Rias, όπου τώρα φυτέψαμε καλαμπόκι, είναι αγορασμένο από σας.

Και τι δεν δώσατε για την Ορθόδοξη Ιεραποστολή της Ινδονησίας; Ακόμη και την καρδιά σας έχετε δώσει για την Ορθόδοξη Ιεραποστολή σε όλον τον κόσμο και, ανάμεσά τους, στη μικρή Ορθόδοξη Ιεραποστολή της Ινδονησίας.

Όραμα για το μέλλον

Την πρώτη βάση για την Ορθοδοξία της Σουμάτρας την έχετε βάλει εσείς στα 12 χρόνια της διακονίας μου. Πρώτα από όλα, προσεύχομαι στο Θεό να μας δίνει ευλογία να ετοιμάζω τη δεύτερη γενιά πιστών, για να συνεχίσει αυτό το έργο με σωστό πνεύμα. Δεύτερον, να σταθούμε στα πόδια μας για τα οικονομικά, ούτως ώστε τα έργα της Ιεραποστολής να λειτουργούν κανονικά και ομαλά.

Βλέπω τη νεολαία μας, το μέλλον της Εκκλησίας, που θα τελειώσει το Πανεπιστήμιο το αργότερο σε 3 χρόνια και θα δουλέψουν κατάλληλα και θα φέρουν καλό φρόνημα και οικονομικούς πόρους στην Κοινότητά μας.

Αυτά είναι τα όνειρά μου, για να πάει μπροστά η Ορθοδοξία στη μακρινή Ινδονησία. Για να γίνει αυτό, αδελφοί μου, χρειάζομαι ακόμη τα χέρια σας, τη βοήθειά σας, μέχρι να γίνει η Ορθοδοξία στην Ινδονησία ώριμη σε όλα τα επίπεδα.

Αυτά είναι, αδελφοί μου, τα νέα μας και η μεγάλη ευγνωμοσύνη μου για Σας, που έχετε ενισχύσει τα θεάρεστα έργα της Ιεραποστολής στην Ινδονησία. Ο καλός μας Θεός, ο ιδιοκτήτης της Ορθοδόξου Ιεραποστολής στην Ινδονησία να σας δίνει τα πλούσια αγαθά Του.

Χριστός Ανέστη! Kristus Sudah Bangkit!
π. Χρυσόστομος Manalu

Με χαρά σάς γνωστοποιούμε ότι οι 5.000 € που απαιτούνταν για την εκτύπωση λειτουργικών βιβλίων έχουν ήδη συγκεντρωθεί χάρη στην ευαισθησία ανώνυμης δωρήτριας από το Βόλο.

http://ierapostoles.gr/?p=4676

With God’s help, we managed to spend the holy days of Easter in an atmosphere full of reverence this year too. We may be a little tired, but our heart is full of the joy of God, the joy of the Resurrection.

I have just returned from my visit to our Saint Ephraim community, where I went to see the process of works in our school of Saint John the Forerunner. They are about to finish, it is only the doors and the seats left. Of course, there is still time before the school year starts in the middle of July. Apart from that, we are waiting for the operation permit from the state.

My brothers, we have all the liturgical books (Divine Liturgy, Baptism, Marriage, Funeral, Pre-sanctified Liturgy, Supplications, the Akathist Hymn) translated into the Indonesian language. We have been using them for more than 10 years now, but we encountered plenty of mistakes, which we have corrected. That is why we are planning to have the corrected translations printed, in order to distribute them to several communities. If possible we would like to do it this year, and we can also have the name of the sponsor printed in the book. For this work we need approximately 5,000 € for 1,500 books.

The works on our Theotokos Hospital are about to finish. There are still some complements regarding the equipment (beds, personal computers, oxygen cylinders…). As I have mentioned before, 31,200 € is required for its purchase. You have already sent us 10,000 €, and we have bought a part of the stuff required. We thank you from the bottom of our heart for your generous offer. Therefore, what we need is an extra 20,000€ in order to get this work completed.

Assessment of projects

On the occasion of the Feast of Easter 2013, I would like to express my heartfelt gratitude for some of your great works here in the Orthodox Mission of Indonesia.

• Thank you for the Schools you have built. Saint Sophia Orthodox School has got 400 pupils (from Primary to Senior High). The Computer Academy comprises 150 students. The buildings of Saint Sophia and the Academy are donations of the Orthodox Missionary Fraternity.

• You have built several churches, one in Pargambiran village dedicated to the Annunciation of the Theotokos, another in Siparbue village dedicated to the Lord’s Resurrection and a third one in Hiligeo, Nias, dedicated to the Holy Apostles Paul and Martha.

• In addition, you are taking part in the completion of the Construction of the Theotokos Hospital at the city of Medan, especially on the third floor.

• A part of the farm in the village of Lae Rias, where we have planted corn, has been bought by you.

How many things haven’t you given for the Orthodox Mission of Indonesia, really! Even your heart! This is something you have done for the Orthodox Mission worldwide as well as for the little Orthodox Mission here in Indonesia.

Vision for the future

The foundations for the establishment of Orthodoxy in Sumatra have been set by you during the 12 years of my ministry here. I am praying to God, first of all, to give us His blessing to prepare the second generation of believers so that they can continue the work with the right spirit; second, to stand on our feet financially, so that the works of the Mission can be functioning properly.

It is with confidence that I look upon our youth, the future of the Church, who will graduate from University in 3 years at the latest and will be able to work properly so as to bring a good spirit into our community as well as create economic resources for it.

These are my dreams so that Orthodoxy can move forward in distant Indonesia. In order to achieve this, my brothers, I still need your hands, your help, until Orthodoxy in Indonesia grows mature in all respects.

That’s all our news, my brothers. I am really grateful to you for having supported the God-pleasing work of the Mission in our country. May our loving God, the owner of the Orthodox Mission in Indonesia, grant you His goods generously.

Christ is Risen! Kristus Sudah Bangkit!

Fr Chrysostomos Manalu

http://orthodoxmission.org.gr/?p=618

DONATE TO ORTHODOX CHRISTIAN CHURCH IN INDONESIA – ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΕ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΙΝΔΟΝΗΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ- INFORMATIONS :

http://orthodoxmission.org.gr/contribute/

https://ierapostoli.wordpress.com/enisxisi/

This entry was posted in Ασία, Asia, Ελλάδα - Greece, Εξωτερική Ιεραποστολή, Ινδονησία- Ιάβα, Κύπρος - Cyprus, Σουμάτρα-Μεντάν and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s