1η επιστολή του Ιησού Χριστού στους «μάρτυρες του Ιεχωβά» ! Πως βλέπετε εσείς τον Ιησού ; Η απάντηση εδώ !


Αγαπητό μου παιδί,

είδα τη πρόσκληση που μοίραζες στους πολίτες για να έρθουν να εορτάσουν την «επέτειο του θανάτου μου» στις αρχές Απριλίου! Με έκπληξη, επίσης, είδα ότι στη συνάθροιση αυτή ειπώθηκαν πράγματα για το πρόσωπό μου που δεν υπάρχουν μέσα στη  Αγία Γραφή, ενώ μόνο μερικές χιλιάδες, ίσως πάνω από 12.000 σε όλο το κόσμο ( που αυθαίρετα αυτοαποκαλούνται «άγιοι» ), πήραν μέρος στα «εμβλήματα», τα οποία δεν τα θεωρούν ως Σώμα και Αίμα μου ( που πράγματι τα συγκεκριμένα μπισκότα δεν είναι, από τη στιγμή που δεν έχουν εξαγιασθεί ) ! Επιπλέον, με έκπληξη, πληροφορήθηκα και άκουσα ότι μόνο αυτοί οι 12.000 θα μεταβούν στη Βασιλεία των Ουρανών, ενώ εσύ θα κερδίσεις μια «επίγεια» βασιλεία υπό την εξουσία μου !

Παιδί μου,

δεν θα σου πω τίποτα άλλο από αυτά που είπα και στους μαθητές μου, στους Αποστόλους, αυτά που καταγράφονται στη Καινή Διαθήκη. Και θέλω να τα προσέξεις, γιατί – μάλλον- αυτά που σου είπαν στις συναθροίσεις αυτές δεν ταιριάζουν με τα λόγια μου.  Πως βλέπεις εσύ τον Ιησού ;  Είδα στη πρόσκληση τις διάφορες «απεικονήσεις» μου. Είδα ότι η πρόσκληση με έχει «καρφωμένο» σε πάσσαλο και όχι σε Σταυρό ! Ποιος είμαι, λοιπόν ; Αυτός που σου λέει η Σκοπιά ή Αυτός που σου περιγράφει η Καινή Διαθήκη ;

Σου είπαν ότι είμαι επίγειος βασιλιάς ,  κτίσμα, δηλαδή ένας άγγελος ( ο αρχάγγελος Μιχαήλ ). Ποια είναι, όμως, η αλήθεια για το πρόσωπό μου ;

Ας ξεκινήσω από τη Παλιά Διαθήκη από τους Ψαλμούς :

ΨΑΛΜΟΣ 3

9 του Κυρίου η σωτηρία, καὶ επὶ τον λαόν σου η ευλογία σου

ΨΑΛΜΟΣ 37

23 πρόσχες εις την βοήθειάν μου, Κύριε της σωτηρίας μου.

ΨΑΛΜΟΣ 87

2 Κύριε ο Θεὸς της σωτηρίας μου, ημέρας εκέκραξα καὶ εν νυκτὶ εναντίον σου·

Διάβασε τώρα στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 1: 21-23

21. τέξεται δε υιόν και καλέσεις το όνομα αυτού Ιησούν· αυτός ( δηλαδή ο Ιησούς )  γαρ σώσει τον λαόν αυτού από των αμαρτιών αυτών.

22. Τούτο δε όλον γέγονεν ίνα πληρωθή το ρηθέν υπό του Κυρίου δια του προφήτου λέγοντος·

23. ιδού η παρθένος εν γαστρί έξει και τέξεται υιόν, και καλέσουσι το όνομα αυτού Εμμανουήλ, ο εστί μεθερμηνευόμενον μεθ΄ ημών ο Θεός.

Το όνομά μου, παιδί μου, σημαίνει « Ο Γιαχβέ σωτήρ» και ο Ευαγγελιστής Ματθαίος σου λέει ότι εγώ, ο Ιησούς, θα σώσω το λαό μου από τις αμαρτίες του. Το όνομά μου δηλώνει και την ιδιότητά μου, ως Σωτήρα του Κόσμου! Ναι, παιδί μου, είμαι ο Θεός της σωτηρίας σου , ο Κύριος της σωτηρίας σου, όπως λένε οι ψαλμοί ! Μήπως δεν κατάλαβε καλά ο Ευαγγελιστής ;

Δες, παιδί μου, και το άλλο όνομά μου, Εμμανουήλ, που σημαίνει » μαζί μας ο Θεός -Γιαχβέ». Ναι, είμαι μαζί σας, ναι, αυτή είναι η νέα ιδιότητά μου να είμαι μαζί σας, να βαδίσω ανάμεσά σας, να ζήσω και ως άνθρωπος με εσάς. Έτσι, παιδί μου, εκπληρώνεται η προφητεία. Η δική μου ενανθρώπιση αναφέρεται στον Θεό- Γιαχβέ που έρχεται ανάμεσα στους ανθρώπους. Δεν ερμηνεύεται με την έννοια που λέμε  «μαζί μου ο Θεός» μεταφορικά, γιατί αυτό συνέβαινε σε όλη τη Παλιά Διαθήκη, άρα αυτό δεν  θα ήταν προφητεία.

Δες και στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 2: 10-11

10. και είπεν αυτοίς ο άγγελος· μη φοβείσθαι. ιδού γαρ ευαγγελίζομαι υμίν χαράν μεγάλην, ήτις έσται παντί τω λαώ,

11. ότι ετέχθη υμίν σήμερον σωτήρ, εστιΧριστός Κύριος, εν πόλει Δαυΐδ.

Κάποτε οι μαθητές μου ζήτησαν να τους δείξω τον Πατέρα, Αυτόν που εσείς ονομάζεται «Ιεχωβά». Ξέρεις, παιδί μου, εσύ που λες ότι μελετάς τη Γραφή, τι τους απάντησα ;  Δες στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 14 : 4-11

5. Λέγει αυτώ Θωμάς· Κύριε, ουκ οίδαμεν που υπάγεις· και πως δυνάμεθα την οδόν ειδέναι;

6. λέγει αυτώ ο Ιησούς· εγώ ειμί η οδός και η αλήθεια και η ζωή· ουδείς έρχεται προς τον Πατέρα ει μη δι΄ εμού.

7. ει εγνώκειτέ με, και τον πατέρα μου εγνώκειτε αν. και απ΄ άρτι γινώσκετέ αυτόν και εωράκατε αυτόν.

8. Λέγει αυτώ Φίλιππος· Κύριε, δείξον ημίν τον πατέρα και αρκεί ημίν.

9. λέγει αυτώ ο Ιησούς· τοσούτον χρόνον μεθ΄ υμών ειμί, και ουκ έγνωκάς με, Φίλιππε; ο εωρακώς εμέ εώρακε τον πατέρα· και πως συ λέγεις, δείξον ημίν τον πατέρα;

10. ου πιστεύεις ότι εγώ εν τω πατρί και ο πατήρ εν εμοί εστί; τα ρήματα α εγώ λαλώ υμίν, απ΄ εμαυτού ου λαλώ ο δε πατήρ ο εν εμοί μένων αυτός ποιεί τα έργα.

11. πιστεύετέ μοι ότι εγώ εν τω πατρί και ο πατήρ εν εμοί· ει δε μη, δια τα έργα αυτά πιστεύετέ μοι.

Να στο μεταφράσω, παιδί μου στα νέα ελληνικά για να το καταλάβεις καλύτερα. 

– Εάν με είχατε γνωρίσει, θα είχατε γνωρίσει και τον Πατέρα μου. Αλλά και από τώρα τον γνωρίζετε και τον έχετε δει. Λέει τότε ο Φίλιππος: « Κύριε, δείξε μας τον Πατέρα, και μας αρκεί». Του λέει τότε ο Ιησούς : » Τόσο χρόνο είμαι μαζί σας και ΔΕΝ ΜΕ ΓΝΩΡΙΣΕΣ, Φίλιππε ; Όποιος είδε εμένα, είδε τον Πατέρα. Και πως εσύ λες : » Δείξε μας τον Πατέρα». Δεν πιστεύεις ότι εγώ είμαι μέσα στο Πατέρα και ο Πατέρας είναι μέσα σε εμένα ;

Δες και το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 1: 18

» Θεόν ουδείς εώρακε πώποτε· ο μονογενής Υιός ο ων εις τον κόλπον του πατρός, εκείνος εξηγήσατο.» Δηλαδή, τον Θεό δεν είδε ποτέ κανείς. Ο μονογενής Υιός που είναι στο κόλπο του Πατρός, εκείνος αποκάλυψε.

Πόσο ωραία περιγράφει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης τα λόγια μου !

Όποιος με είδε, είδε τον Πατέρα- Γιαχβέ, γιατί Πατέρας και Υιός έχουμε την ίδια θεϊκή φύση και ουσία ! Κανένα από τα δημιουργήματα- κτίσματα , είτε άγγελοι, είτε άνθρωποι, δεν μπορούν να συλλάβουν και να κατανοήσουν και να περιγράψουν  τη Θεϊκή ΟΥΣΙΑ και ΦΥΣΗ, δεν μπορούν να δουν τον Θεό. Εγώ, ο Ιησούς Χριστός, αποκάλυψα το μυστήριο του Θεού, όντας στο «κόλπο» του Πατέρα, μετέχοντας στη Θεϊκή φύση και ουσία !

Ο μαθητής ο Ιωάννης ήρθε για μαρτυρία, να δώσει μαρτυρία για το φως, για να πιστεύσουν όλοι δι’ αυτού. Δεν ήταν εκείνος το ΦΩΣ, αλλά ήλθε για να δώσει μαρτυρία για το ΦΩΣ. Ήταν το ΦΩΣ το αληθινό, που φωτίζει κάθε άνθρωπο που έρχεται στο κόσμο. Στο κόσμο ήταν, και ο κόσμος έγινε από αυτόν, αλλά ο κόσμος δεν τον γνώρισε. Στο σπίτι του ήλθε, αλλά οι δικοί του δεν τον δέχθηκαν. Σε όσους τον δέχθηκαν, σε αυτούς έδωσε δικαίωμα να γίνουν τέκνα του Θεού, σ’ εκείνους που πιστεύουν στο όνομά ΤουΟ δε Λόγος έγινε άνθρωπος και κατοίκησε ανάμεσά μας, και απολαύσαμε τη δόξα Του, δόξα που έχει ως μονογενής από τον Πατέρα. ( κατά Ιωάννη, κεφάλαιο 1 : 7-14  )

Και κοίτα τι ωραία τα λέει και ο Ψαλμός 103 ( 104)  για εμένα ή  για τον Θεό- Γιαχβέ :

Ευλογει, η ψυχη μου, τον Κυριον. Κυριε Θεε μου, εμεγαλυνθης σφοδρα· τιμην και μεγαλοπρεπειαν εισαι ενδεδυμενος, ο περιτυλιττομενος το φως ως ιματιον…Δοξολόγησε ψυχή μου τον Κύριο. Ω Κύριε και Θεέ μου το μεγαλείο σου είναι άφθαστο. Η εξωτερική σου εμφάνιση είναι μεγαλοπρεπής και άξια αίνου. 2. Διότι γύρω σου ρίχνεις το φως ως ιμάτιο Σου και απλώνεις από το ένα άκρο του ορίζοντα ως το άλλο του ουρανού σαν μια δερμάτινη σκηνή!

Ποιος είναι Αυτός που ήταν στο κόσμο, και ο κόσμος έγινε από Αυτόν, αλλά ο κόσμος δεν Τον γνώρισε ; Ποιος ήρθε στο σπίτι του, αλλά οι δικοί του δεν Τον δέχθηκαν ;  Ποιος κατοίκησε ανάμεσά μας ; Ο Λόγος – Υιός ή Πατέρας- Γιαχβέ ; Οι Ιουδαίοι της εποχής «γνώριζαν» τον Γιαχβέ της Παλιάς Διαθήκης. Άρα ΠΟΙΟΝ δεν γνώρισαν ;  ΠΟΙΟΝ δεν δέχθηκαν ;  Ποιος είναι το ΦΩΣ ;  Από ποιόν έγινε ο κόσμος ; 

Μήπως, παιδί μου, η ομιλία αυτή που άκουσες στην «επέτειο του θανάτου» μου, που έγραψε το διοικητικό συμβούλιο της Σκοπιάς και την έστειλε σε όλο το κόσμο, μήπως αυτή η ομιλία ΣΟΥ ΑΠΕΚΡΥΨΕ ΠΟΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΜΟΥ ; Μήπως και εσύ , όπως οι Ιουδαίοι της εποχής, ΔΕΝ ΜΕ ΓΝΩΡΙΣΕΣ ; Μήπως και εσύ, σκοτισμένος από τις παρερμηνείες της Σκοπιάς, δεν είδες στο πρόσωπό μου τον Πατέρα- Γιαχβέ ;

Σου το ξαναλέω, ότι όσοι με δέχθηκαν, τους έδωσα το δικαίωμα να γίνουν τέκνα Θεού, να γίνουν παιδιά Μου, σε εκείνους που πιστεύουν στο ΟΝΟΜΑ ΜΟΥ (  Ιωανν, κεφ 1: 12 ). Η Σκοπιά σου είπε ότι «παιδιά του Θεού» είναι μόνο οι 144.000 «άγιοι» της ! Ψέμα ! Είσαι παιδί μου, εάν πιστέψεις σε εμένα, στο όνομά μου, στην ιδιότητά μου ως Σωτήρα του Κόσμου, γιατί ο Πατέρας και εγώ είμαστε ΕΝΑ (  Ιωαν, 10: 30 ).

Δεν ξέρω, παιδί μου, γιατί αυτοί οι άνθρωποι, το Διοικητικό Συμβούλιο της Σκοπιάς, προσπαθεί να σε αποκόψει από εμένα, τον Ιησού Χριστό, και να σου κλείσει  τη πόρτα της Βασιλείας των Ουρανών. Και στην εποχή της Καινής Διαθήκης υπήρχαν τέτοιοι άνθρωποι. Δεν τους ξέρεις, εσύ, που μελετάς την Γραφή ;

Ματθ, κεφάλαιο 23

Και αλίμονο σ’ εσάς, γραμματείς και Φαρισαίοι υποκριτές, γιατί κλείνετε τη Βασιλεία των Ουρανών μπροστά στους ανθρώπους. Γιατί εσείς δεν εισέρχεστε ούτε εκείνους που θέλουν να εισέλθουν τους αφήνετε να εισέλθουν.

Παιδί μου, ποιος έχει το δικαίωμα να σου κλείνει τη Βασιλεία των Ουρανών και να μη σε αφήνει να μπεις σε αυτήν ;  Ποιος σε εμποδίζει ; Είσαι σίγουρος ότι οι άνθρωποι αυτοί θέλουν το καλό σου ;  Είσαι σίγουρος ότι είναι «μελετητές της Βίβλου», όταν σε αποκόπτουν από το ΦΩΣ το αληθινό, το Σωτήρα του κόσμου, τον Ιησού Χριστό ; Είσαι σίγουρος ότι δεν προορίζεσαι για τη Βασιλεία των Ουρανών;  Άκου τη διαβεβαίωσή μου :

Χαίρετε και αγαλλιάσθε, διότι ο μισθός σας είναι πολύς εν τοις ουρανοίς  ( Ματθ,  5:12 )

Πρόσεξε, παιδί μου και κάποια άλλα πράγματα που είπα στους μαθητές μου, τους Αποστόλους, και έχουν καταγραφεί μέσα στη Καινή Διαθήκη :

Ματθ, 28:19-20

Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτοὺς εις το όνομα του Πατρὸς καὶ του Υιου καὶ του Αγίου Πνεύματος, διδάσκοντες αυτοὺς τηρειν πάντα οσα ἐνετειλάμην υμιν· καὶ ιδοὺ εγὼ μεθ’ υμών ειμι πάσας τὰς ημέρας εως της συντελείας του αιώνος.

Πόσο λογικό είναι να «βαπτίζεσαι» στο δικό μου όνομα, αφού  «δεν είμαι» ( σύμφωνα με τη Σκοπιά )  ίσος ( της ίδιας ουσίας ) με τον Πατέρα,αλλά Κτίσμα ;  Πως «καταδέχεσαι» να βαπτίζεσαι στο δικό μου όνομα, αν είμαι Κτίσμα ή Άγγελος , όπως σου λέει η Σκοπιά ; Δεν θα ήταν λογικό να βαπτίζεσαι μόνο στο όνομα του «Ιεχωβά» ; Κι αν το Άγιο Πνεύμα είναι η » ενεργός δύναμη του Ιεχωβά» ( όπως σου λέει η Σκοπιά ), γιατί μπαίνει στο βάπτισμα ; Δεν καλύπτεται από το πρόσωπο  του Πατέρα και η  «δύναμη» Του ; 

«Και ο Πέτρος είπε σ’ αυτούς: Μετανοήστε, και κάθε ένας από σας ας βαπτιστεί στο όνομα του Ιησού Χριστού ( επί τω ονόματι του Ιησού Χριστού ) , σε άφεση αμαρτιών και θα λάβετε τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος·» (Πράξεις 2:38). Βλέπεις ότι στο βάπτισμα προέχει η πίστη στον Ιησού Χριστό ;  Σε Ιουδαίους μιλά ο Πέτρος, αλλά δεν τους μιλά για τη πίστη στον «Ιεχωβά» που ήξεραν, αλλά  για τη πίστη στον Ιησού Χριστό, αφού – έτσι κι αλλιώς – Πάτερας και Υιός έχουν την ίδια ΘΕΙΚΗ ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΟΥΣΙΑ.

Θα εκπλαγείς από τα τελευταία λόγια μου προς τους Αποστόλους, πριν την Ανάληψη Μου : και έσεσθε μοι μάρτυρες εν τε Ιερουσαλήμ και εν πάση τη Ιουδαία και Σαμαρεία και έως εσχάτου της γης ( Πράξεις Αποστ. 1: 8 ).  Και θα είστε ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΜΟΥ στα Ιεροσόλυμα, και σε όλη την Ιουδαία και Σαμάρεια και μέχρι τα πέρατα της γης.

Η Σκοπιά αποφάσισε να παραβλέψει όλες αυτές τις διδασκαλίες μου, και να σας μετατρέψει από «μάρτυρες του Ιησού Χριστού» σε «μάρτυρες του Ιεχωβά», παραβλέποντας την ΘΕΙΚΗ ΦΥΣΗ και ΟΥΣΙΑ μου,αποκρύπτοντας έτσι από τους ανθρώπους και τον  Θεό Πατέρα.

Παιδί μου,

στα έγραψα με πολύ πόνο, γιατί βλέπω να τρέχεις και να καλείς τους ανθρώπους σε ένα «ευαγγέλιο έτερο», διαφορετικό από αυτό που παρέδωσα στους Αποστόλους. Πρέπει, όμως , να αποφασίσεις ΠΟΙΟΝ θα πιστέψεις : τον Ιησού Χριστό ή τη Σκοπιά ;  Ποιου μάρτυρας θα είσαι ;  Του Τριαδικού Θεού ή της Σκοπιάς ;

Θυμίσου την υπόσχεση που έδωσα στην Εκκλησία : ΘΑ ΕΙΜΑΙ ΜΑΖΙ ΣΑΣ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΣΥΝΤΕΛΕΙΑ του ΚΟΣΜΟΥ ( Ματθ, 28:20 ) Η λεγόμενη ομολογία των «μαρτύρων του Ιεχωβά» εμφανίστηκε το 1880, δηλαδή, 19 αιώνες μετά την ενανθρώπισή μου. Αν αυτή είναι η πραγματική «εκκλησία» και έχει την «αλήθεια», τότε εγώ βγαίνω «ψεύτης», αφού δεν ήμουν «όλες τις ημέρες» μαζί με την Εκκλησία, αλλά μόνο από τα τέλη του 19ου αιώνα !

Διάλεξε, παιδί μου, ποιον θα πιστέψεις : εμένα ή τη Σκοπιά ;  Θυμίσου ότι άλλαξε τη κεντρική της διδασκαλία για το 1914, πράγματα που εγώ ουδέποτε της είπα ! Θυμίσου ότι άλλαξε τη κεντρική της διδασκαλία για το κλείσιμο της ουράνιας θύρας το 1935 και ότι κάθε χρόνο πλέον «αυγατίζουν» οι αυτόκλητοι «άγιοι» της Σκοπιάς, στους οποίους , εσύ, το δικό μου παιδί, ο κληρονόμος της Βασιλείας των Ουρανών, πρέπει να δείχνεις «τυφλή υπακοή» και να μοιράζεις «νέο φως» και «νέα τροφή», λες και το Ευαγγέλιο μου δίνεται με «δόσεις» και η κάθε «δόση» είναι αντίθετη με τη προηγούμενη ! Μην τους πιστεύεις ! Καμία «πρόβλεψή» τους δεν βγήκε αληθινή ! Εγώ δεν σε θέλω τρομοκρατημένο από » Αρμαγεδώνες» και «σφαγές», αλλά ελεύθερο ουρανοπολίτη της Εκκλησίας του Χριστού !

 Εβραίους κεφάλαιο 3: 7 Γι’ αυτό, καθώς λέει το Πνεύμα το Άγιο:  Σήμερα, αν ακούσετε τη φωνή Του, 8 μη σκληρύνετε τις καρδιές σας όπως όταν με παραπικράνατε, κατά την ημέρα του πειρασμού μέσα στην έρημο.

Αλλά θα επανέλθω, γιατί σε εκείνη την «επέτειο του θανάτου μου» και άλλα πράγματα δεν τα παρέδωσα έτσι στους Αποστόλους και στην Εκκλησία. Εύχομαι το Άγιο Πνεύμα να σε φωτίσει και να δεις την ΑΛΗΘΕΙΑ και να πιστέψεις περισσότερο στο λόγια του Ιησού Χριστού και της Αγίας Γραφής, και λιγότερο ή καθόλου στα λόγια ανθρώπων που λένε ότι είναι ο   » αγωγός του Ιεχωβά», ενώ στη πραγματικότητα δεν γνωρίζουν ούτε τον Πατέρα, ούτε τον Υιό, ούτε το Άγιο Πνεύμα ! Πρόσεξε, παιδί μου, σε ποιους έχεις εμπιστευθεί την υπόθεση της σωτηρίας σου !Πρόσεξε, μήπως θυμάσαι την «επέτειο του θανάτου μου» και λησμονούν να σου θυμήσουν την ΑΝΑΣΤΑΣΗ Μου. Δες πόσο λαμπρά γιορτάζει η Ορθόδοξη Εκκλησία, και για πόσες μέρες ( και σε κάθε Θεία Λειτουργία ) θυμάται και πανηγυρίζει την ΑΝΑΣΤΑΣΗ Μου ! Σκέψουν τι είναι το σημαντικότερο για σένα ;  Η «θανάτωση» ή η Ανάσταση ;  Και γιατί την Ανάσταση Μου την υποτιμά η Σκοπιά  και την ξεχνά ; Γιατί ; 

Υ.Γ  Πρόσεξε, και εσύ,  φίλε μου,  αν συμμετείχες σε αυτή τη παρωδία του Μυστικού Δείπνου που διοργανώνει η Σκοπιά , μήπως δεν γνώρισες τον Υιό που ήλθε και κατοίκησε ανάμεσά μας, που είναι ΦΩΣ και ΑΛΗΘΕΙΑ και ΖΩΗ , ο Σωτήρας του Κόσμου , το Α και Ω, ο ΩΝ ο ΗΝ και ο ΕΡΧΟΜΕΝΟΣ

«ΕΓΩ ΕΙΜΙ ΤΟ Α ΚΑΙ ΤΟ Ω, λέγει Κύριος ο Θεός, ο ΩΝ και ο ΗΝ και ο ΕΡΧΟΜΕΝΟΣ, ο Παντοκράτωρ. » ( Αποκ. 1: 8 )

«ΕΓΩ ΕΙΜΙ Ο ΠΡΩΤΟΣ ΚΑΙ Ο ΕΣΧΑΤΟΣ ΚΑΙ Ο ΖΩΝ. Με θανάτωσαν , μα να που ζω για πάντα και εξουσιάζω το θάνατο και το βασίλειό του.» ( Αποκ. 2:17-18 )

«Και είπεν ο ΚΑΘΗΜΕΝΟΣ ΕΠΙ ΤΩ ΘΡΟΝΩ : ιδού καινά ποιώ πάντα, εγώ το Α και το Ω, η αρχή και το τέλος… και έσομαι αυτώ Θεός...» Αποκ. Ιωάννη ( 21:5-6 )

» Ιδού έρχομαι ταχύ... ΕΓΩ ΤΟ Α ΚΑΙ ΤΟ Ω, Ο ΠΡΩΤΟΣ ΚΑΙ Ο ΕΣΧΑΤΟΣ,  ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΤΕΛΟΣ » ( Αποκ. 22: 12-13 )

«Ναι, έρχομαι ταχύ. Αμήν, ναι, έρχου Κύριε Ιησού» ( Αποκ. 22: 20 )

………………………………………………………………………………………………………..

Το κείμενο αυτό γράφτηκε εις μνήμην των διδασκάλων και εργατών του Ευαγγελίου κ. Στεργίου Σάκκου και κ. Παυσανία Κουτλεμάνη. Μνησθείη της διακονίας  αυτών ο Κύριος Ιησούς Χριστός.

Μετά των αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, ένθα ουκ έστι πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός, αλλά ΖΩΗ ατελεύτητος. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας και τοις εν τοις μνήμασιν, ζωής χαρισάμενος.

Το ξεκάθαρο χωρίο που αποκρύβει η Εταιρία Σκοπιά από τα μέλη της :«Όποιος δεν φάει από το Σώμα μου και δεν πιει το Αίμα Μου δεν έχει ζωή μέσα του». ( Ιωαν, 6 : 40-60 )

https://ierapostoli.wordpress.com/2009/04/12/opoios_zoi_aionia/

Η Οργουελική οργάνωση της Σκοπιάς. Μέρος 3ο

http://oodegr.com/paratir/methodoi/orwel_3.htm

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ  Ή  ΠΑΡΑΦΡΑΣΗ  ΝΕΟΥ  ΚΟΣΜΟΥ;

http://www.egolpion.com/mnk_3.el.aspx

Οι Μάρτυρες του Ιεχωβά χρησιμοποιούν μία παράφραση της Αγίας Γραφής την οποία ονομάζουν ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ-ΜΝΚ…Του Χρήστου Σαλταούρα
Παρατηρούμε ότι η ΜΝΚ μεταφράζει τις λέξεις του Αρχαίου Ελληνικού Κειμένου ανάλογα πως εξυπηρετούνται οι δογματικές διδασκαλίες …Του Χρήστου Σαλταούρα
Οι Μάρτυρες της Σκοπιάς ισχυρίζονται ότι ο Ιησούς Χριστός δεν είναι ΜΟΝΟΓΕΝΗΣ στη Μητέρα του…Του Χρήστου Σαλταούρα
Ο Ψαλμός 145 σύμφωνα με το Μασοριτικό κείμενο και συνεπώς σύμφωνα με την ΜΝΚ μας αποκαλύπτει ο ΙΔΙΟΣ ότι του λείπει ένα εδάφιο ! Ιδού πως…Του Χρήστου Σαλταούρα
ΤΟ ΤΕΤΡΑΓΡΑΜΜΑΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ
Η παρούσα μελέτη του Χρήστου Σαλταούρα, σκοπό έχει να ανασκευάσει μια τεράστια πλάνη των λεγομένων Μαρτύρων του Ιεχωβά σχετικά με το ΤΕΤΡΑΓΡΑΜΜΑΤΟ Όνομα του Θεού.

The Orthodox dogma against the myths of Watchtower
http://watchtower-stop.blogspot.com/

This entry was posted in Ελλάδα - Greece, Κύπρος - Cyprus, Ορθοδοξη μελέτη της Αγίας Γραφής, Uncategorized and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

4 Responses to 1η επιστολή του Ιησού Χριστού στους «μάρτυρες του Ιεχωβά» ! Πως βλέπετε εσείς τον Ιησού ; Η απάντηση εδώ !

  1. Παράθεμα: Πρωτοφανής ΚΟΡΟΪΔΙΑ των “μαρτύρων Ιεχωβά” από την εταιρία Σκοπιά. Αλλάζει το βασικό τους δόγμα μέσα στο 2010,ενώ “κλωνοποιούνται”

  2. Παράθεμα: Γιατί εγκαταλείπω την οργάνωση των “μαρτύρων του Ιεχωβά” ( μαρτυρία της Γ. Α ). « Orthodox Mission-Ορθόδοξη Ιεραποστολή

  3. Παράθεμα: Η κατάντια του Ελληνικού Κράτους : 250 ευρώ στους “αντιρρησίες συνείδησης”, μέλη της Σκοπιάς, 10 ευρώ στον απλό στρατιώτη, κομμένα όλα τα

  4. Παράθεμα: Διήμερη ΠΡΟΣΕΥΧΗ και νηστεία στην Αττική και σε όλη την Ορθόδοξη Χριστιανική Ελλάδα μέχρι να τελειώσει η “επιδρομή ΑΚΡΙΔΩΝ” της Εται

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s