Έρανος σε όλες τις ενορίες της Αρχιεπισκοπής Αμερικής για την Iεραποστολή. Εγκύκλιος του Αρχιεπισκόπου Αμερικής Δημητρίου !Encyclical of Archbishop of America Demetrios for the Feast of Holy Pentecost – June 12, 2011. Donations to Orthodox missions in Central, South America, Asia and New Zealand !


Σήμερα, Κυριακή της Πεντηκοστής, 12 Ιουνίου 2011, γενέθλια ημέρα της Εκκλησίας ,  σε όλες τις Ορθόδοξες ενορίες της Αρχιεπισκοπής Αμερικής ( ΗΠΑ ) θα διενεργηθεί έρανος υπέρ των Ορθοδόξων Ιεραποστολών σε Νότια και Κεντρική Αμερική ( Μητροπόλεις Μπουένος Άιρες και Μεξικού ) ,  σε Ασία ( Μητρόπολεις Χονγκ Κονγκ και Κορέας ) και Ωκεανία ( Μητρόπολη Νέας Ζηλανδίας και νησιών Φίτζι ). Καλούμε όλους τους Έλληνες των ΗΠΑ , όλους τους Ορθοδόξους Χριστιανούς της Αμερικής να προσέλθουν στις ενορίες τους και να προσφέρουν γενναιόδωρα υπέρ των Ορθοδόξων Ιεραποστολών στις 3 ηπείρους. The Feast of Holy Pentecost is an appropriate time to remember the missionary efforts of these Metropolises which are the Metropolises of Buenos Aires and South America of  Mexico, of Hong Kong of New Zealand and of Korea, and to show our support for the work of the faithful in these lands as they share the Gospel through their worship and ministry.

Encyclical of Archbishop Demetrios for the Feast of Holy Pentecost – June 12, 2011

Protocol 105/11

June 12, 2011,  Holy Pentecost

To the Most Reverend Hierarchs, the Reverend Priests and Deacons, the Monks and Nuns, the Presidents and Members of the Parish Councils of the Greek Orthodox Communities, the Distinguished Archons of the Ecumenical Patriarchate, the Day, Afternoon, and Church Schools, the Philoptochos Sisterhoods, the Youth, the Hellenic Organizations, and the entire Greek Orthodox Family in America

Beloved Brothers and Sisters in Christ,

On this Feast of Holy Pentecost we are blessed with a joyous celebration of the coming of the Holy Spirit and of the revelation of divine power through the witness of the Apostles of our Lord. This fulfillment of the promise of Christ to send the Parakletos Comforter (John 14:26; Acts 1:8) and the proclamation of the Gospel on the day of Pentecost, offered the saving truth of God’s love to those gathered at that time in Jerusalem. Many heard this message, and thousands believed, were baptized, and joined with the Apostles in the worship, ministry and fellowship of the Church.

This was the beginning of the sharing of the Gospel of truth and love and the growth of the Church throughout the world. Pentecost was also the beginning of the work we continue today through the worship and ministries of our beloved parishes. In your community of believers, the Gospel is proclaimed, brothers and sisters in Christ gather in unity and fellowship, service is given to those in need, and you offer a witness of the love of God so that others might believe and receive the gift of salvation.

This is also the sacred work that is being offered by our sister parishes around the world which belong to the Metropolises of our beloved Ecumenical Patriarchate. The Feast of Holy Pentecost is an appropriate time to remember the missionary efforts of these Metropolises which are the Metropolises of Buenos Aires and South America of Mexico, of Hong Kong of New Zealand and of Korea, and to show our support for the work of the faithful in these lands as they share the Gospel through their worship and ministry.

On the Sunday of Holy Pentecost, writing to you on behalf of our Holy Eparchial Synod, I am kindly asking all of our parishes of the Greek Orthodox Archdiocese of America to conduct a special offering for the above purpose.

The offering should be designated “Metropolises of the Ecumenical Patriarchate” and sent to the Archdiocese. I encourage you to offer your gift prayerfully and in a spirit of generosity for the needs of Orthodox parishes around the world, and may the Spirit of truth, comfort, and grace continue to guide your lives in all the ways of our Lord.

 With paternal love in Christ,

 †DEMETRIOS

 Archbishop of America

( http://www.goarch.org/news/holypentecost2011encyclical-en )

Εγκύκλιο με την ευκαιρία της Ιεράς Πεντηκοστής απέστειλε προς τους Ιεράρχες, τους κληρικούς, τους μοναχούς και τις μοναχές καθώς και προς το χριστεπώνυμο πλήρωμα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αμερικής, ο Αρχιεπίσκοπος Δημήτριος.

Ακολουθεί το κείμενο της εγκυκλίου:

12 Ιουνίου 2011

Ιερά Πεντηκοστή

Προς τους Σεβασμιωτάτους και Θεοφιλεστάτους Αρχιερείς, τους Ευλαβεστάτους Ιερείς και Διακόνους, τους Μοναχούς και Μοναχές, τους Προέδρους και Μέλη των Κοινοτικών Συμβουλίων, τα Ημερήσια και Απογευματινά Σχολεία, τις Φιλοπτώχους Αδελφότητες, την Νεολαία, τις Ελληνορθόδοξες Οργανώσεις και ολόκληρο το Χριστεπώνυμον πλήρωμα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αμερικής.

Προσφιλείς Αδελφοί και Αδελφές εν Χριστώ,

Στην ιερά Εορτή της Πεντηκοστής έχουμε την ευλογία του χαρμόσυνου εορτασμού της ελεύσεως του Αγίου Πνεύματος και της αποκαλύψεως της θεϊκής δυνάμεως δια της μαρτυρίας των Αποστόλων του Κυρίου μας. Η εκπλήρωση της υποσχέσεως του Χριστού να αποστείλη τον Παράκλητο (Ιωάν. 14:26, Πράξεις 1:8), και η διακήρυξη του Ευαγγελίου την ημέρα της Πεντηκοστής, προσέφερε την λυτρωτική αλήθεια της αγάπης του Θεού στους τότε συγκεντρωμένους στην Ιερουσαλήμ. Πολλοί άκουσαν το μήνυμα και χιλιάδες πίστευσαν, βαπτίσθηκαν και ενώθηκαν με τους Αποστόλους στη λατρεία, διακονία και αδελφοσύνη της Εκκλησίας.

Αυτό σήμανε την αρχή της διαδόσεως του Ευαγγελίου της αληθείας και της αγάπης, και την εξάπλωση της Εκκλησίας σε όλο τον κόσμο. Η Πεντηκοστή υπήρξε επίσης η αφετηρία του έργου το οποίο επιτελούμε σήμερα μέσα από την λατρεία και τη διακονία των προσφιλών ενοριών μας. Στη δική σας κοινότητα πιστών κηρύσσεται το Ευαγγέλιο, αδελφοί και αδελφές συγκεντρώνονται εν Χριστώ με ενότητα και αδελφοσύνη, προσφέρονται υπηρεσίες σε αυτούς που τις έχουν ανάγκη, και κατατίθεται η μαρτυρία της αγάπης του Θεού έτσι ώστε να πιστεύσουν και άλλοι και να λάβουν το δώρο της σωτηρίας.

Αυτό αποτελεί και το ιερό έργο το οποίο προσφέρεται από τις αδελφές ενορίες μας απανταχού της γης οι οποίες ανήκουν στις Μητροπόλεις του ιερωτάτου Οικουμενικού μας Πατριαρχείου. Η Εορτή της Πεντηκοστής μας προσφέρει την κατάλληλη ευκαιρία να τιμήσουμε τις ιεραποστολικές προσπάθειες αυτών των Μητροπόλεων μεταξύ αυτών του Μπουένος Άϊρες και Νότιας Αμερικής, του Μεξικού, του Χονγκ-Κονγκ, της Νέας Ζηλανδίας και της Κορέας, και να δείξουμε την υποστήριξή μας για το έργο των πιστών σε αυτές τις χώρες καθώς διαδίδουν το Ευαγγέλιο μέσα από τη λατρεία και τη διακονία.

Επικοινωνώντας μαζί σας την Κυριακή αυτή της Πεντηκοστής και εκ μέρους της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου κάνω έκκληση σε όλες τις ενορίες της Ελληνικής Ορθοδόξου Αρχιεπισκοπής Αμερικής να προσφέρετε τον οβολό σας ειδικά για τον σκοπό αυτό. Η προσφορά σας πρέπει να φέρη την ένδειξη «Μητροπόλεις του Οικουμενικού Πατριαρχείου» και να αποσταλή στην Ι. Αρχιεπισκοπή Αμερικής. Παρακαλώ να προσφέρετε τη δωρεά σας εν προσευχή και με πνεύμα γενναιοδωρίας για τις ανάγκες των Ορθοδόξων ενοριών ανά τον κόσμο, και είθε το Πνεύμα της Αληθείας, παρηγορίας και χάριτος να εξακολουθή να οδηγή τις ζωές σας στις οδούς του Κυρίου μας.

Με πατρική εν Χριστώ αγάπη Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Δημήτριος

( http://www.amen.gr/index.php?mod=news&op=article&aid=5961 )

This entry was posted in America, Αμερική, Ελλάδα - Greece, ΗΠΑ - USA, Οικουμενικό Πατριαρχείο - Ecumenical Patriarchate and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

2 Responses to Έρανος σε όλες τις ενορίες της Αρχιεπισκοπής Αμερικής για την Iεραποστολή. Εγκύκλιος του Αρχιεπισκόπου Αμερικής Δημητρίου !Encyclical of Archbishop of America Demetrios for the Feast of Holy Pentecost – June 12, 2011. Donations to Orthodox missions in Central, South America, Asia and New Zealand !

  1. Ο/Η Panama corporation λέει:

    He who believes in Me as the Scripture has said out of his heart will flow rivers of living water. But this He spoke concerning the Spirit whom those believing in Him would receive for the Holy Spirit was not yet given because Jesus was not yet glorified. At Pentecost the disciples received the Holy Spirit as tongues of fire fulfilling the promise that Christ had given them while He was still with them. This spirit was the Comforter who would lead them into the fullness of the Truth concerning God and would be for them their final preparatory gift from God for their ministry.As Orthodox Christians we each receive the seal of the Holy Spirit when we are chrismated into the Faith.

  2. Παράθεμα: Έρανος σε όλες τις ενορίες της Αρχιεπισκοπής Αμερικής για την Iεραποστολή. Εγκύκλιος του Αρχιεπισκόπου Αμερικής Δημητρίου !Encyclical of Archbishop of

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s