Ανακοίνωση του Οικουμενικού Πατριαρχείου Κωνσταντινούπολης για την Βασιλική, Παρασκευή Πεντάκη – Ρύντεν (Βασούλα).Announcement On Vassula Ryden By The Ecumenical Patriarchate.Déclaration concernant Vassoula Ryden par le Patriarcat Œcuménique.


ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ- Ανακοινωθέν περί της Βασιλικής Παρασκευής Πεντάκη – Ρύντεν (Βασούλας)

Η Ορθόδοξος Εκκλησία, ακολουθούσα απαρεγκλίτως το λαμπρόν υπόδειγμα και την διδαχήν των Αγίων Αποστόλων, την διδασκαλίαν των εχόντων την εξ αυτών Διαδοχήν Πατέρων της Εκκλησίας και τας θεοπνεύστους Αποφάσεις των Οικουμενικών Συνόδων, διαφυλάττει ως πολύτιμον μαργαρίτην την πίστιν της Μιας, Αγίας, Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας, την οποίαν βιώνει το χριστεπώνυμον πλήρωμα αυτής δια μέσου της συμμετοχής εις την μυστηριακήν και την καθόλου πνευματικήν ζωήν του θεοϊδρύτου εκκλησιαστικού σώματος.

Ούτως, η οιαδήποτε τάσις αυτοσχεδιασμού και κίνησις, προσωπική ή συλλογική, περιφρονήσεως ή αθετήσεως των δογμάτων της πίστεως των Ορθοδόξων χριστιανών και της εν Χριστώ ζωής εντός της Εκκλησίας ως μόνης οδού δια την σωτηρίαν των ψυχών ημών, πολλώ δε μάλλον της αυτοανακηρύξεως προσώπων ως «δήθεν χαρισματικών», απεδοκιμάσθη πάντοτε ως απαράδεκτος καινοτομία.

 

Υπό το πνεύμα τούτο, και δια την οφειλετικήν προστασίαν του μεν ευσεβούς ορθοδόξου πληρώματος εξ επικινδύνων πνευματικών συγχύσεων, των δε μη γνωριζόντων καλώς τα πράγματα εκ του ελλοχεύοντος κινδύνου της πλάνης, αποδοκιμάζονται υπό της Μητρός Εκκλησίας αι υπό της Βασιλικής Παρασκευής Πεντάκη – Ρύντεν, ευρύτερον γνωστής ως «Βασούλας», και της υπ αυτής ιδρυθείσης οργανώσεως υπό τον τίτλον «Αληθινή εν Θεώ ζωή» ακρίτως και επιπολαίως εισαγόμεναι διδασκαλίαι περί των δήθεν «απ ευθείας διαλόγων της μετά του Ιδρυτού της Εκκλησίας Κυρίου ημών Ιησού Χριστού» και της κατακτήσεως υπ αυτής τε και των οπαδών της της «αληθινής εν Θεώ ζωής», αι οποίαι παρεκκλίνουν αυθαιρέτως της θεοσδότου διδασκαλίας της Εκκλησίας, αλλά και σκανδαλίζουν το ορθόδοξον φρόνημα των ευλαβών πιστών.

 

Όθεν, καλούμεν τους εισηγητάς των απαραδέκτων αυτών καινοτομιών και τους εμμένοντας εις αυτάς υποστηρικτάς των, οι οποίοι τούτου ένεκα δεν γίνονται δεκτοί εις εκκλησιαστικήν κοινωνίαν, όχι μόνον να μη παρεμβαίνουν εις το ποιμαντικόν έργον των κατά τόπους Ιερών Μητροπόλεων, αλλά και να αποκηρύξουν τας καινοφανείς διδασκαλίας των, ώστε να προληφθούν αι υπό των Ιερών Κανόνων προβλεπόμεναι κυρώσεις.

Εκφράζομεν, τέλος, την βαθείαν λύπην του Οικουμενικού Πατριαρχείου εκ της ενεργείας ενίων -ελαχίστων, ευτυχώς- κληρικών της Ορθοδόξου Εκκλησίας να παρευρίσκωνται εις ομιλίας της ειρημένης «Βασούλας» και να παρέχουν εις αυτήν «πιστοποιητικά Ορθοδοξίας».

 

Εν τοις Πατριαρχείοις, τη 16η Μαρτίου 2011

Εκ της Αρχιγραμματείας της Αγίας και Ιεράς Συνόδου

http://www.ec-patr.org/docdisplay.php?lang=en&id=1306&tla=gr

http://www.egolpion.com/vasoula_patriarxeio.el.aspx

 

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΚΥΡΙΑ ΒΑΣΟΥΛΑ ΡΥΝΤΕΝ;

 

πρωτοπ. ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΤΣΟΥΡΟΥ

Η κυρία «Βασούλα», «κατά κόσμον» Βασιλική -Παρασκευή Πεντάκη -Ρύντεν, σε σειρά βιβλίων της, υπό τον τίτλον «Η αληθινή εν Θεώ Ζωή» και επίτιτλον «Διάλογοι με τον Ιησού», «αποκαλύπτει» εαυτήν. Ιδού ελάχιστα, χαρακτηριστικά κατά την γνώμη μας, αποσπάσματα από τα βιβλία της, τα οποία δημοσιεύουμε χωρίς σχόλια:

 

Σε διάλογο με τον «Ιησού»: «(Βασούλα): Μπορώ να Σ’ ευλογήσω και εγώ; (Ιησούς): Μπορείς. (Βασούλα): Τότε έχε τις ευλογίες μου Ιησού Χριστέ!» (Τετράδια 116, α 77).

 

Κι αλλού: «(Βασούλα): Του ζήτησα ξανά συγγνώμη και Τον ευλόγησα» (Τετράδια 116, α 195).

Και πιο κάτω: «Σ’ αγαπώ Κύριε και Σ’ ευλογώ. (Ιησούς): Εμείς, εμάς; (Βασούλα): Ναι Κύριε» (αυτόθι, σ. 280). Σε άλλη συνομιλία: «(Ιησούς): Βασούλα, ευλόγησέ Με και ύμνησέ Με» (Τετρ. 2940, σ. 173). Γι’ αυτό φαίνεται ο Χριστός μερικές φορές, από την χαρά Του «χαμογελούσε φανερώνοντας τα λακκάκια του» (Τετρ. 4155, σ. 191).

 

Στις 8. 1. 87 η «Βασούλα» γράφει: «Αποφάσισα να δείξω τα γραπτά σ’ ένα καθολικό ιερέα εδώ. Τα καταδίκασε λέγοντας ότι είναι έργα του διαβόλου κι ότι θα πρέπει να σταματήσω. Ο Ιησούς του είχε ζητήσει, αν ήθελε να σηκώσει το Σταυρό Ειρήνης και Αγάπης μαζί μου. Είπε ότι είναι εκ του πονηρού. Μού έδωσε να διαβάσω τρεις προσευχές: στον Αρχ. Μιχαήλ, στην Παναγία και στην Ιερή Καρδιά του Ιησού. Μού είπε να τις διαβάσω τις επόμενες μέρες και να δει τι θα συμβεί. Το έκανα. Ύστερα άφησα το χέρι μου ελεύθερο να γράψει και επί τέσσερεις μέρες έγραφα: «Εγώ, ο Γιαχβέ σε οδηγώ». Τέσσερεις μέρες στη σειρά» (Τετρ. 116, σ. 80).

Ο «Ιησούς», στην ερώτησή της: «Η καρδιά μετρά περισσότερο από τα ράσα;», απαντά: «Ναι, το σημαντικό είναι η καρδιά». Έτσι, η «Βασούλα» μπορεί να «παίρνει» «από το Χέρι Του τον Άρτο Του» (αυτόθι, σελ. 75 και 156) και τελικά ο «Ιησούς» της λέει: «Έλα, ας αναπαυθούμε ο ένας μέσα στον άλλο» (αυτόθι, σ. 147)

Εξ άλλου, ο «Ιησούς» την «διάλεξε να γίνει ο βωμός Του» (αυτόθι, σ. 187). Ο «Ιησούς» αποκαλύπτει και τα εξής για την «Βασούλα»: «Υπόλοιπό Μου, ενώσου μαζί Μου και ας γίνομε ένα, μαζί, μαζί θ’ αποκαταστήσουμε την Εκκλησία Μου» (Τετρ. 116, σ 224).

 

Ακόμη η «Βασούλα» ένεκα της ιδιαζούσης σχέσεώς της με τον «Ιησού» μπορεί να ευλογεί και τον κόσμον. Έτσι στις 23 Μαρτίου 1989, Μ. Πέμπτη, «ευλόγησε» την πόλη GARABANDAL, αφού προηγουμένως εκκλησιάστηκε στον Ρωμαιοκαθολικό ναό και βρήκε θαυματουργικά στο δωμάτιο του ξενοδοχείου της το άγαλμα της Παναγίας Φατιμά, που την «συνοδεύει σε όλες της τις συγκεντρώσεις», και έβαλε στα χέρια του αγάλματος ένα «ροδάριο» που είχε από το Medjugorge και αφού την «ξύπνησε» στις 8 π. μ. η Αγία Θηρεσία (Τετρ. 2940, σ. 96).

Με την αγάπη της «Βασούλας» προς τον «Ιησού» θα σωθούν ακόμη και οι ψυχές στο «καθαρτήριο», οι οποίες «περίμεναν να μεγαλώσει» η «Βασούλα»: «Με το να με αγαπάς διακαώς,. . . αρπάζονται από το καθαρτήριο πυρ. . . . Πόσο εξαρτώνται από σένα! Αχ, Βασούλα, θα τις βοηθήσεις;» (Τετρ. 116, σ. 227).

 

Η «Βασούλα» έχει υψηλό προορισμό: «Θεέ μου, εγώ προσωπικά είμαι βαφτισμένη Ελληνορθόδοξη. Σε ποιους αναφέρεσαι Κύριέ Μου; Στους καθολικούς ή στους προτεστάντες, σε αιρέσεις ή σε άλλες θρησκείες; Αν τολμώ και Σε ρωτώ, είναι γιατί υπάρχουν. (Ιησούς): Ω, Βασούλα, Βασούλα, είμαι Ένας, Εγώ ο Θεός είμαι Ένας. Τα παιδιά Μου δημιουργήθηκαν από το Χέρι Μου. Γιατί είναι όλα τα παιδιά Μου σκορπισμένα; Επιθυμώ την Ενότητα, θέλω όλα τα παιδιά Μου να ενωθούν. Είμαι Ένας Θεός και πρέπει να καταλάβουν ότι η Αγία Τριάδα είναι Μονάδα! Το Άγιο Πνεύμα, ο Άγιος Πατέρας και ο Ιησούς Χριστός ο Υιός, οι τρεις μαζί είναι Ένας. (Τετρ. 116, σ. 146).

 

Η «ένωση», θα γίνη, βεβαίως, μέσω «του Πέτρου», δηλαδή του Πάπα της Ρώμης: «(Ιησούς): Στο Μήνυμά Μου ζητώ να ενωθούν οι Εκκλησίες Μου. . . . . Διάλεξα τον Πέτρο να είναι ο φύλακάς σας, να σας φυλάει μέσα στην Αλήθεια ως την Επιστροφή Μου, αλλά οι άνθρωποι Με παρήκουσαν. Διαιρέθηκαν ανακηρύσσοντας δικούς τους κανόνες. Αληθινά σάς λέγω, μην ακούτε εκείνους που αντιτίθενται στον Πέτρο, τον Πέτρο των Αμνών Μου, που είναι σήμερα ο Ιωάννης Παύλος Β’, γιατί είναι ο εκλεκτός Μου και ο αγαπημένος της Ψυχής Μου. Μην ακούτε εκείνους που τον καταδικάζουν, έχουν πλανηθεί. . . . . . να γυρίσετε όλοι στον Πέτρο και να γίνετε ένα, όπως ο Πατέρας κι Εγώ είμαστε Ένα» (Τετρ. 2940, σ. 45).

 

Ο χώρος δεν επιτρέπει να επεκταθούμε περισσότερο. Όμως νομίζουμε ότι αξίζει να μεταφέρουμε ακόμη μερικά αποσπάσματα: «4 Αυγούστου 1989: Χθες, ξύπνησα στη μέση της νύχτας και αντιλήφθηκα ότι το Άγιο Πνεύμα προσευχόταν για μένα το Πιστεύω. . . . . αντιλήφθηκα ότι η Φωνή του Αγίου Πνεύματος, προσευχόταν την προσευχή στον Αρχάγγελο Μιχαήλ» (Τετρ. 2940, σ. 162).

 

Σε κάποια συνάντηση καταγράφεται ο εξής διάλογος: «Ιησού, νομίζω ότι πρέπει να βιαστούμε. (Ιησούς): Πού; (Βασούλα): Στο ισόγειο, να κοιτάξω το φούρνο. (Ιησούς): Έλα, πάμε. 16 Μαΐου 1987» (Τετρ. 116, σ. 174). Την 1η Οκτωβρίου 1987 η «Βασούλα» γράφει για τον «Ιησού»: «Ήταν σαν να είχε μια ξαφνική ιδέα και σταμάτησε για να μου δείξει τους αστραγάλους μας δεμένους μαζί» (αυτόθι, σ. 272).

 

Κλείνομε το παρόν σημείωμα με ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από τις «αποκαλύψεις» της «Βασούλας». Στο κεφάλαιο «Μήνυμα Ενότητας» της 14ης Οκτωβρίου 1991 γράφει: «Δεν θέλω διαχειριστές μέσα στον οίκο Μου. Ενοποιήστε, για χάρη Μου, την εορτή του Πάσχα» και συνεχίζει: «Είμαι ορθόδοξη και μοιράζομαι τα πάντα με τους καθολικούς αδελφούς μου, και δεν διαφοροποιούμαι στο Όνομά Σου όταν είμαι μαζί τους, ούτε κι αυτοί μου φέρονται διαφορετικά απ’ ότι στους δικούς τους. Γνωρίζω επίσης ότι πολλοί απ’ αυτούς πηγαίνουν στις Ελληνικές ή Ρωσικές Ορθόδοξες εκκλησίες. . . » (Τετρ. 4155, σ. 283-284).

 

Είναι πάντως αξιοσημείωτο ότι η Επιτροπή για το δόγμα (Congregazione per la dotrina) του Βατικανού εξέδωσε ανακοίνωση εναντίον της «Βασούλας». Πολλά μπορεί κανείς να βρει στο άρθρο του Ρωμαιοκαθολικού π. Francois Dermine, Καθηγητού στο Πανεπιστήμιο της Bologna, με τον τίτλο: «Εκείνα τα ύποπτα μηνύματα της Βασούλας Ρύντεν» (περιοδικό Religioni e Sette nel mondo, έτος 1996, Νο1, σελ. 130-136), στο οποίο αποδίδονται βαριές κατηγορίες στην «Βασούλα». Ο ίδιος έχει γράψει και βιβλίο με τον τίτλον: «Βασούλα Ρύντεν, κριτική έρευνα», στο οποίον υποστηρίζει ότι η «Βασούλα» είναι «μια γνήσια προφήτιδα της «Νέας Εποχής», καθόσον, όπως υποστηρίζει ο ίδιος, παρουσιάζει δύο ουσιώδη χαρακτηριστικά αυτού του ρεύματος: την διακήρυξη της «νέας εποχής» (τάξεως) και την χρήση «τεχνικών» που χρησιμοποιεί για την «επικοινωνία της με τον Ιησού», που δεν απέχουν από την «αυτόματη γραφή». Ο ίδιος υποστηρίζει ότι η ίδια λέει μεν ότι είναι καθολική, αλλά κατ αυτόν ευρίσκεται «σε έδαφος ουδέτερο και απαράδεκτο» παρ’ όλον ότι φέρεται να «αισθάνεται το καθήκον να προσέρχεται σε όλα τα μυστήρια της Καθολικής εκκλησίας» (περιοδικό ως αν. , σ. 131 και 134).

Λυπούμεθα γιατί ελάχιστοι έστω κληρικοί της Ορθοδόξου Εκκλησίας έχουν παρευρέθη σε ομιλίες της «Βασούλας» δίδοντας της έτσι «πιστοποιητικά Ορθοδοξίας».

Εμείς δημοσιεύουμε επί του παρόντος το ως άνω κείμενο και καλούμε τον αναγνώστη να βγάλει μόνος του τα συμπεράσματα.

http://www.egolpion.com/vasoula.el.aspx

Announcement On Vassula Ryden By The Ecumenical Patriarchate in Constantinople

 

The Orthodox Church, following strictly the shining example and teaching of the Holy Apostles, the teaching of the Fathers of the Church who have their succession, and the divinely-inspired decisions of the Ecumenical Synods, safeguards as a pearl of great price the faith of the One, Holy, Catholic and Apostolic Church which the Christian plenitude experiences through their participation in the Sacraments and entire spiritual life of the divinely-founded ecclesiastical body.

 

Hence, whatever movement and improvised tension, personal or collective, in contempt or in breach of the dogmas of the Orthodox Christian faith and life in Christ within the Church as the only path for the salvation of our souls, all the more the self-proclaimed «supposedly charismatic» personality, is rejected always as an unacceptable innovation.

 

In this spirit, and for the beneficial protection of our pious Orthodox plenitude from dangerous spiritual confusion, who do not know well matters underlying the risk of delusion, rejects from the Mother Church Vasiliki Paraskevis Pentaki – Ryden, widely known as «Vassula», and her organization founded under the title «True Life In God» which rashly and frivolously proposes teachings based on the supposed «direct dialogue between her and the Founder of the Church Jesus Christ our Lord», and those conquered by her and the supporters of «True Life In God», which deviate arbitrarily from the God-given teaching of the Church, but also scandalize the Orthodox phronema of pious believers.

 

Hence, we call upon the proponents of these unacceptable innovations and the supporters who maintain them, who henceforth are not admitted to ecclesiastical communion, not only to not be involved in the pastoral work of the local Holy Metropolis, but also to not preach their novel teachings, to prevent the appropriate sanctions under the Holy Canons.

 

We express, lastly, the profound sorrow of the Ecumenical Patriarchate of the acts of some – fortunately few – clergy of the Orthodox Church to be found at talks of the said «Vassula» and give to her a «certificate of Orthodoxy.»

 

At the Patriarchate, the 16th of March 2011

Of the Chief Secretariat of the Holy and Sacred Synod

Translated by John Sanidopoulos

http://www.johnsanidopoulos.com/2011/03/announcement-on-vassula-ryden-by.html

 

Déclaration concernant Vassoula Ryden par le Patriarcat Œcuménique

 

L’Eglise orthodoxe, suivant strictement l’exemple et l’enseignement éclatants des Saints Apôtres, l’enseignement des Pères de l’Église qui leur ont succédés, et les décisions d’inspiration divine des Conciles œcuméniques, garde comme une perle de grand prix la foi de l’Eglise une, sainte, catholique et apostolique que le plérôme des chrétiens connaît à travers sa participation aux Sacrements et à la vie spirituelle de l’ensemble divinement fondé du corps ecclésiastique.

 

Ainsi, quel que soit le mouvement et la tension improvisée, personnelle ou collective, au mépris ou en violation des dogmes de la foi chrétienne orthodoxe, et la vie en Christ dans l’Eglise comme unique voie pour le salut de nos âmes, la personnalité auto-proclamée «soi-disant charismatique», est toujours d’autant plus rejetée comme innovation inacceptable.

 

Dans cet esprit, et pour la protection bénéfique de notre pieux plérôme orthodoxe, de la confusion spirituelle dangereuse, qui ne connaît pas bien les questions sous-jacentes au risque de l’illusion [spirituelle], rejette de la Mère Église Vasiliki Pentaki Paraskevis – Ryden, largement connue sous le nom de «Vassoula», et son organisation fondée sous le titre de «La Vraie Vie en Dieu» qui témérairement et frivolement propose un enseignement basé sur un prétendu «dialogue direct entre elle et le fondateur de l’Église, le Christ Jésus notre Seigneur», et ceux conquis par elle et les partisans de «La Vraie Vie en Dieu «, qui s’écartent de façon arbitraire de l’enseignement donné par Dieu de l’Eglise, mais qui scandalisent aussi l’esprit orthodoxe des pieux croyants.

 

Par conséquent, nous appelons les promoteurs de ces innovations inacceptables et les partisans qui les entretiennent, qui désormais ne sont pas admis à la communion ecclésiastique, non seulement de ne pas être impliqués dans le travail pastoral de la section locale de la Sainte Métropole, mais aussi de ne pas prêcher leur nouvel enseignement, pour éviter les sanctions appropriées en vertu des saints canons.

 

Nous exprimons enfin, la profonde tristesse du Patriarcat œcuménique pour les actes de neuf (ils sont – heureusement- peu nombreux) membres du clergé de l’Eglise Orthodoxe qui se trouvent à des causeries de ladite «Vassoula» et lui donnent un «certificat d’Orthodoxie.»

 

Au Patriarcat, le 16 Mars 2011

Du Secrétariat général du Saint et Sacré Synode

http://orthodoxologie.blogspot.com/2011/03/enfin-declaration-concernant-vassoula.html

Δείτε και αυτό :

ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ! Μαθήματα Tai Chi στο Γυμνάσιο Ολυμπιακού Χωριού!

This entry was posted in Ασία, Asia, Αυστραλία, Αφρική, Africa, Αμερική, Ευρώπη, Λατινική Αμερική ( Central and South America ), Οικουμενικό Πατριαρχείο - Ecumenical Patriarchate, Ωκεανία, Uncategorized and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

1 Response to Ανακοίνωση του Οικουμενικού Πατριαρχείου Κωνσταντινούπολης για την Βασιλική, Παρασκευή Πεντάκη – Ρύντεν (Βασούλα).Announcement On Vassula Ryden By The Ecumenical Patriarchate.Déclaration concernant Vassoula Ryden par le Patriarcat Œcuménique.

  1. Παράθεμα: Ιδού ο κόσμος των “ευαγγελικών-πεντηκοστιανών” ψευτοπροφητών, ψευτοχαρισματικών! Ιδού, αγαπητοί, που οδηγεί το “μόνο η Γραφή”! 21

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s