Ομιλία του Μητροπολίτη Μεξικού στον ΠΧΟ Ορθοδόξου Ιεραποστολής. Αναφορά στην ιεραποστολή στη Κεντρική Αμερική ( Αϊτή, Κολομβία, Κούβα )


Την Κυριακή, 10-10-2010, στην πρωϊνή συνάντηση των συνεργατών μας, που πραγματοποιείται στον Ομιλό μας μετά τον εκκλησιασμό, προσήλθε ο Μητροπολίτης ΜΕΞΙΚΟΥ κ. ΑΘΗΝΑΓΟΡΑΣ.

Τον υποδεχθήκαμε με ενδιαφέρον και μ’ ευχαρίστηση παρακολούθησε το Κυριακάτικο, πρωϊνό πρόγραμμά μας. Όταν έλαβε το λόγο, εξέφρασε τη χαρά του για όσα είδε και άκουσε στο χώρο μας, σχετικά με την Ιεραποστολική δραστηριότητά μας.

Στη συνέχεια μας ενημέρωσε για το Ιεραποστολικό έργο στις χώρες που περιλαμβάνει η Μητρόπολή του (ΑΪΤΗ, ΚΟΛΟΜΒΙΑ, ΚΟΥΒΑ, ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ, ΜΕΞΙΚΟ, ΚΟΣΤΑΡΙΚΑ, ΕΛ ΣΑΛΒΑΔΟΡ, ΠΑΝΑΜΑ, ΓΟΥΑΤΕΜΑΛΑ, ΝΙΚΑΡΑΓΟΥΑ). Αναφέρθηκε λεπτομερέστερα στις δυσκολίες και στις καταστροφές μετά τους πρόσφατους σεισμούς στην ΑΪΤΗ.

Το Δ.Σ. του Ομίλου μας προσέφερε (3.000) € στον Σεβ/το κ. ΑΘΗΝΑΓΟΡΑ για να ενισχύσει το Ιεραποστολικό έργο του.

Ο Σεβ/τος κ. ΑΘΗΝΑΓΟΡΑΣ, αφού μας ευχαρίστησε, ανέφερε τα εξής, τα οποία παραθέτουμε κατωτέρω:

Α). ΑΪΤΗ

«Ένδεκα χρόνια, αφ’ ότου ανέλαβα τα Αρχιερατικά καθήκοντά μου στην ΑΪΤΗ, επιτελείται εκεί αξιόλογο, ιεραποστολικό έργο υπό την πνευματικήν καθοδήγησιν του Αιδεσ. π. ΒΑΡΝΑΒΑ Αϊτιανού ιερέως, όστις εστάλη εις την Ελλάδα δια δύο έτη, προκειμένου να φοιτήση εις ένα εντατικό πρόγραμμα θεολογικής και Ελληνικής καταρτίσεως.

Από τότε που επέστρεψε εις την Αϊτήν ο π. ΒΑΡΝΑΒΑΣ, κάθε ημέραν η προσέλευση των Αϊτιανών στην Ορθοδοξία άρχισε να αυξάνεται. Εν τω μεταξύ, ένας δεύτερος Αϊτιανός κληρικός, ο π. Παύλος, επέστρεψε προσφάτως εκ της Ελλάδος, όπου, μετά από πέντε έτη σπουδών, έλαβε το πτυχίον θεολογίας εκ της ανωτάτης Εκκλησιαστικής Σχολής Θεσσαλονίκης. Έκτοτε μαζί οι δύο αυτοί ιερείς προσφέρουν ένα λαμπρό και καρποφόρο μέλλον δια την Ορθόδοξον Εκκλησίαν εις την Καραϊβικήν.

Στην ΑΪΤΗ, πτωχοτέρα χώρα του ημισφαιρίου, η Ιερά Μητρόπολίς μας συντηρεί δύο Σχολεία δια 1500 άπορα παιδιά. Έχει ήδη αγορασθή οικόπεδον εις την πόλιν Πέτιον Βιλλ, όπου ευελπιστούμε ν’ ανεγείρωμεν Ναόν, Σχολείον, κλινικήν και οικία ιερέως.

Β). ΚΟΛΟΜΒΙΑ

Η εξέλιξις του Ιεραποστολικού έργου μας εις την Κολομβίαν αποδεικνύει ότι το έργο τούτο είναι πραγματικά δημιούργημα του Θεού.

Όταν ανέλαβα προ ενδεκαετίας τα καθήκοντά μου, ως πρώτος Μητροπολίτης της άρτι ιδρυθείσης τότε ιεράς Μητροπόλεως, ήδη υπήρχαν ομάδες Ιθαγενών, εις την Κολομβίαν, οι οποίοι αποθαρρυνθέντες από την Ρωμαιοκαθολικήν Εκκλησίαν, ανεζήτουν άλλες λύσεις εις τα ποικίλα ηθικο-κοινωνικά προβλήματα που αντιμετώπιζαν. Κατόπιν επισταμένης μελέτης και αναζητήσεως, κατέληξαν εις το συμπέρασμα ότι μόνον η Ορθόδοξος Εκκλησία κατέχει την αλήθειαν που ανεζήτουν. Χωρίς όμως την επίσημον παρουσίαν της Εκκλησίας και κανονικού Μητροπολίτου, ιδρύθησαν αντικανονικές ορθόδοξες ομάδες εις όλην την περιοχήν της Κολομβίας.

Τον Ιανουάριον του 1997, με την προσέλευσίν μου εις την περιοχήν αυτήν, σαν πρώτος κανονικός Ιεράρχης της Ορθοδόξου Εκκλησίας και μάλιστα του Σεπτού Οικουμενικού Πατριαρχείου ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ, άρχισαν να μου ζητούν να γίνουν μέλη της κανονικής Εκκλησίας. Κατόπιν προσεκτικής μελέτης εκάστης ομάδος, δέχθηκα μερικούς εξ αυτών εις τους κόλπους της Εκκλησίας. Έτσι άρχισε ένα εντυπωσιακόν Ιεραποστολικόν έργον εις την χώραν αυτήν.

Κατά τα τελευταία ένδεκα έτη άνω των δέκα νέοι εστάλησαν εις την Ελλάδα δια κατάλληλον θεολογικήν και Ορθόδοξον εκπαίδευσιν. Ήδη οι περισσότεροι εξ αυτών έχουν επιστρέψει και υπηρετούν εις διάφορες Ιεραποστολικές ενορίες, διαφόρων χωρών.

Σήμερον η Ιερά Μητρόπολις ενισχύει Ιεραποστολικά κέντρα εις τας πόλεις Μπογκοτά, Κάλη, Μενδαγίν και Κούκουτα. Εις την Μπογκοτά μία εκ των πτωχωτέρων περιοχών, η Εκκλησία μας προσφέρει διακονίαν και παρηγορίαν εις περισσοτέρας των 200 οικογενειών.

Εις το Μενδαγίν, υπάρχει παροικία 300 Ορθοδόξων Κολομβιανών οικογενειών.

Εις το Κάλι η Εκκλησία μας έχει ιδρύσει παροικία πανορθόδοξο, η οποία με το εντυπωσιακό έργο του Κολομβιανού ιερέως π. Χρυσοστόμου, ολοένα και αυξάνεται.

Εις την Κούκουτα, πόλιν ευρισκομένην εις τον νότον της χώρας και εις τα σύνορα με την Βενεζουέλαν, η Ιερά Μητρόπολις συντηρεί Ορφανοτροφείον και Γηροκομείον. Τόσον τα ορφανά όσον και οι γέροντες, περισυνελέγησαν από τους δρόμους που ήταν ολομόναχοι, χωρίς προστασίαν, χωρίς οικογένειαν.

Επίσης ο εκεί ιερεύς π. ΣΕΡΑΦΕΙΜ, Κολομβιανός, δύο φορές την εβδομάδα μεταβαίνει εις τους δρόμους της πόλεως και προσφέρει συσσίτιον εις 700 έως 1000 αστέγους και πτωχούς.

Τελευταία επισκέφθηκα πάλι την Κούκουτα, όπου ετέλεσα αγιασμό σε οικόπεδο, που εδώρισε στην Ιερά Μητρόπολη ο πατέρας του Κυβερνήτου της περιοχής, επειδή αναγνώρισε το εκεί εντυπωσιακό φιλανθρωπικό έργο μας. Ελπίζομεν ότι εις το προσεχές μέλλον θα ανεγείρωμεν Ιερόν Ναόν και Εκκλησιαστικόν Γυμνάσιον εις τον χώρον αυτόν. Επιθυμούμε οι νέοι αυτοί να εγγραφούν εις την υπό ίδρυσιν θεολογικήν Σχολήν μας εις την Κούβαν, για να επιστρέψουν αργότερα και να αναλάβουν Ιεραποστολικήν δράσιν εις όλην την χώραν.

Γ). ΚΟΥΒΑ

Μετά την ενθρόνησίν μου μετέβην εις την ΚΟΥΒΑΝ, προκειμένου να ζητήσω την επαναλειτουργίαν του ιερού Ναού των Αγίων ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ και ΕΛΕΝΗΣ εις την ΑΒΑΝΑ. Είναι γνωστόν ότι μετά από την επανάστασιν του 1959 εγκατέλειψαν την νήσον οι τότε Έλληνες Ορθόδοξοι και ο Ναός μετετράπη υπό της Κυβερνήσεως εις παιδικόν θέατρον.

Πολλά ήταν τότε τα εμπόδια εκ μέρους της Κυβερνήσεως της Κούβας. Δεν είχαμε ως Εκκλησία, επίσημη αναγνώριση από το κράτος και ήταν αδύνατον να ζητήσωμεν την επαναλειτουργίαν του Ναού, γιατί δεν υπήρχεν εις την Κούβαν παροικία Ορθοδόξων.

Επέμενα όμως και επέστρεφα τακτικά εις την νήσον, προσπαθώντας να βρω κάποια λύση.

Εν τω μεταξύ δυσκολεύετο η εύρεσις λύσεως, επειδή η Κυβέρνησι της Ρωσίας παλαιότερον ασκούσε επιρροήν εις την νήσον τεσσαράκοντα έτη και ζητούσε, όπως ο Ιερός Ναός παραχωρηθή εις το Πατριαρχείον Μόσχας. Αρκετοί επίσης Κουβανοί παράγοντες, είχαν σπουδάσει εις την Ρωσίαν και εστήριζαν αυτήν την άποψιν.

Εκτός όμως των λόγων αυτών και η Διεύθυνσις του παιδικού Θεάτρου, που χρησιμοποιούσε τον Ναόν, ζητούσε όπως η Εκκλησία να φροντίση δια την μετακόμησιν του θεατρικού Ομίλου Νέων εις άλλον χώρον και να πληρώση 500.000 δολλάρια Η.Π.Α. ως έξοδα μεταφοράς.

Θαυματουργική εξέλιξι

Όλες οι προσπάθειές μας δυστυχώς απέβησαν άκαρποι. Ενώ λοιπόν βρισκόμαστε σε πολύ δύσκολες συνθήκες, τότε επενέβη θαυματουργικά το χέρι του Θεού. Κάποιο σημαίνον στέλεχος της Κουβανικής Κυβερνήσεως, ονόματι Ευσέβιος Λεάλ, με τον επίσημον τίτλον Ιστορικός της πόλεως της Αβάνας και υπεύθυνος για την αναπαλαίωσιν της παλαιάς πόλεως της Αβάνας, επεσκέφθη την Ελλάδα. Μετά την επιστροφήν του στην Αβάνα εζήτησεν την άδειαν του Προέδρου Φιδέλ ΚΑΣΤΡΟ, όπως εις τον χώρον της παλαιάς Αβάνας ανεγερθή Ελληνορθόδοξος Ναός για να έχη η ΑΒΑΝΑ κύρος πνευματικόν και διεθνή εμβέλεια. Τότε ο Φιδέλ ΚΑΣΤΡΟ αναγνώρισε τούτο σαν μία λύσι του προβλήματος δια τον ιερόν Ναόν των Αγίων ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ και ΕΛΕΝΗΣ.

Ο κ. Λεάλ με προσεκάλεσε και μου έδειξε ένα χώρο σε περίοπτη θέση της παλαιάς πόλεως, έμπροσθεν του λιμανιού και εζήτησε την ευλογίαν μου, όπως ανεγερθή εκεί Ναός, δώρον της Κυβερνήσεως της Κούβας εις την Εκκλησίαν μας. Ο Ναός αυτός σήμερα τιμάται επ’ ονόματι του Αγίου ΝΙΚΟΛΑΟΥ και εγκαινιάσθηκε υπό της Αυτού θειοτάτης Παναγιώτητος του Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου την 24ην Ιανουαρίου 2004. Ο Πατριάρχης προσήλθε τότε στην ΚΟΥΒΑ, κατόπιν επισήμου προσκλήσεως προς αυτόν, από τον Πρόεδρο της χώρας κ. Φιδέλ ΚΑΣΤΡΟ. Ο ίδιος ο Πρόεδρος ΚΑΣΤΡΟ προσήλθε εις τα εγκαίνια της Εκκλησίας και παρέδωσε εις τον Παναγιώτατον το κλειδί του Ναού, και το κείμενον της επισήμου αναγνωρίσεως της Ορθοδόξου Εκκλησίας από το Κράτος της ΚΟΥΒΑΣ.

Εκτός από την δωρεάν του οικοπέδου, η Κυβέρνησις της ΚΟΥΒΑΣ, επλήρωσε όλα τα έξοδα ανεγέρσεως του Ιερού τούτου Ναού. Ευθύνη της Ιεράς Μητροπόλεως ήταν να φροντίση για την εσωτερική διακόσμησι του Ναού.

ΗΤΑΝ Η ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟ 1959, ΠΟΥ ΕΠΕΤΡΑΠΗ Η ΑΝΕΓΕΡΣΙΣ ΕΚ ΘΕΜΕΛΙΩΝ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΟΥΒΑΝ.

Εις την επιστολήν του προς τον Παναγιώτατον Πατριάρχην, δια της οποίας καλούσε τον Πατριάρχην, όπως έλθη εις την ΚΟΥΒΑΝ για να τελέση τα εγκαίνια του Ιερού Ναού του Αγίου ΝΙΚΟΛΑΟΥ, μεταξύ των άλλων, ο πρόεδρος ΚΑΣΤΡΟ έγραψε: «Ο Ιερός Ναός αυτός αποτελεί δώρον του λαού της ΚΟΥΒΑΣ προς το Οικουμενικόν Πατριαρχείον και προς τον Οικουμενικόν Πατριάρχην κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΝ…».

Την τελευταίαν ημέραν της παραμονής του Πατριάρχου εις την ΚΟΥΒΑΝ και κατά την διάρκεια επισήμου δείπνου που παρετέθη υπό του Προέδρου ΚΑΣΤΡΟ προς τον Παναγιώτατον, ο Πρόεδρος Φιδέλ ΚΑΣΤΡΟ προσέφερε ως δώρον εις την Μητρόπολή μας επιβλητικό κτήριο ευρισκόμενο εις την παλαιάν Αβάναν, για την θεολογικήν κατάρτισιν και επιμόρφωσιν νέων εκ των χωρών της Καραϊβικής και Λατινικής Αμερικής, για να υπηρετήσουν την Εκκλησίαν ως κληρικοί και Ιεραπόστολοι.

Οι δωρεές αυτές από την Κυβέρνηση της ΚΟΥΒΑΣ, αποτελούν ουσιαστική εξέλιξιν για το μέλλον της εκκλησίας σε όλην την Κεντρικήν και Νότιον Αμερικήν.

Έτσι οι απόφοιτοι της θεολογικής Σχολής, θα είναι εις θέσιν να υπηρετήσουν την Ορθοδοξία σε όλη την ευρύτερη περιοχή της Αμερικής.

( http://www.ierapostoli.gr/2011/p.Athinagoras.php )

Μπορείτε να προσφέρετε την αγάπη σας στη Μητρόπολη Μεξικού είτε απευθείας είτε μέσω του ΠΧΟ Ορθοδόξου Ιεραποστολής. Πληροφορίες ΕΔΩ και ΕΔΩ.

This entry was posted in Cuba, Κούβα, Ελλάδα - Greece, Ιεραποστολικός Ταχυδρόμος, Κολομβία-Colombia, Λατινική Αμερική ( Central and South America ), Μεξικό-Mexico, Οικουμενικό Πατριαρχείο - Ecumenical Patriarchate and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s