Μια μέρα μετά τις έντονες ανησυχίες του Αρχιεπισκόπου ΑΘηνών κ. Ιερωνύμου, αμείλικτα ερωτήματα προς τον υποψήφιο δήμαρχο Αθηνών κ. Καμίνη.


Μια μέρα πριν ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών κ. Ιερώνυμος είχε εκφράσει έντονη ανησυχία για το μάθημα των Θρησκευτικών στα σχολεία και την τύχη του. Σήμερα, αποκαλύπτουμε ότι ο υποψήφιος δήμαρχος Αθηνών κ. Καμίνης, σύμφωνα με τον συνταγματολόγο κ. Κρίππα, ως Συνήγορος του Πολίτη,  είχε «αλλοιώσει» απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, παραπλανώντας το Υπουργείο Παιδείας, ενώ δεν κοινοποίησε στο Υπουργείο νεώτερη απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για την Πολωνία ( καλοκαίρι 2010 ), όπως ανακοίνωσε ο κ. Κρίππας σε εκπαιδευτικό συνέδριο στη Θεσσαλονίκη, αποκρύβοντας μια ευνοϊκή απόφαση για το μάθημα των Θρησκευτικών. Αληθεύουν όλα αυτά, κ. Καμίνη ;

Με μεγάλη θλίψη, σήμερα , ανακαλύψαμε στο διαδίκτυο μια είδηση που είχε δημοσιευτεί παλαιότερα και αφορούσε έναν άλλο συνεργάτη του κ. Καμίνη , καθηγητή της Παντείου, ο οποίος είναι και πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης για τα δικαιώματα του Πολίτη . Τη δημοσιεύουμε για να αξιολογηθεί και αυτή μαζί με τα ερωτήματα για την επιλογή των συνεργατών του κ. Καμίνη, οι οποίοι μόνο στα λόγια  «ανέχονται»  την διαφορετικότητα των θρησκευτικών πιστεύω και μόνο στα λόγια «σέβονται» τα πιστεύω άλλων ανθρώπων !

Συνεργάτης του Καμίνη ο καθηγητής της Παντείου που έδωσε θέμα με τον Ιησού να κάνει sex με λαϊκή τραγουδίστρια. Στο τρίτο θέμα υπήρχε αναφορά σε αυστριακό σκιτσογράφο που παρουσιάζει τον Ιησού Χριστό να κάνει χρήση ναρκωτικών !

Τυχαίο ; Δεν νομίζω ! Δείτε και τα ερωτήματα και θα καταλάβετε περί τίνος πρόκειται :

 

Ερωτήματα προς τον υποψήφιο δήμαρχο  Αθηναίων κ. Καμίνη για πράγματα και θέσεις  που πρέπει να γνωρίζει ο λαός της Αθήνας

Κύριε Καμίνη,

Επειδή είστε υποψήφιος δήμαρχος Αθηναίων θα θέλαμε να σας θέσουμε μερικά ερωτήματα για τα οποία πρέπει να λάβει γνώση και ο αθηναϊκός λαός και να έχει μια πιο ξεκάθαρη θέση για εσάς, τα πιστεύω σας και τις προθέσεις τις δικές σας και των συνεργατών σας.

Αληθεύει, κύριε Καμίνη,  ότι ως Συνήγορος του Πολίτη διαστρεβλώσατε απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και ξεγελάσατε το Υπουργείο Παιδείας , όσον αφορά   το μάθημα των Θρησκευτικών και το δικαίωμα απαλλαγής των μαθητών από το μάθημα ; Γνωρίζετε τη νεότερη απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για την Πολωνία και το μάθημα των Θρησκευτικών και την κοινοποιήσατε στο Υπουργείο ή την αποκρύψατε ;

Λειτουργήσατε ως Συνήγορος του Πολίτη ή με βάση τις δικές ιδεοληψίες και προκαταλήψεις ;

Πιο συγκεκριμένα, για το πρώτο ερώτημα  : O κ. Γεώργιος Κρίππας (Διδάκτορας Συνταγματικού Δικαίου και καθηγητής στο Ελεύθερο πανεπιστήμιο) σε ομιλία του με θέμα :«Η Συνταγματική κατοχύρωση και η ωφελιμότητα του μαθήματος των Θρησκευτικών» ανέφερε:

– «Ανεζήτησα την επίμαχη απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και διεπίστωσα ότι λέγει εντελώς άλλα και όχι αυτά που υπεστήριζε ο συνήγορος του πολίτου . Πρόκειται περί της αποφάσεως του Δικαστηρίου αυτού της 29-6-2007( υπόθεση 15472/02 Folgero και άλλοι κατά Νορβηγίας).

Σε μεγάλη μάλιστα έρευνά του αποκαλύπτει τα ακόλουθα:

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ (ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ)

Απόφαση της 20ης Ιουνίου 2007 (υπόθεση Folgero και άλλοι κατά Νορβηγίας)
Πρώτο Πρόσθετο Πρωτόκολλο Ευρωπαϊκής Συμβάσεως Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, άρθρον 2 (δικαίωμα επί της εκπαιδεύσεως ).
Μάθημα Θρησκευτικών.
Το άρθρον 2 του νορβηγικού Συντάγματος καθιστά το μάθημα των Θρησκευτικών υποχρεωτικών δι΄όλους τους ομοθρήσκους και προαιρετικόν μόνον δια τους αλλοθρήσκους. Υποχρέωση της Νορβηγίας να χορηγήσει εις τους αλλοθρήσκους (και όχι εις τους ομοθρήσκους) ολική απαλλαγή από αυτό και όχι μερική.(προσφυγή εν μέρει μόνον δεκτή – απόρριψη λοιπών προβαλλομένων λόγων, ότι παραβιάζεται η αρχή της ισότητος εν συνδυασμώ προς απόρρητον του ιδιωτικού βίου και το δικαίωμα επί της θρησκευτικής ελευθερίας).
Έκδοση υπό του Έλληνος Συνηγόρου του Πολίτου πράξεως περί μαθήματος των Θρησκευτικών αγνοούσης εντελώς την παρούσα ad hoc απόφαση και επικαλουμένης άλλην απόφαση μη έχουσαν ουδεμίαν απολύτως σχέση και ουδεμίαν απολύτως συνάφειαν το παρόν θέμα…

Κατ΄αρχήν πρέπει , να επισημάνουμε, ότι το άρθρον 2 του Πρώτου Προσθέτου Πρωτοκόλλου της Ευρωπαϊκής Συμβάσεως Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων προβλέπει το δικαίωμα των Ευρωπαίων πολιτών , να αξιώσουν από το κράτος τους, να τους παράσχει εκπαίδευση σύμφωνη προς τις θρησκευτικές και φιλοσοφικές τους πεποιθήσεις. Η ως άνω δε απόφαση αναφέρεται εις την διάταξη αυτή και εκλήθη, να κρίνει επί προσφυγής αναφερομένης εις το μάθημα των θρησκευτικών κατ΄εφαρμογήν της ως άνω διατάξεως….
Η προσφυγή επί της οποίας εξεδόθη η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων υπεβλήθη εις το εν λόγω Δικαστήριο υπό οπαδών της Νορβηγικής Ανθρωπιστικής Ενώσεως ( τα μέλη της οποίας δεν ανήκουν εις την επικρατούσαν/κρατικήν Εκκλησίαν της Νορβηγίας που είναι η Χριστιανική – Ευαγγελική Λουθηρανή)…

Το άρθρο 2 του Συντάγματος της Νορβηγίας έχει επί λέξει ως εξής:

«Καθένας που κατοικεί εις το Βασίλειο, θα απολαμβάνει την θρησκευτική ελευθερία.
«Η Ευαγγελική Λουθηρανή Θρησκεία παραμένει η επίσημη Θρησκεία του κράτους. Κάτοικοι ανήκοντες εις αυτήν υποχρεούνται, να εκπαιδεύουν τα τέκνα τους συμφώνως προς αυτήν».
Ως ρητώς δέχεται η απόφαση , εις την Νορβηγία το μάθημα των θρησκευτικών είναι υποχρεωτικόν δια τους ομοθρήσκους και προαιρετικόν δια τους αλλοθρήσκους όχι όμως δια τους αθέους.

Προς ενίσχυση δε της απόψεως της αυτής επικαλείται και την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων υπ΄αριθ. 1041/83 (υπόθεση Angelini κατά Σουηδίας, Decisions et Rapports 51/1983.
Ως γνωστόν η τελευταία αυτή απόφαση της Ευρωπ. Επιτροπής Ανθρ. Δικαιωμάτων (η οποία μεταγενεστέρως συνεχωνεύθη με το Ευρωπ. Δικ/ριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων) απορρίπτει προσφυγή Σουηδού πολίτου – αθέου, δια της οποίας ζητούσε την καταδίκη της Σουηδίας, διότι απήλλασε από το μάθημα των θρησκευτικών μόνον τους αλλοθρήσκους και όχι τους αθέους.

Η υπόθεση έχει ως εξής.

Παλαιότερον (μέχρι 31.7.1999) το μάθημα των θρησκευτικών εδιδάσκετο υπό δύο χωριστές μορφές: Ήτοι ένα μάθημα θρησκευτικών δια τους ανήκοντες εις την επίσημη – κρατική (Χριστιανική – Ευαγγελική – Λουθηρανή) Εκκλησία (δια τους οποίους, το μάθημα των θρησκευτικών προβλέπεται ως υποχρεωτικό ευθέως υπό του ιδίου του Συντάγματος) και ένα μάθημα φιλοσοφίας δια τους μη ανήκοντας εις την επίσημη – κρατική Εκκλησία. Από 1.8.1999 οι δύο μορφές του μαθήματος ενώθηκαν εις μίαν, η οποία περιελάμβανε την διδασκαλία της επισήμου- κρατικής χριστιανικής θρησκείας και επίσης κάποια στοιχεία των άλλων ευρύτερα γνωστών θρησκειών.
Δικαίωμα απαλλαγής από το μάθημα δεν προεβλέπετο κατ΄αρχήν διά κανέναν μαθητήν. Εν τούτοις ο νόμος ανέφερε, ότι οι γονείς των μη ανηκόντων εις την επίσημη κρατική Εκκλησία μαθητών εδικαιούντο να ζητήσουν διά τα τέκνα τους μόνον μερικήν απαλλαγήν απο το μάθημα των θρησκευτικών και όχι ολικήν και μόνον δι΄όποια τμήματα της ύλης του μαθήματος απεδείκνυαν με έγκυρα στοιχεία, ότι τους προσηλυτίζουν εις μίαν άλλην θρησκείαν ή εις μίαν άλλη φιλοσοφία.

Οι προσφεύγοντες ισχυρίσθησαν, ότι είναι πρακτικώς αδύνατον, να παρακολουθούν διηνεκώς το τι διδάσκονται καθ΄ημέραν τα τέκνα τους εις το μάθημα των θρησκευτικών και να απομονώνουν εκάστοτε, τα σημεία (τα οποία θεωρούν ότι τους προσηλυτίζουν εις μίαν άλλην θρησκείαν ή φιλοσοφίαν) και εν συνεχεία να ζητούν μερική απαλλαγή από τα σημεία μόνον αυτά, να υποχρεούνται δε, να παρακολουθούν το υπόλοιπο μάθημα.
Η υπόθεση όμως δεν τελείώνει εδώ, καθ΄όσον πιθανόν η αίτηση μερικής απαλλαγής να μην εγένετο δεκτή και να απερρίπτετο, καθ όσον ο νορβηγικός νόμος προβλέπει περαιτέρω, ότι επί τοιαύτης περιπτώσεως ο διδάσκαλος υποχρεούται, να ευρίσκει λύσεις διευκολύνουσες/συμβιβάζουσες διαφορετικές διδασκαλίες επί του ιδίου μαθήματος.

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έκανε δεκτό το αίτημα τους αυτό και υπεχρέωσε την Νορβηγία, να χορηγεί αποκλειστικώς και μόνον εις τους αλλοθρήσκους μαθητάς ολική και όχι μερική απαλλαγή (όχι όμως και εις τους ομοθρήσκους ή τους αθέους κατά τα προαναφερόμενα).
Είναι χαρακτηριστικόν, ότι η σχολιαζόμενη απόφαση αναφέρει περαιτέρω, ότι οι γονείς των αλλοθρήσκων μαθητών καλούμενοι να αιτιολογήσουν (κατά τα προβλεπόμενα υπό του νορβηγικού νόμου περί εκπαιδεύσεως του 1998), διά ποίον λόγον ζητούν την μερική απαλλαγή, πιθανόν να υποχρεούνται, να αποκαλύψουν «λεπτομερείς πληροφορίες» περί των θρησκευτικών ή φιλοσοφικών τους πεποιθήσεων οπότε έχουμε ενδεχομένως παραβίαση του ιδιωτικού τους βίου. Όμως τοιαύτη παράβαση (κατά την άποψη του Δικαστηρίου) υπάρχει όχι εις πάσαν περίπτωση (π.χ. όχι εάν οι γονείς ζητούντες απαλλαγήν διά τα τέκνα τους δηλώσουν απλώς αλλόθρησκοι), αλλά μόνον εάν υποχρεωθούν να αποκαλύψουν λεπτομερείς πληροφορίες περί των θρησκευτικών τους πεποιθήσεων. Και πράγματι ο νορβηγικός νόμος περί εκπαιδεύσεως του 1998 τους υποχρεώνει όχι να δηλώσουν απλώς αλλόθρησκοι αλλά να αποκαλύψουν πλήθος λεπτομερειών περί των θρησκευτικών τους πεποιθήσεων, οπότε πράγματι έχουμε εδώ παραβίαση του ιδιωτικού τους βίου.

Δεν δέχεται δηλ. η σχολιαζόμενη απόφαση σε κανένα σημείο της, ότι απαλλαγή δικαιούται να ζητήσει οποιοσδήποτε μαθητής (ακόμη και ομόθρησκος). Δικαιούται μόνον ο αλλόθρησκος και κανένας άλλος.

2. Αληθεύει , κύριε Καμίνη, ότι το καλοκαίρι, πριν παραιτηθείτε από τη θέση του Συνηγόρου του Πολίτη , αποπέμψατε ,εσείς και οι συνεργάτες σας, κακήν κακώς τους Πολύτεκνους εκπαιδευτικούς που ζήτησαν την προστασία σας για την αναδρομική ισχύ του νέου εκπαιδευτικού νόμου, που αναιρεί τον προηγούμενο ; Όπως οφείλατε να ξέρετε η αναδρομική ισχύ των νόμων είναι αντισυνταγματική και η εφαρμογή του παλιού νόμου για όσους απέκτησαν 4ο παιδί την στιγμή που ίσχυε ότι  είναι απολύτως νόμιμη. Αληθεύει ότι τους υποτιμήσατε και με ύφος ειρωνικό τους είπατε : « Και ποιος σας είπε να κάνετε παιδιά» ;  Όταν μιλούσατε, μιλούσατε ως Συνήγορος του Πολίτη ή με βάση τις δικές ιδεοληψίες και προκαταλήψεις ; Άραγε, έχετε απευθύνει το ίδιο ερώτημα στους Αθηναίους που έχουν παιδιά, ανεξαρτήτως αριθμού ; Πόσο «αντικειμενικός» μπορεί να είστε, όταν έχετε τέτοια απαξιωτική συμπεριφορά απέναντι σε ανθρώπους που γεμίζουν την Αθήνα και όλη την Ελλάδα με νέους ανθρώπους , που γεμίζουν τους παιδικούς σταθμούς, τα νηπιαγωγεία και τα σχολεία ;

3.Έγινε προσφάτως γνωστό ότι ο επικεφαλής του προεκλογικού σας αγώνα είναι ο γνωστός δημοσιογράφος  των Νέων, του Ελεύθερου Τύπου και της Καθημερινής ( παλαιότερα )  κ. Τάκης Καμπύλης, του οποίου οι απόψεις για την Ελληνική Ιστορία και διάφορα  ζητήματα που αφορούν την Εκκλησία ( με ειρωνικές αναφορές σε πιστούς που απέδιδαν τιμή σε εικόνες , πράγμα ανεπίτρεπτο για έναν άνθρωπο που λέει ότι σέβεται τις απόψεις και τα δικαιώματα των άλλων ) , προκάλεσαν σάλο, αφού εντάσσονται στο γνωστό πλαίσιο ιστορικών απόψεων του βιβλίου της  Ιστορίας της ΣΤ’ Δημοτικού της κας Ρεπούση .

Ασπάζεστε και εσείς τις απόψεις του κ. Καμπύλη  για «συνωστισμούς στη Σμύρνη», για «αρβανιτόβλαχους» που έκαναν την Ελληνική Επανάσταση του 1821 ;  ; Ασπάζεστε την άποψή του κ. Καμπύλη  ότι η  εύρεση της εικόνας της Παναγίας της Τήνου ήταν μια καλοστημένη  «απάτη» των Ελλήνων για να διασωθεί η Επανάσταση του 1821 , όπως έγραφε σε άρθρο του στην εφημερίδα Καθημερινή ο κ. Καμπύλης, ανήμερα της Κοιμήσεως της Θεοτόκου,πριν λίγα χρόνια , με συνεχείς προσβλητικές αναφορές προς το λαό της Τήνου , το Ίδρυμα Ευαγγελιιστρίας της Θεοτόκου με βαριές, αναπόδεικτες κατηγορίες περί «μαύρων χρημάτων» και «πλουτισμού» των κατοίκων  της Τήνου από το ιερό προσκύνημα της Παναγίας  ; Είναι τυχαία η επιλογή ; ΔΕΝ ΝΟΜΙΖΩ !

Εσείς, αν εκλεγείτε δήμαρχος Αθηναίων θα τιμάτε τους «μύθους» της Ελληνικής Επανάστασης, τους «μύθους» της Μικρασιατικής καταστροφής και του ΟΧΙ,  θα συμμετέχετε στις δοξολογίες και στις παρελάσεις ή μήπως ο Δήμος Αθηναίων θα γίνει , επί των   «ημερών» σας «άντρο» των γνωστών, ανιστόρητων κύκλων  νεοφιλελεύθερης και ψευτοαριστερής «διανόησης», κέντρο   αναθεώρησης της Ελληνικής Ιστορίας, κέντρο περιθωριοποίησης και απαξίωσης της Ελλαδικής Εκκλησίας , κέντρο ύβρεων, ειρωνειών απέναντι σε θέματα θρησκευτικής πίστης και λατρείας ;

4. Επειδή έχετε διατελέσει και Συνήγορος του Πολίτη και θεωρείστε «αρμόδιος» σε ζητήματα προσωπικών δεδομένων και αντιρρησιών συνείδησης ( εκτός και αν οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί ή άλλοι πολίτες δεν έχουν το δικαίωμα να έχουν τέτοιες αντιρρήσεις ) , θα θέλαμε να μάθουμε την άποψη σας για τις διάφορες Κάρτες που σκοπεύει το Ελληνικό Δημόσιο να εφοδιάσει τους Έλληνες πολίτες ;

Τι γνώμη έχετε για τη «Κάρτα του Πολίτη» και το ηλεκτρονικό φακέλωμα ;

Τι γνώμη έχετε για την απόταξη οικογενειαρχών από την Αστυνομία και τα Σώματα Ασφαλείας ; Είναι ηθικό και δημοκρατικό να μην αναγνωρίζεται σε Έλληνες πολίτες το δικαίωμα της αντίρρησης συνείδησης και να αποφασίζεται η αποπομπή τους από το Ελληνικό Δημόσιο, μόνο γι’αυτό το λόγο ; Και σε τι ενέργειες θα προβείτε προς την Ελληνική κυβέρνηση, για την άμεση ανάκληση των αντισυνταγματικών ενεργειών αυτών ;

Όλα αυτά τα  θέτουμε υπόψη προς την Αρχιεπισκοπή Αθηνών, προς την Ακαδημία Αθηνών και όλο τον πνευματικό κόσμο,  προς τον ελληνικό λαό, ιδιαίτερα προς τον λαό της Αθήνας, ο οποίος πρέπει να γνωρίζει , πριν ψηφίσει, τι ακριβώς πρεσβεύουν οι υποψήφιοι άρχοντες του και για θέματα Ιστορίας και Εκκλησίας και όλων των άλλων θεμάτων που θέσαμε, για να μην βρεθεί προ δυσάρεστων εκπλήξεων μετά τις εκλογές.

http://www.egolpion.com/kaminis.el.aspx

Υ.Γ 1. Φυσικά είναι δικαίωμά σας να έχετε οποιεσδήποτε προσωπικές απόψεις θέλετε.  Αλλά το γεγονός ότι προσπαθήσατε αυτές τις προσωπικές σας απόψεις να τις επιβάλλετε, μέσω ανεξάρτητων αρχών, όπως αυτή του Συνήγορου του Πολίτη, αυτό προβληματίζει κάθε σκεπτόμενο πολίτη.

Υ .Γ 2 Φυσικά και ο γράφων σέβεται τιςπόψεις και τα δικαιώματα των θρησκευτικών μειονοτήτων της Ελλάδας ( ακόμα και αν είναι ακραίες οι απόψεις τους ). Το ζήτημα το κεντρικό είναι :  Μπορεί μια ανεξάρτητη αρχή, όπως ο Συνήγορος του Πολίτη (  ή παλαιότερα η αρχή προστασίας Προσωπικών δεδομένων ) να λειτουργούν ΟΧΙ ΜΕ ΒΑΣΗ το ΣΥΜΦΕΡΟΝ των πολιτών, αλλά με βάση ΙΔΕΟΛΗΨΙΕΣ, ΠΡΟΚΑΤΑΛΗΨΕΙΣ, αντιθρησκευτικό φανατισμό , σε σημείο που να διέπονται από αλλοιώσεις αποφάσεων επίσημων οργάνων ή ειρωνικές αναφορές προς συμπολίτες μας που διεκδικούν τα όποια νόμιμα δικαιώματά τους ; Κι αν ο κ. Καμίνης λειτούργησε έτσι ως » συνήγορος του πολίτη», πως θα λειτουργήσει για τα ανάλογα θέματα ως «δήμαρχος Αθηνών» ; Αυτό προβληματίζει κάθε σκεπτόμενο πολίτη.

http://www.antibaro.gr/forum/2226

http://egolpio.wordpress.com/2010/11/11/kaminis/

This entry was posted in Ελλάδα - Greece, Uncategorized and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

1 Response to Μια μέρα μετά τις έντονες ανησυχίες του Αρχιεπισκόπου ΑΘηνών κ. Ιερωνύμου, αμείλικτα ερωτήματα προς τον υποψήφιο δήμαρχο Αθηνών κ. Καμίνη.

  1. Παράθεμα: Απειλές προς τον εισαγγελέα εκτόξευσε ο Αλκέτ Ριζάι στο άκουσμα της ετυμηγορίας του δικαστηρίου | Διαιτες

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s