Συσχετίζει η Ορθόδοξη Εκκλησία τον Ιησού Χριστό με την Παναγία ;


Σε ελληνική «ευαγγελική»  ιστοσελίδα της Αυστραλίας, με τον τίτλο (ψευτο )σπορέας, γίνεται μια προσπάθεια εξαπάτησης του κοινού, αφού προσπαθεί να πείσει τους  ανενημέρωτους  αναγνώστες της ότι και στην Ορθόδοξη Εκκλησία υπάρχει «μαριολατρεία», κάνοντας αφελείς συγκρίσεις αναφορών της Γραφής και τον Θεό ή τον Ιησού Χριστό με αντίστοιχες αναφορές της Ορθόδοξης Εκκλησίας για την Παναγία.


Η ιστοσελίδα αυτή κάνει ότι κάνουν και οι περισσότερες ξενόφερτες αιρέσεις, δηλαδή δεν μπορούν ( ή δεν ξέρουν ) να καταλάβουν την πολυσημία των λέξεων. Οι ελληνικές λέξεις έχουν πολύπλευρη, κυριολεκτική και μεταφορική σημασία, και έχουν άλλη σημασία στα αρχαία, στα βυζαντινά και στα νεότερα χρόνια.

Δύο χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι αρκετά για να δείξουν το μέγεθος της πλάνης και της αμάθειας και της αδυναμίας κατανόησης όχι μόνο της Γραφής αλλά και των απλούστερων εκκλησιαστικών κειμένων.

Ο ψευτοσπορέας,λοιπόν, δεν μπορεί να ξεχωρίσει ότι άλλο είναι όταν λέει ο Ιησούς Χριστός ( μεταφορικά ) προς τους μαθητές του : Εγώ είμαι η άμπελος, εσείς τα κλήματα ( παραβολή της Αιώνιας Εκκλησίας, του Σώματος του Ιησού Χριστού και της ανάγκης να παραμείνουν συνδεδεμένοι με τον Ιησού Χριστό και το Σώμα Του – πράγμα που δεν τηρεί ο Σπορέας και οι χιλιάδες κατασκευαστές “εκκλησιών” ) και ότι άλλη σημασία δίνει ο εκκλησιαστικός ύμνος για την Παναγία : “άμπελος άληθινή, τον βότρυν τον πέπειρον, ή γεωργήσασα, oivov στάζοντα, τον τας ψυχάς ευφραίνοντα, των πιστώς σε δοξαζόντων.” ( εδώ ο υμνωδός παρομοιάζει την Παναγία ως αμπέλι που σε αυτό φύτρωσε το ζουμερό σταφύλι ( ο Χριστός ) που παράγει οίνο ( αναφορά στη Θεία Ευχαριστία ) και ευφραίνει τις ψυχές των πιστών.

Και ο πλέον αμαθής και αμόρφωτος καταλαβαίνουν τη διαφορετική σημασία, που αδυνατεί να συλλάβει ο … ευαγγελικός Σπορέας, ο οποίος προσπαθεί να πεί σε ανυπόστατα άρθρα του ότι εμείς οι Ορθόδοξοι θεωρούμε και τιμούμε το ίδιο τον Ιησού Χριστό και την Παναγία, επειδή τους αποδίδουμε τους ίδιους όρους. Οι λέξεις,φαίνονται, ίδιες ΑΛΛΑ ΕΧΟΥΝ ΑΛΛΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΟ ΝΟΗΜΑ. ΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΗΝ ΤΙΜΟΥΜΕ,ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΤΗΝ ΛΑΤΡΕΥΟΥΜΕ,ΟΠΩΣ ΜΑΣ ΣΥΚΟΦΑΝΤΕΙ ΚΑΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ( για προφανείς σκοπούς ) ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ ο ψευτοσπορέας.ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΑΝΗΘΙΚΟ ΚΑΙ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ.ΕΙΝΑΙ ΝΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΑΙΣΧΟΣ ΝΑ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙ ΝΑ ΜΑΣ πει ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙ ΠΑΝΑΓΙΑΣ.ΔΕΝ ΤΗΝ ΛΑΤΡΕΥΟΥΜΕ ΩΣ “ΘΕΑ”, ΑΠΛΑ ΤΗΝ ΤΙΜΟΥΜΕ ΩΣ ΜΗΤΕΡΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ.


Στη συνέχεια παίρνει ένα χωρίο της Παλιάς Διαθήκης και του αλλάζει τα φώτα :

Έξοδος κεφ. Γ΄ «1 ΚΑΙ Μωυσῆς ἦν ποιμαίνων τὰ πρόβατα Ἰοθόρ τοῦ γαμβροῦ αὐτοῦ τοῦ ἱερέως Μαδιὰμ καὶ ἤγαγε τὰ πρόβατα ὑπὸ τὴν ἔρημον καὶ ἦλθεν εἰς τὸ ὄρος Χωρήβ. 2 ὤφθη δὲ αὐτῷ ἄγγελος Κυρίου ἐν πυρὶ φλογὸς ἐκ τοῦ βάτου, καὶ ὁρᾷ ὅτι ὁ βάτος καίεται πυρί, ὁ δὲ βάτος οὐ κατεκαίετο. 3 εἶπε δὲ Μωυσῆς· παρελθὼν ὄψομαι τὸ ὅραμα τὸ μέγα τοῦτο, ὅτι οὐ κατακαίεται ὁ βάτος. 4 ὡς δὲ εἶδε Κύριος ὅτι προσάγει ἰδεῖν, ἐκάλεσεν αὐτὸν ὁ Κύριος ἐκ τοῦ βάτου λέγων· Μωυσῆ, Μωυσῆ.

Εδώ, λοιπόν, είναι ξεκάθαρο ότι παρουσιάζεται στον Μωυσή ο “άγγελος Κυρίου”, δηλαδή ο Κύριος- Γιαχβέ “εν πυρί φλογός” και ΟΧΙ ΩΣ ΒΑΤΟΣ !

Και έρχεται ο Ορθόδοξος υμνωδός και κάνει τον εξής παραλληλισμό : όπως ο Θεός ως “πυρ” παρέμεινε μέσα στο βάτο και ο βάτος δεν κάηκε, έτσι και ο ίδιος Θεός παρέμεινε μέσα στη μήτρα της Παναγίας, η οποία όμως διατήρησε την παρθενία της!

Ιδού και η απόδειξη : Παρήλθεν η σκιά τού νόμου, τής χάριτος ελθούσης, ως γάρ η βάτος ουκ εκαίετο καταφλεγομένη, ούτω παρθένος έτεκες, καί παρθένος έμεινας, αντί στύλου πυρός, δικαιοσύνης ανέτειλεν Ήλιος, αντί Μωϋσέως Χριστός, η σωτηρία τών ψυχών ημών.

Ποιος αγράμματος, ποιος αστοιχείωτος, ποιος ημιμαθής δεν μπορεί να καταλάβει ότι άλλα εννοεί η Γραφή για τον Θεό και άλλα ( μεταφορικά ) αποδίδει η Ορθόδοξη Εκκλησία στην Παναγία ; Υπάρχει κανείς που να καταλαβαίνει το αυθαίρετο συμπέρασμα του κ. Σπορέα ; Υπάρχει καμία λογική συνάφεια στα λεγόμενά του ;

Τα ίδια και στον επόμενο ύμνο στους Χαιρετισμούς :

Χαράς αιτία χαρίτωσον, ημών τον λογισμόν του κραυγάζειν σοι Χαίρε ή άφλεκτος βάτος, νεφέλη ολόφωτε, η τους πιστούς απαύστως, επισκιάζουσα.

Τι να υποθέσουμε για την ερμηνευτική ικανότητα του κ. ψευτοσπορέα, τόσο για τα χωρία της Αγίας Γραφής όσο και για τους ύμνους της Ορθόδοξης Εκκλησίας ; Κι όμως ο κύριος αυτός έρχεται και κρίνει τους Πατέρες της Εκκλησίας ! Έρχεται και κρίνει πριν την τελική κρίση τους πεπτωκότας και αμαρτάνοντας Ορθοδόξους ιερείς, υποκαθιστώντας τον Ιησού Χριστό ! Ποιος τον διόρισε ερμηνευτή της Γραφής ; Ποιος τον διόρισε ερμηνευτή της Ορθόδοξης Εκκλησίας ; Έχει κάθε δικαίωμα να πιστεύει ότι θέλει, αλλά ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΔΙΑΣΤΡΕΒΛΩΝΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΡΑΧΑΡΑΣΣΕΙ ΤΗ ΔΟΓΜΑΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ.

ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΗΝ ΤΙΜΟΥΜΕ ΩΣ ΜΗΤΕΡΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ, ΩΣ ΠΥΛΗ ΣΩΤΗΡΙΑΣ,γιατί μέσω αυτής ενανθρωπίστηκε ο Ιησούς Χριστός, και δεν την ΛΑΤΡΕΥΟΥΜΕ ως “θεά”, ούτε τις αποδίδουμε “θεϊκές ιδιότητες”, ούτε κάνουμε τον σταυρό μας με 4 δάχτυλα. Τις αποδίδουμε τιμητική προσκύνηση, και τίποτα παραπάνω.

Αλλά,ας ρωτήσω και κάτι άλλο. Με ποιο δικαίωμα ο κ.  ψευτοσπορέας οικειοποιείται το όνομα του Σπορέα Ιησού Χριστού ; Ποιος του έδωσε αυτήν την ονομασία ; Μόνος του αυτονομάστηκε έτσι ! Αντιθέτως η Παναγία, παρόλο που ήταν αληθινά ταπεινή, διείδε τη συνέχεια ότι θα την μακαρίζουν όλες οι γενεές των Χριστιανών…

Άρα,συμπεραίνουμε ότι η έλλειψη βασικών γνώσεων αρχαίας ελληνικής, γλωσσολογίας , κυριολεκτικής και μεταφορικής ερμηνείας των λέξεων και των εννοιών, οδηγεί πολλούς,όπως τον κ. ψευτοσπορέα, σε μια πλήρη διαστρέβλωση της αλήθειας. Αυτό που κάνει πέρα από ανήθικο,είναι και αντιχριστιανικό, γιατί παραπλανά τους αναγνώστες του . Αυτοί ας κρίνουν την εγκυρότητα του και την αξιοπιστία του.

Η Αγία Γραφή είναι ξεκάθαρη.Ο Ιησούς Χριστός διακήρυξε ότι η Εκκλησία Του θα είναι ακλόνητη και αιώνια ( Ματθ, 16:18, 28:20 ) και ότι το Άγιο Πνεύμα θα την οδηγεί ΠΑΝΤΑ ( Ιωανν, 14:16 ) σε όλη την ΑΛΗΘΕΙΑ ( Ιωαν, 16:13 ). Ή θα δεχτούμε αυτές τις υποσχέσεις του Ιησού Χριστού ή αν τις αρνηθούμε πρέπει να δεχθούμε ότι ο Χριστός έδινε “ψεύτικες” υποσχέσεις, αφού δημιουργήθηκαν  χιλιάδες «εκκλησίες» με διαφορετικές «αλήθειες», οι οποίες διαιρούνται σαν τις αμοιβάδες και πολλαπλασιάζονται με γεωμετρικούς ρυθμούς. Ρωτώ, λοιπόν : ΑΥΤΕΣ ΟΙ ΥΠΟΣΧΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΛΗΘΙΝΕΣ ; ΚΑΤΑΦΕΡΕ ΤΟ ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ ΝΑ ΟΔΗΓΕΙ ΠΑΝΤΑ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ; ΚΑΙ ΠΩΣ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΤΟ ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΑΙΡΕΣΕΙΣ που εμφανίστηκαν αιώνες μετά τα πρωτοχριστιανικά χρόνια ΜΕ ΑΛΛΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ; Αυτά τα ερωτήματα πρέπει να συλλογιστεί κάθε ειλικρινής Χριστιανός που αγαπά τον Ιησού Χριστό και την Αγία Γραφή.

«Εν τη Ερυθρά θαλάσση,

της απειρογάμου Νύμφης

εικών διεγράφη ποτέ.

Εκεί Μωϋσής

διαιρέτης του ύδατος,

ενθάδε Γαβριήλ

υπηρέτης του θαύματος·

τότε τον βυθόν επέζευσεν

αβρόχως Ισραήλ,

νυν δε τον Χριστόν εγέννησεν

ασπόρως η Παρθένος·

η θάλασσα

μετά την πάροδον του Ισραήλ,

έμεινεν άβατος·

η άμεμπτος

μετά την κύησιν του Εμμανουήλ,

έμεινεν άφθορος.

Ο ων και προών,

και φανείς ως άνθρωπος Θεός,

ελέησον ημάς».

Κάποτε (παλαιά)

στην Ερυθρά θάλασσα

προτυπώθηκε

η εικόνα της απειρόγαμης Νύμφης.

Εκεί ο Μωϋσής (εχρημάτισε)

διαιρέτης του ύδατος·

εδώ (στο μυστήριο της Παρθένου)

ο Γαβριήλ αναδείχτηκε

υπηρέτης του θαύματος.

Εκεί ο Ισραήλ πέρασε

πεζός το βυθό χωρίς να βραχεί,

ενώ τώρα η Παρθένος

εγέννησε τον Χριστό,

χωρίς να δεχτεί σπορά ανδρική.

Η θάλασσα,

μετά που πέρασε ο Ισραήλ,

έμεινε αδιάβατη·

ενώ η άμεμπτη,

μετά τη γέννηση του Εμμανουήλ

(του Χριστού), έμεινεν άφθορη.

Συ που υπάρχεις και προϋπήρχες

και φάνηκες ως άνθρωπος Θεός,

ελέησέ μας.

(Παρακλητική, Θεοτοκίον).

( http://www.gerontas.com/content/view/1304/165/ )

ΥΜΝΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ ( ρωσικά,αγγλικά, ρουμανικά και σερβικά )


Αγνή Παρθένε Δέσποινα Άχραντε Θεοτόκε

Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε

Παρθένε Μήτηρ Άνασσα Πανένδροσε τε πόκε

Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε,

Υψηλοτέρα ουρανών ακτίνων λαμπροτέρα

Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε,

Χαρά Παρθενικών Χορών αγγέλων υπερτέρα

Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε,

Εκλαμπροτέρα ουρανών φωτός καθαρωτέρα

Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε,

των ουρανίων στρατιών πασών αγιωτέρα

Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε,

Μαρία Αειπάρθενε Κόσμου παντός Κυρία

Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε,

Άχραντε Νύμφη πάναγνε Δέσποινα Παναγία

Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε,

Μαρία Νύμφη Άνασσα χαράς ημών αιτία

Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε,

Κορή σεμνή Βασίλισσα Μήτηρ υπεραγία

Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε,

Τιμιώτερα Χερουβείμ υπερενδοξοτέρα

Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε,

των ασωμάτων Σεραφείμ των θρόνων υπερτέρα

Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε,

Χαίρε το άσμα Χερουβείμ χαίρε ύμνος Αγγέλων

Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε,

Χαίρε ωδή των Σεραφείμ χαρά των Αρχαγγέλων

Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε,

Χαίρε ειρήνη και χαρά λιμήν της σωτηρίας

Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε,

Παστάς του Λόγου ιερά άνθος της αφθαρσίας

Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε,

Χαίρε Παράδεισε τρυφής ζωής τε αιωνίας

Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε,

Χαίρε το ξύλον της ζωής Πηγή αθανασίας

Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε,

Σε ικετεύω Δέσποινα Σε νυν επικαλούμαι

Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε,

Σε δυσωπώ,Παντάνασσα Σην χάριν εξαιτούμε

Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε,

Κορή σεμνή και άσπιλε Δέσποινα Παναγία

Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε,

Θερμώς επικαλούμε Σε Ναέ ηγιασμένε

Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε,

Αντιλαβού μου, ρύσαι με από τού πολεμίου

Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε,

Και κλήρονομον δείξον με ζωής της αιωνίου

Χαίρε Νύμφη Ανύμφευτε.

( http://www.gerontas.com/content/view/202/165/ )

This entry was posted in Australia, Αυστραλία, Ελλάδα - Greece, Κύπρος - Cyprus, Ορθοδοξη μελέτη της Αγίας Γραφής and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

2 Responses to Συσχετίζει η Ορθόδοξη Εκκλησία τον Ιησού Χριστό με την Παναγία ;

 1. Ο/Η ΓΕΩΡΓΙΟΣ λέει:

  ΧΑΙΡΕΤΕ. ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ;
  ΧΑΙΡΟΜΑΙ ΠΟΥ ΦΑΝΗΚΕ ΧΡΗΣΙΜΟ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΠΟΥ ΤΡΑΒΗΞΑ ΚΑΙ ΤΟ ΑΝΕΒΑΣΕ ΚΑΙ ΕΔΩ…
  ΚΑΙ ΠΑΛΙΝ ΕΡΩ ΧΑΙΡΕΤΕ

 2. Ο/Η pilotos91 λέει:

  Σας ευχαριστούμε.Είναι ένας από τους ωραιότερους ύμνους της Εκκλησίας
  για την Παναγία.Ο Θεός να ευλογεί τη διακονία σας.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s