Εκ παντοίων με κινδύνων ΕΛΕΥΘΕΡΩΣΟΝ. Πνευματική, ηθική και όχι οικονομική η κρίση της Ελλάδας!


Τις επόμενες μέρες θα εξηγήσουμε, πρώτα ο Θεός, γιατί η κρίση της Ελλάδος είναι πρωτίστως πνευματική, ηθική και όχι μόνο οικονομική. Το άρθρο αυτό θα ανανεωθεί σύντομα με την ανάλυση της παρακμής της Ελλάδος που έχει γεμίσει με αθεϊστικές αντιλήψεις, νεοπαγανιστικούς αφορισμούς, διάφορες αιρέσεις, ψευτοθρησκείες και παραθρησκείες και ψευτοθρησκείες,μια Ελλάδα που έχει ξεχάσει τον αληθινό Θεό και την Εκκλησία Του, μια Ελλάδα που πιστεύει στα άστρα, στα υλικά αγαθά,σε ψεύτικα είδωλα και «μεσσίες» και  ψευτοπροφήτες, παρά στον Τριαδικό Θεό.

Το μπλογκ της Ορθόδοξης Ιεραποστολής κηρύσσει πανστρατιά προσευχής, νηστείας και μετάνοιας- εξομολόγησης, εν μέσω μεγάλης Σαρακοστής, για τη σωτηρία της Ελλάδος από κάθε κίνδυνο, πνευματικό και οικονομικό. Μόνο εάν αλλάξουμε μυαλά, μόνο εάν επιστρέψουμε κοντά στο Θεό και την Εκκλησία Του θα βγούμε από το αδιέξοδο.

Στρέφουμε και το βλέμμα μας τις προσευχές μας προς την Υπεραγία Θεοτόκο και την παρακαλούμε με τις μεσιτείες να σκεπάσει την Ελλάδα.

Μια Ελλάδα που μπορεί να πει  προσβάλλεται από το γλυκύτατο πρόσωπο του Ιησού Χριστού (!!!), αλλά δεν προσβάλλεται από τέρατα των ΜΜΕ και των βιντεοπαιχνιδιών !!!

Μια Ελλάδα που μπορεί να ανέχεται κάθε ευτελισμένο, παρηκμασμένο,άγρια εκμεταλλεύσιμο «ανθρωπάριο» της σόου μπιζ  ως «πρότυπο», αλλά θα τολμήσει να πει ότι την «προσβάλλει» το αγγελικό πρόσωπο της Παναγίας !!!

Άγγελος πρωτοστάτης, ουρανόθεν επέμφθη,

ειπείν τή Θεοτόκω το Χαίρε· (εκ γ’)

καί συν τή ασωμάτω φωνή, σωματούμενόν σε

θεωρών Κύριε, εξίστατο καί ίστατο, κραυγάζων

πρός αυτήν τοιαύτα·

χαίρε δι ης η χαρά εκλάμψει

χαίρε δι’ ης η αρά εκλείψει

χαίρε του πεσόντος Αδάμ η ανάκλησις

χαίρε των δακρύων της Εύας η λύτρωσις

χαίρε ύψος δυσανάβατον ανθρωπίνοις λογισμοίς

χαίρε βάθος δυσθεώρητον καί Αγγέλων οφθαλμοίς

χαίρε ότι υπάρχεις Βασιλέως καθέδρα

χαίρε ότι βαστάζεις τόν βαστάζοντα πάντα

χαίρε γαστήρ ενθέου σαρκώσεως

χαίρε δι’ ης νεουργήται η κτίσις

χαίρε δι’ ής βρεφουργείται ο Κτίστης

Χαίρε Νύμφη ανύμφευτε.

Βλέπουσα η Αγία, εαυτήν εν αγνεία,

φησί τω Γραβριήλ θαρσαλέως·

το παράδοξόν σου της φωνής, δυσπαράδεκτόν μου τή ψυχή φαίνεται·

ασπόρου γαρ συλλήψεως, τήν κύησιν πώς λέγεις κράζειν·

Αλληλούϊα.

Γνώσιν άγνωστον γνώναι, η Παρθένος ζητούσα,

εβόησε πρός τόν λειτουργούντα·

εκ λαγόνων αγνών,

Υιόν πώς εστι τεχθήναι δυνατόν; λέξον μοι·

πρός ην εκείνος έφησεν εν φόβω, πλην κραυγάζων ούτω·

χαίρε βουλής απορρήτου μύστις

χαίρε σιγής δεομένων πίστις

χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προοίμιον

χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον

χαίρε κλίμαξ επουράνιε δι’ ής κατέβει κατέβη ο Θεός

χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης πρός ουρανόν

χαίρε το των Αγγέλων πολυθρύλητον θαύμα

χαίρε το των δαιμόνων πολυθρήνητων τραύμα

χαίρε το φώς μηδένα διδάξασα

χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν

χαίρε πιστών καταυγάζουσα φρένας

Χαίρε Νύμφη ανύμφευτε.

Δύναμις του Υψίστου, επεσκίασε τότε,

πρός σύλληψιν τή Απειρογάμω·

καί τήν εύκαρπον ταύτης νηδύν, ως αγρόν υπέδειξεν ηδύν άπασι,

τοις θέλουσι θερίζειν σωτηρίαν, εν τω ψάλλειν ούτως·

Αλληλούϊα.

Έχουσα θεοδόχον η Παρθένος τήν μήτραν,

ανέδραμε πρός τήν Ελισάβετ,

το δε βρέφος εκείνης ευθύς, επιγνόν τόν ταύτης ασπασμόν, έχαιρε!

Καί άλμασιν ως άσμασιν, εβόα πρός τήν Θεοτόκον.·

χαίρε βλαστού αμαράντου κτήμα

χαίρε γεωργόν γεωργούσα Φιλάνθρωπον

χαίρε φυτουργόν της ζωής ημών φύουσα

χαίρε άρουρα βλαστάνουσα ευφορίαν οιοκτιρμών

χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθηνίαν ιλασμών

χαίρε ότι λειμώνα της τρυφής αναθάλλεις

χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις

χαίρε δεκτόν πρεσβείας θυμίαμα

χαίρε παντός του κόσμου εξίλασμα

χαίρε Θεού πρός θνητούς ευδοκία

χαίρε θνητών προς Θεόν παρρησία

Χαίρε Νύμφη ανύμφευτε.

Ζάλην ένδοθεν έχων, λογισμών αμφιβόλων,

ο σώφρων Ιωσήφ εταράχθη, πρός τήν άγαμόν σε θεωρών,

καί κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε·

μαθών σε σου τήν σύλληψιν εκ Πνεύματος Αγίου έφη·

Αλληλούϊα.

Κυριακή Ορθοδοξίας 21 Φεβρουαρίου 2010 : Έρανος σε όλες τις Ορθόδοξες εκκλησίες της Εκκλησίας της Ελλάδος για την Ιεραποστολή.

This entry was posted in Ελλάδα - Greece and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

5 Responses to Εκ παντοίων με κινδύνων ΕΛΕΥΘΕΡΩΣΟΝ. Πνευματική, ηθική και όχι οικονομική η κρίση της Ελλάδας!

 1. Ο/Η Θεόδωρος λέει:

  Σύμπτωμα της γενικής σήψεως είναι η σημερινή επίθεσις των Ροιδολασκαράτων στο μυστήριο της Βαπτίσεως.
  Χαλινόν δεν έχουν αυτοί οι πληρωμένοι προπαγανδιστες της Νέας Τάξεως.

 2. Ο/Η pilotos91 λέει:

  Ρε παιδιά, μην ασχολήστε μαζί τους. Εμείς έχουμε την προσευχή. Διαφήμιση κάνουν στην Εκκλησία. Ξέρεις πόσοι άνθρωποι έρχονται
  στο μπλογκ της Ορθόδοξης Ιεραποστολής μέσα από συκοφαντικά τους δημοσιεύματα ; Καλό μας κάνουν, καλό κάνουν και στους ανθρώπους
  που ψάχνουν να βρουν την ΑΙΩΝΙΟΤΗΤΑ, χωρίς παρωπίδες. Και αυτοί και εμείς έχουμε κοινή μοίρα, δύο μέτρα κάτω από το χώμα. Όταν πάψουν να ασχολούνται με την Ορθόδοξη Εκκλησία και τα ιερά και τα όσια, τότε θα πρέπει να ανησυχήσουμε !!! Ο Θεός να μας ελεήσει όλους. Εμείς δεν είμαστε όπως πρέπει και βρίσκουν και αυτοί λαβές για να πετροβολούν και να φτύνουν. Αλλά όποιος φτύνει ψηλά, συνήθως δέχεται πάνω του τις ροχάλες. Τι να κάνουν ; Το ψωμάκι τους βγάζουν … Ξέρεις τι είναι να ψάχνεις νύχτα- μέρα να βρεις κάτι για να χτυπήσεις την Ορθόδοξη Εκκλησία ;

 3. Ο/Η Petros λέει:

  Και σήμερα οι εκκλησίες ήταν ασφυκτικά γεμάτες, παρά τον σφοδρό πόλεμο έξωθεν, και παρά τις προσπάθειας εσωτερικής υπονόμευσης της Εκκλησίας από ανθρώπους που σπέρνουν ζιζάνια και διχόνοιες, για θέματα διοικητικά.

  Ο κόσμος καταλαβαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά με όσους έχουν τόσες άρρωστες εμμονές κατά της Εκκλησίας.

 4. Παράθεμα: Κίνηση για Πανελλήνια Ολονυκτία παράκληση και αγρυπνία στον Θεό και στην Παναγία. « Orthodox Mission-Ορθόδοξη Ιεραποστολή

 5. Παράθεμα: Το 2010 αποχαιρετά τους Νεοέλληνες… Η Ελλάδα του 2011 δεν θέλει την Εκκλησία, θέλει την “χρεοκοπία”! Νοσταλγοί του Εμβέρ Χότζα ξεσπούν

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s