Παγκόσμια ΑΠΕΙΛΗ : επιδρομή ΑΚΡΙΔΩΝ σε Ελλάδα, Κύπρο και σε όλο το πλανήτη !


JEHOVAH: AN ARTIFICIAL NAME FOR GOD

Στην Αποκάλυψη του Ιωάννη, στο κεφάλαιο 9, έχει μια πολύ ωραία περιγραφή για επιδρομή ΑΚΡΙΔΩΝ στο πλανήτη, που βασανίζουν τους ανθρώπους, βγαλμένες από την άβυσσο . Παραθέτουμε το κείμενο, στα αρχαία ελληνικά , αμέσως μετά :

Αποκαλυψις Ιωαννου

(ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 9)

1. Και ο πέμπτος άγγελος εσάλπισε· και είδον αστέρα εκ του ουρανού πεπτωκότα εις την γην, και εδόθη αυτώ η κλεις του φρέατος της αβύσσου,

2. και ήνοιξε το φρέαρ της αβύσσου, και ανέβη καπνός εκ του φρέατος ως καπνός καμίνου καιομένης, και εσκοτίσθη ο ήλιος και ο αήρ εκ του καπνού του φρέατος.

3. και εκ του καπνού εξήλθον ακρίδες εις την γην, και εδόθη αυταίς εξουσία ως έχουσιν εξουσίαν οι σκορπίοι της γης·

4. και ερρέθη αυταίς ίνα μη αδικήσωσι τον χόρτον της γης ουδέ παν χλωρόν ουδέ παν δένδρον, ει μη τους ανθρώπους οίτινες ουκ έχουσι την σφραγίδα του Θεού επί των μετώπων αυτών.

5. και εδόθη αυταίς ίνα μη αποκτείνωσιν αυτούς, αλλ΄ ίνα βασανισθώσι μήνας πέντε· και ο βασανισμός αυτών ως βασανισμός σκορπίου, όταν παίση άνθρωπον.


6. και εν ταις ημέραις εκείναις ζητήσουσιν οι άνθρωποι τον θάνατον και ου μη ευρήσουσιν αυτόν, και επιθυμήσουσιν αποθανείν, και φεύξεται απ΄ αυτών ο θάνατος.


7. και τα ομοιώματα των ακρίδων όμοια ίπποις ητοιμασμένοις εις πόλεμον, και επί τας κεφαλάς αυτών ως στέφανοι όμοιοι χρυσίω, και τα πρόσωπα αυτών ως πρόσωπα ανθρώπων,


8. και είχον τρίχας ως τρίχας γυναικών, και οι οδόντες αυτών ως λεόντων ήσαν,


9. και είχον θώρακας ως θώρακας σιδηρούς, και η φωνή των πτερύγων αυτών ως φωνή αρμάτων ίππων πολλών τρεχόντων εις πόλεμον.


10. και έχουσιν ουράς ομοίας σκορπίοις και κέντρα, και εν ταις ουραίς αυτών εξουσίαν έχουσι του αδικήσαι τους ανθρώπους μήνας πέντε.


11. έχουσι βασιλέα επ΄ αυτών τον άγγελον της αβύσσου· όνομα αυτώ Εβραϊστί Αβαδδών, εν δε τη Ελληνική όνομα έχει Απολλύων.

12. Η ουαί η μία απήλθεν· ιδού έρχονται έτι δύο ουαί μετά ταύτα.

Σάλπισε ο πέμτπος άγγελος και βγήκαν από την άβυσσο, που θεωρείται τόπος ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ των ΔΑΙΜΟΝΩΝ, ακρίδες σαν καπνός, λόγω του μεγάλου πλήθους των, με σκοπό να ΒΑΣΑΝΙΣΟΥΝ τους ανθρώπους. Φυσικά, δεν πρόκειται για τις γνωστές ακρίδες που βλάπτουν τα σπαρτά, τα δένδρα και γενικότερα τη βλάστηση, αλλά για ΤΕΡΑΤΑ ( πνευματικά-συμβολικά ) που έχουν εξουσία να δράσουν για πέντε μήνες ( συμβολικά ). Αξιοσημείωτο , ότι έχουν βασιλιά και αρχηγό τους τον Αβαδδών ( Απολλύων στην ελληνική ), δηλαδή, ΤΟΝ ΠΟΝΗΡΟ ΑΓΓΕΛΟ !!!

Υπάρχει, όμως, μια αμερικανική, πολυεθνική, θρησκευτική εκδοτική εταιρία, η Σκοπιά των μαρτύρων του Ιεχωβά, που δίνει άλλη ερμηνεία στο συγκεκριμένο χωρίο ; Ποιες είναι οι ΑΚΡΙΔΕΣ ; Ας δούμε τι λέει η Σκοπιά , της 15-08- 2008 ( για εσωτερική χρήση, δηλαδή, το τεύχος που προορίζεται μόνο για τα ήδη μέλη, και όχι για τους έξω … ), στις σελίδες 30-31  ( το απόσπασμα είναι παρμένο από το περιοδικό ΔΙΑΛΟΓΟΣ, τεύχος 54, που , μόλις, κυκλοφόρησε ) :

Οι «ιεραπόστολοι»της Σκοπιάς παρομοιάζονται με ΑΚΡΙΔΕΣ ! ( με μπλέ χρώμα, οι δικές μας διευκρινήσεις )

» Εισηγητής του προγράμματος ο Στίβεν Λετ από το Κυβερνών Σώμα ( τη θεοκρατική κυβέρνηση της Σκοπιάς, την επίσημα διορισμένη από τον ίδιο τον  Ιεχωβά, τη μόνη νόμιμη κυβέρνηση της γης , όπως την αναγνωρίζουν τα μέλη της Σκοπιάς ! )  εκφώνησε την εναρκτήρια ομιλία με θέμα :  «Προχωρήστε μαζί με τις συμβολικές ΑΚΡΙΔΕΣ του Ιεχωβά «. Τα εδάφια Αποκάλυψη 9:1 -4  παρομοιάζουν τη μικρή ομάδα των χρισμένων Χριστιανών (  η Σκοπιά διδάσκει ότι έχει μείνει ένα υπόλοιπο από τις 144.000 «αγίους» της Αποκάλυψης, που ΜΟΝΟ αυτοί έχουν το δικαίωμα να «ΚΟΙΝΩΝΟΥΝ» και μόνο αυτοί θα πάνε στον ουρανό !!! )που ανέκαμψαν από την πνευματική αδράνεια το 1919, με σμήνος ακρίδων το οποίο έλαβε ξαφνικά δράση. Στους σπουδαστές έγινε υπενθύμιση ότι ως μέλη «των άλλων προβάτων» ( είναι ο λεγόμενος πολύς όχλος, οι υπόλοιποι μάρτυρες της Σκοπιάς, στους οποίους δίνεται η υπόσχεση ότι θα κερδίσουν μια χιλιετή βασιλεία με τον Ιησού Χριστό στη γη, και αιώνια τον παράδεισο στη γη, και θα γλιτώσουν τη σφαγή του Αρμαγεδώνα, ΑΝ ΑΦΙΕΡΩΣΟΥΝ όλο το χρόνο τους, όλη τη ζωή τους μοιράζοντας τα έντυπα και τα βιβλία που τυπώνει η εταιρία Σκοπιά , παρακαλουθώντας συνεχώς ομιλίες που στέλνει η Σκοπιά από την Αμερική και υποτασσόμενοι στις νέες οδηγίες που στέλνει ο Ιεχωβά μέσω του Κυβερνώντος Σώματος στους ανθρώπους , ακόμα κι αν είναι διαφορετικές από όσες δίδασκαν μέχρι χτες !!! )έχουν ΕΝΩΘΕΙ με το συμβολικό σμήνος ΑΚΡΙΔΩΝ.

Οι «ιεραπόστολοι» της εταιρίας, δηλαδή, παρομοιάζονται από την ίδια την Σκοπιά, με τις ακρίδες της Αποκαλύψεως του, του εδαφίου 9:4 ! Δεν μπορεί κανείς, βέβαια, να αφαιρέσει από τη Σκοπιά να παρουσιάζει τους απεσταλμένους του, με όποιους χαρακτηρισμούς θέλει. Αλήθεια, όμως, πως νοιώθουν τα μέλη της Σκοπιάς με τέτοιες «παρομοιώσεις ; «

Πάντως, αυτές τις μέρες τα σμήνη ΑΚΡΙΔΩΝ της Σκοπιάς θα υποχρεωθούν να ξεχυθούν στους δρόμους και στα σπίτια μας ( στην Ελλάδα, στη Κύπρο, και σε όλο το κόσμο ) για να  παρασύρουν ανενημέρωτους ανθρώπους σε συνάξεις που διοργανώνουν αυτές τις μέρες, για να τους βάλουν  στο «παράδεισο» της Σκοπιάς ! Με πολύχρωμα φυλλάδια ή περιοδικά θα προσπαθήσουν να μαζέψουν κόσμο στις «αίθουσες βασιλείας» ( που δεν είναι τίποτα άλλο από αίθουσες προετοιμασίες υποφήφιων, ισόβιων, αμισθί πλασιέ των εντύπων της Σκοπίας, κάτι δηλαδή σαν θρησκευτικά σεμινάρια, όπου τόσο οι ομιλίες, όσο και οι ερωτήσεις και οι απαντήσεις είναι ΕΤΟΙΜΕΣ !!! )

Στη πραγματικότητα , με αυτές τις συγκεντρώσεις και με τις άλλες τις καλοκαιρινές, η Σκοπιά προσπαθεί να προσελκύσει νέους εθελοντές της μόνης «νόμιμης κυβέρνησης του Ιεχωβά» στη γη, δηλαδή του εαυτού της !!! Πρόκειται για μια ΠΑΡΩΔΙΑ του μυστικού Δείπνου, στην οποία οι προσκεκλημένοι βλέπουν μόνο τους «αγίους» της Σκοπιάς να «κοινωνούν» από τα εμβλήματα, δηλαδή παρωδία της Θείας Κοινωνίας !!! Το βασικό δεν είναι αυτό, αλλά ο προσηλυτισμός νέων μελών, γιατί μόνο αυτό δείχνει την «πνευματική αύξηση»  των μελών της Σκοπιάς ! Γι’ αυτό και η Εταιρία κρατάει στατιστικά ( δηλαδή, το πόσες ώρες δούλεψαν τα μέλη της, πόσα έντυπα και βιβλία μοίρασαν, πόσους έπεισαν να έρθουν στις συνάξεις ή στη τελετή «ανάμνησης» ή να κάνουν «γραφικές μελέτες» –  η γραφική μελέτη δεν περιλαμβάνει μελέτη της Αγίας Γραφής, αλλά μελέτη των περιοδικών Σκοπιά και Ξύπνα , καθώς και των βιβλίων της , που μπορεί να έχουν νέες «ΟΔΗΓΙΕΣ του Ιεχωβά» προς την ανθρωπότητα, γι’αυτό τα μέλη ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΑΝΟΥΝ ούτε ένα περιοδικό, ούτε ένα βιβλίο, ούτε μια ομιλία !!! ) !

Για να ενημερωθείτε αντικειμενικά για το τι μοιράζουν οι μάρτυρες της Σκοπιάς στα σπίτια σας και στο δρόμο δείτε τα επόμενα άρθρα.

Με ευγένεια, δηλώστε τους ότι δεν επιθυμείτε να λάβετε οποιοδήποτε έντυπο τους,ακόμα και αν σας το προσφέρουν δωρεάν, για να μην προκαλείτε εικονική αύξηση στα στατιστικά της Σκοπιάς και για να μην θεωρηθεί αυτό εκδήλωση ενδιαφέροντος από την πλευρά σας ( οπότε θα ακολουθήσουν ΜΑΖΙΚΕΣ επισκέψεις ανώτερων και άλλων στελεχών της Σκοπιάς στο σπίτι σας, προκειμένου να λύσουν τις «απορίες» σας ή να σας πιέσουν για «γραφική μελέτη» ή να σας προσκαλούν φορτικά στις συνάξεις τους ).

Μη δίνετε προσωπικά στοιχεία σε μέλη της Σκοπιάς. Παρακαλέστε τους ευγενικά να μη σας ΞΑΝΑΕΝΟΧΛΗΣΟΥΝ στο σπίτι σας . Αν έχετε συγγενείς, μέλη της Σκοπιάς, δηλώστε τους ότι δεν ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΕ θρησκευτικές κουβέντες μαζί τους, ούτε επιθυμείτε να παραβρεθείτε στις συνάξεις που διοργανώνει η Σκοπιά, για αλίευση νέων μελών, ισόβιων πλασιέ των εντύπων της.

Μη ξεχνάτε ότι τα μέλη της Σκοπιάς, ετησίως και εβδομαδιαίως, περνούν από δεκάδες σεμινάρια για το πως θα σας μιλήσουν , ποια χωρία της Γραφής θα σας παρουσιάσουν, πως θα σας προσεγγίσουν, αν μάθουν ότι έχετε κάποιο πρόβλημα προσωπικό, οικογενειακό, οικονομικό, πένθους κλπ. Μη δεχθείτε να συζητήσετε μαζί τους, αν δεν ξέρετε πολύ καλά την Ορθόδοξη πίστη, την Αγία Γραφή και αρχαία ελληνικά. Σε καμία περίπτωση μη δεχθείτε την ΜΝΚ, τη Μετάφραση Νέου Κόσμου, μια αλλοιωμένη Γραφή, που κυκλοφορούν τα μέλη της Σκοπιάς.

Το πιο συνετό πράγμα που έχετε να κάνετε είναι να μάθετε την Ορθόδοξη πίστη και να κάνετε θερμή προσευχή στο Θεό, αυτές τις μέρες αλλά και κάθε μέρα, να ελευθερωθούν οι συνάνθρωποί μας από τη δικτατορία της Σκοπιάς !

Διαβάστε, λοιπόν, προσεκτικά τα παρακάτω άρθρα, για να καταλάβετε τι είναι αυτή η συγκέντρωση της Σκοπιάς και ότι δεν έχει καμία σχέση με την Αγία Γραφή και την Εκκλησία.

Η ΤΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΝΑΜΝΗΣΗΣ ή ΤΟ ΑΣΑΝΣΕΡ ΤΗΣ ΣΚΟΠΙΑΣ

Η «ανάμνηση» της Σκοπιάς ( η διαστροφή ενός Μυστηρίου )

Σύγχρονοι ΣΚΛΑΒΟΙ στη πόρτα μας ( ισόβιοι, αμισθί πλασιέ και ισόβιοι χορηγοί -χρήματα, σπίτια, οικόπεδα, ομόλογα -μιας αμερικανικής εταιρίας ). Ποιοι ; Γιατί ;

Jehovah’s Witnesses ( Slaves of Watchtower organization ) Memorial 2009

Στη συνέχεια, μπορείτε να δείτε και αυτά, για να έχετε πιο ολοκληρωμένη εικόνα για την εταιρία Σκοπιά και τις προθέσεις της.

ΜΝΚ: ΤΟ ΑΛΛΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ

Για ποιους είναι Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΩΝ ΟΥΡΑΝΩΝ ;Η ΟΥΡΑΝΙΟΣ «ΘΥΡΑ» !

WatchTower-Stop

(  http://www.oodegr.com/paratir/grindex.htm )

(  http://rwssel.pblogs.gr/ )

Διαβάστε το ακόλουθο βιβλίο :

(  http://www.oodegr.com/oode/biblia/kritiki/parat_skopia1.htm )

parat_skopia1

This entry was posted in America, Ασία, Asia, Αυστραλία, Αφρική, Africa, Ευρώπη, Ελλάδα - Greece, Κύπρος - Cyprus, Ορθοδοξη μελέτη της Αγίας Γραφής and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

4 Responses to Παγκόσμια ΑΠΕΙΛΗ : επιδρομή ΑΚΡΙΔΩΝ σε Ελλάδα, Κύπρο και σε όλο το πλανήτη !

  1. Παράθεμα: Τα φασιστοειδή της Εταιρείας Σκοπιά, χτυπούν blog!!! Όχι πως δεν το περιμέναμε… « ΑΝΤΙΑΙΡΕΤΙΚΟΝ ΕΓΚΟΛΠΙΟΝ

  2. Παράθεμα: Μήπως ο Θεός σας είναι πολύ μικρός; « Orthodox Mission-Ορθόδοξη Ιεραποστολή

  3. Παράθεμα: Την ώρα που οι “μάρτυρες Ιεχωβά” αλωνίζουν έξω από τα σπίτια των Ορθοδόξων και ο Πάπας περιοδεύει σε Κούβα, Μεξικό για να μαντρώσει ̷

  4. Παράθεμα: Διήμερη ΠΡΟΣΕΥΧΗ και νηστεία στην Αττική και σε όλη την Ορθόδοξη Χριστιανική Ελλάδα μέχρι να τελειώσει η “επιδρομή ΑΚΡΙΔΩΝ” της Εται

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s