Message of His All Holiness Ecumenical Patriarch Bartholomew ( Orthodox Church ) : On the «Earth Hour 2009»


Από το εκκλησιαστικό πρακτορείο ειδήσεων Ρομφαία μεταφέρουμε το μήνυμα του Οικουμενικού Πατριάρχη Κωνσταντινούπολης κ. Βαρθολομαίου προς τους Ορθοδόξους πιστούς και όλους τους ανθρώπους του κόσμου ΓΙΑ ΤΗΝ «ΩΡΑ ΤΗΣ ΓΗΣ», το Σάββατο 28 Μαρτίου 2009, και ώρα 20:30 -21:30 ( σβήσιμο για μια ώρα των φώτων ). Ο Θεός να μας προστατέψει από τα «κατορθώματα» του σύγχρονου  ΑΝΘΡΩΠΟΥ !

Message of  His All Holiness  Ecumenical Patriarch Bartholomew ( Orthodox Church )

On the «Earth Hour 2009»

The environmental crisis, which afflicts our entire planet, constitutes one of the major problems of humanity, together with poverty and the absence of peace. It is however obvious, even to skeptics, that climate change provides undeniable evidence that the environmental crisis is the ecumenical and universal problem par excellence, since it affects every corner of the earth and, of course, each and every human, poor and rich, young or elderly.

Concerted action for the aversion of climate change, whose impacts on ecosystems, natural resources and human communities are expected by the scientists to prove catastrophic, constitutes a supreme manifestation of solidarity and unity, in the shadow of such a catastrophe.

We should all keep in mind that we are responsible for the ecological crisis, both collectively, as humanity, and personally, each one of us. The time to redirect away from the route of auto-catastrophe is near. The Earth Hour has come!

We invite all, irrespective of religion and nationality, to participate in the «Earth Hour», an initiative of WWF, the global conservation organization, which has eventually evolved into a worldwide collective action for the protection of our one and only planet.

On the 28th of March, let us all turn off the lights of houses, offices, factories, services and other buildings for one hour, from 8:30 until 9:30 in the evening, thus declaring our personal commitment to the good cause of environmental protection and control of climate change.

Μηνύμα Βαρθολομαίου για την  «Ώρα της Γης»

Η περιβαλλοντική κρίσις, η οποία μαστίζει τον πλανήτην μας απ’ άκρου εις άκρον, αποτελεί εν εκ των σημαντικωτέρων προβλημάτων της ανθρωπότητος, μαζί με εκείνα της πτωχείας και της απουσίας της ειρήνης.

Όπως όμως δύναται να διαπιστώση και ο πλέον δύσπιστος, η κλιματική αλλαγή αποτελεί αδιάψευστον απόδειξιν ότι η περιβαλλοντική κρίσις είναι το κατ’ εξοχήν οικουμενικόν και πανανθρώπινον πρόβλημα, καθώς επηρεάζει κάθε γωνίαν της γης και, βεβαίως, κάθε άνθρωπον, πτωχόν ή πλούσιον, νέον ή ηλικιώμενον.

Η συλλογική δράσις διά την αποτροπήν της κλιματικής αλλαγής, της οποίας αι επιπτώσεις θα αποβούν, κατά τας εκτιμήσεις των επιστημόνων, καταστροφικαί δια τα οικοσυστήματα, τους φυσικούς πόρους και τας ανθρωπίνας κοινότητας, αποτελεί κορυφαίαν εκδήλωσιν αλληλεγγύης και ενότητος, ενώπιον μιας καταστροφής.

Ακόμη ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος υπογραμμίζει «Οφείλομεν δε πάντες να ενθυμούμεθα ότι ημείς φέρομεν την ευθύνην δια την πρόκλησιν της οικολογικής κρίσεως, τόσον συλλογικώς, ως ανθρώπινον γένος, όσον και προσωπικώς, ο καθείς από ημάς. Ήγγικε λοιπόν η ώρα να ξεφύγουμε από την πορείαν της αυτοκαταστροφής. Ήγγικεν η Ώρα της Γης!

Καλούμεν τους πάντας, ανεξαρτήτως θρησκείας και εθνικότητος, να συμμετάσχουν εις την «Ώραν της Γης», πρωτοβουλίαν της διεθνούς περιβαλλοντικής οργανώσεως WWF, η οποία έχει εξελιχθή πλέον εις παγκόσμιον συλλογικήν δράσιν δια την προστασίαν του ενός και μόνου πλανήτου μας.

Εις τας 28 Μαρτίου λοιπόν ας σβύσωμεν όλοι τα φώτα τών οικιών, γραφείων, εργοστασίων, υπηρεσιών και άλλων κτηρίων δια μίαν ώραν, από 8.30 έως 9.30 εσπερινήν, δηλούντες τοιουτοτρόπως την προσωπικήν μας δέσμευσιν εις τον καλόν αγώνα δια την προστασίαν του περιβάλλοντος και την αποτροπήν της κλιματικής αλλαγής.

( http://www.romfea.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=2256&Itemid=1 )

This entry was posted in America, Australia, Ασία, Asia, Αυστραλία, Αφρική, Africa, Αμερική, Ευρώπη, Ελλάδα - Greece, Κύπρος - Cyprus, Οικουμενικό Πατριαρχείο - Ecumenical Patriarchate, Ωκεανία and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s